2019-04-25

Snälla nya... av Karin SSnälla nya växande grönska
ge min gamla slitna kropp
lite nya knoppar och blad
och kanske en liten blomma
mitt i mellangärdet.
En växt som suger åt sig
den ömmande svullnaden
så jag lugnt kan invänta
den stilla eftermiddagsvilan.
Jag hör en tvättmaskin
i grannlägenheten.
Den sjunger en vaggsång:
"Du har ju ditt larm
på din darriga arm"       

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

VALBORG i Sankt Lars


Elden 2015
Vid Sankt Lars vårdcentral klockan 19
 • Röda Kapellet blåser in våren
 • Lunds Allmänna Sångförening sjunger de klassiska vårsångerna
 • Inger Grubelic håller vårtalet
 • Elever från Klostergårdsskolan säljer korv och läsk

 • En värmande brasa tänds
Klostergårdens byalag & Klostergårdsgruppen

Spela med Röda Kapellet!

Snart är det första maj, arbetarrörelsens högtidsdag. Då är det lång arbetsdag för blåsorkestern Röda Kapellet. As usual. Kl 09.30 står orkestern som vanligt på Hamnplan i Trelleborg och spelar Internationalen och första maj med flera låtar. Sedan bär det av till Malmö. Numera spelar vi för alla i det stora demonstrationståget, dvs inte bara för de som går först i tåget. Istället står vi utanför Viktoriateatern på Södra Förstadsgatan i Malmö och spelar så att alla i tåget får njuta av den vackra musiken. Sedan bär det av till Lund och spel på Stortorget.

På söndag övar vi som vanligt på Folkuniversitetet på Skomakargatan. Du som inte stadigvarande är med i orkestern men gärna vill vara med först maj är välkommen att rycka in och öva med oss nu på söndag. Då spelar vi igenom förtsamajrepertoaren. Du är naturligtvis också välkommen att fortsätta att spela med oss. Du har kanske en klarinett, trumpet eller saxofon liggande hemma och som väntar på att någon ska ta aktiv hand om instrumentet. Vi tar gärna emot fler musikanter! Vill du veta mer kan du gå in på hemsidan.
   Efter Valborg (spel i S:t Larsparken), första maj så blir det appellmötesspelning mitt emot stationen på Knut den stores torg den 4/5 kl 11 - 12.
   Temat är ”Makten och härligheten” och handlar om orättvisor och ojämlikheter. Talare är bland annat Hanna Gunnarsson och Helena Falk. Vid ettiden spelar orkestern också för löparna i Lundaloppet på Mårtenstorget.

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Europeiska före detta topp-politiker: Europa måste stå fast vid en tvåstatslösning för Palestina och Israel av Ulf N


I ett öppet brev i den brittiska tidningen The Guardian den 15 april manar 25 tidigare utrikesministrar, 6 före detta premiärministrar och 2 tidigare generalsekreterare i Nato -EU att stå kvar vid en tvåstatslösning i Palestinafrågan. Det är en tydlig markering mot USA och Trump som har på gång en plan för en fredlig lösning. Bland undertecknarna finns förre statsminister och utrikesminister Carl Bildt och förre utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Undertecknare är också tidigare utrikesministrar från bland annat Italien, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Polen, Storbritannien, Spanien m fl.

USA och Israel
Genom USA:s erkännande av al Quds/Jerusalem som Israels huvudstad och genom stöd till Israels ockupationspolitik och strypning av FN:s ekonomiska stöd till Palestina visar USA att de vill ta ifrån palestinierna deras flyktingstatus.

En fred baserad på 1967 års gränser
Undertecknarna uppmanar EU att stå fast vid internationell lag och vid de tidigare ställningstaganden som EU gjort. Det innebär att en hållbar fred bygger på skapandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel baserad på gränserna före år 1967 med ömsesidig överenskomna minimala och jämlika byten av territorium och med Jerusalem/al Quds som huvudstad för båda länderna. En lösning av konflikten förutsätter också enligt undertecknarna en rättvis lösning för de palestinska flyktningarna.

En reglerad världsordning är hotad
Brevet, som är adresserat till EU:s utrikespolitiska talesperson Federica Mogherini avslutas med att fördöma den glidning mot en enstatslösning med ojämlika rättigheter som Israel, uppbackad av USA, är på väg mot. Det är nu som Europa står inför en tydlig möjlighet att förstärka sina principer och förpliktelser för en fredsprocess i Mellersta Östern genom att manifestera Europas fasthållande vid en världsordning som bygger på överenskomna regler och avtal. Om Europa inte utnyttjar denna möjlighet nu, när denna ordning är hotad, kommer det att få långtgående negativa konsekvenser.

PS.
Det har varit märkligt tyst i svenska massmedia om detta anmärkningsvärda utspel. DS

Veckan i riksdagen: Samepolitik och värnpliktskongress av Hanna Gunnarsson

Under veckan har riksdagen fortsatt att debattera och besluta om alla de motioner som lämnades in i höstas. En av de vänsterpartimotioner som har varit uppe är bland annat vårt krav på att rösträtten ska gälla från det år en person fyller 18 år (istället för som idag att man måste fylla 18 senast på valdagen), att prova rösträtt från 16 år i kommunalvalen samt att utöka rösträtten i riksdagsvalen även till personer som inte är svenska medborgare förutsatt att de bott i Sverige i tre år (samma regler som kommunvalet). En annan intressant vänsterpartimotion som varit aktuell i veckan är en stor motion om samernas rättigheter (lyssna på ett inslag om den här:).
   Efter torsdagens votering fortsatte debatten på utbildningsområdet om bland annat ordningsbetyg, skolvalet och förstelärarreformen. Allt finns, som ni vet, att lyssna och se på riksdagens hemsida!
   På onsdagen uppmärksammade riksdagen det armeniska folkmordet med en minnesstund i Bankhallen, en av riksdagens centrala samlingssalar. Det var många på plats och tal hölls bland annat av Lotta Johnsson Fornarve, vår andra vice talman.

   Jag har, i egenskap av mitt uppdrag som försvarspolitisk talesperson, i veckan även deltagit på värnplikts-kongressen, som har pågått i Stockholm under veckan - den första på nästan ett decennium. Nu när Sverige har återinfört värnplikten behövs ju också de värnpliktigas demokratiska forum igen. 93 ombud, varav cirka 20 kvinnor, samlades för att diskutera och besluta om de krav som de värnpliktiga ställer på Försvarsmakten och beslutsfattarna samt välja fem personer som arbetar heltid med inflytandefrågor i Pliktrådet. Under kongressen hade jag själv en debatt mot Liberalerna, där jag lyfte ett brett perspektiv på säkerhetsfrågorna.
   Vänsterpartiet har alltid varit för värnplikten eftersom den är viktig för folkförankringen och förtroendet för Försvarsmakten. Jag la också fokus på att naturkatastrofer, som bränder och torka, är vårt största säkerhetshot idag och att det är viktigt att vi stärker krisberedskapen och räddningstjänsterna för att möta detta. Även en civilplikt vid sidan om den militära värnplikten behövs. Det var väldigt roligt att se att de värnpliktiga är engagerade i både arbetsmiljö- och samhällsfrågor och jag ser fram emot att läsa det färdiga “idéprogrammet för Sverige totalförsvarspliktiga”, för oss i Vänsterpartiet är det ju otroligt viktigt att ta del av de värnpliktigas åsikter och ta med dessa i vårt politiska arbete.
Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot

1 maj - En ny jord och en ny människa
av Gunnar Stensson

Klimatkrisen har gett oss helt nya perspektiv på jorden som ett levande system av naturkrafter och på människan som en varelse, alstrad ur jorden och utvecklad i samspel med de biologiska förutsättningarna under miljarder år.
   Människan har under de senaste 20 000 åren tagit makten över planeten, byggt civilisationen genom att utnyttja jordens resurser och andra levande varelser och skrivit sin stolta historia – men upptäcker nu, på 2000-talet, sitt beroende av jordsystemet och konsekvenserna av sina handlingar under hundratals generationer. Människan har makt att påverka jorden, men jorden har kraft att slå tillbaka.
   Historien måste skrivas om. Det som händer nu har rötter långt bak i tiden.
   De förutsättningar och föreställningar som formade vår civilisation finns inte mer. Vårt sätt att leva är dödligt föråldrat.
   Människans kultur måste omformas och anpassas till jordsystemet. Under ett par hundra år har vi översvämmat planeten, upplevt sociala och vetenskapliga framsteg, ständig ekonomisk tillväxt och ständigt ökad konsumtion. Den tiden är förbi.
   Klimatkrisen har lärt oss att jordens tillgångar är begränsade och att utsläppen av växthusgaser påverkar hela jordsystemet.

