2019-04-25

Byggnadskultur på undantag av Ann Schlyter

Byggnadsnämnden har att ta ställning till de avväganden och kompromisser som en förtätning av staden innebär. Ska man offra kulturhistoriska värden för ökad exploatering? Ett sånt fall avgjordes före påsk, tyvärr till kulturmiljön nackdel.

Medicinarlängan kallas en rad byggnader uppförda under en period från 1950 till 1976 med Klas Anselm som arkitekt. Den representerar en originell tegelarkitektur mycket typisk för Lund. Husen var sedan tidigare belagda med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser, men byggnadsnämndens majoritet menade att Forum Medicums önskan att exploatera vägde tyngre.  Kraven som ställs på exploatören är obetydliga. Ett yrkande från vänsterpartiet om att belägga den sexkantiga auditoriebyggnad med rivningsförbud avslogs. Hade det fått stöd hade i alla fall något bevaransvärt bevarats.

Det gick bättre för kvarteret Raffinaderiet, ofta kallat Sockerbruket. Där är några fina fasader och en fin gård bevarad. Nu vill exploatören bebygga gården med en stor klumpig byggnad, men det fick han som väl var inte.

Planeringen av kvarteret Galten söder om Mårtenstorget fortsätter. Det är fint att detta hål i stadsbilden som skapades av rivningarna för ett genombrott av en motorväg för 50 år sen, nu äntligen ska bebyggas. Men   man planerar för en affärsgata inne i kvarteret och utarmar därmed gatulivet. Förutom några få hus är det ju gatunätet som är Lunds medeltida kulturarv. Det riskerar att bli baksidor för bilar. Mot Bankgatan blir det en stor fönsterlös fasad till en stor biograf. Mot Mårtenstorget sparas det mesta, men inte allt, av de små husen och ett tvåhundraårigt gårdshus rivs. På detta stadium i planering diskuterade byggnadsnämnden enbart hur många våningar höghuset i mitten av kvarteret skall få ha. Det mesta annat är i praktiken för sent att ha synpunkter på.

Västerbro ska det stora nya bostadsområdet vid Öresundsvägen heta. Förvaltningen hade arbetat fram ett utmärkt program och en fördjupad översiktsplan i vilka många industriminnesmärken markerades som värdefulla. Men dessa ville inte socialdemokraterna ta positiv ställning till, och de fick majoriteten av nämnden med sig. Genom att hänvisa bevarandefrågorna till detaljplaneskedet försvagas möjligheterna att bevara värdefulla byggnader när man kommer till förhandlingar med exploatörerna.
   Det fanns en bevaringskommitte i Lund, som genom åren har tagit fram inventeringar och värderingar. Många är trettio år gamla och skulle behöva uppdateras. Men den borgerliga femklövern i Lund tycks vilja lägga ner den. Som medlem förra mandatperioden har jag inte fått någon kallelse och inte något annat besked.
   Det är inte enbart i Lund stadens förtätning hotar kulturvärden. Dagen efter byggnadsnämnden hade faktiskt Byggnadsvårdsföreningen möte i Lund. De gör ett bra arbete, men det skulle behövas fler engagerade medlemmar här i Skåne. Det är glädjande att det finns många som reagerar mot okänslig stadsomvandling. Tyvärr är kommentarerna på Arkitektupprorets sidor på Facebook ofta i en hetsande ton mot arkitekter och politiker och en önskan om att man ska bygga i forna tiders stilar.  Men det behövs verkligen en diskussion om staden och det byggda kulturarvet som involverar fler av stadens invånare.
Ann Schlyter, representerar v i byggnadsnämnden
 Byggnadskultur ingår i medlemskapet i Svenska byggnadsvårdsföreningen           

Inga kommentarer: