2012-11-15

Höstkonsert med Midnattskören och Vox Feminea

Lördag 17 nov kl 19
Kulturskolan i Lund kl 19
Entréavgift: 120 kr, stud 80 kr (Barn under 10 år går gratis)
Biljetter genom Lunds biljettbyrå, tel. 046 - 13 14 15

Söndag 18 nov kl 18
Vita Huset, Uardavägen i Lund
Entréavgift: 100 kr, stud 80 kr (Barn under 10 år går gratis)
Biljetter köpes vid entrén!

Körledare är Gösta Petersen och Pernilla Södergren
Arr. Midnattskören i samarbete med Vox Feminea & Folkuniversitetet i Lund

Olycklig kärlek i toner

Palaestra, söndag 18/11 kl 14.
   Fyra unga sångare och en pianist från Musikhögskolan i Leipzig framför lieder (sånger) av Schumann, Schubert och Brahms. Entré 170 kronor.
   Arrangören meddelar i förtroende: Detta är inget barnprogram. Man måste ha varit rejält olyckligt kär för att fatta denna musik!

Doc Lounge Lund, 20 november: INDIE GAME


INDIE GAME ( 2012, USA) SUNDANCE, SXSW, HOTDOCS.
REGISSÖRER: Lisanne Pajot, James Swirsky
DJ: Esau Alcona, driver musikbloggen esau.se och har en stor plats i hjärtat för indiespel. Denna kväll lassar han upp den rätta tv-spelsmusiken for your ears only!
GÄST: Franska spelutvecklaren Thomas Riboud berättar om sina erfarenheter från spelvärlden. Thomas arbetade tidigare för det stora franska spelbolaget MKO Games men bröt sig loss och har sedan dess ingått i flera olika gruppkonstellationer men har nu äntligen nått sin dröm har driver sitt egna spelföretag HiddenTrack i Paris.
EXTRA: Spela spelen från filmen på stora duken före och efter filmen!
Om filmen:
På 2000-talet uppstod en ny form av kämpande konstnärer, indie-dataspelsutvecklare. I Indie Game The Movie får vi följa deras strävan efter att utrycka sig med interaktiv konst genom spel och samtidigt undvika de stora spelutvecklarna. Efter två år av blod, svett och tårar lanserar designern Edmund McMillen och programmeraren Tommy Refenes deras första Xbox spel: Super Meat Boy, den hudlösa pojken som letar efter hans flickvän som är gjord av bandage.

Vem tillhör staden?

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö (med rötter i Lund) talar om maktkampen mellan spårvagnar, bilar och boende vid ett offentligt möte på torsdag den 22 november kl 19.

Plats: ABF:s lokal på Kiliansgatan 9. Arrangör är Demokratisk Vänster tillsammans med Miljöpartiet och ABF. Karin Svensson Smith presenterar här Björn Siesjö.

Bostadsbrist o miljö
Under många årtionden har bostads-byggandet varit en källa till politisk debatt i Lund. Hur många bostäder ska byggas och vilken hänsyn ska tas till åkermark med stor potential att stå för livsmedelsförsörjning? Hur ska människor med låga inkomster ha råd att bo i nyproducerade bostäder? Vilket ansvar har politiken för att tillgodose efterfrågan på bostäder? S och V brukar driva på för ökat bostadsbyggande samtidigt som borgerligheten traditionellt litat på att marknaden löser problemen. Mp har med hänvisning till ansvar för kommande generationer haft en måttfull inställning, särskilt om byggandet är tänkt på åkermark eller i grönområden.
   Det senaste åren har debatten fått nya dimensioner av flera skäl. Länsstyrelsen har uppdaterat sitt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. I samband med detta har formulerats en nollvision för bostadsbyggande på åkermark. Som en konsekvens av detta har några av länsstyrelsen sagt nej till byggplaner i bl a Södra Sandby. En annan dimension är tätorternas sårbarhet i förhållande till den accelererande klimatförändringen. När skyfall och långvariga regn blir vanligare behöver tätorterna anpassas för att kunna ta hand om dagvatten i varierande volymer. Vad som kan hända om inga åtgärder vidtas gav skyfallen i Köpenhamn sommaren 2010 en tydlig illustration av. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är minskad hårdgjord yta, mer öppet vatten, fler träd och mer grönområden som kan fördröja dagvatten, det som städerna ska planera för, om översvämningar ska kunna förhindras eller mildras.
   I Göteborg finns en rödgrön majoritet med höga ambitioner att miljöanpassa transportsystemet och motverka segregationen. Införandet av trängselavgifter, upprustning av cykelvägarna, fler spårvagnar och utbyggnad av kollektivtrafiken ger nya möjligheter att utforma staden för människor i stället för bilar. Stadsodling, grisar i stadsdelen Majorna och avancerade planer för att säkra Göteborg mot översvämningar påverkar stadsplaneringen. Förväntningarna på den nye stadsarkitekten Björn Siesjö är stora. Han är en frisk debattör som inte drar sig för att ifrågasätta parkeringsnormer och andra normer som förhindrar eller försvårar byggande av bostäder till ett rimligt pris. Förhoppningsvis kan hans perspektiv ge nya infallsvinklar till Lundapolitiken.
Karin Svensson Smith (mp)
2:e vice ordf Tekniska nämnden

Vänortsföreningen Lund-León firar 25 år


Flickor lär sig sy hos Las Tías i León
Under 1987 bildades Vänortsföreningen Lund-León för att bidra till att samarbetet mellan de båda vänorterna utvecklades. Föreningen kan nu blicka tillbaka på 25 års verksamhet och firar detta lördagen den 24 november kl 13.30-16.00 i Martas kafé, Stadsbiblioteket
   Alla intresserade är välkomna. En särskilt varm inbjudan riktar arrangörerna till de anställda och förtroendevalda som bidrar med ”Tian till León” eller ”Tjugan till León” varje månad. Tack vare dessa bidrag kan föreningen stödja två verksamheter i León. I den ena får ungdomar som befinner sig i riskzonen hjälp att fullfölja sin skolgång, få praktik och yrkesutbildning. Verksamheten drivs av en kvinnoorganisation; ”Las Tías”. Vidare stödjer föreningen inköp av barn- och skolböcker till det kommunala biblioteket.
   Nicaragua är efter Haiti det fattigaste landet i Latinamerika. Behovet av stöd är stort. Sedan 1990 kan Lunds anställda medge ett löneavdrag varje månad – ”Tian till León”. Penningvärdet har minskat sedan dess så nu vädjar vänortsföreningen till anställda och förtroendevalda att avsätta 20 kr/mån. Enklast är att meddela din löneförrättare, namnet står på lönebeskedet.

Program
Jubileet inleds kl 13.30.
Kl 14.00 spelar Kulturskolans orkester Blåsett musik från Nicaragua och Sverige under ledning av Joakim Casagrande.
   Kommunfullmäktiges ordförande Annika Annerby Janssonhälsningstalar. Därefter går ordet till Lennart Prytz, kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.
   Vänortsföreningen kommer att redogöra för sin verksamhet.
   Karin Lentz och Joséantonio García läser dikter.
   Ulf Teleman spelar melodier från Nicaragua på valthorn.
Affisch »

Dom kommer från Lund av Gunnar Stensson


På tv ser vi Björn Söder och Kent Ekeroth trakassera och förnedra unga kvinnor och muslimer. Härom veckan skymtade jag dem i Malmö när Geert Wilders var där. ”Dom kommer från Lund”, sa en bitter Malmö-lärare.
   Lund har en stinkande brun tradition alltifrån 30-talets och andra världskrigets akademiska antisemitism och nazism - som kartlades av Sverker Oredsson i ”Lunds universitet under andra världskriget”, Lunds universitetshistoriska årsbok 1996 - via stödet för USA:s krig i Vietnam till Karl XII-manifestationerna 30 november under 1900-talets sista decennier.
   Där såddes fröet till det fascistiska parti som kom att kallas Sverigedemokraterna, har blivit Sveriges tredje största parti och är representerat i Lunds kommunfullmäktige. Staden och universitetet har ett mörkt förflutet att göra upp med och en demokratisk kamp att föra.

 
Som Socker-Conny sa:
Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad.

Det finns mer än kommunalpolitik! av Sten H

Internationella gruppen är på gång
Vänstern i Lund har länge lagt nästan allt sitt krut på kommunalpolitiken. Den är inte mindre viktig med det styre vi har i Lund och Skåne, men nu tar vi upp de internationella frågor som hela tiden har engagerat så många av oss. Vi är ett antal politiskt intresserade – partilösa såväl som aktiva i V och DV – som har bildat en fristående grupp som regelbundet tänker mötas för att studera och aktivera oss kring vad som händer i världen.

Förändrad politisk miljö

När vi träffades i veckan fick vi lyssna till Gunnar Stensson, som i många år stod för lundavänsterns kontakter och stöd till solidaritets- och befrielserörelserna. Han berättade om en tid då det fanns en hög aktivitet, inte minst bland de många grupper som då fanns i Lund. Det var en tid då de skapade den intellektuella och politiska miljö som var grogrunden för all politisk verksamhet inom vänstern, faktiskt också kommunalpolitiken. Så är det inte längre, och världen har också förändrats. Det betyder att det inte längre räcker att betrakta och ta ställning till enskilda länder och rörelser utan man måste se på frågorna i större sammanhang och med större komplexitet.

Sverige i världen

Världspolitiken hänger nu mycket mera samman med kampen om knappa resurser antingen det gäller mat, energi eller mineraltillgångar. Och Sveriges roll, som vi naturligtvis har ett speciellt ansvar att belysa, är annorlunda. Där Sverige tidigare var ett litet men viktigt stöd för befrielserörelser har vi i dag blivit n del av EU:s politiska strävanden och för de svenska företagens expansionsbehov, t.ex. vad gäller vapenexporten. Och vad händer i Afrika – håller Kina där på att överta Englands och Frankrikes gamla koloniala roll? Till allt detta kommer supermakten USA:s miltära styrka och vilja att dominera världen. Jo, nog finns det ämnen att ta upp.
   Vi startar onsdagen den 12 december (DV:s lokal kl 19, detaljer i kommande VB) med ett möte just kring kampen om resurserna och hur det hänger samman med miljö- och klimatfrågorna.
   Vi fortsätter sedan i januari, onsdagen den 23 januari (kl 19, V:s lokal) om den svenska vapenexporten som i sin tur har ett samband med Saabs till synes framgångsrika kampanj för att med  hänvisning till svenskt försvar skapa en ny exportversion av Gripen.
   Alltså, vi tänker ses en gång i månaden under opretentiösa former för att belysa olika tema och då ha en inledare och därefter en fri diskussion. Alla är välkomna!

Netanyahus mordiska valkampanj av Gunnar Stensson

Vi såg mordet på Hamasledaren Ahmed Jabari i tv igår. Bilen som fångades in av drönarens mördaröga rullade sakta fram längs en gata i Gaza city. Så rörde någon sin joystick och bilen exploderade. Följande natt sköt Hamas hundratals raketer över Israel, som svarade med att bomba ett trettiotal anläggningar.
   President Abbas har i FN begärt att Palestina ska uppgraderas till observatörstatus, byggd på gränserna före 1967. Majoriteten i generalförsamlingen kommer sannolikt att stödja hans begäran.
   Israels utrikesminister Lieberman är upprörd och lovar att se till att den palestinska myndigheten kollapsar.
   Israels regering säger ja till nya bosättningar på Västbanken. Avsikten är att omöjliggöra en tvåstatslösning.
   Upptrappningen är ett led i Netanyahus och Liebermans valkampanj. Inför det israeliska valet vinner högerextremisterna och de religiösa fundamentalisterna terräng.
   I söndags gjorde president Obama sitt första utspel i Mellanöstern efter valet. Han uppmanade president Abbas att dra tillbaka begäran om uppgradering. USA inte har någon vetorätt i FN:s generalförsamling.
   Vi hoppas nu på betydligt kraftfullare utspel president Obamas sida.
   USA och Israel går mot ett oundvikligt nederlag omröstningen om Palestina i FN:s generalförsamling. Frenetiska ansträngningar görs för att undvika nederlaget.
   Idag, torsdag är det Palestinas ”Independence Day”. Demonstrationer – och sammanstötningar med israelisk militär - pågår på hela Västbanken.
   Fördelningen av döda är idag, torsdag, den vanliga: tre israeler och 13 palestinier.

Se mordet på YouTube »

En strimma hopp av Göran Persson


Happy Independence Day wishes from a Palestinian

I det till synes hopplösa kriget om Palestina finns det faktiskt röster för fred. Bilden ovan är hämtad från bloggen: Aziz Abu Sarah, A Blog for Peace in Israel-Palestine.
   Ett ställe på nätet, det finns säkert flera, som man kan besöka om man vill återfå något hopp om en bättre framtid i Palestina.

Örkelljunga mitt i världen av Gunnar Stensson

Gabriela Pichlers film ”Äta sova dö” har tilldelats juryns stora pris av det amerikanska filminstitutet och utsetts till bästa film på Sevillas Filmfestival, där Nermina Lukac också utsågs till bästa kvinnliga skådespelerska. Filmen har tidigare prisats på andra festivaler runt om i världen.
   Örkelljunga må ligga avsides i Nordväst- skånes skogar. Men det som händer i Örkelljunga händer i den globala ekonomiska krisen också i USA, Spanien, Grekland, Frankrike, Storbritannien – och Sverige, där varselvågen accelererar. Att 2000-talets svenskar reser till Norge som migrantarbetare på samma sätt som mexikaner till USA är något som inte tidigare visats på film. Själv har jag varit blind för företeelsen, trots att mina brorsöner, systerdöttrar och barnbarn gjort just det. Det krävdes en film för att jag skulle se det uppenbara.
   Örkelljunga befinner sig mitt i 2000-talets världshistoria.

Lövhalka: Inget problem för biltrafiken – bara för fotgängare och cyklister av Ulf N

Halka på gång- och cykelvägar var i fjol vid den här tiden ämnet för en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige mellan Sven-Bertil Persson (DV) och Ronny Johannessen (M), ordförande i Tekniska nämnden.
   Sven-Bertils frågade Johannessen om hans inställning till problemen med lövhalka, dvs om han tyckte det var lika allvarligt med olycksrisker framkallade av lövhalka som av snö- och ishalka. Om nu Johannessen tyckte att det var så, var han som Tekniska nämndens ordförande beredd att se till att lövhalkan bekämpades?
   Skalar man bort Johanessens språkliga krumbukter i svaret på Sven-Bertils frågor var kontentan att han tyckte det var besvärligt att åtgärda lövhalkan. De större gång- och cykelstråken, hävdade Johannessen, sopades en gång varje månad. (Huruvida det då också togs upp löv framgick inte av debatten). Johannessen var nöjd med detta och lovade inga insatser mot halkan.
   Nu är det åter lövhalketider. Många gång- och cykelvägar, inte minst i parker, är hårt drabbade. (Bilvägarna drabbas nästan inte alls, eftersom träden ofta befinner sig en bit bort från bilarnas körbanor och dessutom blåses nedfallna löv åt sidan – in på gång- och cykelvägar! – av bilarnas fartvind.) Och värre blir det när frosten på allvar sätter in. Då bildar lövmattan ett täcke av glidande isflak. När snön sedan faller döljs de glidande lövlagren – då stundar de mest spännande tiderna för gående och cyklister!
   Tänk om bilkörbanorna vore utsatta för samma lövhalkerisker som gång- och cykeltrafiken! Då skulle gatorna vara fyllda av idogt arbetande fordon, redskap och människor som sopade, krattade, tog upp och fraktade bort löv.
   I fjolårets debatt i fullmäktige lovade Johannessen att inte vidta några åtgärder för att bekämpa lövhalkan. Man kan inte säja annat än att han i detta fall hållit sitt löfte. Men halkan slår ju till bara mot gång- och cykeltrafiken, den ”riktiga” trafiken, biltrafiken, drabbas ju inte.

Miljömarodören från Staffanstorp av Gunnar Stensson

En kabel grävs ner i en åker intill Trolleberg. Den ska förse Trolleby, Staffanstorps nya ”ekoby”, med el. Michael Sandin, M, vill bygga den på Skånes bästa åkerjord, kvalitet 10. Det ska bli 60 hus.
   Problemen är många. De dyraste har med vatten att göra. När ytorna hårdgörs samlas mycket dagvatten vid regn. Vattnet ska samlas i en damm. Så småningom ska det ledas ut i Höje å, som redan är hårt belastad av föroreningar från andra stora dagvattenutsläpp.
   Så måste Trolleby förses med dricksvatten. Avloppsvattnet från toaletter och diskhoar måste skickas i väg och renas. Man tänker sig att gräva ner rör under Höje å vid gångbron och ansluta till reningsverket och vattenledningarna i Lund. Dyrt. Spännande. Och förödande.
   Avstånden från Trolleby till buss- och tågförbindelser är flera kilometer så invånarna i ”ekobyns” 60 hus blir tvungna att använda bil för att komma till jobb, skola och butiker. Beträffande skolor sneglar man på de som ligger i Lund. De minst 60 bilarna behöver parkeringsplatser. Flackarps skolväg måste byggas om och få en bättre anslutning till väg 108.
   Greve Wachtmeister i Trolleberg, Staffanstorp, tjänar nog en del om bygget blir av.
   Planen är inte beslutad än. Men man gräver ner en elkabel i området.
   Michael Sandin, tills nyligen kommun- styrelsens ordförande i Staffanstorp, protesterade härom veckan tillsammans med sina moderata kumpaner högljutt mot länsstyrelsens dokument om nödvändigheten att skydda åkermarken, minska bilberoendet, förtäta boendet och förbättra kollektivtrafiken. Nu har han befordrats till regionråd för att från en starkare position leda kampen för moderata villamattor på Skånes åkrar.
   Moderaterna befordrar sina miljömarodörer.

Naturkatastrofer gynnar de rika av Gunnar Stensson

Orkanen Katrina förhärjade New Orleans 2005.  Förödelsen var inte bara materiell. Den hade också en social dimension. ”Vi vill gärna tro att naturkatastrofer är opartiska. Ändå har det alltid varit så: fattiga människor lever farligt. Det är vad det betyder att vara fattig. Det är farligt att vara fattig. Det är farligt att vara svart. Det är farligt att vara latino.” (Zygmunt Bauman, Collateral damage, Daidalos 2012)
   Orkanen Sandy påminde USA:s fattiga, svarta och latinos om detta, vilket stärkte Barack Obama i valet.
   Men det är också så att fattiga länder lever farligt. Det är vad det betyder att vara ett fattigt land. Det är farligt att vara ett fattigt land. Haiti drabbades oändligt mycket hårdare av Sandy än USA. Publiciteten om katastrofen i Haiti var minimal.
   Detta förklarar varför rika länder och multinationella företag är så likgiltiga inför de alltmer frekventa miljökatastroferna. De är övertygade om att de kan hantera dem. De kanske till och med tror sig veta att katastrofer som drabbar miljonerna i fattiga länder ökar deras egen makt. Så är det kanske till en viss gräns.
   Zygmunt Bauman skriver: ”Jag är dock förvissad om att den växande sociala ojämlikheten och den ökande omfattningen av mänskligt lidande är ett explosivt fält som uppvisar alla tecken på att kunna bli det mest katastrofala av alla de problem som mänskligheten kan tvingas möta, hantera och lösa under det innevarande århundradet.”

Erotiken och politiken av Lucifer

Ja, här i VB försöker vi ju alltid hänga med i tidens förvecklingar och det är tydligt dessa dagar att politik och erotik hör nära samman. Det är kanske inte vad man tror när man sitter och lyssnar till Lunds kommunfullmäktige, men så är det faktiskt. Och visst, skandalerna är få här och vi politiska journalister är lojala och diskreta. Men som John Osborne, den engelske dramatikern uttryckte det: Remember, even aunt Edna has an itch under the tea tray, eller hur det nu var.

Miljöpartiet ledande

Går vi till riksplanet har det väl hänt lite mer och här finns också litterära skildrare. Per Gahrton är väl den främste (”Partikongressen”) och han är inte den som håller igen på detaljerna. Problemet här är väl att man kan tveka om sanningshalten, vilket är fatalt om man anser att verklighetsbakgrunden är viktig för effekten. Den gode Gahrton tar nog i lite för att framhäva sina egna företräden. Lustig nog är det en annan miljöpartist som också har verkat i genren. Jag tänker då på Birger Schlaug. Var det inte något med den varma sanden på de gotländska stränderna?
   Mästarna på området är förstås engelsmännen. De har en utvecklad politisk tradition, därutöver en sensationshungrig press och en förtryckt sexualitet som tillsamman bäddar för storartade skandaler. En hel del av det handlar om homoerotik, vilket förstås hänger samman med de traditionstyngda och enkönade skolorna av typ Eton. Men vad som framförallt sticker ut här är den s.a.s. kinky stilen på det hela. Det hela brukar sluta med att yngre biträdande försvarsministrar delar älskarinnor med polska militärattachéer eller värre, älskaren tar livet av sig och återfinns i damtrosor död med en snara om halsen och en halv apelsin i munnen. Där ligger faktiskt de svenska riksdagsmännen i lä.

Amerikansk hegemoni

Ett problem här är den skandinaviska frigjordheten och toleransen. När det inte är allmänt skamligt att ha en annan sexuell orientering än normalinriktningen kan det inte bli så saftiga skandaler. Det är klart, man hör ju en del, som det där med förre
folkpartiledaren Westerberg, men det håller sig ju inom normalitetens ramar och vi låter privatlivet vara ifred.
   Det finns dock ett namn man inte kan förbigå i ett sådant här sammanhang och det är krigsförbrytaren Henry Kissinger. Hans ord "Power is the ultimate aphrodisiac” citeras ofta och visst, det ligger en del i det. Bill Clintons praktikant kan kanske förstås så. Men jag tror uttalandet mest är att se som skryt från Kissinger som ju gärna lät fotografera sig med unga damer på nattklubbar. Det är ett ”Titta här så attraktiv jag är”.
   Därmed är vi framme vid dagens ämne, amerikanska fyrstjärniga generaler och deras möten med något yngre officersfruar. Det enda intressanta jag har fått fram efter läsning i nätets skvallerspalter är att Petraeus när han var samman med sina damer hest ville ha förtjänsttecknen kvar på. Intressant och något jag aldrig tänkt på, vilket kanske beror på att jag bara hade automatskyttemärket i silver – simborgarmärket räknades ju inte.

En godbit

Det är klart att USA erbjuder en tacksam miljö för den här typen av affärer: Ett högsexualiserat samhälle samtidigt med en hycklat hög grad av sexuell trångsynthet. Jag ska dock nöja mig med den godbit jag funnit i härvan. Det gäller den FBI-agent som hade kontakt med den andra generalens brevvän, hon som skickade cirka 29,000 sidor brev till sin älskade. Hennes bild har varit publicerad och hon saknar förvisso inte sex appeal. Men är inte det vad man hade hoppats på, att också FBI var inbladat, låt vara att J Edgar Hoover har gått ur tiden. Berättelsen kommer säkert att göra sig bra i Reader’s Dugest. (”Den människan glömmer jag aldrig”)
   Nåväl, vad händer då. Jo den gode FBI-agenten har kontakt med denna kvinna och det bär sig inte bättre än att det uppstår en förälskelse. Nu inskränker sig kontakterna kanske mest till e-post och det är klart at det kan bli lite blodfattigt. Så då skickar FBI-agenten ett foto av sig själv till henne. Och han väljer då ett foto med bar överkropp. Gud vad sexigt, det är nästan som Putin!

En dag för Europa av Erik Kågström

Krisen 4
Onsdagen den 14 november 2012 hade ETUC – European Trade Union Confederation – utnämnt till ”European Day of Action and Solidarity” och uppmanat fackliga och sociala organisationer i Europa att visa sitt stöd för de hårt drabbade folken i södra Europa där det samma dag skulle genomföras generalstrejker. ETUC fick starkt gehör för sin uppmaning och solidaritetsyttringar i form av demonstrationer och möten genomfördes på hundratals ställen i Europa.

Aktioner 14 november
I stället för åtstramning vill ETUC ha:
 • Economic governance at the service of sustainable growth and quality jobs,
 • Economic and social justice through redistribution policies, taxation and social protection,
 • Employment guarantees for young people,
 • An ambitious European industrial policy steered towards a green, low-carbon economy and forward-looking sectors with employment opportunities and growth,
 • A more intense fight against social and wage dumping,
 • Pooling of debt through Euro-bonds,
 • Effective implementation of a financial transaction tax to tackle speculation and enable investment policies,
 • Harmonisation of the tax base with a minimum rate for companies across Europe,
 • A determined effort to fight tax evasion and fraud,
 • Respect for collective bargaining and social dialogue,

 • Respect for fundamental social and trade union rights.

Facken tycks fortfarande tro på en ekonomisk tillväxt som kanske aldrig blir av. Ett uppmuntrande tecken i tiden för oss feminister kan i det här sammanhanget vara att ledargestalterna på båda sidor är kvinnor. För svångremspolitiken står EU:s Angela Merkel och IMF:s Christine Lagarde. Det fackliga ”motståndet” företräds av Bernadette Ségol och Judith Kirton-Darling, generalsekreterare resp. federal sekreterare i ETUC.

EU:s Angela Merkel

IMF:s Christine Lagarde

ETUC:s Bernadette Ségol

ETUC:s Judith Kirton-Darling

Att åtstramningsivrarna verkar ha en mera aggressiv framtoning än de fackliga företrädarna kan vara en tillfällighet.
ETUC – European Trade Union Confederation – har medlemskap i 85 fackförbund i 36 europeiska länder och har totalt omkring 60 miljoner medlemmar. ETUC erkänns av EU, europarådet och EFTA som enda förhandlingspartner på europeisk nivå. Det måste anses oerhört viktigt  att de europeiska facken börjat agera på det arbetande folkets sida i den nuvarande krisen.

Omställningens tid. Tillväxtens slut och kampen för en hållbar framtid. av Gunnar Stensson

En bok av Björn Forsberg
Tillväxtepoken är över. Vi har passerat ”oljetoppen”. Norges oljetillgångar kollapsar. Nu sneglar stormakterna på oljetillgångarna i Arktis. USA pumpar upp sina sista oljeresurser. Oljepriset stiger. Vi satsar 3500 miljarder dollar i oljesubventioner.
   Tillgången till uran för kärnkraftverken är begränsad. I Sverige tömmer vi de norrländska malmtillgångarna.
   Folkmängden ökar snabbt. Haven utfiskas. Kustnära områden förgiftas. Den odlingsbara jorden tas i anspråk för biobränslen. Vårt intensiva jordbruk bygger på fosfor, som håller på att ta slut. Livsmedelspriserna stiger.
   Svälten ökar. Kanske kan jorden försörja den växande befolkningen, men det är i så fall nödvändigt att omfördela odlingsmark och livsmedel för att undgå massvält.
   Förnyelsebar energi som solceller och vindkraftverk kan inte ensamma underhålla dagens industrisamhälle.

Sådan är den världsbild Björn Forsberg målar upp i sin bok ”Tillväxtens slut. Kampen för en hållbar framtid.” Han har lämnat den akademiska världen eftersom den miljöforskning som bedrivs där syftar till att göra tillväxtsamhället möjligt och därför blundar för de verkliga problemen.
   Tillväxtepoken inleddes på 1960-talet. Tillväxten gjorde inte människorna lyckliga. Stressen i samhället ökade.
   Den globala finansiella krisen, den akuta skuldkrisen och massarbetslösheten i Europa innebär att vi kommit till vägs ände. Nu har omställningens tid kommit. De akuta problemen kan inge hopp eftersom de sprider insikten om en nödvändig omställning.
   De två recept som föreslås för att lösa den ekonomiska krisen bara förvärrar den: åtstramningslinjen leder till ökad arbetslöshet och social oro. Den expansiva Keynes-linjen förutsätter fortsatt tillväxt.

Omställningen
I vardagen väntar en kamp om minskande tillgångar, klass mot klass, nation mot nation, alla mot alla. Det är nödvändigt att inleda en omställning nu - medan den ännu är möjlig.
   Medelklassen i Europa och USA reser sig. Strejkvågorna avlöser varandra i södra Europa. Vi kan inte lita på våra ledare. För dem är tillväxt den enda lösningen.
   Omställningen måste inledas med en rörelse underifrån. I Storbritannien har en vital Omställningsrörelse uppstått. I massarbetslöshetens (50 % arbetslösa) Detroit, symbolen för industri- och bilsamhället, finns nu en grön rörelse. I Portland, Kalifornien, har medelklassen inlett en omställning.
   En massiv folkbildningskampanj är nödvändig. Den blir svår. Tillväxtens profeter dominerar massmedia, utbildning och näringsliv.1970-talets gröna våg ebbade ut liksom 1990-talets Agenda 21.
   Det som skiljer situationen nu från den som rådde då, är att världsekonomin gått in i väggen. Ingen kan undgå att se det.
   Den framtida ekonomin måste bli lokal. Det är inte hållbart att föra resurser som livsmedel, olja och råvaror över världshaven från råvaruländerna till de rika samhällena på norra halvklotet. Vi måste söka en annan värdegrund för vad vi menar med ett gott liv.

Valet
Vi står inför ett val. Antingen genomför vi en demokratisk och rättvis omställning av vårt sätt att leva, konsumera och producera eller så blundar vi för utplundringen och fortsätter att öka konsumtion och tillväxt tills vi störtar utför stupet.
   Omställningen blir inte lätt. Otaliga ekonomiska, tekniska och politiska problem måste lösas Vi kommer att drabbas av misstag och tragiska olyckor. Men omställningen är nödvändig.
   Alternativet framgår av nedanstående resumé av det tjugoförsta århundradets historia hämtad ur en lärobok från 2112.
Utdrag ur historiebok för grundskolan 2112

2000-talets ekonomiska och politiska sammanbrott inleddes med krigen i Afghanistan och Irak…
   Det globala ekonomiska systemet kraschade i finans- och skuldkrisen 2008 - 2013…
   Fascistiska partier som Sverige- demokraterna, senare Nationalsocialistiska svenska arbetarpartiet, växte fram i Europa och Nordamerika…
   Flera länder splittrades i etniska ministater som Flandern, Skottland, Provence, Baskien, Katalonien, Norditalien och Québec…
   USA:s delstater blev i praktiken oberoende…
   De ojämnt fördelade resurserna ledde till blodiga lokala krig, vilket orsakade massvält…
   Svälten ledde till enorma folkvandringar framför allt från Afrika, Sydasien och Latinamerika… 
   Beväpnade rövarligor härjade…
   Under årtionden pågick ett allas krig mot alla…

Det stora kriget i Mellanöstern utlöstes av Israels kärnvapenangrepp mot Iran…
   Ingen hade förutsett att just Pakistan som vedergällning skulle fälla en atombomb över Tel Aviv… 
   Irak, Iran och Turkiet förenades i ett krig mot Kurdistan…
   Fram till mitten av 2000-talet dödades mer än 40 miljoner människor i Mellanöstern…
   Oljereserverna i Irak, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten föröddes…
   Översvämningarna i Indien, Bangladesh, Vietnam och södra Kina orsakades av Himalayas smältande glaciärer och de våldsamma monsunregnen…
   Inlandsisen och snötäcket i Arktis smälte och havsnivån steg 8 meter under första hälften av 2000-talet…
   Fortfarande pågår issmältningen i Antarktis, och havsnivån fortsätter att stiga…
   Sedan tundrorna i de arktiska områdena smält, frigörs stora mängder växthusgas som värmer upp atmosfären ytterligare…
   Ingen vet vart den processen leder…
   En snabbt växande areal har blivit obeboelig på grund av hetta och torka…
   USA fördrevs från Indiska oceanen i början av 2020-talet efter det stora kriget mot Kina om oljetillgångarna runt öarna i Sydkinesiska sjön…

För oss svenskar ser framtidsutsikterna dock rätt ljusa ut efter de svåra decennierna. De stora skogarna skyddar mot strålningen från rymden. De tidigare kuststäderna, bland dem Stockholm, Göteborg och Malmö, översvämmades visserligen i ett tidigt stadium, men delar av befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge liksom det hårt drabbade Danmark lyckades rädda sig upp till Nordskåne och Småland…
   Ett brett havssund skiljer Götaland från Svealand. Tre fjärdedelar av landets befolkning ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel och bärplockning, som gynnas av det varma klimatet…
   Ingen av våra fyra miljoner medborgare behöver svälta som under 2000-talet…