2011-04-28

Evig eldstrid av Anders Davidson

Polisposteringen. Tredje avsnittet i dokumentärserien Krig för fred.
Frågor?" Svaret efter genomgången blir nekande huvudskakning. Ändå väcker även detta avsnitt mest frågor om den svenska militära insatsen.
   Beroende på vem du frågar, kommer du att få olika svar, som samverkansofficeren Gustaf sammanfattar.
   Bland den svenska truppens olika uppgifter är, enligt försvarsministern vår, en av de viktigaste att stödja den afghanska armén och polisen.
   Inför kamerorna dras trupperna samman nedanför masten uppe på höjden medan förtexten meddelar att "Platsen är strategiskt viktig för att skapa säkerhet i området."
   Soldaterna från de olika enheterna närmar sig långsamt masten, tar sig till fots och i fordonen försiktigt fram genom okänd, svåröverskådlig terräng. Fordonen slingrar sig uppför serpentinvägen. Sporadisk skottlossning.
   Den som förväntar sig action i form av eldstrid och shoot outs blir besviken. Först när afghanerna säkrat området kring masten intensifieras eldgivningen.
   "I såna här situationer brukar de ha tendensen att skjuta väldigt mycket efteråt också. Det är lite psykologikrig för att skrämma insurgenterna från platsen."
   Strax före ordern om återmarsch för di svenske står det klart att de poliser som skulle vara kvar vid masten och försvara höjden har gett sig nerför berget. En kort, kärnfull dialog följer:
   "Poliserna är borta."
   "Har de stuckit? Vad i helvete!"
   "Skit!"
   "Precis!"
   Beroende på vem du frågar: Frågar du ANA, säger samverkansofficer Gustaf, tycker dom att operationen var lyckad – antennen togs; frågar du andra kommer de att säga att den var bortkastad, genom att vi genast lämnade den.
   Nedanför berget följer en korthuggen utvärdering. Mentorer med adepter. Oklart hur mycket ironi och tillbakahållen ilska som ligger bakom:
   "Hur har dagen varit, tycker du? Har den varit lyckad?"
   "Ja, det var en bra dag", svarar det afghanska befälet.
   "Skönt att höra. Stabiliserar det läget i byn?"
   Den – alltså möjligen ironiska – frågan hänger fritt mot den klarblå afghanska himlen, obesvarad.
   Givet den militära logiken kunde de svenska soldaterna ha lämnats där. De får dock ännu en chans att räta ut frågetecknen, att täppa igen klyftan mellan vad som sägs och vad vi ser, mellan retorik och verklighet.
   Samverkansofficer Gustaf igen: "Vi tog masten, vi hade en strid däruppe, vi löste det. Vi säkrade platsen, lämnade över till polisen och lämnade. Militärt sett så har vi gjort vårt."
   Hur gick det sen? Eftertexten meddelar helt sonika: "Efter trettio minuter är fienden tillbaka vid masten och skjuter mot de svenska soldaterna."
   Beroende på vem du frågar.
   Ett är säkert: Frågetecknen kring den militära svenska insatsen i Afghanistan ställer upp sig på led.
   Måtte riksdagspolitikerna klarsynt inspektera dem.

Inga kommentarer: