2011-06-16

Sommarlov

Nu tar VB semester och vill passa på att tacka skribenter och läsekrets för intressant och givande läsning.
   För den som orkar se så långt in i framtiden så planerar vi att starta (den publicistiska) hösten den 19 augusti.

God och glad sommar önskar red
med en bild av Manne
som illustrerade en sedan länge glömd politisk strid i Lund.
Någon som minns?
Viss hjälp med åldersbestämningen har
man av kranen i nedre högra hörnet.

Gröna Musiken med Åke Egevad

Söndag 19 juni
   kl 11 Vita Huset, Djingis Khan
   kl 15 Café Tolvan i Torna Hällestad
En musikalisk rundvandring i naturen - du får lära dig hur man spelar på gräs, maskrosstjälkar, ja allt som växer i naturen. Vi får prova att göra en sälgflöjt...
   Vår Ciceron är Åke Egevad, musikant och instrumenthantverkare från Ovesholm, Kristianstad.
   Kostnad: 100 kr för vuxna, 50 kr för ungdomar (från ca 10 år)
   Anmälan till mail: goesta.petersen@djingis.se  (eller mobiltel. 0703-48 46 51)
Arr. Kulturföreningen Lilla Vargen i samarbete med Midnattskören & Folkuniversitetet

Karlskrona 12/6. Demonstration mot Israels apartheidpolitik

Palestinagruppernas ordförande Per Gharton talade mot Israels apartheidpolitik vid en demonstration i samband med  kvalmatchen i handbolls-EM mellan Sverige och  Israel i Karlskrona i söndags. Matchen slutade 28-17 till Sverige.
   Tidningen Haaretz redogjorde på måndagen för manifestationen. Demonstranternas huvudargument var att det israeliska apartheidsystemet utestänger landets palestinska befolkning från internationellt idrottsutövande och tävlingar.

Till midsommar seglar Gaza-flottiljen, trots turkisk tvekan av Gunnar Stensson

Gaza-flottiljen planerar att sätta segel nästa onsdag.
   Samtidigt överväger den turkiska biståndsorganisationen IHH att dra sig ur eller senarelägga aktionen.
   Anledningen är den svåra humanitära situationen längs den turkisk-syriska gränsen där tusentals syrier, däribland många kurder, flytt in i Turkiet undan den syriska arméns härjningar.
   Den senaste tidens blodiga inbördeskrig har förvandlat Syrien från att vara Turkiets bundsförvant till att bli ett hot.
   Den svåra humanitära situationen och spänningen längs gränsen överskuggar just nu Gaza i Turkiets utrikespolitik, även om man står fast vid sin tidigare hållning beträffande Israels mord på turkiska biståndsaktivister för ett år sedan.
   Det slutliga beslutet om turkiskt deltagandet kommer idag eller i morgon.
   Koalitionen för att bryta Gaza-blockaden samlas i Aten till helgen. De turkiska aktivisterna avser att delta.
   Flertalet av koalitionens medlemmar är beslutna att segla mot Gaza oavsett det turkiska beslutet. Ett antal fartyg håller redan på att avgå med deltagare från USA, Kanada och flera europeiska och arabiska nationer.
   Utom oron för den svåra humanitära situationen längs gränsen mot Syrien förekommer naturligtvis också påtryckningar från USA.
   Obama planerar ett möte med Recep Erdogan för att gratulera honom till valsegern i söndags. Mötet väntas dock framför allt handla om turkisk-amerikanskt samarbete mot diktaturen och mördandet i Syrien.

Högflykt och lågflykt i spårvagnsfrågan av Gunnar Sandin

Professor Mats Alaküla har en realistisk vision. Realistisk såtillvida att han i likhet med Erik Kågström är övertygad om att framtiden inte kan använda olja som drivmedel. El är lösningen, men inte i första hand batterier som är och troligen förblir alltför tunga och dyra utan genom direktmatning. Och inte genom kontaktledningar (trots att hans vapendragare Per Erikssons Vinnova gett anslag till ett forskningsprojekt om att köra trådlastbil på Europavägarna) utan genom induktion, kontaktlös överföring från underjordisk kabel. Alakülas vision är att framtidens motorfodon ska drivas på detta sätt.
   Hans realism delas av insiktsfulla personer i de stora bilkoncernernas ledningar, och Volvo har engagerat Alaküla som framtidsspanare på deltid. Genom ett allt större nät av induktionskablar skulle massbilismen kunna räddas. Själv ogillar jag både mass- och måttlighetsbilism men är svag för storslagna visioner. Är det inte bland annat för att formulera såna som vi har framtidsspanande professorer?
   Men att gräva ner den kilometer induktionskabel som behövs kostar förstås n miljarder, och inför såna satsningar behövs försöksverksamhet. Vad kan vara lämpligare än kollektiv inomstadstrafik? Ett begränsat aktuellt vägnät och kommunal finansiering. Att utrusta ett antal bussar med erforderlig utrustning är överkomligt. Ett genombrott för privatbilarna kräver däremot att ett vidlyftigt nät redan är etablerat, lite av ett moment 22. Därför tyckte Alaküla & Eriksson att Lunds kommun borde dela visionen och välja elbusslösning i stället för en teknik från 1800-talet.
   I en debatt den 15 juni mötte de Karin Svensson Smith (Mp) och trafikkonsulten Christer Ljungberg. Karin tyckte inte det var en enskild kommuns sak att utgöra provbänk. Där tycker jag att hon i princip har fel. Visst måste en kommun ha frihetsgrader, inte kan den alltid låta binda sej av statliga förordningar och normer från Sveriges kommuner och landsting. Se bara på Lunds pionjärinsatser inom den kommunala musikskolan! Jag kan också försvara den misslyckade tjangsningen att värma Lund med den underjordiska Alnarpsströmmen. Men praktiskt har hon förstås rätt. Ska en god kollektivtrafik stå klar tills att Maxlab och ESS öppnar är det beprövad och gärna hundraårig teknik som gäller. Själv har jag sett hur den teknik med att mata bussar med el underifrån som fungerade fint på en provbänksbana i Neapel kom till korta i verklighetens Trieste.
   Christer Ljungberg tyckte jag däremot var ut på lite farliga vägar. Hans enda stora argument var att bara spårvagnar har kapacitet att ta hand om alla som vill färdas på ”Kunskapsstråket”. Det luktade lite av 1960-talets glada extrapoleringar (tre miljoner invånare i Örestad år 2000) som övergick i det följande decenniets kranka blekhet. På kort- och medellång sikt är detta inte minst beroende av hur det blir med den planerade nya Autostradaavfarten vid Sölvegatan. Gynnas bilisterna genom en sådan räcker det kanske med bussar tills vidare. Det hade det även gjort om en järnvägsdiagonal från Lund till Kristianstad fått stryka förbi ESS med en hållplats där.
   Jag fängslas av Alakülas & Erikssons högtflygande vision men väljer Ljungbergs & Svensson Smiths som lyfter över marken även den fast betydligt lägre.

MP-motion : Fyra spår Flackarp-Ringvägen. Hållplats vid Klostergården av Gunnar Stensson

Tidigare fanns en hållplats vid Åkerlund och Rausing. Klostergårdens byalag har länge krävt att den skall återuppstå. Det har hittills varit omöjligt på grund av den ökande tågtrafiken.
   Genom att bygga fyra spår mellan Flackarp och Ringvägen skapas utrymme som gör det möjligt. Gunnesbo har en hållplats. Varför skulle inte Klostergården ha en?
   En järnvägshållplats vid Klostergården betyder mycket för pendlare mellan Klostergården och Malmö och orterna norr om Lund. Buss- och biltrafiken i rusningstid minskar på den infarkthotade motorvägen.
   Transporterna till Södra företagsområdet kan efter utbyggnaden ske på järnväg i stället för med långtradare genom Lund.
   Motorvägen, Malmövägen och Stattenavägen avlastas. Den tunga och farliga trafiken genom de täta bostadsområdena i södra Lund minskar.
   Kostnaden för en eventuell utbyggnad av Åkerlunds och Rausings väg till väg 108 kan strykas. Den tungt trafikerade väg 108 slipper ytterligare trafik.  
   Hur ska den viktiga reformen finansieras?
   MP föreslår att de 13,5 miljoner som avsatts för en motorvägsavfart vid Ideon i stället skall användas till spårutbyggnaden. Det innebär att en miljöskadlig användning av pengarna ersätts med en miljöpositiv. WinWin!
   Eftersom utbyggnaden ger miljöförbättringar kan kommunens miljöfond bidra till finansieringen.
   Man kan också räkna bort den kostnad som en eventuell förlängning av Åkerlunds och Rausings väg skulle ha medfört.
   Glad i hågen sprang jag ut till ”Lund Business Park” som södra industriområdet kallar sig självt. Vid viadukten låg tidigare hållplatsen. Där bör den ligga också i framtiden.
   Det är gott om plats för spåren bland björnbärsbuskarna väster om järnvägen, Björnbären där har alltid haft en bismak av järnfilspån, så de kan offras.
   Det är klart att bredden på bron över Höje å måste fördubblas, minst. Men tåg stör knappast miljön. Dånet från ett godståg kan jämföras med naturfenomen som utdraget åskmuller. Djur och natur påverkas inte. Annat vore det med en väg full med dieselosande långtradare!

Borgarna svävar på (klimat-)målet av Ulf Nymark

I augusti 2010 antog kommunfullmäktige nya mål för minskning av utsläppen av
växthusgaser i kommunen. 2020 ska utsläppen ha minskat med 50 % och till 2050 ska de vara nära noll. Alla partier var eniga om dessa mål (även om Demokratisk
vänster ville ha en ambitionsnivå högre än både borgare och övriga oppositionen).
   Nu, mindre än ett år efter fullmäktigebeslutet, börjar borgarna sväva på målet - detta
i dubbel bemärkelse. Viljan att vidta åtgärder för att pressa ner utsläppsnivåerna verkar från borgerligt håll vara tämligen svag. De rödgröna i Tekniska nämnden har, om man ska döma av en insändare i Sydsvenskan härförliden, tydligt märkt av detta.
   Och i Byggnadsnämnden härskar låt-gå-politiken bland borgerligheten, framför allt när det gäller vägtrafikens ständigt ökande utsläpp. De borgerliga
Byggnadsnämndsledamöterna tror på ett radikalt ingrepp av guden
Teknikutveckling. (Hur sagda gudomlighet skulle kunna ingripa på ett så dramatiskt sätt fram till 2020 vill de inte berätta)
   Vid förra veckans sammanträde i Byggnadsnämnden framförde centerpartiets representant sin inställning till de beslutade målen: "ska vi följa målen kommer det att stoppa all utveckling i Lund". Och det ville han inte vara med om. Därför menade han att målen borde ändras, dvs ambitionsnivåerna sänkas. Ingen av de andra borgerliga partiernas representanter försvarade fullmäktiges beslut. Tyvärr finns det all anledning att misstänka att centerpartistens uttalande står för en gängse uppfattning bland borgerligheten. Målen är alltså till för högtidstal - i praktiken struntar de borgerliga i att växthusgasutsläppen inte minskar.
   Om borgarna fortsätter mandatperioden igenom att inte göra någonting åt vägtrafikens utsläpp kommer en eventuell ny rödgrön majoritet i valet 2014 att få ta en rad kraftfulla beslut för att klara 2020-årsmålet. Och frågan är om de rödgröna kan, vill och törs göra det?
    Man kan ju alltid hoppas …

Kommunalskatten är progressiv av Sven-Hugo Mattsson

Kommunens, Lund, ekonomi befinner sig på lösan sand. Det kan gå bra om den mäktiga
konjunktur vi nu ser slår igenom och intäkterna från skattebetalarna ökar. Det kan gå åt helsike, vi kan mycket väl få en ny ekonomisk kris igen. Om USA hostar eller om Tyskland nyser så påverkas vår börs direkt. Vi har EU:s krisländer. Inflationen är på väg uppåt och
drivs av att livsmedelspriserna nu ökar kraftigt. En höjd inflation kan utlösa en bostadsbubbla. I Lund har vi dessutom bekymmer med att låneskulden ökar och att vi om några år kommer att få betala mer i Robin Hoodskatt.
   Ett annat bekymmer är att Alliansen har låst sig vid att inte höja skatten. Det ligger
fortfarande ett ”löfte” att sänka skatten ytterligare 35 öre för att få ner skatten till den nivå som gällde innan de rödgröna höjde med 75 öre.
   Vi kan faktiskt komma i ett läge, med tanke på den ökade låneskulden, där Alliansen kommer
att diskutera att sälja ut delar av LKF, se vad som händer i Staffanstorp

Kommunalskatten är progressiv
Kan man då bara rätt över höja k-skatten. Jag påstår ja! Om de rödgröna går igenom alla avgifter som finns i kommunen och ser till att sänka de avgifter som främst drabbar de med lägst inkomster så kan man kompensera en höjning för många av dessa. Busstaxan och
färdtjänsttaxan är givna avgifter som bör sänkas. Nu diskuterar vi barnfattigdom och relativ
fattigdom, här borde de rödgröna gå igenom vad som kan göras för att stötta.
   Den som har en pensionsinkomst på 10.000 kr, och inga andra avdrag än grundavdraget, får en skattehöjning på 19 kr om man höjer k-skatten med 40 öre. Den som har 20.000 kr, under samma omständigheter får 55 kr i höjning. Den som har 30.000 får 93 kr i höjning, det är ca 5 ggr mer än för den som har 10.000.
   Kan progressiviteten visas tydligare?
   Motsvarande höjningar är respektive 47, 138 och 233 kr vid en höjning med 1 krona. Jag
föreslår inte därmed en krona i skattehöjning, men jag påstår att det kan bli nödvändigt i en
framtid med tanke på hur illa det kan gå för kommunens ekonomi.

Andra avdrag
Vårt skattesystem är kanon ur vänstersynpunkt, om inte om hade varit! Det är främst grundavdraget som gör systemet bra. Grundavdraget för ovanstående inkomstgrupper är respektive 4150 kr för den som har 10.000, alltså är grundavdraget 41. 50 % av inkomsten. Den som har 20.000 har 4267 i grundavdrag eller
21,34 %. Och den som har 30.000 har ett grundavdrag på 3367 kr eller 11.22 %. Grundavdraget är alltid störst i procent för de med
låga inkomster och sjunker sen hela tiden. Tyvärr tillkommer sen alla andra avdrag, främst
avdraget för räntor. Detta gör att det som är bra med skattesystemet gör det rejält urvattnat.
   Men, och det är viktigt, detta påverkar inte kommunalskatten eller en höjning av denna. Det är riksdagen som beslutar om alla avdrag och därmed kompenserar man kommunerna för dessa. Kommunen får inkomster fullt ut som om kommuninvånarna betalade full kommunalskatt eller 32 kr per intjänad hundring. Men dessa betalar bara k-skatt efter alla avdrag. Resten betalar alltså ”Anders Borg”. Med andra ord: den kommun som höjer skatten
rekvirerar samtidigt ytterligare statsbidrag.

Netanyahu trotsar USA av Gunnar Stensson

Palestiniernas utspel för att vinna FN-erkännande i september har utlöst febril diplomatisk aktivitet.
   USA vill till varje pris förhindra att en FN-omröstning kommer till stånd.
   Washington försöker tvinga Netanyahu att acceptera det förslag som Obama la fram i sitt tal förra månaden om förhandlingar med utgångspunkt från 1967 års gränser.
   Men Netanyahu vägrar.
   För USA är det också angeläget att blockera Frankrikes förslag om en internationell fredskonferens i Paris. En sådan skulle beröva USA det politiska initiativet.
   Men för att blockera förslaget måste amerikanerna ha något att komma med. Det vill säga israeliska eftergifter. Men Netanyahu säger nej.
   Palestiniernas förhandlare Saeb Erekat är däremot villig. Amerikanerna är bittra.
   ”Netanyahu begär att vi ska beskydda honom i september men i stället för att hjälpa till gör han det svårare för oss,” sa en amerikansk diplomat i veckan.
   När Obama förra månaden besökte Europa försökte han övertala Storbritannien och Frankrike att lova att rösta mot Palestina i FN, men de vägrade.
   Chefen för State Departments Mellanösternkontor Steve Simon deklarerade härom dagen för de amerikanska judarnas ledare, att Netanyahu inom en månad måste acceptera det amerikanska förhandlingsförslaget.
   Netanyahu sa, att han inte kände till något sådant ultimatum. Sedan flög han tillsammans med nio regeringsmedlemmar till Italien för lite bungabunga med Berlusconi, som förstås stöder den israeliska regimen till hundra procent.
   Det palestinska FN-initiativet seglar alltså vidare medan världen larmar. Nästa vecka kommer Hamas och Fatah att presentera en ny palestinsk regering med en ny premiäminister.

Flädersaft enklare än det mesta av Gunnar Stensson

Nu ikläder sig fläderbuskar och fläderträd gräddgula, väldoftande blomklasar. Gå in på stigen från Flackarpsvägen söder om Höje å, passera den vackra lilla dammen med sitt svanpar. Vattnet flödar till dammen ur underjordiska källor i sluttningen i söder. Fortsätt in under järnvägsbron förbi graffitimålningen till minnet av Jona som hoppade från sjunde våningen.
   Följer du stigen mellan den blommande kornåkern och den branta åbrinken ser du hela rader av urgamla fläderträd som alla bär blomklasar. Stammarna är gröna av ålder och lavar, somliga grenar är döda, men blommar ändå, extatiskt.
   Har du med dig en sax och en konsumpåse kan du lätt och snabbt klippa av en trettio blomklasar utan att det märks i det gudomliga överflödet.
   Efter att ha gått utför trappan ner till ån kan du fortsätta runt dammarna. Kanske står där en bararmad flicka och stirrar ner på de lekande karparna eller beundrar svanparet som stolt simmar förbi med sju inte längre alldeles nykläckta ungar.
   De är många gånger större än smådoppingens miniatyrungar som kunde rymmas i en tändsticksask och ändå dyker perfekt och håller sig länge under vattnet.
   På norra sidan av ån finner du fler ymniga fläderbestånd och skymtar kanske någon bastant klostergårdsmora, könstraditionerna är starka, som samlar hylleblommor liksom du. 
   Det finns ställen där smultronen mognar, men dem får du hitta själv.
   När du slår ut blomklasarna på köksbordet hemma fylls köket av den rika bedövande doften.
   Nu ska du få receptet på hyllesaften.
   Lägg blommorna i en stor glasburk. Skär tre citroner i riktigt smala skivor. Koka upp en och en halv liter vatten med ganska mycket socker, t ex ett och ett halvt kilo. Häll försiktigt det heta sockervattnet över blommorna.
   Nu täcker du över krukan och ställer den på en sval plats. Låt den stå tre-fyra dagar, men rör om ett par gånger om dagen. Till slut ska du sila den och hälla upp den i flaskor.
   En vacker sommardag kan du duka fram en tillbringare genomskinlig flädersaft och några glas.

Politisk tsunami över Israel? Rapporterat av Gunnar Stensson

Immanuel Wallersteins kommentar 307, 15 juni

"Palestinierna fullföljer projektet att söka formellt erkännande som stat när FN:s generalförsamling samlas i höst. De eftersträvar en resolution om att den palestinska staten existerar innanför de gränser som fanns 1967 före det israelisk-palestinska kriget. Det är nästan säkert att omröstningen blir positiv. Frågan är hur positiv den blir.”
   I Israel diskuteras tre svar. President Netanyahu föreslår att erkännandet helt ska ignoreras och att Israels nuvarande politik ska fortsätta.Generalförsamlingen har antagit många resolutioner som varit ofördelaktiga för Israel. Israel har ignorerat samtliga. Varför skulle det gå på annat sätt den här gången?
   Somliga högerpolitiker vill att Israel formellt annekterar alla de ockuperade palestinska områdena som en vedergällning och slutar alla förhandlingar för gott. Några av dem vill också fördriva den ickejudiska befolkningen.
   Ehud Barak, nu försvarsminister och tidigare premiärminister, säger att FN-erkännandet kommer att bli en tsunami för Israel och uppmanar Netanyahu att förhandla innan resolutionen går igenom.
   Det kan hända att Barak har rätt. Men det finns knappast någon chans att Netanyahu följer hans råd.
   Betänk vad som kommer att hända i generalförsamlingen. Alla eller nästan alla stater i Latinamerika och en stor andel av staterna i Afrika och Asien kommer att rösta för resolutionen. USA kommer att rösta mot och försöka övertala andra att göra detsamma. De europeiska rösterna är osäkra.
   Kommer européerna att rösta för resolutionen. Fransmännen har antytt att de tänker göra det, om inga framsteg sker i förhandlingarna (inga förhandlingar pågår för närvarande). Det är nästan säkert att de sydeuropeiska länderna följer deras exempel. Kanske också de nordiska länderna. Det är en mer öppen fråga om Storbritannien, Tyskland och Nederländerna kommer att följa dem.
   Palestinierna tycks beredda att inleda en tredje intifada. Detta är det klara budskapet från enandet mellan Fatah och Hamas.
   ”Med tanke på att den arabiska befolkningen i praktiskt taget alla arabiska länder befinner sig i direkt revolt mot sina regimer, hur skulle palestinierna kunna förbli stilla? De kommer inte att förbli stilla.”
   ”Vilken regim skulle våga avstå från att stödja en tredje intifada? Egypten har redan rört sig i den riktningen. Och kung Abdullah från Jordanien har antytt att han också skulle göra det.
   Så föreställ er följderna: en tredje intifada med aktivt arabiskt stöd, följd av israelisk oförsonlighet. Vad skulle européerna i så fall göra? Det är svårt att tro att de skulle avstå från att rösta för resolutionen. Det kan lätt sluta med en omröstning där bara Israel, USA och några småländer röstar emot resolutionen och några kanske avstår från att rösta.
   Det låter som en möjlig tsunami för mig.”

Lägesbeskrivning av Lucifer

En politisk termin är till ända och det är dags för en lätt summering. Vi kan börja med kommunen där budgetmötet pågår som bäst när det här skrivs.

Lund
Det här är då ett första halvår av den period om fyra år borgarna säkrade förra hösten med ökad majoritet. Det intryck man får är att de tvärtom sitter sämre till än tidigare. Det är ekonomin det gäller och efter många år av ständiga besparingar är det helt enkelt kärvt. Det gäller förstås personalinsatserna i skola, vård och omsorg, men också konkreta saker som gatu- och fastighetsunderhåll. De kommer inte att kunna fortsätta så här om inte konjunkturerna och skatteintäkterna tar en helt oväntad vändning. Folk har börjat organisera sig vad gäller personaltätheten i skola och barnomsorg och i längden kommer inte borgarna klara opinionstrycket. Till det kommer den uppenbara fattigdomen vad gäller t.ex. kulturpolitiken.
   Det är ett känt faktum att växande kommuner utsätts för långt större påfrestningar på ekonomin än sådana som har en långsam eller avstannad tillväxt. Det betyder att vi I Lund kanske kommer att få uppleva att borgarna tvingas höja kommunalskatten, hur otroligt det än kan förefalla.
Borgarna har också råkat illa ut i flera näst intill skandalartade affärer som de endast med svårighet lyckats bemästra. De har helt enkelt en besvärlig period framför sig. Vad som har hänt i Lund är som Mats Olsson uttryckte det att Lund präglas av en nerskärningskultur. All energi i nämnder och förvaltningar går åt till att hitta sätt att överleva den årliga nerskärningen i stället för att utveckla verksamheten.

Sverige
Lås oss så gå till riket. I riksdagen var det på onsdagen partiledardebatt, med partiledare som låtsas att de diskuterar medan de i själva verket mest läser upp förberedda anföranden för varandra i skilda ämnen. Någon polemik där man svarar på frågor och bemöter motsidan verkar inte förekomma.
   När det är sagt så är det ändå så att vi återigen har fått en socialdemokrati som är
tydligt socialdemokratisk. Håkan Juholt har haft sin första konfrontation med regeringssidan och kommit bra ur det. Juholt har sina sidor och man behöver inte beundra alla, men det är en lättnad att socialdemokratin åter har en ledare. Bland de borgerliga småpartierna är väl både Maud Olofsson och Göran Hägglund illa ute och kommer att snart bytas ut. Vad som har förändrats är sättet att se på Sverigedemokraterna. De representerar en del av den svenska befolkningen och finns i de demokratiska församlingarna. Bojkottkraven har fallit – de var kontraproduktiva – men kvar står det avgörande att man inte ger ett lillfinger åt deras främlingsfientlighet.
   Ja till slut: det är häpnadsväckande att Lars Ohly sitter kvar. Om han hade lite självinsikt och verkligen tänkte på partiets bästa skulle han förstås snarast lämna sin post. Och om partiet inte var så fegt eller masochistiskt så skulle han uppmanas lämna posten. Parallellen med kungen är uppenbar.

Världen
Världen till slut, hur är läget? Inte så bra. Vissa positiva tecken: människor i Mellanöstern som inte vill finna sig i outhärdliga regimer. I Latinamerika har det skett en fantasisk vändning: nu är det mer eller mindre vänsterbetonade regeringar i Brasilien, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay och Peru. Bara Chile har en högerregering. Men i Europa står det sämre till, det är väl bara Norge och Spanien som har socialdemokratiska regeringar. Socialdemokratin (och vänstern) har drabbats en oerhörd genomklappning i Europa efter Blair.
   Som så ofta är det USA som är huvudproblemet. Ett uppenbart dysfunktionellt styrelseskick som hindrar någorlunda rationell inrikespolitik samtidigt som utrikespolitiken tycks vara bunden till en våldsam militärmakt och föreställningar om att landet har en speciell uppgift i världen. Hur lång tid ska det behöva ta för ett tillfrisknande?
   Tja ungefär så är läget vid en hastig blick, enligt mitt förmenande. Vi får nog anledning att återkomma.

Israels egen plan för att stoppa Palestina av Gunnar Stensson

I förra numret av VB beskrev vi hur palestinierna planerar processen inför ett FN-erkännande. Mycket handlade om formaliteter som tidpunkterna för de olika stegen på vägen dit.
   Nu har vi tagit del av Israels plan för att stoppa de palestinska ansträngningarna. Den inriktar sig främst på diplomatiska påtryckningar i hela världen mot politiker och regeringstjänstemän på högsta nivå, propaganda via villiga media och mobilisering av lokala sionistiska organisationer.
   Vi kan alltså se fram emot en sommar då vissa politiker i Sverige (och världen) uttalar sig mot FN-erkännandet, då delar av media publicerar palestinafientliga artiklar eller program, och då lokala sionistiska grupperingar genomför manifestationer.
   Det är viktigt att samtidigt komma ihåg att det i Israel och det internationella judiska samhället också finns en opinion som av principiella och långsiktiga skäl stöder de palestinska kraven.
   Sydsvenskan publicerade till exempel 9/6 en artikel av den tidigare israeliske ambassadören Alon Liel, där han framhåller: ”För att kunna hjälpa Israel måste Europa tala till förmån för palestinsk självständighet.”
   I själva verket kan den israeliska regimens propagandaoffensiv tjäna palestinierna genom att provocera fram ifrågasättanden av Israels hållning och argument.

Israel har mobiliserat sina ambassader mot ett FN-erkännande. Det huvudargument de ska trumfa in är att ett FN-erkännande skulle minska Israels legitimitet och omöjliggöra framtida fredsförhandlingar.
   Ambassaderna uppmanas att hänvända sig till respektive stats högsta instanser, söka stöd hos lokala judiska grupperingar, peppra media med artiklar som argumenterar mot ett erkännande och anhålla om besök av en hög representant för Israel, om de tror det skulle hjälpa.
”Det mål vi har föresatt oss är att förmå ett maximalt antal stater att motsätta sig processen för ett erkännande av en palestinsk stat.”, skriver Barak till de israeliska ambassadörerna den 2/6.
   ”De palestinska ansträngningarna måste beskrivas som en process som undergräver Israels legitimitet.”
   ”Det främsta argumentet är att palestinierna genom FN-erkännandet försöker nå sina mål på andra sätt än genom förhandlingar med Israel. Detta strider mot principen att det enda sättet att lösa konflikten är genom bilaterala förhandlingar.”
  Alla ambassader beordras att förbereda en fokuserad plan för det land i vilket den tjänstgör och presentera den för utrikesministeriet den 10/6
   ”Målet är att få det land i vilket ni tjänstgör att rösta mot erkännandet av en palestinsk stat”, skrev Barak. ”I planen måste ingå kontakter med ledande politiker, mobilisering av krafter som kan stödja aktionen (som judiska församlingar och NGO:s), utnyttjande av media, påverkan på den lokala opinionen och offentlig diplomati riktad mot alla relevanta samhällsinstanser.”

Barak meddelade också att utrikesdepartementet upprättat ett ”September Forum” under ledning av direktören för avdelningen för Mellanöstern Yaakov Hadas.
   ”Hans team analyserar alla tänkbara palestinska åtgärder och Israels möjligheter att oskadliggöra processen. Teamet ska sammanställa en plan för den offentliga diplomatin och media.”
   Ambassaderna beordras att rapportera sina aktiviteter till September Forum en gång i veckan.
   Inte ett enda land får ges upp i förväg och det gäller att ta kontakt på högsta möjliga nivå.
Källa: Haaretz 11/6

Kulturtips

African Festival i Mundekulla 17-19 juni
Konserter, seminarier, workshops i sång, dans, djembe,yoga, kortfilmer om Afrika.
Fre 17 jun kl. 16:00. Läs mer

Stockamöllan Jazz & Swingfestival 2011
17-19 juni 2011 femårsjubilerar! Alla är välkomna, i alla åldrar!
Fre 17 jun kl. 18:00. Läs mer

Malmö By Foot - Bland statyer och skulpturer
Vi tar med dig på en spännande vandring bland stadens offentliga konstverk. 21 maj - 28 juni.
Lör 18 jun kl. 15:00, mån 20 jun kl. 17:15, tis 21 jun kl. 17:15, tis 28 jun kl. 17:15, lör 02 jul kl. 15:00, tis 12 jul kl. 17:15 & lör 16 jul kl. 15:00. Läs mer

MACK 21/6 Adde Malmberg & Zinat Pirzadeh
Stand-up på Ribban 21 juni.
Tis 21 jun kl. 20:00. Läs mer

Guidad tur i Västra Hamnen
Varje onsdag i juni.
Ons 22 jun kl. 18:30 & ons 29 jun kl. 18:30. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 22 jun kl. 16:00, ons 29 jun kl. 16:00, tor 30 jun kl. 16:00, tis 05 jul kl. 16:00, ons 06 jul kl. 10:00 & 13:00, tis 12 jul kl. 13:00 & 16:00, tis 19 jul kl. 16:00, ons 20 jul kl. 10:00 & 13:00 och ons 27 jul kl. 10:00 & 13:00.
Läs mer

Rut och Ragnar
Ett komiskt drama med dans, i sommar på Skillinge Teater! 24 juni - 7 augusti
Fre 24 jun kl. 20:00. Läs mer

MACK 28/6 Peter Wahlbeck, Martin Svensson
Stand-up på Ribban 28 juni.
Tis 28 jun kl. 20:00. Läs mer

Inti Illimani Histórico & Eva Ayllón: Cantos Latinos de América Morena
Ett av den Chilenska musikrörelsen största band och en av Perus mest legendariska sångerskor, tillsammans på scen, på Moriska Paviljongen 29 juni kl. 20:00. Läs mer

Biograf Spegeln - KÖRSBÄRSTRÄDGÅRDEN
Livesänt från National Theatre. På Biograf Spegeln, torsdag 30 juni kl. 20:00.
Läs mer

Dan Reed Band
på S:t Gertrud den 2 juli
Lör 02 jul kl. 20:00. Läs mer

Sommarjazzkonsert med Anna-Mia Barwe & Leonard Axelsson Trio
Jazzsångerskan Anna-Mia Barwe & Leonard Axelsson Trio bjuder på sommarkonsert på konstgalleriet Fabriken Bästekille, 2 juli kl 19:30. Läs mer

Ditt Liv Är Här - 3/7 Lars Vilks
På Ribersborgs Kallbadhus 3 juli kl 20:00.
Läs mer

POP
En trolleriföreställning av och med Malin Nilsson & Zink. Spelas på Skillinge Teater 4 juli - 14 augusti.
Mån 04 jul kl. 20:00. Läs mer

MACK 5/7 Lennie Norman, Ann Westin
Stand-up på Ribban 5 juni kl 20:00.
Läs mer

Mikael Rickfors
på S:t Gertrud den 6 juli kl 20:00.
Läs mer

Ditt Liv Är Här - 10/7 Sissela Benn
På Ribersborgs Kallbadhus 10 juli kl 20:00.
Läs mer

Liverpool
på S:t Gertrud den 16 juli kl 20:00.
Läs mer

Ditt Liv Är Här - 17/7 Christian Kjellvander
På Ribersborgs Kallbadhus 17 juli kl 20:00.
Läs mer

Mats Ronander
på S:t Gertrud den 21 juli kl 20:00
Läs mer

Sven Zetterberg Band
på S:t Gertrud den 23 juli kl 20:00.
Läs mer

Ditt Liv Är Här - 24/7 Marianne Mörck
På Ribersborgs Kallbadhus 24 juli kl 20:00.
Läs mer

Ditt Liv Är Här - 31/7 Sven Melander
På Ribersborgs Kallbadhus 31 juli kl 20:00.
Läs mer

La Traviata
2 & 3 aug kl 19.00 i Festsalen, Ungdomens Hus och 13, 14 & 16 aug kl 19.00 på Palladium. Läs mer

MACK 2/8 Anna-Lena Brundin, Håkan Jäder
Stand-up på Ribban 2 augusti kl 20:00.
Läs mer

Dan Hylander
på S:t Gertrud den 6 augusti kl 20:00.
Läs mer
MACK 9/8 Magnus Betnér komikerstafett
Stand-up på Ribban 9 augusti kl 20:00.
Läs mer

MACK 16/8 Thomas Petersson, Yvonne Skattberg
Stand-up på Ribban 16 augusti kl 20:00.
Läs mer

Hela kulturcentralens program