2019-04-25

Veckan i riksdagen: Samepolitik och värnpliktskongress av Hanna Gunnarsson

Under veckan har riksdagen fortsatt att debattera och besluta om alla de motioner som lämnades in i höstas. En av de vänsterpartimotioner som har varit uppe är bland annat vårt krav på att rösträtten ska gälla från det år en person fyller 18 år (istället för som idag att man måste fylla 18 senast på valdagen), att prova rösträtt från 16 år i kommunalvalen samt att utöka rösträtten i riksdagsvalen även till personer som inte är svenska medborgare förutsatt att de bott i Sverige i tre år (samma regler som kommunvalet). En annan intressant vänsterpartimotion som varit aktuell i veckan är en stor motion om samernas rättigheter (lyssna på ett inslag om den här:).
   Efter torsdagens votering fortsatte debatten på utbildningsområdet om bland annat ordningsbetyg, skolvalet och förstelärarreformen. Allt finns, som ni vet, att lyssna och se på riksdagens hemsida!
   På onsdagen uppmärksammade riksdagen det armeniska folkmordet med en minnesstund i Bankhallen, en av riksdagens centrala samlingssalar. Det var många på plats och tal hölls bland annat av Lotta Johnsson Fornarve, vår andra vice talman.

   Jag har, i egenskap av mitt uppdrag som försvarspolitisk talesperson, i veckan även deltagit på värnplikts-kongressen, som har pågått i Stockholm under veckan - den första på nästan ett decennium. Nu när Sverige har återinfört värnplikten behövs ju också de värnpliktigas demokratiska forum igen. 93 ombud, varav cirka 20 kvinnor, samlades för att diskutera och besluta om de krav som de värnpliktiga ställer på Försvarsmakten och beslutsfattarna samt välja fem personer som arbetar heltid med inflytandefrågor i Pliktrådet. Under kongressen hade jag själv en debatt mot Liberalerna, där jag lyfte ett brett perspektiv på säkerhetsfrågorna.
   Vänsterpartiet har alltid varit för värnplikten eftersom den är viktig för folkförankringen och förtroendet för Försvarsmakten. Jag la också fokus på att naturkatastrofer, som bränder och torka, är vårt största säkerhetshot idag och att det är viktigt att vi stärker krisberedskapen och räddningstjänsterna för att möta detta. Även en civilplikt vid sidan om den militära värnplikten behövs. Det var väldigt roligt att se att de värnpliktiga är engagerade i både arbetsmiljö- och samhällsfrågor och jag ser fram emot att läsa det färdiga “idéprogrammet för Sverige totalförsvarspliktiga”, för oss i Vänsterpartiet är det ju otroligt viktigt att ta del av de värnpliktigas åsikter och ta med dessa i vårt politiska arbete.
Hanna Gunnarsson (v) riksdagsledamot

Inga kommentarer: