2018-11-08

Manifestation till minne av Kristallnatten


 

Natten mellan 9-10/11 1938 mördades 400 tyska judar av nazister. 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Vi glömmer inte och förlåter inte - låt det inte hända igen.

Vi ses på stortorget 9/11 för att visa att antirasismen är starkare än dagens utveckling. Tal från Ung Vänster & Vänsterpartiet. Glögg och kaffe kommer att finnas.
Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 17:00–19:00
Plats: Stortorget, Lund

1968 – från ideologi till nostalgi


Utställning på Stadsbiblioteket
6 november – 12 december

 
År 1968 innebar startpunkten för många förändringar, både globalt och lokalt. Vad hände i Lund och i världen? Vad protesterade man emot och vad demonstrerade man för?
   Betyder 1968 något idag eller är det bara ett årtal bland andra, har vi gått från ideologi till nostalgi? 

Vernissage 10 november

10 november klockan 14 kommer författaren och historikern Henrik Berggren till Stadsbiblioteket och berättar om boken 1968 som handlar om ett av efterkrigstidens mest mytomspunna och symbolladdade år. Kom och hör om ungdomsrevolt, konst och litteratur, studentliv, fritid och arbete, religiösa strömningar och om det politiska efterspelet av den svenska ”revolutionen”.

Vill du läsa mer om Lund år 1968? Här hittar du tidningsartiklar! (Klicka på artikelns titel och därefter på länken "fulltext" lite längre ner på sidan.)

Polskor och protester


 
Röda Kapellets decemberkonsert: Polskor och protester. Årets avslutande konsert handlar om folkets musik. Om traditionell och nyare folkmusik. Om folkmusik som folklig yttring mot samhällsförhållanden.
   Det blir folkmusik från Sverige och från olika delar av världen. till sin hjälp har Röda Kapellet ett antal fiolspelande spelmän/kvinnor. Ludvig Nordgren dirigerar och Bengt Olle Bengtsson presenterar musiken.Liksom de senaste åren äger det rum på Magle Konserthus kl 18:00. Entréavgift: 150 kronor
Affisch »

Läs mer på facebook »

Projektet Kompassen, boenden för asylsökande, måste förlängas

Bertil Egerös förslag att ge fortsatt stöd till boende för asylsökande ungdomar får stöd av lundaborna. Under den första veckan så var det över 300 som stödde förslaget. Om mer än 100 stöder förslaget så skall det tas upp i kommunfullmäktige så vi får följa ärendets fortsatta hantering där.
Lundaförslaget »

Nedskärningskvintetten: ”Ekologisk mat, nej tack”!
av Ulf Nymark

Ekologisk mat, nej tack! – det är mottot för Nedskärningskvintetten. I sitt förslag till budget för de kommande tre åren vill nämligen det nya styret ”förnya” Lund genom att barn och gamla som serveras mat i kommunens skolor och äldreboenden ska få äta en allt större andel icke-ekologiskt, dvs ohållbar, mat. Lund har under många år legat i topp bland Sveriges kommuner när det gäller inköp av ekologisk mat. (År 2017 var 74 procent av kommunens livsmedelsinköp ekologiska). Nu ska det bli slut på det enligt Nedskärningskvintetten.

Nästa år ska nedskärningar på ekologisk mat göras med 4 miljoner, året därpå med 5 miljoner och år 2021 med hela 7 miljoner! Hur dessa nedskärningar kommer att slå på andelen ekologiska livsmedel är än så länge oklart. Sandberg & Co har nämligen inte brytt sig om att beräkna konsekvenserna av sitt förslag. De har helt enkelt yxat till några siffror. Att det kommer att bli en kraftig minskning av andelen ekologisk mat är dock klart.

Varför vill då kvintetten skära ner på kommunens inköp av ekologisk mat? Egentligen finns ingen motivering från deras sida. I deras budgetförslag säger de bara att det ”finns andra faktorer att ta hänsyn till, till exempel närodlade produkter”. Som om det inte skulle finnas närodlade ekologiska livsmedel, både vegetabiliska och animaliska! Men nog kommer det att bli lite knepigt för Sandberg & Co att få fram tillräckligt med närodlade bananer och kaffebönor.