Människans ansvar
Vi vet nu att varje ingrepp i jordens självreglerande biologiska väv får konsekvenser. Öknarna breder ut sig, de allt varmare haven stiger, isarna smälter. Miljontals arter hotas av utrotning. Vi vet att vi måste hushålla med resurserna på en liten planet.
   Vårt nya sätt att leva innebär att varje människa har ett individuellt ansvar för helheten, att alla människor omfattas av fred, trygghet och ekonomisk jämlikhet och att vetenskapen inriktas på att tillvarata och utveckla livet på jorden.
   Den nya tidens teknik måste bygga på återvinning och produktion av varaktiga varor som fungerar i århundraden, världssamhällets infrastruktur måste göras planetär och hållbar inför naturkatastrofer.
   Vi måste ersätta dagens föråldrade civilisation, byggd på konkurrens, strävan efter ständig tillväxt och ökad konsumtion, med ett nytt system, som är anpassat till jordens verkliga förutsättningar och mänsklighetens plats i jordsystemet. En väldig ekonomisk utjämning mellan länder, regioner och människor är nödvändig för att undvika förödande konflikter.
   Medvetenheten om människans ansvar för jorden och allt liv växer och engagerar forskare och filosofer i den nya tidsålder som kallas Antropocen, människans tid. Jag är övertygad om vi, Homo Sapiens, kan ta det ansvaret.
   En mikroskopisk del av ansvarstagandet kan bestå i att bevara Höjeådalen och åkermarken söder om ån för framtida generationer – samtidigt som miljontals människor tar tusentals liknande ansvarsfulla beslut runt om på jorden. Se filmen om Höje å i VB och upplev vilka värden det gäller! I Antropocen befinner sig varje människa och varje samhälle i jordens centrum. Tillsammans påverkar vi vår jord.

Byggnadskultur på undantag av Ann Schlyter

Byggnadsnämnden har att ta ställning till de avväganden och kompromisser som en förtätning av staden innebär. Ska man offra kulturhistoriska värden för ökad exploatering? Ett sånt fall avgjordes före påsk, tyvärr till kulturmiljön nackdel.

Medicinarlängan kallas en rad byggnader uppförda under en period från 1950 till 1976 med Klas Anselm som arkitekt. Den representerar en originell tegelarkitektur mycket typisk för Lund. Husen var sedan tidigare belagda med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser, men byggnadsnämndens majoritet menade att Forum Medicums önskan att exploatera vägde tyngre.  Kraven som ställs på exploatören är obetydliga. Ett yrkande från vänsterpartiet om att belägga den sexkantiga auditoriebyggnad med rivningsförbud avslogs. Hade det fått stöd hade i alla fall något bevaransvärt bevarats.

Det gick bättre för kvarteret Raffinaderiet, ofta kallat Sockerbruket. Där är några fina fasader och en fin gård bevarad. Nu vill exploatören bebygga gården med en stor klumpig byggnad, men det fick han som väl var inte.

Planeringen av kvarteret Galten söder om Mårtenstorget fortsätter. Det är fint att detta hål i stadsbilden som skapades av rivningarna för ett genombrott av en motorväg för 50 år sen, nu äntligen ska bebyggas. Men   man planerar för en affärsgata inne i kvarteret och utarmar därmed gatulivet. Förutom några få hus är det ju gatunätet som är Lunds medeltida kulturarv. Det riskerar att bli baksidor för bilar. Mot Bankgatan blir det en stor fönsterlös fasad till en stor biograf. Mot Mårtenstorget sparas det mesta, men inte allt, av de små husen och ett tvåhundraårigt gårdshus rivs. På detta stadium i planering diskuterade byggnadsnämnden enbart hur många våningar höghuset i mitten av kvarteret skall få ha. Det mesta annat är i praktiken för sent att ha synpunkter på.

Västerbro ska det stora nya bostadsområdet vid Öresundsvägen heta. Förvaltningen hade arbetat fram ett utmärkt program och en fördjupad översiktsplan i vilka många industriminnesmärken markerades som värdefulla. Men dessa ville inte socialdemokraterna ta positiv ställning till, och de fick majoriteten av nämnden med sig. Genom att hänvisa bevarandefrågorna till detaljplaneskedet försvagas möjligheterna att bevara värdefulla byggnader när man kommer till förhandlingar med exploatörerna.
   Det fanns en bevaringskommitte i Lund, som genom åren har tagit fram inventeringar och värderingar. Många är trettio år gamla och skulle behöva uppdateras. Men den borgerliga femklövern i Lund tycks vilja lägga ner den. Som medlem förra mandatperioden har jag inte fått någon kallelse och inte något annat besked.
   Det är inte enbart i Lund stadens förtätning hotar kulturvärden. Dagen efter byggnadsnämnden hade faktiskt Byggnadsvårdsföreningen möte i Lund. De gör ett bra arbete, men det skulle behövas fler engagerade medlemmar här i Skåne. Det är glädjande att det finns många som reagerar mot okänslig stadsomvandling. Tyvärr är kommentarerna på Arkitektupprorets sidor på Facebook ofta i en hetsande ton mot arkitekter och politiker och en önskan om att man ska bygga i forna tiders stilar.  Men det behövs verkligen en diskussion om staden och det byggda kulturarvet som involverar fler av stadens invånare.
Ann Schlyter, representerar v i byggnadsnämnden
 Byggnadskultur ingår i medlemskapet i Svenska byggnadsvårdsföreningen           

Klimatkampen

Greta Thunberg stöder krav på generalstrejk för att tvinga de politiska ledarna att handla. På påskdagen talade hon vid Marble Arch i London, samtidigt som aktivisterna i XR, Extinction Rebellion, genomförde aktioner i Londontrafiken.

Crowds at Marble Arch watching Greta
Londonpolisen arresterade mer än tusen demonstranter vid Parliament Sqare, Oxford Cirkus och Waterloo Bridge. Aktioner genomfördes också av grupper i Lund och Malmö.
    ”Jag stöder Extinction Rebellion”, sa Greta Thunberg. ”Det som dom gör är bra. Civil olydnad är viktigt för att visa att detta är en kris. Vi måste göra allt vi kan för att sätta press på dem vid makten.”
   Extinction Rebellion kan översättas som Uppror mot utrotning och förintelse. Det är ett uppror inte bara mot utrotningen av miljontals arter utan också mot fördrivningen av ursprungsbefolkningar och på sikt mot hotet mot mänskligheten.
   På tisdagen talade Greta Thunberg i det brittiska parlamentet och träffade efteråt bland andra Labour-ledaren Jeremy Corbin, Green party-ledaren Caroline Lucas och talmannen John Bercow.
 

Klimatet känner inga gränser. Vi behöver en internationell Green New Deal för investeringar i ny energi och för att ge klimatskydd grundat på varje nations behov, oavsett dess egna resurser. Skälen är tre:
Ett. Om alla länder samarbetar har samtliga kontinenter tillräckligt stora sol-, vind- och vattenresurser för en värld utan utsläpp.
Två. För att möta klimatkrisen krävs vetenskapliga genombrott i sökandet efter förnybara energikällor, anpassningen av existerande infrastruktur, avgiftningen av världshaven och återhämtningen av atmosfärens växthusgaser. Inget land klarar ensamt detta.
Tre. I århundraden har länder som Storbritannien och USA plundrat kolonier på naturresurser och förstört deras miljö. En internationell Green New Deal är nödvändig för att reparera utsugna regioner, skydda dem mot stigande havsnivåer och garantera alla klimatflyktingar en anständig levnadsstandard.    Källa: Yanis Varoufakis och David Adler, The Guardian 24/4.

Världens åkerjord på väg att utarmas, varnar FN. Efter endast 60 skördar till blir de så utarmade att de inte längre kan försörja jordens befolkning.
   Storbritanniens miljösekreterare Michael Grove varnar för att landets åkerjord kan komma att bli helt utarmad redan inom 30 eller 40 år. Länder kan klara statskupper, krig och konflikter, säger han, men ingen nation överlever förlusten av jordens bördighet.
   Krisens allvar understryks av förra månadens rapport om en ”katastrofal kollaps bland naturens ekosystem” till följd av överdrivet bruk av insektsgifter. Källa: Matthew Taylor, The Guardian 24/4.         

Första maj i Lund och Malmö

Lund

Vänsterpartiet

1 maj 2019 med lundavänstern!
Stortorget kl 14.00
Gå med i Lunds största 1 majtåg tillsammans med Vänsterpartiet och Ung Vänster. I år går vi under de två parollerna "För oss alla - inte bara eliten" och "Rör inte strejkrätten".
   Huvudtalare för Vänsterpartiet kommer i år vara vår Europaparlamentariker Malin Björk.
   Demonstrationen kommer att inleda på Stortorget med några inledande tal för att därefter vandra igenom staden för att avsluta i Stadsparken med ytterligare tal.
Läs mer på Facebook »

Socialdemokraterna

Demonstrera med Socialdemokraterna i Lund på första maj! Demonstrationen avgår och avslutas på Stortorget.
Årets huvudtalare är ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Följande tider gäller:
Från kl. 10 samlas vi på Stortorget. Här kommer det att finnas möjlighet att köpa fika och tillsammans förbereda sig inför demonstrationen.
Kl. 11 är det avmarsch.
Kl. 11.45 börjar talen

Kommunistiska Partiet

 
Möte kl 12.00, Mårtenstorget.
Talare: Rickard Forslund (K) och Sacharias Klingstedt (K).
Läs mer på hemsidan »

Revolutionär 1 maj i Lund

 
FÖR DET KLASSLÖSA SAMHÄLLET!
DEMONSTRERA PÅ 1 MAJ I LUND!

Knut den stores torg, 1 maj 2019 kl. 13:00–14:00
Idag finns möjligheterna att skapa ett globalt, klasslöst samhälle. Varje dag nås vi av nyheter om nya framsteg i medicin, information och logistik. Med hjälp av automatisering kan vi vara på väg mot ett samhälle utan lönearbete, där människor kan äta sig mätta och där vi får chans att utvecklas istället för att slita ut oss på jobbet. Vi behöver inte någon stat för att koordinera samhället utan kan skapa en sann, global sammanslutning av fria individer.
   Men istället för att detta sker så sprider massarbetslöshet ut sig, meningslösa bullshit-jobs skapas av politiker, stater försöker militärt och politiskt ta över resurser och själva planeten riskerar att dö. Det är med detta perspektiv vi bjuder in er till 1:a maj i Lund. Det är som Rosa Luxemburg sa: det är antingen socialism eller barbari.
Arrangörer: Revolutionär 1 Maj Lund, India Däck, Autonom Organisering, Smålands Nation, SUF Lund
Läs mer på Facebook »

Malmö

Vänsterpartiet

1 maj i Malmö 2019 med Malmövänstern
Samling Möllevångstorget kl 11:00

Fira 1 maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster under parollen: Riktig vänster - för klimatet, välfärden, strejkrätten

Paroller:
 • BYT SYSTEM - INTE KLIMAT
 • VÄLFÄRD ISTÄLLET FÖR SKATTESÄNKNINGAR FÖR DE RIKA
 • FÖRSVARA STREJKRÄTTEN
Huvudtalare:
MALIN BJÖRK - EU-parlamentariker och toppnamn på Vänsterpartiets EU-lista
MEJA COHEN TILLBERG - Ordförande för Ung Vänster Skåne
Musik:
Al-Ashiqeen - Dom har kallats Palestinas The Beatles. Numera är de baserade i Skåne och spelar på Malmövänsterns 1 maj.
Övrigt:
BARNKALAS med hoppborg, barnteater, lekar och mycket mer. Redan på Möllevångstorget kan alla barn bli ansiktsmålade och få en ballong.
MATSERVERINGAR och informationsbord i Slottsparken. Frukostkiosk och plakatverkstad på Möllevångstorget.
Arrangemanget genomförs i samarbete med ABF Malmö
Läs mer på Facebook »

Socialdemokraterna

Årets första maj-tåg startar på Södergatan, mellan Stortorget och Gustav Adolfs torg.
Samling kl 13.30. Vi går mot Folkets Park kl 14.00.

Första maj-firandet i Folkets Park bjuder på aktiviteter för både barn och vuxna.
   Tal kl 15.00 av Joakim Sandell, Socialdemokraterna i Malmö, Elin Kramer, LO, Shler Bradostin, SSU, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och Mikael Damberg, inrikesminister.
Läs mer på hemsidan »

Kommunistiska Partiet

 
Möte kl 14.30, Augustenborgs torg.
Talare: Maher Turkie (No2Crimes), Ingemar Gustavsson (K), Nils Littorin (K) och Liz Nilsson (K).
Läs mer på hemsidan »


Revolutionär 1 maj i Malmö

Första maj 2019 - Det finns inget alternativ!
De som har makten säger att det inte finns några alternativ till nyliberal politik. Kapitalets väg - privatiseringar, tillväxt, gränser - har tryckts på oss som den enda möjliga vägen att gå i en konfliktfylld samtid. Maktens klasspolitik förstör både människor, klimat och framtidsutsikter.
   En sak har de rätt i - det finns inget alternativ. Men vad samtiden lär oss är det motsatta av vad de försöker säga oss. För att vi ska kunna leva drägliga liv och bli fria på riktigt finns det bara ett alternativ - att krossa kapitalismen!
Paroller:
 • FÖR STREJKRÄTTEN
 • FÖR KLASSEN
 • FÖR KLIMATET
 • MOT STAT OCH KAPITAL
Program:
12.00 – Förhäng – Jesusparken
15.00 – Demonstration – Möllevångstorget
18.00 – Efterhäng – Enskiftet

Läs mer på Facebook »