2019-04-25

Europeiska före detta topp-politiker: Europa måste stå fast vid en tvåstatslösning för Palestina och Israel av Ulf N


I ett öppet brev i den brittiska tidningen The Guardian den 15 april manar 25 tidigare utrikesministrar, 6 före detta premiärministrar och 2 tidigare generalsekreterare i Nato -EU att stå kvar vid en tvåstatslösning i Palestinafrågan. Det är en tydlig markering mot USA och Trump som har på gång en plan för en fredlig lösning. Bland undertecknarna finns förre statsminister och utrikesminister Carl Bildt och förre utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Undertecknare är också tidigare utrikesministrar från bland annat Italien, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Polen, Storbritannien, Spanien m fl.

USA och Israel
Genom USA:s erkännande av al Quds/Jerusalem som Israels huvudstad och genom stöd till Israels ockupationspolitik och strypning av FN:s ekonomiska stöd till Palestina visar USA att de vill ta ifrån palestinierna deras flyktingstatus.

En fred baserad på 1967 års gränser
Undertecknarna uppmanar EU att stå fast vid internationell lag och vid de tidigare ställningstaganden som EU gjort. Det innebär att en hållbar fred bygger på skapandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel baserad på gränserna före år 1967 med ömsesidig överenskomna minimala och jämlika byten av territorium och med Jerusalem/al Quds som huvudstad för båda länderna. En lösning av konflikten förutsätter också enligt undertecknarna en rättvis lösning för de palestinska flyktningarna.

En reglerad världsordning är hotad
Brevet, som är adresserat till EU:s utrikespolitiska talesperson Federica Mogherini avslutas med att fördöma den glidning mot en enstatslösning med ojämlika rättigheter som Israel, uppbackad av USA, är på väg mot. Det är nu som Europa står inför en tydlig möjlighet att förstärka sina principer och förpliktelser för en fredsprocess i Mellersta Östern genom att manifestera Europas fasthållande vid en världsordning som bygger på överenskomna regler och avtal. Om Europa inte utnyttjar denna möjlighet nu, när denna ordning är hotad, kommer det att få långtgående negativa konsekvenser.

PS.
Det har varit märkligt tyst i svenska massmedia om detta anmärkningsvärda utspel. DS

Inga kommentarer: