2011-04-28

Valborg i Sankt Lars-parken

Röda Kapellet, Lunds allmänna sångförening, tal av Karin Stensson och valborgsmässoeld. 30 april klockan 19 vid Sankt Lars vårdcentral.
Arrangör "Mötesplats Klostergården": ABF, Klostergårdens byalag, Fritidsgården, Klostergårdsskolan, brfVårregnet, lokala hyresrättsföreningarna Glaciären och Snöglittret, Helgeands församling, Synskadades förening och Klostergårdens kulturförening

Händer på Mårtenstorget

Demokratisk Vänster har torgaktiviteter mellan 11.00 och 12.00 på lördag. Tal, flygblad mm.

Första maj i Lund

I Lund finns det ett antal olika aktiviteter att välja på mellan dessa båda bilder.
Vänsterpartiet
Demonstration med samling på Stortorget klockan 13.00 med musik, tal och uppladdning. Avmarch kl 14. Avslutning på Stortorget ca 14:45. Tal av Rosanna Dinamarca, vice ordförande för Vänsterpartiet. Lokala talare är Mats Olsson (v). Sebasian Brandt (uv) och Paola Björck (vsf).
Socialdemokraterna
Samling på Clemenstorget kl 10.00 med avmarch kl 10.30. Avslutning i stadsparken ca 11:15 med tal av Andreas Schönström.
Kommunistiska Partiet
Offentligt möte kl 12:00 på Mårtenstorget.
Talare är Marit Kalleson, partistyrelsen, och Nils Littorin från Kommunistiska Partiet i Lund.
Anarkisterna
har vi inte hittat någon info om.

Dessutom hittar vi
DV:s 1 majföreläsning


Afghanistan – Vad gör (v)i nu?

Möt Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V)
   Samtal om hur kravet Ta hem trupperna! kan drivas vidare, efter det att det rödgröna samarbetet upphört.
   Söndagen den 8 maj kl 14.30 – 16.30
Sofielunds Folkets Hus/Glokala Folkhögskolan, sal 16 (andra våningen) Rolfsgatan 16 (ingång från gården) Malmö
Samarrangemang: Afghanistansolidaritet i Skåne och Vänsterpartiet

Det trodde ingen?

Har du inte köpt boken än?
Den första maj finns Ulrika och hennes röda cykel ute och säljer boken i Lund.
Klockan 13.30-14.00 är hon på Stortorget och 14.00-14.30 på Clemenstorget.

gatans megafon
snacka inte om frihet
om ni äter djur

Uthyres

Vi tänker återigen hyra ut vår stuga på Öland, veckovis under sex veckor sommaren 2011.
hus
Huset ligger i Tjusby på östra sidan på Öland, 14 km från Borgholm. 5 rum och kök varav 3 sovrum med 10 sovplatser. Varmvatten, dusch torrtoa i uthus. 4000 kr/vecka.
Mejla edvin.svensson@swipnet.se
eller ring 0702-830596

Kan Susan Nathans föreläsningar genomföras? av Gunnar Stensson

Det är utmärkt att Aftonbladets kulturredaktion har direktkontakt med Susan Nathan som ju tidigare medarbetade i tidningen. Enligt Petter Larsson förklarade hon att hennes utresa från Indien stoppades av den lokala polisen som misstänkte henne för att vara israelisk spion, alternativt alltför muslimvänlig, men att problemen nu är lösta.
   De i och för sig oförenliga missförstånden förklaras kanske av uppståndelsen kring hennes bok Ett annat Israel.
   Att den israeliska ambassaden i Indien hjälpt henne är glädjande. Ambassadören är möjligen – som många andra medvetna israeler - kritisk mot Israels politik de senaste åren.
   Är det tänkbart att de inhiberade föreläsningarna i Lund nu kommer att genomföras antingen i vår eller i början av hösten?

Brukarval i färdtjänsten av Mats Olsson, Vänsterpartiet

– Allt är kaos.
– Resenärerna blir behandlade som paket.
– Om bilen överhuvudtaget kommer är den sen.
– Samåkningen gör att körsträckan blir tre gånger så lång.

Färdtjänsten i Lund utsätts åter för tung kritik av resenärerna som kräver att kommunen bryter avtalet med Taxi 020. Som vanligt hänvisar tekniska förvaltningen till att förbättringsarbete pågår. Det har de gjort i årtionden nu, men ändå blir det inte bättre. Upphandling av färdtjänst innehåller i sig ett systemfel.

Vänsterpartiet har sedan länge verkat för att Lunds kommun ska sluta anbudsupphandla färdtjänst och istället införa brukarval för resenärerna. I stället för att dessa hamnar i händerna på en stor leverantör ska vilken chaufför eller vilket bolag som helst kunna certifiera sig hos kommunen för att köra färdtjänst. Ett lika enkelt som genialt system, i vilket resenären själv väljer chaufför eller bolag och därmed i praktiken får all makt.

Märkligt nog har inget annat parti hittills stött dessa tankar. Lunds borgerlighet har avvisat brukarval i färdtjänsten. Valfrihet går tydligen bara bra när det gäller att uppfinna låtsasmarknader inom vård och skola. Där det redan finns en marknad, som inom taxinäringen, där ska alla tvingas anlita samma bolag.

Han lever, o fröjd! av Gunnar Stensson

Den 9 juni 1969 fick jag Karl Marx:s Kapitalet, i avskedsgåva av kolleger och elever på Framnäs folkhögskola. Det var första upplagan av Ivan Bohmans nya översättning, med inledning av Bo Gustafsson. Jag skulle efter sex intensiva år lämna Norrbotten. Avskedet kändes slutgiltigt. 
   Förkortningen AMS uttolkades Alla Måste Söderut. Nu skulle jag resa till Lund, just då vänsterns huvudstad i Sverige. Det är nästan exakt 42 år sedan.
   Under dessa år har Marx gång på gång dödförklarats. Jag har läst ett antal begravningsbetraktelser över honom under minst fem åtskilda perioder.
   Nu presenterar den flitige Andreas Malm under rubriken MARX LEVER! ny marxistisk litteratur i Aftonbladet 25/4. Finanskrisen, råvarukrisen och miljöhotet motiverar återuppståndelsen. Den arabiska revolutionen garanterar marxismens fortsatta relevans.

How to change the world – Marx and Marxism 1840 – 2011 av Eric Hobsbawm är en genomgång av marxismens påverkan av alla samhällsområden under hela den moderna – och kanske postmoderna – epoken. Nödvändig läsning.
   Lika nödvändig förefaller John Bellamy Fosters Marx´s ecology materialism and nature vara. Den handlar om kapitalismens ekologiska destruktivitet.
   Ett utomordentligt exempel på ekologiskt nytänkande inspirerat av marxistisk metod utgör ju Alf Hornborgs Myten om maskinen, som VB tidigare presenterat.
   De återkommande dödförklaringarna av Marx är uttryck för konjunkturer och önsketänkande. De är föråldrade. Men det marxistiska idébygget är fortsatt aktuellt.

Guantanamo av Gunnar Stensson

Bush: ”Varje nation, varje region, har ett beslut att fatta. Antingen är ni med oss, eller också är ni med terroristerna.”
   Vi vet vilket beslut Sverige fattade.
   Aftonbladet har via Wikileaks fått tillgång till 759 hemliga filer från den amerikanska militären om fångarna på militärbasen på Kuba.
   Materialet publiceras samtidigt i Washington Post, The Daily Telegraph, Le Monde, Der Spiegel och El Pais.
   Journalisten Peder Kadhammar inledde den 26 maj en omsorgsfull serie reportage. Läs den, och jämför med motsvarande texter i internationell press!
   Kom ihåg att Moammar Kadaffis tortyrexperter samarbetade med Pentagon och CIA i verksamheten liksom Tunisiens Ben Ali och Egyptens Mubarak.
   Kom ihåg att svensken Mehdi Ghezali satt fängslad utan rättegång i 930 dagar innan han släpptes och fördes till Sverige.
   Kom ihåg att Bradley Manning, den unge amerikan som kanske var den som läckte dokumenten, sedan mer än ett år hålls isolerad i amerikanska fängelser.
   ”Efter den 11 september sattes rättsstatens principer ur spel i USA och Europa, Fånglägret i Guantanamo är den främsta symbolen för de övergrepp som begåtts, och det pris världen fått betala.” Aftonbladet 26/4.
   Guantanamo existerar fortfarande, oskyldiga människor hålls alltjämt fängslade, även om systemets hantlangare håller på att fördrivas ur åtminstone Mellanöstern.

Var finns den palestinska rösten?

"Sex dagar efter Gaza-krigets inledning publiceras en artikel i Expressen 8/1 2009 av den israeliska författaren David Grossman och ytterligare en av Bernhard-Henri Lévy 8/1 2009.
   I Svenska Dagbladet syns en artikel signerad av Knesset-ledamoten Shai Hermesh och i Dagens Nyheter 17/1 publiceras en intervju med den israeliska ambassadören i Stockholm Benny Dagan.
   De civila som samma tidningar intervjuar på gatan under kriget är enbart israeler bosatta i Israel.
   Alltså: ingen palestinsk författare översätts i Stockholmspressen, ingen palestinsk kongressledamot intervjuas, inte heller någon palestinsk ambassadör eller ens vanliga palestinier på gatan.”
   ”Var finns den röst som kan berätta sanningens andra sida och på så sätt bli en del av det land som också tillhör honom och hans historia?
   Jag kan nämligen försäkra er om att denna röst existerar.”
Ghayat Almadhoun, palestinsk poet, Aftonbladet 26/4

Israel i orkanens öga av Gunnar Stensson

Sexdagarskriget 1967 var vändpunkten. Då började ockupationen.
   Nu närmar sig befrielsen. PLO:s båda grenar Hamas och Fatah kom i onsdags överens om att bilda en samlingsregering för att bestämma datum för genomförandet av ett val. Inom kort kommer Egypten inbjuda alla palestinska grupperingar för att underteckna ett försoningsavtal.
   Mubarak var den store garanten för Israels makt över Palestina och USA:s dominans över arabvärlden. Hans fall innebär att en ny epok inletts.
   Premiärminister Netanyahu säger att försoningen mellan Hamas och Fatah innebär slutet på fredsprocessen.
   Vilken fredsprocess? Under flera år har Israel avvisat också de mest långtgående förhandlingsutspel från den palestinska myndigheten.
   ”Du kan inte ha fred med både Israel och Hamas”, säger Netanyahu till Mahmoud Abbas.

Det avgörande ögonblicket kan komma när FN:s generalförsamling röstar om att erkänna Palestina som medlemsstat i FN. I generalförsamlingen har USA ingen vetorätt.
   Vi ser nu Israel mobilisera hela sitt politiska inflytande i världsomspännande propagandakampanjer. Det är inte alltid de uppnår sitt syfte. Försöken att utmåla Ilmar Reepalu som antisemit och Malmö som en av Europas mest judefientliga städer slår tillbaka. Också det judiska samhället i Malmö är kritiskt.
   I onsdags presenterade Netanyahu planerna för att stoppa Ship to Gaza. Representanter för armén, de civila myndigheterna, utrikesförvaltningen och de politiska partierna var samlade.
   Frihetsflottans avfärd försenas till mitten av juni. De turkiska fartygen kommer sannolikt att avgå från en hamn utanför Turkiet.

Relationen USA-Israel är spänd till bristningsgränsen. Den israeliska regeringen under Netanyahu rör sig hela tiden högerut samtidigt som president Obama går i motsatt riktning. Israel sätter hoppet till en republikansk seger i det amerikanska presidentvalet.
   Revolutionen i arabvärlden tvingar USA att söka en ny övergripande politik. Israel och dess amerikanska lobbinggrupper utgör ett stort hinder.

Inte bara USA:s förhållande till Israel är spänt. Också relationerna till Saudiarabien, en av USA:s traditionella allierade, blir alltmer pressade.
   Den saudiska regimens viktigaste kort är makten över världens största oljereserver. Den saudiska ledningen är skrämd och upprörd över att USA godkänt Mubaraks avgång och ännu mer över den amerikanska – mycket återhållsamma – kritiken mot Saudiarabiens invasion i Bahrain.
 
USA:s passivitet gentemot Bashar al-Assads blodtörstiga regim i Syrien kontrasterar markant mot ingripandet mot Kaddafi i Libyen. Efter sex veckors brutalt våld och 450 dödsoffer händer ingenting. Ett försök att införa sanktioner mot Syrien tycks falla på motståndet från Ryssland och Kina.
   Sannolikt vill Israel att al-Assad sitter kvar vid makten. Visserligen befinner sig Syrien i krig med Israel men inga krigshandlingar har förekommit på decennier.
   Frågan är om al-Assad kommer att kunna behålla makten. Varje massaker gör honom svagare.

Kriget i Afghanistan går dåligt och Pakistan, USA:s främsta allierade i kampen mot talibaner och al Qaida, vacklar. Delar av den pakistanska säkerhetstjänsten samarbetar med talibanerna. Vreden över de förarlösa flygplanens civila offer växer. Översvämningskatastrofen förra sommaren skadade Pakistans ekonomi allvarligt.

De europeiska länderna följer inte längre obetingat USA:s ledning. I fallet Libyen är Storbritannien och Frankrike högljutt aktivistiska samtidigt som Tysklans lika högljutt säger nej.
   Genom att slå sönder det irakiska samhället har USA eliminerat Irans mäktigaste fiende. Den iranska regimen kan nöja sig med att betrakta kraftmätningen och ge sina bundsförvanter som Hamas och Hezbollah ett begränsat stöd. Samtidigt finns dock möjligheten till en iransk revolution.
   Relativt passiva sitter också Ryssland och Kina, nöjda med att iaktta utvecklingen och lägga ett och annat hinder i vägen för USA. Latinamerika förhåller sig på ungefär samma sätt. De stora länderna Brasilien, Argentina, Chile och Venezuela går emot de flesta av USA:s storpolitiska ställningstaganden.

Som främsta exempel på amerikansk hegemoni över den muslimska världen befinner sig Israel i orkanens öga utan att förmå annat än att framhärda i en strategi byggd på militär överlägsenhet och ökat beroende av stöd från ett alltmer ovilligt – och maktlöst - USA.
   En majoritet av det amerikanska folket önskar nu att ett fritt Palestina innanför 1967 års gränser etableras.
   Vårt engagemang för Israel beror inte bara på landets centrala roll i Mellanöstern och den omvälvning som pågår i världssystemet. Israel symboliserar centrala delar av västerlandets humanistiska värderingar, religion och kultur. Israel symboliserar västerlandets skuld och skam över Förintelsen. Israel är närvarande i alla europeiska länder. Det israeliska samhällets karaktär och utveckling angår oss därför.

Evig eldstrid av Anders Davidson

Polisposteringen. Tredje avsnittet i dokumentärserien Krig för fred.
Frågor?" Svaret efter genomgången blir nekande huvudskakning. Ändå väcker även detta avsnitt mest frågor om den svenska militära insatsen.
   Beroende på vem du frågar, kommer du att få olika svar, som samverkansofficeren Gustaf sammanfattar.
   Bland den svenska truppens olika uppgifter är, enligt försvarsministern vår, en av de viktigaste att stödja den afghanska armén och polisen.
   Inför kamerorna dras trupperna samman nedanför masten uppe på höjden medan förtexten meddelar att "Platsen är strategiskt viktig för att skapa säkerhet i området."
   Soldaterna från de olika enheterna närmar sig långsamt masten, tar sig till fots och i fordonen försiktigt fram genom okänd, svåröverskådlig terräng. Fordonen slingrar sig uppför serpentinvägen. Sporadisk skottlossning.
   Den som förväntar sig action i form av eldstrid och shoot outs blir besviken. Först när afghanerna säkrat området kring masten intensifieras eldgivningen.
   "I såna här situationer brukar de ha tendensen att skjuta väldigt mycket efteråt också. Det är lite psykologikrig för att skrämma insurgenterna från platsen."
   Strax före ordern om återmarsch för di svenske står det klart att de poliser som skulle vara kvar vid masten och försvara höjden har gett sig nerför berget. En kort, kärnfull dialog följer:
   "Poliserna är borta."
   "Har de stuckit? Vad i helvete!"
   "Skit!"
   "Precis!"
   Beroende på vem du frågar: Frågar du ANA, säger samverkansofficer Gustaf, tycker dom att operationen var lyckad – antennen togs; frågar du andra kommer de att säga att den var bortkastad, genom att vi genast lämnade den.
   Nedanför berget följer en korthuggen utvärdering. Mentorer med adepter. Oklart hur mycket ironi och tillbakahållen ilska som ligger bakom:
   "Hur har dagen varit, tycker du? Har den varit lyckad?"
   "Ja, det var en bra dag", svarar det afghanska befälet.
   "Skönt att höra. Stabiliserar det läget i byn?"
   Den – alltså möjligen ironiska – frågan hänger fritt mot den klarblå afghanska himlen, obesvarad.
   Givet den militära logiken kunde de svenska soldaterna ha lämnats där. De får dock ännu en chans att räta ut frågetecknen, att täppa igen klyftan mellan vad som sägs och vad vi ser, mellan retorik och verklighet.
   Samverkansofficer Gustaf igen: "Vi tog masten, vi hade en strid däruppe, vi löste det. Vi säkrade platsen, lämnade över till polisen och lämnade. Militärt sett så har vi gjort vårt."
   Hur gick det sen? Eftertexten meddelar helt sonika: "Efter trettio minuter är fienden tillbaka vid masten och skjuter mot de svenska soldaterna."
   Beroende på vem du frågar.
   Ett är säkert: Frågetecknen kring den militära svenska insatsen i Afghanistan ställer upp sig på led.
   Måtte riksdagspolitikerna klarsynt inspektera dem.

Privatisering och kundvalssystem inom färdtjänsten – nej tack! av Ulf Nymark

För ett antal år sedan införde de borgerliga i Lunds kommun något som de kallade ”kundvalssystem” inom hemtjänsten. Det innebär som bekant att ett antal privata företag utifrån vissa kriterier godkänns av kommunen att utföra hemtjänst i konkurrens med kommunens egen hemtjänstorganisation.

Kundvalssystemet inom hemtjänst
Fördelen med detta system var – och är – enligt borgarna att konkurrensens underbara krafter skulle ge en bättre servicenivå och nöjdare brukare. Det var valfrihetsvalsen som drogs än en gång. Hemtjänstbrukarna skulle kunna välja inte bara vilket företag som de ville skulle utföra tjänsten. De skulle också få välja exakt vilken person som skulle utföra uppgifterna åt brukaren. Brukarna förvandlades i slag från kommunmedlemmar till kunder. Om kritiken mot kundvalssystemet inom hemtjänsten var samtliga rödgröna partier i stort sett ense.

Kundvalssystem inom färdtjänsten?
Sedan en tid tillbaka har en del företrädare för Vänsterpartiet förespråkat samma typ av kundvalssystem inom färdtjänsten. Nu senast pläderar Mats Olsson (MO) för detta system i en insändare i Sydsvenskan den 28 april, apropå en artikel några dagar tidigare i samma tidning om bristerna inom dagens färdtjänst. Kommunen ska enligt MO certifiera ”vilken chaufför eller vilket bolag som helst” som sedan färdtjänstresenären ska kunna välja och vraka bland.
   Jag instämmer fullt ut med MO:s kritik mot bristerna i kommunens sätt att hittills hantera färdtjänstfrågorna. Men jag kan inte hålla med om att ett kundvalssystem utgör någon lösning på problemen. Bland annat följande invändningar mot MO:s argumentation kan göras:

Gråzonsbransch
1. MO menar att det är OK med kundvalssystem inom färdtjänsten, därför att det – till skillnad från inom skola och vård – ”redan finns en marknad”. Ja, någon form av marknad finns det förstås inom taxibranschen. I Lund och dess närhet finns ett par, tre stora bolag, där samma ägargrupp, den s k Fågelviksgruppen, är dominerande.  Därutöver finns några mindre där en del knappast ens har en fungerande beställningscentral. Det finns få branscher som har så många gråzonsföretag som just taxibranschen. Det är enligt mitt sätt att se direkt olämpligt att skicka ut de funktionshindrade i detta marknadsmoras.

Segregering inom resenärsgruppen
2. Kundvalssystemet skulle överhuvudtaget inte fungera för de färdtjänstresenärer som behöver åka i specialfordon av det skälet att enbart – och möjligen - de allra största bolagen i ett kundvalssystem skulle ha finansiella resurser att ställa upp med sådana fordon. De är tveksamt om något företag överhuvudtaget tog på sig investeringarna i specialfordon utan att få garantier för ett visst minimum av körningar. Färdtjänstresenärerna får därmed olika villkor och regler beroende på graden och arten av funktionshinder, vilket nog av de flesta skulle betecknas som en synnerligen olycklig segregering.

All makt åt kunden?
3. ”Resenären själv väljer chaufför eller
bolag”, skriver MO och fortsätter attresenären därmed ”får all makt”. MO, som tillhörde en av de mest engagerade och kunniga kritikerna av borgarnas kundvalssystem inom hemtjänsten borde veta, och vet nog också i själva verket, att ett kundvalssystem inte kan skapa personer som ständigt är i tjänst och som kan utföra tjänster åt flera personer på flera olika platser samtidigt. Detta gäller såväl inom hem- som färdtjänst. Jag har också svårt att tro att MO på allvar kan mena att en marknad med så ojämna styrkeförhållanden mellan säljare och köpare som taxibranschen skulle ge resenären ”all makt” åt kunden.

Taxi prioriterar vanliga taxiresor
4. Jag antar att MO menar att kommunen i V:s kundvalssystem också i förväg ska komma överens med utförarna om – eller rentav fastställa – den ersättning kommunen ska betala till utföraren. Kundvalssystemet är i så fall behäftat med samma grundläggande brist som dagens: färdtjänstutföraren prioriterar alltför ofta vanliga taxiresenärer framför färdtjänstresenärer. Detta av den anledningen att vanliga taxiresor är mer lönsamma, går snabbare och är enklare att utföra. Därför otillbörliga väntetider för resenärerna, därför förseningar, därför ofta dåligt bemötande.

Längre driven privatisering än hemtjänsten
5. Kundvalssystemet inom färdtjänsten skulle bli ännu mera privatiserat och marknadsanpassat än det som borgarna infört i hemtjänsten. Där finns det en kommunal utförare, dvs kommunens egen organisation, som valalternativ. Brukaren kan alltså välja ett ickevinstdrivande alternativ. Detta blir inte möjligt inom färdtjänst, eftersom kommunen inte har någon egen taxiorganisation att ställa till resenärernas förfogande. Färdtjänstresenären blir helt utlämnad till de privatföretag som agerar på marknaden.

Kundvalssystem
6. ”Märkligt nog har inget annat parti hittills stött dessa tankar” /om kundvalssystem/, hävdar MO. . Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet uttalade klart och tydligt vid Tekniska nämndens sammanträde i november i fjol att var mycket intresserade av detta system och att de ville utreda det hela. Att en sådan utredning ännu inte kommit till stånd beror nog enbart på allmän borgerlig slöhet. Så visst har Vänsterpartiets kundvalssystem resonansbotten i andra partier.

Bort med vinstintressena!
Slutligen: finns det då ingen lösning på problemen inom färdtjänsten när varken dagens system kan fås att fungera och inte heller ett kundvalssystem? Som jag skrev i en artikel i VB nr 36 i november i fjol: något riktigt bra system finns kanske inte. Men det minst dåliga är färdtjänst i egen kommunal regi. Då undslipper resenärerna de nackdelar och brister som orsakas av att vinstintressena helt och hållet styr färdtjänstutförarna. Dyrt? Ja, men kvalitet måste få kosta om kommunen vill ha en hög standard och god tillförlitlighet inom färdtjänsten.

Kulturtips

Eddie #14
Syret, vattnet och födan börjar ta slut. Vi kommer mycket snart sluta fungera. När jag skriver detta, så inser jag, att detta redan är skrivet. Inte av mig, utan innan, av människan. Teater InSite spelar på Bastionen 15 april - 14 maj.
Fre 29 apr kl. 19:30 Läs mer

Hindi Zahra (Marocko)
fredag 29 april kl 21:00 på Inkonst.
Läs mer

Let 3
På Klaffbron fredag 29 april kl 21:00.
Läs mer

PLATTFORM 29 april
På Dansstationen, Palladium 29 april kl 19:30. Läs mer

Trubaduren av Giuseppe Verdi
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln och Kino i Lund lördag 30 april kl 19:00. Repris söndag 1 maj kl 13:00.
Läs mer

Capriccio av Richard Strauss
Direktsänt från The Met på KINO i Lund.
Sön 01 maj kl. 13, Mån 02 maj kl. 18.
Läs mer

Sir George Martin kommer till Galakväll på Palladium i Malmö den 2 maj!
På Palladium den 2 maj kl. 19.00.
Läs mer

Slim Cessna´s Auto Club (US) LIVE
På Babel 3 maj kl 20:00. Läs mer

Helge Albin Kvintett
på Victoriateatern 4 maj kl 19:30.
Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 04 maj kl. 16:00 Tor 05 maj kl. 16:00
Läs mer

Swans (US) LIVE
På Babel onsdag 4 maj kl 19:00. Läs mer

Chilombiana (Chile)
Cumbiafest från det nya Chile med afrocolombianska och latinamerikanska rytmer, på Kong 5 maj kl 19:30.
Läs mer

ROOMS + VEN - Memory Wax + La Macana
På Dansstationen, Palladium 5 maj kl 19:30.
Läs mer

YOUR BROTHER, REMEMBER?
I ett fulländat experiment med före- och efterbilder, blandar Zachary Oberzan, från hyllade Nature Theatre of Oklahoma (New York), gamla hemmavideor, sekvenser ur klassiska actionfilmer med liveuppträdande på scenen. En gripande och rolig självbiografisk berättelse om honom och hans bror och favoritactionhjälten; Jean Claude van Damme. På Inkonst 5 - 6 maj.
Tor 05 maj kl. 19:00. Läs mer

Hela kulturcentralens program