2011-01-20

Brokig kroki-utställning i Lund

Ett drygt dussin krokister ställer ut i Galleri Pictura, Svartbrödersgatan 3, Lund. Variationen är stor och teknikerna många. Det bör vara extra roligt för amatörer i branschen att se vad man kan åstadkomma utan konstskolornas drillning.
Utställningen pågår den 20-23/1 och är öppen,  fredag 12-19, lördag 12-18 och söndag 13-17.
Bertil Egerö

Vintervandring i Höje ås vattenland

Samling söndagen den 23 klockan 14 vid Källbybadets entré.

Notiser från Höje å
Översvämningen kulminerade tisdagen den 18. Dalen mellan Sankt Lars och järnvägen utgör nu en kilometerlång sammanhängande sjö.
   På onsdagen varnades jag av en ung tjänsteman från Markentreprenad för risken att sugas ner i gyttjan. Tanken gick till pittoreska filmscener där folk omkommer i kvicksand eller dy.
   Vattnet flyter över vita bron och Flackarpsbron. Ett par unga män kom med kastspön. De visade sig vara engelskspråkiga studenter.
   Flödet är fortfarande högt. I den bortersta dammen ligger en brunspräcklig svan. Den är död. Den mjuka halsen ser ut att röra sig i de små vågorna men huvudet ligger under vattnet.
   I det isfria vattnet har ett trettiotal vita svanar samlats.
   Under veckan har arbetet med att omforma Källby ängar fortsatt. All vegetation är borta. Landskapet ommodelleras. Vallarna schaktas bort av stora maskiner som skapar nya kullar och dalar. Området ser ut som en svart åker. Det är en stor åker. Solen blänker i sjön nedanför
Gunnar Stensson

Expo-föreläsning om SD och flyktingpolitiken

De främlingsfientliga och flyktingpolitiken är ämnet för en föreläsning i Demokratisk Vänsters regi tisdagen den 1 februari.
   Frida Johansson Metso från Tidskriften Expo talar och leder en diskussion i ABF-lokalen, Trollebergvägen 7 (ingång från Gasverksgatan).

Kulturtips

De stränga anteckningarna
En tvärkonstnärlig scenkonstinstallation. Teatr Weimar på Inter Arts Center 21 - 30 januari.
Fre 21 jan kl. 20:00. Läs mer

Plattform 21 januari
Din guide till den senaste dansen. På Dansstationen, Palladium 21 jan kl 19.30. Läs mer

Jazzparty 2011
På AF-borgen i Lund lördag 22 januari kl 18.00-02.00. Läs mer

JUSSI BJÖRLING - 100 år
På Palladium 22 jan kl 18 Läs mer

Trummor & Orgel feat. Ebbot Lundberg (SE) LIVE. Babel 22 jani kl 19. Läs mer

Asita Hamidi’s Bazaar (Iran, Schweiz, Sverige)
Söndag 23 jan kl 19 på Kong. Läs mer

Roland Pöntinen, piano
Palladium den 23 jan kl. 15 Läs mer

THE NU-BAND (USA)
Victoriateatern 24 jan kl 19.30. Läs mer

Dolap
Taldans på Dansstationen, Palladium 25 januari kl 19.30. Läs mer

Jekyll & Hyde - Malmö Opera
Lunds Stadsteater torsdag 27 jan kl 19 och fredag 28 jan kl 19. Läs mer

Hela kulturcentralens program

En rättelse av Lucifer

Jag har uppenbart svårt att hålla reda på vissa fakta. Sigrid Combüchens av mig i förra VB nämnda roman från 1992 heter ”Korta och långa kapitel” och ingenting annat, som det brukar sägas. Det är heller inte sant att det är hennes förrförra roman – det kom två romaner emellan. Och vad gäller kriminaliteten i Professorsstaden så har man väl inte hört begreppet ”professorsfru” sen Ljunggrens på Klostergatan försvann. Är det i själva verket en klintbergare? Jag vet inte, jag hörde den i styrelserummet på Botan. Men vem kan man lita på?

Hur kunde jag vara så dum! av Gunnar Stensson

Jag satte mig rakt upp i sängen. Svart. Klockan 3 och 17. 1000 årsfelet i förra numrets krönika. Jag påstod att vi lever i det andra millenniet. Herregud, vi lever ju i det tredje! Och det har redan gått en hundradel av det!

Finngatans böjning – en ny hypotes

Du skriver (Lucifer i VB 14 januari) att Sigrid Combüchen betecknar Finngatan som "lätt böjd" i sin senaste roman, medan den i "verkligheten" är spikrak. På kartan är den spikrak, men den som vandrar längs gatan uppfattar den just som "lätt böjd", förmodligen därför att ändpunkterna, särskilt den östra, är något lägre än mittpartiet. Eller också är det bara en effekt av att man inte lätt kan se hela gatan på en gång - då måste den ju vara böjd!
Gunnar Håkansson

Tack för ett intressant inlägg! Och visst, gatan går över en liten höjdrygg som väl varit vattendelare mellan den bäck som flöt nerför Helgonabacken och den som gick ungefär vid Pålsjövägen.
Lucifer

Läs Sydsvenskan! av Gunnar Stensson

Israel planerar att bomba Iran. Per Ohlsson hänvisar i sin söndagskrönika den 2 januari till en artikel av Jeffrey Goldberg som publicerades i septembernumret av The Atlantic under titeln: Israel is Getting Ready to Bomb Iran. How, Why and What it Means (Artikeln är tillgänglig på nätet).
   100 Phantom-stridsplan förväntas delta i blixtanfallet.
   (Ehud Barak lämnade häromdagen Arbetarpartiet. Det gör regeringen än mer högerextrem och ökar faran för att anfallsplanen förverkligas. Samtidigt påpekar Haaretz att Arbetarpartiets vänster nu kan samlas kring parollerna social rättvisa, fred och demokrati)
   Per T Ohlsson förfäras: “Storkrig i Mellanöstern, oljeprischock, globalt ekonomiskt sammanbrott.”
   The Economist behandlar samma hot i det första numret 2011. Tanken på konsekvenserna av ett israeliskt storanfall mot Iran inger ledarskribenten en närmast apokalyptisk ångest. Med all rätt.
   Anfallet väntas äga rum sommaren 2011.
Per T går från klarhet till klarhet. Hans krönika den 16 januari har rubriken Våldets kolportörer. Den handlar förstås om morden i Tucson. Per T Ohlsson konstaterar att ”våldet löper som en röd tråd genom USA:s politiska historia” Texten analyserar våldets historiska rötter och politiska konsekvenser. Genomgången visar att det i första hand är demokratiska presidenter och ledare som drabbas av mord och mordförsök. Undertexten uttrycker oro för att Barack Obama ska drabbas,
   Slutklämmen lyder: ”Alla som beundrar USA:s goda sidor och som med någorlunda öppet sinne följer utvecklingen kan bara känna sorg över de sjuka stämningarna, skapade av krafter som verkligen kan kallas hatets och illviljans kolportörer.”
Samma dag återfinns i en utförlig och högst läsvärd historik över fenomenet Wikileaks och dess grundare Julian Assange, skriven av Olle Lönnaeus.
Lundadelen har en intressant artikel av Katarina Ström Melvinger om valdeltagandet bland Lunds förstagångsväljare 2010.  Med utgångspunkt från Fredrik Carlssons rapport för kommunens räkning visas i tydlig grafik de sociala skillnadernas effekt på valdeltagandet mellan områden med hög utbildningsnivå och områden med lägre.
   En närliggande reflektion är att betygsresultaten i skolan visar samma fördelning – och att skillnaderna vuxit genom valfrihetshysterin under det borgerliga styret.
Det finns många skäl att angripa Sydsvenskan. Dess monopolställning skaver. Men för att kritisera den måste man läsa den. De ståndpunkter man ogillar är ofta väl uttryckta. Hur obekvämt det än kan kännas måste man erkänna  kvaliteterna. Läs den!

Politisk diversehandel av Ulf Nymark

Licensjakt på bilar?
Ett argument för vargjakt som framförs från många jägare och varghatare över huvud taget är att jägarnas jakthundar hotas av vargen. Mitt under pågående vargslakt visar nu statistik från ett försäkringsbolag att under 2010 skadades eller dödades sammanlagt 11 hundar av vargar. Under samma år blev 12 hundar skjutna av jägare. Den verkliga hundjakten stod bilarna för: 713 hundar dödades av bilar.
   Dags för jägare att jaga andra villebråd?

Statspirater
IMB, International Maritime Bureau, en avdelning av internationella handelskammaren, har i dagarna lämnat sin rapport över piratverksamheten under 2010.  Fjolårets sjöröveri var av rekordomfattning. Enligt IMB kapades 53 fartyg och 1180 sjöfarare kidnappades. IMB betecknar utvecklingen som en ”alarmerande stegring”. Ändå har IMB missat att i sin statistik ta med 2010 års mest uppmärksammade sjöröveri: israeliska statens kapning av Ship to Gazas fartyg med tillhörande mord och kidnappningar.

Myndigheten för radio- och tv-censur
Nu ska de mediala public serviceföretagen, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion ställas under censur. Enligt regeringsbeslut måste de gå till regeringen och till Myndigheten för radio och tv för att få godkänt för nya programförslag. Till den nya myndigheten ska privata medieföretag kunna lämna synpunkter på om public serviceprogrammen konkurrerar med deras egna program. Därefter fattar Myndigheten om public servicebolagen för gå vidare med de planerade programmen. Sveriges Radios vd, Mats Svegfors, kallar detta en ”begränsning av yttrandefriheten”. Det är naturligtvis en underdrift av rang, men ändå en tydlig markering från en gammal högerman. Men vart har alla borgerliga ledarskribenter som annars säjer sig värna om yttrandefrihet tagit vägen när det gäller denna nytillkomna censurverksamhet?

Bilkommunen Lund
Lund kallar sej gärna cykelkommun i dokument och högtidliga uttalanden. Men verkligheten ser annorlunda ut. Det visar sig återigen i vinter. Att framkomligheten på cykelbanor är begränsad under och omedelbart efter snöfall är inte mycket att göra åt. Men när snövallar tvärs över cykelbanor, till is ihoppackad snö och decimetertjock snömodd efter senaste snöfallet ligger kvar en, två, tre, fyra, fem dygn, ja ändå till det smält bort på grund av blidväder, är oförenligt med beteckningen cykelkommun.
I slutet av förra veckan gjorde jag en cykeltur på cirka 10 mil på Själlands cykelbanor. Inte vid något tillfälle hindrades min framkomlighet av halka, snö eller is. Väl hemkommen till Lund tog jag mej knappt fram de tre kilometerna från järnvägsstationen till min bostad. Nästan halva sträckan fick jag leda mitt fordon på grund av att cykelbanan var täckt av hal och slirig snömodd. Lund är en bilstad. Det kommer den nog också dessvärre att förbli till dess en ny politisk majoritet som vågar ta itu med att införa ett miljö- och klimatanpassat transportsystem röstas fram. Till dess får vi nöja oss med – i bästa fall – fagert tal.

Skolblock sammanställt av Gunnar Stensson

Lärarnas Riksförbund:
”Valfriheten har sänkt kvaliteten i skolan”
Så här skrev Metta Fjelkner den 16/12:
”Det finns ett ord som, oavsett sammanhang, väger tyngre än likvärdighet, nämligen valfrihet. 
   Det har handlat om att politikerna på lokal nivå själva får välja hur de vill sköta skolan (Tolvåkerskolan i Kävlinge), att politiker och ägare ska få välja om de vill lägga ut undervisningen på entreprenad eller inte, att föräldrarna ska få välja i vilken skola deras barn ska gå, att lärarhögskolorna själva ska få välja hur de ska utforma sina lärarutbildningar,, att lärarstudenterna ska få välja vilka kurser de tror sig behöva i sin lärarexamen, att arbetsgivare ska få välja om de vill anställa behöriga lärare eller inte, att skolor själva ska få välja hur man inom ramen för timplanen ska lägga upp undervisningen i grundskolan, vilket ställer till det för elever som byter skola, om att rektorer och lärare fritt ska få välja pedagogiskt innehåll och metod, om att eleverna ska få välja vad de ska vill göra i skolan – till exempel om de villl läsa moderna språk eller inte, att skolor ska få välja ut elever genom tester och betygsintag, och så vidare.
   Genomgående har man struntat i kvalitetsaspekterna. Valfrihet var lösningen, lärarna och traditionell undervisning definierades som problemet.”

Finländsk skola mest jämlik
Ungdomar i Finland har mest jämlika möjligheter att studera på högskolenivå, visar en jämförelse mellan en rad västländer. Förmögenhet, kön och föräldrars utbildning spelar minst roll i Finland för ungdomars möjlighet till högskolestudier. TT-FNB 29/12

Skolan ska se ut som samhället i stort
- Vi har skolor som är väldigt homogena. Om skolan ska skapa medborgaranda hos kommande generationer måste den vara en heterogen miljö där du lär dig se dig själv i andra. Och att förstå att alla inte är likadana, men att alla har ett lika värde. Skolan ska se ut som samhället i stort.
Christian Hernandez, skolforskare i Malmö. SDS 18/1.

Skolinspektionen sågar yrkesprogrammen
Eleverna får inte den undervisning de har rätt till. Handledare och rektorer är okunniga. Betyg sätts på lösa boliner om de alls sätts. Detta är några av Skolinspektionens slutsatser efter att ha undersökt 39 skolor. Det är allvarligt eftersom nästan hälften av eleverna går på yrkesprogrammen. Rapporten återfinns under rubriken Skolinspektionen på nätet.

Våldets röda tråd av Gunnar Stensson

James Ellroy, Blood ´s a Rover, Windmill 2009

Genom USA:s historia löper en röd tråd av våld, rasism, antisemitism, mord, tortyr och förtryck, som Per T. Ohlsson påminner oss om i Sydsvenskan 16/1.
   James Ellroy skriver om 1960-talet, en epok som med sina krig, krigsförbrytelser och våldsamma rasmotsättningar påminner om Bush-eran och Barack Obamas första två år som president med Usama bin Laden, de ändlösa krigen i Irak och Afghanistan, Blackwater, kriget mot terror, Guantanamo, legaliseringen av tortyr, förföljelsen av muslimer, finanskollapsen, Teaparty-rörelsen, TV-demagogerna, de religiösa fundamentalisterna, morden i Tucson och Sarah Palin.
   Sextiotalets symbios och konkurrens mellan den organiserade brottsligheten, fackföreningarna, kapitalet, FBI, CIA, politikerna, Pentagon och det militärindustriella komplexet leder till ett ständigt pågående blodigt spel om makt och pengar på alla nivåer.
   Aktörerna är många: J. Edgar Hoover, Martin Luther King, John F Kennedy, Carlos Marcello, Lyndon Johnson, Robert Kennedy, Hubert Humphrey, Eldridge Cleaver, Huey Long, Bobby Seale, Sal Mineo, Richard Nixon, Howard Hughes.
   Många är också de stridande rörelserna: Ku Klux Klan, mormoner, the Mob, republikaner, demokrater, fackföreningar, medborgarrättsrörelse, fredsrörelse, hippies,  voodoo-trollkarlar, kommunister, fascistas. Däremot nämns inte de som idag utpekas som den värsta fienden: islamisterna. Hatets konjunkturer växlar
   Kampen pågår i hela det amerikanska imperiet: Los Angeles, Las Vegas, Washington, Chicago, Miami, Port-au-Prince, Saigon och USA:s militärbaser, polisstationer, fängelser och tortyrkammare.
   Internationellt gäller det den kubanska revolutionen, Grisbukten, Kubakrisen, de sovjetiska kärnvapnen, Dominikanska republiken, Haiti, Vietnam, Laos och Kambodja. Stater och samhällen krossas, flera miljoner människoliv offras och vidsträckta landområden föröds.
   De mest  utpekade mördarna är Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, James Earl Ray och  Sirhan Sirhan, manipulerade av J. Edgar Hoover. De många verkliga mördarna är poliser, agenter, lynchare, soldater, gangsters.
   Berättelsens huvudpersoner Wayne Tedrow jr, Dwight Holly, Don Cruthfield, Karen Sifakis, Joan Rosen Klein och Jane är fångade i ett nät av ömsesidigt beroende, svek, utpressning och paranoia men kämpar för att bevara något av sin integritet, uthärda skuldkänslor och gottgöra sina värsta förbrytelser.
   Den fiktive Don Crutchfield, kriminell privatdetektiv på jakt efter sin förlorade mamma, har skrivit och sammanställt texten, ett jättepussel av avlyssnings- och förhörsprotokoll, inspelade telefonsamtal, hemliga dokument, tidningsklipp, dagböcker, fejkade dagböcker, skvaller, motstridiga påståenden och exakta skildringar av mord, våld och tortyr som han själv deltagit i eller bevittnat och som förföljer honom i hans sömn. De egna texterna är svårlästa på grund av exaktheten,  koncentrationen, användningen av slang och akronymer och de många ohyggligheterna. Ett exempel är den inledande minutiösa beskrivningen av ett brutalt rån mot en värdetransport.
   Man läser snabbt några rader. Hejdar sig. Går igenom texten ord för ord. Framställningssättet kan jämföras med den aktuelle latinamerikanske författaren Roberto Bolanos.
   Vi som var aktiva på 60-talet har dessutom det filter som våra egna erfarenheter utgör.
   Att läsa blir att forska. Dokumenten finns där. Det påminner om Wikileads. Vad händer? Varför? Har jag missförstått något?
   James Ellroy har som motto en dikt av den brittiske poeten A. E  Housman. I dikten ingår den fras som utgör bokens titel: Blood ´s a rover. I slarvig översättning kan den låta så här.
   Leran är orörlig. Blodet strövar.
   Andedräkten upphör till slut.
   Upp med dej, pojke! När resan är över
   då blir det  tid att sova ut.

PS. Boken kom ut i pocket på svenska strax före jul. Jag har inte kollat översättningen, men den bör ha varit krävande.