2014-10-16

En afton med Ship to Gaza


Vi bjuder in till en afton med Ship to Gaza och Charlie Andreasson. Vi kommer att diskutera situationen I Gaza och föreningens arbete med att bryta blockaden.
   Under ett års tid har Charlie Andreasson arbetat i Gaza för att iordningställa Gazas Ark, båten som med exportvaror skulle bryta blockaden inifrån.
   Charlie befann sig i Gaza under den 49 dagar långa beskjutningen och bombardemanget och såg Israels terrorattack inifrån. Han var instängd i Beit Hanoun sjukhuset som han skyddade med sin närvaro och hjälpte till med evakueringen.
   Vad betyder solidaritetsarbetet för Gazas instängda befolkning? Hur kan solidaritetsarbetet utvecklas? När åker nästa frihetsflottilj?
   Plats: Garaget, Lönngatan 30, Malmö
   När: Torsdagen den 30 oktober, kl. 18:30
Arrangör: Ship to Gaza i samarbete med ABF Malmö

Dawit fyller 50 år - i fångenskap


 
Dawit Isaak var 36 år när han fängslades för sin regimkritik i Eritrea. Då visste han inte att han drygt 13 år senare skulle tillbringa sin 50-årsdag i fångenskap, långt ifrån familj och vänner hemma i Sverige. Faktum är att den eritreanska regimen vägrat omvärlden kontakt med Dawit Isaak under många år, och idag vet vi inte var han är eller hur han mår.
   Den 27 oktober fyller Dawit Isaak 50 år. Genom att skicka ett födelsedagskort kan du visa att han inte är bortglömd, och att vi aldrig ger upp kampen för honom. Vi skriver ut ditt kort och överlämnar det till Eritreas ambassad.

 
Skriv under för Dawit Isaaks frihet
Amnesty kräver att Eritrea omedelbart släpper Dawit Isaak och alla andra samvetsfångar i landet fria. Skriv under vårt brev till president Isaias Afewerki!


 
 

En utförsäljning av Lucifer

När man läser i tidningen om vad Socialdemokraterna (genom Anders Almgren) och Miljöpartiet (genom Emma Berginger) har sysslat med de senaste veckorna är det knappt man tror sina ögon. De har skrivit ett gemensamt brev till Fp och C där de förklarar att de är beredda att göra en politisk överenskommelse om kommunalpolitiken i Lund för den kommande mandatperioden (Tack till Sydsvenskan för publiceringen av brevet!). Några punkter:
* "Trots vissa ideologiska skillnader ser vi goda möjligheter till en bred överenskommelse. I samband med utarbetandet av en ny budget för 2015 kommer även en gemensam politisk plattform mellan våra fyra partier att presenteras."
* Utredning, men ingen skattehöjning för 2015 och därmed inga ökade resurser för kommunen.
* ”Vi ser gärna en mångfald av aktörer inom äldreomsorgen. Eventuella förändringar vad gäller förhållandet i driftsformerna inom omsorgen under denna mandatperiod förutsätter samförstånd mellan våra fyra partier.” Fritt fram för Vardaga/Carema!

Bytet delas
Ja, och så ska Lunds centrum utvecklas och kommunen ska samarbeta med universitetet och näringslivet och det ska bli en hållbar planering för boende och service för såväl staden, de östra tätorterna som för landsbygden.  Vidare ska allt ordnas till det bästa. Nej, det stod där inte, det hade de glömt.
   Till detta fogas en lista över hur man ska dela upp posterna som nämndordförande, kommunalråd mm. där Folkpartiet skulle tillsätta ordförande i t.ex. utbildnings- och socialnämnderna.
   Kort sagt innebär förslaget att S och Mp backar i frågor där man trodde att åtminstone S stod stark som en fura – Mp har man väl inte samma tilltro till. Nu ska alltså gamla ståndpunkter glömmas – nu gäller det ”att ta ansvar”.  De enda som kommer helskinnade ut ur det här är Folkpartiet som alltså inte var beredda att sälja ut det de har slagits för och det hedrar dem.
   Men hur reagerar tänkande socialdemokrater i Lund? Uppgörelser av den här karaktären måste väl ändå godkännas på möte i partiföreningen? Kommer alla att tiga och samtycka?

Kompromisser kan vara nödvändiga
Det är klart att man i politiken måste vara beredd att kompromissa, man kan inte alltid få sin vilja igenom. Det är t.ex. klart man skulle kunna gå med på ett moratorium för spårvagnar i ett antal år. Det är väl ingen brådska.  Spårväg står kvar som en långsiktig lösning.   
   Men S+M-budet till de borgerliga var skamligt. Det är förstås i första Lunds socialdemokrater som har att ta ställning till sin lednings agerande. Men vad de gör smetar av sig på hela politiken och lägger grunden för tappat förtroende och politikerförakt som drabbar oss alla. Själv känner jag mig som ett fån som har stått och spelat på gator och torg för en rödgrön koalition där två av de tre partierna är beredda att sälja ut utan att blinka.

Gör inte bocken till trädgårdsmästare!
av Gunnar Stensson

Trots Folkpartiets flagranta vanskötsel av utbildningspolitiken (fallet till 18:e plats i skolrankingen) och de sociala frågorna under de gångna två mandatperioderna, erbjöd Anders Almgren, S, och Emma Berginger, MP, härom veckan partiet ordförandeposterna i Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
   Dessutom lovade de att skatten skulle förbli oförändrad trots de mångmiljonförluster som orsakats av Alliansstyrets klantiga hantering av Högevallsbadet, Kristallen och mögelskolorna.
   Bestörtningen var stor, inte minst bland S- och MP-väljare.

Lyckligtvis nobbar Folkpartiet all samverkan med de rödgröna, trots chansen att få fortsätta med utförsäljningen av lundaelever till skolbolag som Realgymnasiet och avstå från skattehöjningar för att deras väljare bland höginkomsttagarna ska kunna fortsätta att hänge sig åt konsumism på bekostnad av vård, skola, omsorg, bostäder och kommunikationer.

Varför inte inbjuda FörnyaLund till samarbete i stället? Deras motstånd mot spårvagnar utgår ju faktiskt från omsorg om miljön, en omsorg som inte alls är opportun – och därför hedervärd. Värderingen att skydda miljön är gemensam för FörnyaLund och de rödgröna, även om slutsatsen skiljer sig.
   Att tillgodose deras krav på en översyn av kollektivtrafiken och ett uppskjutande av beslutet om spårvägen ser åtminstone jag som en mindre uppoffring än att ge vika för nyliberalerna i Folkpartiet.
   Samtidigt är jag övertygad om att det på sikt blir spår från Clemenstorget till Brunnshög och Dalby. En stor del av infrastrukturen finns ju redan.
   Nästa torsdag sammanträder fullmäktige. Det blir spännande.

Realgymnasiet – ett bottenlöst hål av Gunnar Stensson

Pelle Almén, S, redovisade förra veckan i VB under rubriken Skolinspektionens dom den förödande kritik som Skolinspektionen riktar mot Realgymnasiet i Lund efter sitt senaste besök där den 3 juni.
   Idag, 13/10, ägnar Sydsvenskan en helsida åt skolskandalen. Cecilia Nebel intervjuar Skolverkets utredare Åsa Kildén och Realgymnasiets chef Per-Erik Lorentzon (han stavar sitt namn så).
   Konflikter, kränkningar, obehöriga lärare, avsaknad av kvalitetsarbete, godtyckliga betyg, otrygga lärare, hög personalomsättning, hög elevfrånvaro, elever i behov av stöd lämnade vind för våg; Alexander Agrell får ihop 22 allvarliga punkter i sin sammanfattning av Skolinspektionens kritik.
   Lunds Utbildningsnämnd var in i det sista ovetande om missförhållandena.

”Realgymnasiet får högsta betyg av Skolinspektionen” utbasunerar Realgymnasiets hemsida. Lund är en av 16 skolor som ingår i koncernen Realgymnasiet.
   Men Realgymnasiet i Lund har också en egen hemsida. ”Målinriktat förbättringsjobb ger en skola på frammarsch” står det där sedan den 10 oktober.
   Bolagets pr-skribent, som antagligen är bättre avlönad än någon av dess lärare, passar på att avfärda journalisternas kritiska granskning:
”Oavsett vad som står i media är vi på stark frammarsch... Vi kan redan nu se hur förändringsarbetet påverkat våra medarbetare och stämningen på skolan på ett positivt sätt. Här finns nu en positiv kultur med medarbetare som vill och är inställda på att göra ett förbättringsarbete.”
   Det häpnadsväckande är den totala skamlöshet varmed Realgymnasiet agerar. Och att skamlösheten hittills betalat sig genom att generera skolpengar och vinst på bekostnad av Lund och skolans elever och lärare.

Skolinspektionens skarpa kritik och Realgymnasiets skamlösa hemsidor utgör tillsammans med Agrells och Nebels informativa artiklar ett utomordentligt studiematerial för granskning av skolbolagens marknadsföring inför skolvalet i vår.
   Vi vet att vi har flera lärare, även i årskurs nio, bland våra läsare. Ta vara på denna möjlighet att kritiskt granska makt, pengar och missförhållanden i det svenska skolsamhället!

Blockaden består – därför seglar Ship to Gaza igen

PRESSMEDDELANDE: 2014-10-15
Lördagen den 11 oktober samlades föreningen Ship to Gaza Sverige till ett nationellt medlemsmöte i Göteborg.
   Som tidigare meddelats har paraplyorganisationen Freedom Flotilla Coalition beslutat att utmana den olagligliga och inhumana blockaden genom att återigen segla en fartygskonvoj till Gazaremsan. Vid mötet i Göteborg beslutade därför vår förening att med omedelbar verkan inleda den kampanj som skall göra det möjligt för oss att delta i denna aktion. Liksom vid tidigare aktioner 2010, 2011 och 2012 så kommer föreningen att inköpa och utrusta ett fartyg för detta syfte. Målet ar att segla till Gazaremsan under våren eller sommaren 2015
Vi har ännu inte fattat beslut om fartygstyp och kapacitet. Vi kommer att återkomma med information om detta i samband med själva köpet.
   Föreningen inleder från och med denna vecka en insamlingsaktion för att mobilisera de resurser som krävs. Målet är satt till minst en miljon kronor före den 2 maj 2015. Till en början sker insamlingen på gator och torg och via hemsidan men vi kommer att återkomma under hösten och vintern med olika insamlings- försäljnings- och kampanjinitiativ.
   Sommarens militära överfall vände för en tid världens blickar mot den humanitära nöden och rättslösheten på Gazaremsan. När de intensiva striderna till slut upphörde ut kvarstod nödens grundläggande orsak - Blockaden - som nu har upprätthållits i mer än sju år. Och för tredje gången finns ett skriande behov av att återuppbygga hem, skolor, avloppshantering, vatten- och elförsörjning, medicinsk kapacitet och mycket mer.
   Möjligheten att resa har, liksom in- och utförsel av varor, på senaste tiden varit ytterst begränsad även mätt med Gazas erfarenheter som måttstock. Fiskare i palestinskt territorialvatten utsätts varje vecka för trakasserier där de beskjuts, hotas och får båtar och redskap beslagtagna. Ekonomiskt och socialt förblir de två delarna av Palestina, Västbanken och Gaza, separerade från varandra. Ingenting tyder på att blockaden kommer att hävas under överskådlig tid såvida inte världssamfundet sätter mer omfattande press på blockadmakterna
   Föreningen Ship to Gazas målsättning har sedan grundandet varit att verka för att bryta Gazabornas påtvingade isolering med ickevåldsaktioner. Helgens beslut är helt i linje med denna målsättning
Talespersoner för Ship to Gaza är:
Dror Feiler & Ann Ighe

St Lars-parken ofredad av Gunnar Stensson

En grupp engagerade Lundabor promenerade i St Lars-parken den 12 oktober. De gamla kastanjerna och bokarna skiftade i gult och solskenet silade genom deras glesnande kronor som susade i vinden. Fallande löv virvlade.
   Vi gick från Överläkarbostaden mot Klockhuset. Stor ytor framför klockhuset utgörs nu av asfalterade bilparkeringar. Bortom Östra borggården dominerar de asfalterade ytorna.
   Vi fortsatte mot skolklustret nere vid ån med bland annat Realgymnasiet och Kunskapsskolan och pratade lite om Realgymnasiets kris. Någon påpekade att namnet Kunskapsskolan var en tautologi. Tvivlar nån på att syftet med en skola är att förmedla kunskap?
   Vi samtalade också om den täta trafiken i parken, i synnerhet på morgnarna när barnen skjutsas till skolorna (Montessori, Sankt Thomas, Engelska, Tekniska, Höjebroskolan m fl) och de anställda kör till sina jobb i företagen. Men också en söndagseftermiddag som denna var trafiken så tät att det var besvärligt att ta sig över Sankt Lars väg.

Vad vi inte visste då var, att Kunskapsskolan, som ingår i en Wallenbergsägd friskolekoncern med ett 30-tal skolor, begärt dispens från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd för att bygga bland annat en parkeringsplats för ”elevutsläpp”, eftersom skolan ska utvidgas med två klasser.
   Hade vi vetat det, skulle vi ha följt Hälsans stig västerut längs Höje å. Där finns ett ganska stort vanvårdat område, som sträcker sig ända ner till stigen och ån. För motionsvandrarna ser området ut som en vägg av grönska.

Det området vill Kunskapsskolan förvandla till en parkeringsplats. Stadsbyggnadskontoret föreslår Tekniska nämnden att vid kommande möte bevilja dispens från miljöbestämmelserna. Det är inte lätt att stå emot Wallenbergsmakten
   Man förstår tjänstemännens vånda. De kräver att ytan ska utföras ”i genomsläppligt material”, exempelvis gräsarmering, medan gång- och cykelytor kan få grusbeläggning.
   De är naturligtvis medvetna om den ständigt ökade arealen hårdgjorda ytor inom St Lars. Den planerade parkeringen är särskilt känslig eftersom den ligger bara något tiotal meter från ån, som regelbundet stiger över sina breddar under vinterhalvåret.
   Parkeringen och skolutbyggnaden kommer ytterligare att öka trafikbelastningen i parken, som steg för steg urbaniserats genom stora nybyggnader som Korttidsboendet, Källbystaden på Barn- och Ungdomspsykologiska anstaltens stora trädgård, PEABs flerfamiljshus i angränsande område och HSBs 14 parhus på koloniområdet vid Asylen.

St Lars-parken hör tillsammans med systerparken i Alnarp till Skånes värdefullaste parker och är ett av Lunds viktigaste strövområden. Sedan 1998 har vi sett den decimeras och skövlas steg för steg. Den planerade parkeringsplatsen vid ån blir ytterligare ett moment i parkens förvandling till ett urbaniserat område med intensiv biltrafik.
   I bevaringsprogrammet för St Lars heter det bland annat: ”Karaktären av fredad park ska bibehållas. Någon mer omfattande biltrafik inom området kan ej accepteras och p-platser bör företrädesvis läggas utanför området.”
   Tänk på det!

Who benefits from billions pledged for Gaza reconstruction?


Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi at the opening session of the Gaza donor conference in Cairo on 12 October
 
A donor conference hosted in Cairo on Sunday to raise funds for the reconstruction of war-devastated Gaza has boasted $5.4 billion in pledges from various Western and Arab governments.
   Yet Israel is the true beneficiary of this aid money. The self-declared international community has once again footed the reconstruction bill as it arms Israel with the weaponry and ensures it the impunity that only rewards its brutal onslaught on Gaza and essentially guarantees its repetition.
Read more in The Electronic Intifada 
 

Nearly a third of Gazans had been displaced by the conflict between Israel and Hamas militants. Secretary of State John Kerry and other diplomats stressed the need for a broad peace deal.

Stöd den svenska regeringens erkännande av Palestina! av Ulf Nymark

Äntligen kommer Sverige att erkänna Palestina! Regeringens besked på denna punkt var verkligen glädjande. Som väntat har ockupationsvännerna (t ex kd-aren Tuve Skånberg, abortmotståndaren Stefan Svärd, folkpartiledaren, diverse ledarskribenter etc) här på hemmaplan plockat fram de gamla standardinvändningarna ur argumentlådan. Fel tidpunkt, det kan skada Sverige, det kan skada fredsprocessen osv. Den nya utrikesministern kommentar till det sista var välgörande: det finns helt enkelt ingen fredsprocess som kan ta skada.

Territoriell kontroll
Ockupationsvännerna trycker på argumentet att Sverige inte brukar erkänna en stat som inte har full kontroll över sitt territorium. Vad de därvid nogsamt glömmer att nämna är att anledningen till att palestinierna inte har full kontroll är just att en annan stat – Israel – olagligt ockuperar palestinskt område. Rent teoretiskt är problemet mycket enkelt: om Israel drar sig tillbaka från ockuperat område och häver belägringen av Gaza får palestinierna kontroll över sitt territorium. Vad ockupationsanhängarna måste avkrävas ett svar på är frågan varför det är inte bara är acceptabelt, utan till och med berömvärt, att erkänna ockupanternas stat, men inte de ockuperades?

”Legitima säkerhetsfrågor?”
”Israels legitima säkerhetsfrågor är inte lösta” – därför ska Palestina inte erkännas, säjer ockupationsmaktens försvarare. Logiken i detta argument är svår att förstå. Den egentliga anledningen till att Israels säkerhetsfrågor – legitima eller ej - inte är lösta är ju just Israels ockupation av palestinskt område. Israels skulle alltså ”belönas” för sin ockupations- och annektionspolitik genom att världens länder ska avstå från att tillerkänna det ockuperade folket en egen stat? Och varför nämner praktiskt taget aldrig ockupationsvännerna palestiniernas legitima säkerhetsfrågor? 

”Tyskland-Danmarkkonflikten”
Ett uttryck som ofta används i massmedia – tyvärr inte bara av ockupationsanhängarna - är ”Israel-Palestinakonflikten” eller ”Israel-Palestinafrågan”. Uttrycket ger sken av att det skulle röra sig om två mer eller mindre jämbördiga parter som tvistar om ett landområde. ”Israel-Palestinakonflikten” döljer det faktum att en av världens starkaste krigsmaskiner – därtill bestyckad med atomvapen – sedan decennier tillbaka ockuperar ett annat folks territorium och berövar dem rätten till självbestämmande. Vem vill beteckna t ex Hitlertysklands ockupation av Danmark som ”Tyskland-Danmarkkonflikten”?

Israels statsterrorism
Ockupationspolitikens försvarare gör också stort nummer av att Hamas av EU, USA med flera är stämplat som terroristorganisation. Därför ska Palestina som stat inte erkännas, menar de. Men Sverige har ju redan erkänt en annan terroristorganisation – staten Israel. Få stater i världen torde kunna tävla med staten Israel om att ha haft flest antal terrorister på höga poster i staten – ja till och med som regeringschefer. Menachem Begin, Ariel Sharon, Yitzhak Shamir (den sistnämnde ansvarig för mordet på Folke Bernadotte) är exempel på premiärministrar som varit ledare i terroristorganisationer. Och vad är staten Israels förtryck av och urskillningslösa angrepp på den palestinska civilbefolkning annat än statsterrorism?
   Hamas beskylls också, med rätt eller orätt ska jag här låta vara osagt, för att vilja utplåna staten Israel. Men staten Israel, som Sverige alltså redan sedan länge har erkänt, har från första början utplånat staten Palestina och vägrar än i dag att ge palestinierna rätt till en egen självständig stat.
   Det finns all anledning för alla fredsvänner – oavsett politiska sympatier i övrigt – att stödja Sveriges erkännande av Israel.

PTO och Sven Hedin - fast idag blir det Satelliter på vift? av JL

Men Goda, onda och dåliga liberaler duger nog även. "We have problems with our allies" yttrade Joe Biden under nåt som besynnerligt liknade en stand up comedy show med den lite John Wayne-aktige vice CEO för amImp INC. Han vankade fram och tillbaka över en scen i en tillsynes mixed mood av cynism och provokatoriska impulser - söndra och härska-talangerna slinter till viss förvåning, för den omvärld som endera haft föga val annat än comply eller som Europa för ett par decennier sedan sålde ut sina medmänskliga eller rättvisevärden samt valde perpetual war. År 2003 framstår alltmer som en vattendelare både vad gäller den globala politikregim som förvaltas hemmavid, jämte lite större scenen.

MÖ har tydligen fått en islamistisk eller fundismuslimsk axel där Turkiet under Erdogan agerar samman med Saudi, UAE med Abu Dabi och Dubai samt Qatar - något mer reformsinnat dock. Var nu exvis Kuwait, Bahrein och Egypten hör hemma, i vår tids Grand Sceme eller Game som det synes. För Washington verkar ha glömt att välfungerande satelliter ibland kräver spanking och utrmin Kerry är lika lösmynt som Biden vad gäller att lufta irritation över judiska KV-makten Israel, femte medlem i kan självklubben. De har blivit cocky eller självsvåldiga, Allahmössen inkl originalmonotes-nationen och konspirerar rentav mot Kattfar själv. Undrar om nån ur fria eller mer nyttobetonade planetintellektuella etablissemanget (Foreign Affairs, The Am. Interest + olika thinktanks och stiftelser varav vissa har en påfallande autonom ambition) varnade för sekularistiska balansen visavi medeltidsmörka islamska läror och stater, senare bägge med flödande resuser pga den livsstil somliga valt för västvärldens befolkning med dess djupa omoral.

Ja, strategiskt sett rena suicidpolitiken - förutom vad den kostat länder som Libyen och inte minst Syrien, samt Irak förstås. Enligt Joe Biden söker Gulfstats shejkkonspirationen anstifta krig mellan sunni och shias och förvånas kan att mosképolitiska exporten fått försigå världen över så länge utan ingripanden samt att flödet av ung sunni kanonmat till MÖ accepterats - men skulle ju störta Assad, en Gudi behaglig gärning förstås. Väst saknar numera pht balanserande krafter där vi sägs ingå och även Ukrainakonflikten präglas härav. Minsta motståndets politik präglar den kontinent som förutom två världskrig och kolonialismen samt Holocaust mm även gav upphov till Upplysningen samt klassiker som den varur tidens stora valspråk är hämtat nämligen Bästa av världar, tja det vara före ebola det! Allmänna reformsinnet samt goda idéers primat försvann som präglande krafter med 70-talet, ungefär och så kom sk Gröna Revolutionen - härvarande Filosoficirkels generalsekreterare hade trots ryktad vänsterbakgrund stött på dens. på Internet, var väl i fjor höstas och undrade om nån annan kände till den samt varför nåt så bra ändå kunde vara relativt okänt. Eller missförstod jag?

Arvfienden på tal nyss och SVT:s högsjöreporter får punchdarr på stämman när ombord vår tids stealtha o hippa kanonbåtar - ny insamling snart? Ty tiden är hastkommet den rätta och nån med FB kan ju starta dylik rentav med Peter Englund som revisor, vars krävda trots posten patriotiska sinnelag föranledde hot om personliga åtgärder mot landets senaste storspion och som nyligen utgivit bok där fraser eller förhoppningsvis citatbegrepp i titeln får en undra om även innevarande, retroviktorianska epok ska sluta med gruvlig kollaps - samt juif'Sorosk repris på 1929 jämte Adolph ll! Putinland var det, strykpojken som avvisad från goda, västliga sällskapet i pur surhet kan komma att claima div Östersjööar, inkl Gotland efter NATOs sammanbrott och sen Peter Rådberg blivit tf statsminister då samlade politiska eliten lämnat för exil, i en Bostonförort. Allvar dock: en amatörstrateg kan inte undgå förvånas över västs styvsinthet vad gäller ett Ukraina som Moskva har högst legitima anspråk utöva viss kontroll över. Både NATO och EU!! mannandes, utöver vissa statsaktörer jämte repris Berlinmurstämning - toppat med sanktioner av div slag. Men ryska flottans väg till Atlanten börjar ju likna rena Viborgska gatloppet nu när Sverige och även Finland närmar sig defacto alliansstatus. Stora delar av Afghanistan-operationen försörj(d)es ju via ryska järnvägar och nu med IS finns åter behov av björnens logistiska handräckning - eller rentav mer. Ryssland säljer sig helt klart för billigt samt finner sig i väl ohemula nyp: risk finnes vår oombedda partner förloras till asiatiska horderna med råkapitalistiska Kina i spetsen. Who is sorry then?

USA har dock närmat sig Iran men skulle behöva odla förbindelser med både kurder och rentav al Qaida - jämte Jemen och vad makt eller geopolitisk aktör som Saudi & the Sunshine Emirates, nu fruktar eller nåt i vart fall kan vändas mot dessa. Fanns väl ingen anledning sätta Navy Seals efter han med tre postorderfruar från gamla hemlandet och varför bomba just Nusrafronten? Herregud, amrisarna är högst mediokra i ädla maktkonsten och Kerry görs nog respektlösa pantominer på, i vissa ökennära huvudstäder. Turkiet sen som lär ha NATOs näst största krigsmakt men den är oprövad och landets politiska ledning irrande i sin utrikespolitiska kurs. Och nu verkar man definitivt tagit sig vatten över huvudet med önskan bygga Ottoman ånyo? och kvittot härpå lär prompt, eller fördröjt och svårartat anlända, i nåndera formen. Sen får vi se hur det går med IS, denna utmärkta anledning börja beta musfällan i tillänktas åsyn samt hur satelliterna mer konkret ska bringas åter segla, enligt angiven kurs. Israel kan ges grav och omedelbar hjärtsnörp via ett multinationellt FN-förslag om WMD-nedrustning i Mellersta Östern och varför inte teaterviska till ryssarna om export av ett lagom gott luftvärn åt Gaza!? Hegemonen har blivit mesig och vill väl samt gör grava underättelse- och analysmissar som när irakiska armén löp mot Bagdad. Tja, vi får se men Välkommen till Texas, ebolan dettna arketypiska am. landskap och stat, rövat från Mexiko på 1840-talet samt imperiedrömmens start, med Los Alamosmyten. Och atomprojektet. Men Gaia kan via sina skoningslösa mikrober bättre - 70% färre av oss och ta helst de minst saktmodiga. Så har jag tyckt i 30 år snart och fastän kallad Katastrofprofet av SDS kan det bli lilla ja' som får rätt - vad nu glädje i det.

Än en gång, hade inte 60/70-talet bringats av daga kunde utgången blivit en annan.