PS. Det kan inte ligga några ekonomiska skäl bakom neddragningarna på ekologisk mat. I sin budget lägger kvintetten ut inte mindre än 5 miljoner på att utreda kostnaderna för en nedgrävning av spåren vid Lund C under jorden. Det är en utredning som är komplett onödig och om en sådan utredning skulle behöva göras är det givetvis Trafikverket som ska stå för utredningskostnaden. DS

Ojämlikhet av Gunnar Stensson

Textutrymmet i Veckobladet är begränsat. Därför tvingas vi publicera viktig samhällskritik i form av korta notiser, med hänvisning till de artiklar, analyser och böcker från vilka våra uppgifter är hämtade. Vi anger följaktligen alltid källa.
   I veckans nummer rekommenderar vi några texter om ojämlikhet i skola, i global ekonomi, i USA:s politiska system, i Sverige och i USA-valet. Ojämlikheten är vid sidan av klimatkrisen kanske vår tids viktigaste fråga. De har ett nära samband och båda måste lösas.

Ojämlikhet: Vart är Sverige på väg? av Gunnar Stensson

Som sextiotalistisk samhällskritiker var jag inte medveten om att jag lämnade Sverige när ojämlikheten stod på sin lägsta nivå någonsin. Att komma tillbaka och se in i det nya svenska samhället var en chock. Hur kunde Sverige hamna här, klart efter andra utvecklade kapitalistiska länder, i förmögenhetskoncentration, inkomstfördelning och skolutbildning, med mer fattigdom och fler miljardärer än övriga norden?
   Citatet är hämtat ur förordet till Göran Therborns Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande. Arkiv 2018. Bokens klassanalys är full av användbara – och skrämmande – fakta för varje engagerad socialdemokrat eller vänsterpartist.

I skogkanten/Vanaprashta: Ingen Mårtensknäpp i år
av Staffan Lindberg


 
Grått och småkallt
Ingen ljusning i politiken
och ingen kylig eftertanke

I politiken gäller märkliga förvecklingar
Det finns en naturlig lösning i mitten
som samlar en majoritet
men det verkar berörda inte kunna eller vilja bidra till

Mårten blir det i alla fall
Även om det blir tupp, gåsen är för dyr,
så är svartsoppan med kråm det viktiga


Ojämlikhet: Donald Trump och Napoleon III
av Gunnar Stensson


Marx analyserade Napoleon III:s regim i Louis Bonapartes artonde Brumaire och fann att stödet för den auktoritära regimen kom från bönderna, som inte utgjorde någon verklig klass eftersom de levde oberoende av varandra, men utgjorde ”en oerhörd massa”.
   I sin bok En spricka i språket. Marx och Freud – våra samtida, Bonniers 2018, jämför Sven-Erik Liedman och Per-Magnus Johansson Frankrikes andra kejsardöme med Trumps presidentskap. Så här skriver de:
   ”Är det inte så att Trumps väljare också utgör en ”oerhörd massa”? En stor del av dem lever under ensartade förhållanden men utan andra band till varandra än en rad fördomar. De är mot något, men inte för något. De kan gripas av en tillfällig entusiasm för Trump därför att han ger luft åt deras missnöje. Hans intetsägande slogan ”Make America Great Again” tycks lova dem en bit av en växande kaka, samtidigt som afroamerikaner, latinos och muslimer inte får vara med på festen och kvinnorna förvisas till köket.”
   Liedmans och Johanssons idéhistoriska essä känns aktuell idag när utgången av det amerikanska valet till senat och representanthus presenteras och det visar sig att stödet för Trump i huvudsak kommer från det väldiga amerikanska inlandet.

Ojämlikhet: Svensk skola ojämlikast i Norden
av Gunnar Stensson

Grundskolan ökar ojämlikheten bland eleverna i Sverige!
I fjärde klass är skillnaderna i läskunskap större i Tyskland, USA, Storbritannien och Kanada än i Sverige. Utgångsläget är bättre i Sverige!
   Men när den segregerade och segregerande svenska skolan med valfrihet och skolpeng fått ha hand om eleverna fem år till har skillnaderna blivit större i Sverige än i de andra länderna.
   Uppgifterna är hämtade från Emma Leijnse artikel Svaga elever tappar ännu mer under skoltiden (SDS 4/11) som i sin tur bygger på Unicefs rapport om hur olika länder uppfyller FN:s hållbarhetsmål som är att den obligatoriska utbildningen alla barn ska få är gratis, jämlik och bra.
   Läs gärna artikeln eller Unicefs rapport, som vi nämnde i ”Noteringar” i förra numret av VB.

Ojämlikhet: Kina och Indien går förbi av Gunnar Stensson

Samtidigt som ojämlikheten mellan rika och fattiga inom länderna växer, minskar ojämlikheten mellan länderna på grund av tillväxten i Asien.
   1970 var USA:s BNP per capita 20 gånger större än Kinas. 2010 var den endast fyra gånger större och snart kommer Kina ta ledningen.
   Nu börjar den kinesiska tillväxten sakta in, men framför allt Indien har övertagit rollen som den internationella inkomstutjämningens motor. Folkrika nationer som Sydkorea, Filippinerna och Vietnam växer också snabbare än de framskridna ekonomierna.
   Världens ekonomiska centrum flyttas/har flyttats från länderna vid Nordatlanten till Asien. Tyngdpunkten kommer om några år att ligga mellan Kina och Indien.
   Både Kina och Indien står till skillnad från USA bakom Parisavtalet. De är redan nu hårt drabbade av klimatkrisen.
   Frågan är om de kan uppfylla Parisavtalets krav på begränsning av koldioxidutsläppen, samtidigt som de övertar ledningen i den globala ekonomin? Källa: Milanovic, Global ojämlikhet.

Ojämlikhet: USA – från slavägardemokrati till plutokrati
av Gunnar Stensson

Det amerikanska politiska systemet började som en sorts slavägardemokrati för drygt 200 år sedan.
   Maktdelningen i beslutande, lagstiftande och dömande makt är ingen verklig maktdelning. Alla de tre institutionerna behärskas helt av de rikaste.
   Pengar spelar en större roll i amerikansk politik än någonsin tidigare. Kostnaden för president- och kongressval ökade från 3,5 till 6 miljarder dollar mellan 2000 och 2012.
   Valdeltagandet är lågt, och ojämnt fördelat. Bara 40 procent av den fattigaste tiondelen av befolkningen deltar i valet.  Stora tidigare dömda eller frihetsberövade medborgargrupper har fråntagits sin rösträtt. Human Rights Watch uppskattar antalet till 2 procent, varav en tredjedel är afroamerikaner.
   Att valdagen infaller på en tisdag innebär att långt ifrån alla har möjlighet att rösta. Genom att röstlokalerna stängs klockan 19 begränsas möjligheten ytterligare.
   Partisystemet har utvecklats till en sorts duopol.  Många företag stöder både republikanska och demokratiska kandidater – och räknar med stöd för sina intressen sedan de blivit valda. De representanter som valts på folkets mandat gynnar i stället sina finansiärer. Källa: Milanovic, Global ojämlikhet.

Lundakvintetten: Fem fel om Fairtrade City av Ulf Nymark

Det nya borgerliga fempartistyret i Lunds kommun lägger i sitt budgetförslag in att Lund ska lämna Fairtrade City. På detta skulle sparas 200 000 årligen. Sitt förslag motiverar de fem partierna med ”att det är slöseri med skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke. Certifieringen kräver onödigt stora resurser från andra verksamheter…” Här lyckas kvintetten med konststycket att i två meningar framföra inte mindre än fem felaktiga påståenden.

1. Fairtrade är inget varumärke. Det är en oberoende certifiering av produkter från länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-certifieringen har som uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft att själva skapa förändring och utveckling.
2. Lunds kommun certifierar inga produkter över huvud taget, vare sig Fairtrade eller andra rättvisemärkningar. Följaktligen går inte heller ett enda skatteöre till Fairtrade-certifiering.
3. En verksamhet som inte bedrivs – i detta fall certifiering av produkter – kan givetvis inte ta resurser från andra kommunala verksamheter.
4. Fairtrade City råder inte över kommunens inköp av produkter.
5. Fairtrade City är inte en certifiering. Det är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Verksamheten syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Fairtrade City-bygger på ett brett engagemang mellan kommun, lokalt näringsliv och ideell sektor. I Lunds Fairtrade City samarbete ingår, förutom representanter för Lunds kommun, bland annat Handelsföreningen, Svenska Kyrkan, Världsbutiken Klotet, IM, Ica Tuna och Ica Clemenstorget, ABF, Lunds Universitet och fackförbunden Vision och Kommunal.

Fairtrade Cityverksamheten delfinansieras av Lunds kommun med ca 190 000:- per år. Huvuddelen av detta är kostnaden för en 20 %-ig samordnartjänst. Resten av summan går till utåtriktade arrangemang och information samt avgift till Fairtrade Sverige för diplomering.

Det är beklagligt att det nya styret i Lund nu vill bryta den samverkan mellan kommun, näringsidkare och ideell sektor som etablerades när Lund som andra svensk kommun diplomerades som Fairtrade City år 2007. (I dag är drygt 70 svenska kommuner Fairtrade City-diplomerade). Att avsluta samarbetet är desto mer beklagansvärt, när förslaget uppenbarligen bygger på missuppfattningar om vad Fairtrade City egentligen innebär. Att bryta detta samarbete kommer att skada förtroendet för kommunen hos alla de verksamheter, organisationer och enskilda lundabor som gemensamt engagerat sig för att sprida information om rättvis handel och etisk konsumtion. Ytterst kommer odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom att drabbas, om Lund inte längre ska arbeta för rättvis handel och etisk konsumtion.
Ulf Nymark, F d ordförande i Lunds styrgrupp för Fairtrade City 

Delta i arbetet för utsatta EU-medborgares rättigheter!

Den 22 november släpper Amnesty International rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten handlar om de människor som försörjer sig själva och sina familjer genom att tigga, samla pantburkar och ta ströjobb i Sverige. De flesta är romer från Rumänien och Bulgarien, de är genomgående mycket fattiga och lever under förhållanden som kränker deras mänskliga rättigheter.
   Under 2018-2019 bedriver Amnesty kampanjen Också människa för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare. Vi kommer inte kunna erbjuda dem någon genväg ut ur deras fattigdom. Men vi ska arbeta beslutsamt för att de ska få tillgång till de rättigheter som omfattar oss alla. De ska slippa sova utomhus i kyla och regn. De ska kunna tvätta sig och gå på toaletten. De ska få vård när de är sjuka eller skadade. Och de ska slippa trakasseras av polis.
 

 

Kom till vår kampanjutbildning
Vill du delta i kampanjen, eller kanske bara lära dig mer om de medmänniskor du passerar vid ingången till snabbköpet - kom till vår kampanjutbildning!
   Under utbildningen går vi igenom vilka rättigheter utsatta EU-medborgare har, och vilka som bär ansvaret för att rättigheterna respekteras. Vi diskuterar även hur vi ska arbeta lokalt för att bidra till förändring. Du betalar inget, vi bjuder på lunch och fika.
   Malmö: Lördag 24 november kl 10-16
   Stockholm: Lördag 24 novemer kl 10-16
   Göteborg: Söndag 25 november kl 10-16
   Umeå: Söndag 25 november kl 10-16
Läs mer och anmäl dig här!

After years in the dark, Gaza’s power woes ease

Israel-Hamas deal allowing Qatari fuel into Strip more than doubles the number of hours electricity is provided per day, allowing businesses to operate longer
   The lights are going back on in the Gaza Strip, in a rare piece of positive news from the blockaded Palestinian enclave.
   In recent days, residents say they have received up to 16 hours of power from the grid per day, compared with as little as four previously.
   UN humanitarian officials report an average of between nine and 11 hours per day since October 25.
It is the result of a landmark six-month deal, part of efforts to end unrest along the border between Israel and the Gaza Strip that has raised fears of a fourth war since 2008.
   The deal emerged amid ongoing indirect negotiations between terror group Hamas, which rules the Strip, and Israel, mediated by the UN and Egypt, in hopes of reaching a long-term truce.
 

A tanker delivers fuel to the Nuseirat power plant in the Gaza Strip on October 24, 2018.
(Mahmud Hams/AFP)

 
The fuel agreement, whose first deliveries arrived on October 9, has provided the most power to Gaza residents in years.
   The tentative results are showing in the enclave’s beleaguered economy: companies able to work longer, restaurant costs falling, and even an increase in ice cream.
AFP