2014-12-11

Akvareller


Konsert med Röda Kapellet

Medverkande: Röda Kapellet under ledning av Hans Nilsson samt Ola Simonsson, sång.
   Magle konserthus (Magle Stora Kyrkogata 4 – studentsångarnas lokal)
   Fredag 12 december 2014 klockan 19.00,
Entré 150 kr
   Överskottet går till de hemlösa via Diakonin
Arrangör: Röda Kapellet i samarbete med Folkuniversitetet
Affisch »

Nästan slut för i år

Nästa vecka kommer VB:s sista nummer för 2014. Har du tankar och åsikter som skall fram i år så är det hög tid! Eller vill du spara dig till nästa år som ovanligt nog är ett nytt valår?
red

Twitterkommentar

Jag tror inte S+MP är en regering.
Det är ett engångsligg.
Jonas Gardell
11 dec 2014

Pusselbitar

CIA utövade global terror under president Bushs ”War on Terror”, enligt den rapport som den amerikanska senaten offentliggjorde i veckan. Många länder tvingades eller mutades till medverkan. Även Sverige.
   Läs Tortyrens återkomst av Mattias Gardell och den Augustprisade dokumentära berättelsen Spår av Lena Sundströmom hur den svenska regeringen överlämnade två egyptier till CIA som förde dem till Mubaraks Kairo för att torteras. Den finns nu att tillgå som pocket.

Irland har erkänt Palestina inspirerat av det svenska erkännandet i oktober

Sveriges tillväxt skulle ha varit en femtedel högre om inte inkomstklyftorna vidgats, enligt en OECD-rapport. Annika Falkengren, SEB, som förra året tjänade 29 miljoner, hör alltså till dem som skadat tillväxten mest
   Den tillväxt vi behöver består i utbildning, förnybar energi, vård, bostäder och kollektiva kommunikationer.
   Däremot måste vi stoppa tillverkningen av förgiftade prylar, designade för att skrotas inom ett par år och hamna på ett skrotberg i tredje världen.

På Rapport såg vi ängslig flygplatspersonal springa runt och lyfta bort SAS kundtidningshögar för att norska Fremskrittspartiets medlemmar och andra högerpopulister skulle slippa läsa en artikel av Per Svensson om högerpopulismen i Norden.  
   Det kallas kommersiell yttrandefrihet.

Från Eritrea har över 35000 flytt till Europa i år, tre gånger fler än 2013. Hundratusentals finns i grannländerna. Asylsökande som avvisas tillbaka riskerar fängelse och tortyr.
   Danska regeringen har fuskat ihop en rapport, som enligt Amnesty är helt oanvändbar, för att med den som grund kunna utvisa eritreaner. Främlingsfientlighet och ohederlighet i symbios gör det lätt att utvisa flyktingar.
SDS 10/12

Ur mörkret stiga vi mot ljuset av Gunnar Stensson

När tegelbyggnaden vid Kiliansgatan stod färdig för mer än hundra år sedan tillägnades den nykterhetskämpen Peter Wieselgrens minne.
    Nykterhetsföreningen hyrde ut lokalen till judarna som flyttat in i det område i södra Lund som kallades Nöden inför firandet av Pesach, den judiska påsken. Ett par hundra immigranter samlades, barnen sprang omkring i trappor och korridorer och överallt talade man sitt modersmål jiddisch.
   1968 demonstrerade unga, optimistiska ockupanter på taket för solidaritet och revolution, belägrade av polis, brandkår, media och allmänhet.
   För ett par år sedan flyttade ABF dit, utnämnde huset till Folkets hus och ordnade en enkel samlingssal i källarplanet.
Iklädd grön tröja stod Jonas Sjöstedt där inför ett par hundra garvade och uthålliga aktivister av samtliga kön ur prekariatet, den akademiska lägre medelklassen och pensionärskollektivet och talade om hur Sverigedemokraterna i sin hätska främlingsfientlighet hade svikit arbetslös ungdom, ensamma mödrar, fattigpensionärer, skola, sjuk- och åldringsvård genom att rösta på allianspartiernas budget.
   Han manade till kamp (pengar var det brist på) för demokrati och rättvisa mot marknadsstyre och främlingsfientlighet inför valet den 22 mars 2015, och de närvarande svarade med entusiastiska applåder
   När det började bli kvavt inför frågestundens början öppnades de nedsänkta fönstren och kall luft strömmade in. Enstaka bilar med tända lyktor passerade långsamt på Kiliansgatan. En fotgängare stannade och stirrade ner på oss.                            
   Den fysiska närvaron i en liten möteslokal av många människor beredda att gemensamt stå upp för sina idéer är tidlös och vitaliserande. Det är i sådana rum historia görs, inte på nätet.

Privatiserade perversioner av Lucifer

Rapporten om den amerikanska underrättelsetjänstens omfattande bruk av tortyr är ingen nyhet – vi har hört om detta i snart tio år. Tortyrmetoderna känner vi till sedan avslöjandena om Abu Ghraibfängelset kom – elkontakter i könsorgan, skendränkningar, kyla och isolering etc. Det nya här är att de inte utövas i någon marginell funktion i skymundan från den politiska makten utan i full avsikt att vara en del av ”kriget mot terrorismen” där CIA förväntades göra stora delar av jobbet. Det här går inte att förneka eller skyla undan utan är solklara fall för den internationella krigsförbrytar­domstolen i Haag. Kommer de att tas upp där? Nej, är det säkra tipset, domstolen jobbar med att klämma åt människor i Afrika eller möjligen Balkan, men USA står höjd över alla anklagelser.

Outsourcat
Fascinerande nog visar det sig nu också att det stora internationella svepet mot USA:s fiender som leddes från CIA i själva verket var privatiserat. Hela nätet av fängelser och kidnappningar var outsourcat som det heter, det var utlagt på entreprenad till privata företag. Det visar sig nu att 85 procent av arbetsstyrkan: alla vakter, förhörsledare, psykologer, säkerhetspersonal etc arbetade för privata entreprenörer. Själva upplägget på programmet var konstruerat av två psykologer, som tidigare jobbat för det amerikanska flygvapnet. Företaget, Mitchell, Jessen & Associates, fick ett kontrakt om 81 miljoner dollar för att inte bara lägga upp förhörsmetoderna utan också genomföra den praktiska verksamheten. Och det här handlar alltså inte om Guantanamo utan om gamla militärbaser och fängelser i Polen, Litauen, Rumänien, Egypten. Sverige var inblandat genom två asylflyktingar från Egypten som lämnades ut till amerikanerna av Göran Persson och Anna Lindh sedan fångarna fått stolpiller och specialdräkter i ett flygplan på Bromma. Uppmärksamheten i ärendet ledde dock till att flyktingarna och deras familjer fick en fristad i Sverige och stora skadestånd.
   Men det amerikanska programmet var alltså privatiserat. Spelar det någon roll? Jo. det hör ihop. Den amerikanska staten var naturligtvis skyldig men det här att man isolerad sig från vad man sysslar med år till för att minska politiska problem i alla sådana sammanhang. Mycket riktigt har Obama redan sagt att nu gäller att se framåt! Vad händer efter att sådana här saker blivit kända? Finns det t.ex. någon här i landet som blivit mindre intresserad av att gå i militärallians med tortyrnationen USA, en idé som nu håller på att få bred spridning?

Populär politiker
Över till ett dessvärre faktiskt inte alltför avlägset ämne. Jag talar om det ökande stöd och den popularitet Annie Lööf håller på att vinna. Jag ska inte gå in på detaljer men det står väl klart att hon har en image av den stränga, ja elaka småskollärarinnan. Sådana finns väl inte längre i den moderna skolan, men vi som var med förr känner igen typen när vi ser den. När man ser och hör henne tala om socialdemokraterna väntar man bara på att hon ska ta fram linjalen och smälla Löfven på fingrarna så det gör ont, inte mycket förstås, men rätt så. Att hon göra detta med ett leende gör bara att det svider värre.
   Vad Annie Lööf själv tänker och känner kan vi inte veta något om. Det enda vi vet är att hennes och centerpartiets popularitet stiger. Det är inte troligt att det är partiet det beror på.  I stället måste det väl handla om ett utbrett drag av sadism eller kanske masochism. Vi uppskattar mer Annie Lööfs elaka leende än Gustav Fridolins snällhet . Vad säger det om oss?

Politiken

Vänsterpartiet i Lund gör ett nyhetsblad i anslutning till fullmäktigemötena. Nu är årets 8:e nummer ute som skriver om vad som tilldrog sig på de två fullmäktigemötena i november.
   ”Vänsterpartiets förslag om att avskaffa delade turer gick igenom” är rubriken på bladets huvudartikel. I detta nummer skrivs också om vad som händer i regionen.

November månad har inneburit två fullmäktigemöten.
Helena Falk rapporterar från båda mötena.
Under fullmäktige den 6 november debatterades Angelica Svenssons (V) motion om att avskaffa delade turer inom Lunds kommuns verksamheter. Partierna i det röd-grön-rosa samarbetet var alla överens om att detta är mycket viktigt. Mest överraskande var kanske att SD tog tillfället i akt att argumentera för kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Allianspartierna var dock emot. Bland annat framfördes lösryckta argument om att det blir nästintill omöjligt att lägga schema om delade turer avskaffas. Men det ska nog gå på något sätt ansåg fullmäktige och motionen bifölls.
   På torsdagens fullmäktige den 27 november dök frågan upp igen och nu verkar samtliga partier vara överens om att delade turer är möjligt att avskaffa och bör avskaffas. Nu består skillnaden i hur mycket man anser att denna förändring kommer att kosta. Helt överens kan vi ju inte vara - det vore att göra det hela alldeles för enkelt.
Läs mer i Politiken nr 8 2014

Demokratisk Vänster utrymmer – idéerna lever
av Gunnar Stensson

Mitt i Lund, nära Folkets hus (där Jonas Sjöstedt i tisdags talade om kampen för demokrati och rättvisa inför extravalet), Magle Konserthus (där Röda Kapellet spelar ” Musik i mörka tider” i kväll, den 12/12), Lunds domkyrka, Akademiska föreningen och Kulturen, finns en gränd innanför en oftast låst gallergrind med adressen Magle Lilla Kyrkogata 2.
   Gården är belagd med kullersten och byggnaderna gamla stall som byggts om till lager och föreningslokaler. Hovarna klapprade och vagnhjulen slamrade om kvällarna, när hästarna leddes in i stallen och selades av under första hälften av 1900talet.
   Där huserar nu Rädda Barnen, en silversmedja och till i lördags Demokratisk Vänster.

Den 6 december utrymde DV lokalen. Ett envist duggregn plaskade mot stenarna under förmiddagen. För sista gången satt vi runt sammanträdesbordet i det långsmala rummet med dess vitrappade väggar och ljusinsläpp från taket.
   Elsa var utrymningens organisatör och dirigent. Lokalen måste bli klar inför akvarellutställningen den 12/12. Vi stuvade en bil full med skräp och surrade fast diverse masonitskivor och brädstumpar på taket, lyckades passera genom den trånga porten och anträdde färden mot Gastelyckans tipp, Elsa och jag.

Innan bordet lyftes ut måste vi genomföra ett sista styrelsemöte och planera de tekniska detaljerna inför partiupplösningen. Monica drog ekonomin och Martin fungerade som ordförande när vi gick igenom hur vi skulle fördela våra sista ekonomiska resurser. Per förde protokoll, ett viktigt protokoll, eftersom det tillsammans med bokföringen måste vara juridiskt bindande. Sven-Hugo föreslog att vi skulle lämna de allra sista slantarna till kommunen, men vi beslöt att tills vidare behålla en restsumma som buffert för att inte drabbas av någon ekonomisk smäll i slutskedet.
   Asylgruppen skulle få ett större belopp. David dök upp och berättade om gruppens vidgade verksamhet som var i akut behov av finansiering. Det kändes skönt att veta att pengarna omedelbart skulle komma till nytta.

Nio år har vi faktiskt hållit på, nästan hela tiden i god enighet med V, oftast också med S och ganska ofta med MP.
   Vi bildade DV under den ideologiska striden mellan förnyare och traditionalister inom V, då också Vägval Vänster uppstod som ett alternativ till traditionalisternas dominans.
   Tändande gnista blev den dåvarande majoritetens traditionalistiska, men förhastade, beslut att göra sig av med Veckobladet.  
   Jonas Sjöstedt var en av förnyarna på den tiden. Nu råder enighet om de idéer vi då förespråkade.
   Göran Persson tog hand om VB och har sedan dess redigerat så där 350 nummer. Vi har lagt ytterligare tio år till VB:s föregående trettio och vi tänker fortsätta länge än.

Det hade slutat regna och vi började bära ut möblerna på gården: bord, stolar och skrivbord med mera. Vi lastade dem på en släpvagn, ett högt, tungt lass, som gungade ut genom porten och försvann på väg mot Erikshjälpen.

Men fredagen den 12 i 12 klockan 12 ses vi igen i vår gamla lokal på Magle Lilla Kyrkogata 2. Då har Ann Schlyter, Elsa Grip, Karin Palm Lindén och Sonja Pleijel vernissage.

Uttalande från Freedom Flotilla Coalition

Den humanitära situationen på Gazaremsan blir allt värre. Israel har inte ställts till svars för den förstörelse man åstadkom under attacken mot området, inte heller för de åtaganden man utlovade i samband med det avtal om eldupphör som åstadkoms med Egypten som fredsmäklare. Hamnen i Gaza är fortfarande stängd, gränserna är stängda och palestinierna i Gaza förnekas fortfarande grundläggande rörelsefrihet. Bristen på basvaror och förnödenheter består och ännu byggnadsmaterial för återuppbyggnad av det som Israel förstörde under attacken i juli-augusti kommer inte in. Världssamfundet har inte heller levt upp till sina åtaganden gentemot Gaza efter attacken.
   Under dessa förutsättningar höll Freedom Flotilla Coalition ett möte i Aten den 6-7 december för att gå igenom och uppdatera planerna för aktionen "Freedom Flotilla III: Open  Gaza Port".
Under detta möte, som var en uppföljare till mötet i Istanbul i augusti, fastställdes detaljerna för att  aktionen "Open Gaza Port" (OGP) skall kunna  företas under det första halvåret 2015. Eftersom behoven är akuta och eftersom vi förväntar oss ett brett intresse och stöd för projektet på grund av den svåra situationen i Gaza, kommer konvojen att omfatta minst tre fartyg.
   Mera detaljerad information om OGP kommer att publiceras under kommande veckor.

Åklagare lägger ner förundersökning om Israels brott mot Ship to Gaza

PRESSMEDDELANDE: 2014-12-09 23:52
Tisdagen den 9 december tillkännagav kammaråklagare Henrik Attorp vid internationella åklagarkammaren att förundersökningen om brott mot svenska medborgare och svenska intressen begångna vid den israeliska marinens bordning av Ship to Gazas och frihetsflottans fartyg 2010 och 2012 har lagts ner.
   Misstankarna som behandlades i utredningen var folkrättsbrott, grov stöld, grovt olaga hot och grov misshandel.
   Åklagaren hävdar nu att de misstänkta brotten inte varit tillräckligt grova för att prövas som folkrättsbrott.
   Han motsäger inte att passagerare och besättning har utsatts för stöld men menar att stölderna inte har begåtts på internationellt vatten utan på israeliskt territorium där svensk domstol saknar jurisdiktion. Argumentet bygger på att egendomen beslagtogs tillfälligt på internationellt vatten men att det var först senare, på israeliskt territorium, som den övertogs permanent och därmed kan misstänkas ha stulits.
   Åklagaren motsäger inte att passagerare och besättning utsatts för misshandel även på internationellt vatten. Han menar dock inte att brotten är av en sådan natur att överordnade befäl kan påföras ansvar. Eftersom soldaterna som utförde dessa handlingar var maskerade menar därför åklagaren att ingen misstänkt gärningsperson kunnat identifieras.
   Av utredningen att döma har åklagaren inte vänt sig till israeliska myndigheter med begäran om att identifiera misstänkta gärningspersoner via de identifikationsnummer de bar på sina uniformer.
   Ship to Gaza kommer under de närmaste dagarna att rådgöra med sina juridiska ombud och därefter återkomma med en mer utförlig kommentar och analys av åklagarens utredning och argumentation.

Invandrarna av Bosse Parnevik

Nedanstående dikt florerar flitigt på nätet i dessa tider. Det är lätt att förstå, den känns minst lika aktuell som när den skrevs 1992 med anledning av ”Lasermannens” härjningar. På nätets vanliga vis så förekommer den allt som oftast i förkortat skick och ofta tillskrivs den Tage Danielsson.

En kommer hit för att fly från nöden
En kommer hit för att undgå döden
En kommer hit av terror tvungen
En kom hit för att gifta sig med kungen

Dom är tyskar, iranier, greker, och turkar
Mest är dom snälla, andra är skurkar
En del är ärliga, andra skumma
en del är genier, andra dumma

Mest är dom fredliga, andra vill slåss
med andra ord: Så lika oss!
Med fel och brister, tuffa och mjuka
fast inte lika avundsjuka.

Vissa är färgade, andra är arier
som köper sin bruna färg i solarier
Vissa är svarta, andra gula
vissa är vackra, andra fula.

Men fast dom ibland av annan färg è
är dom precis som vi i Sverige
och när dom vill jobba här är tacket
"ni får inte jobba än för facket"

En del är båtfolk från Vietnam
som inte kan sjunga " we shall overcome"
och inte kan "rulla di rulla " som vi
och dom blir sällan fulla som vi
en del är mer judar än vi
en del har andra gudar än vi.

En del söker lugnet i stället för bråket
det enda vi svenskar kan bättre är språket
Det sägs att vi stammar från Adam & Eva
Som inte var svenskar - men ja må dom leva!
Bosse Parnevik, 1992