2012-02-02

Helgeands församlingsgård

Café Torsdag 9 februari kl 13.00
Salomon Schulman: Mitt Lund: Tankar kring staden och tiden.
Hur står det egentligen till med den en gång så kulturella metropolen? Är stadssjälen intakt eller lyckas Jätten Finn att slutligen riva domen? Generationer av mer eller mindre tillfälliga lundabor har alla en personlig relation till den miljö som på ett eller annat sätt präglat dem. Trots förskingringen lever minnena kvar och till Lund återvänder man alltid på ett eller annat sätt.

Torsdagskväll 9 februari i Helgeand 19.00
Film; Babel
En film med Brad Pitt som fått många belöningar, där flera historier sammanvävs. Ett amerikanskt par på semester i Marocko, två pojkar som av misstag avlossar ett gevär, en papperslös mexikansk hushållerska på tröstlös vandring i öknen tillsammans med två barn… Babel handlar om den värld vi lever i idag, där beroendetrådarna löper kors och tvärs över jorden och där brist på kommunikation och förståelse är det vanligaste av allt.
Hela vårens caféprogram »
Hela vårens kvällsprogram »

Fagersta i världen av Stig Henriksson

Den fransk-tyska public service-kanalen Arte besökte Fagersta en hel vecka för att skildra arbetet med integration. Här nedan finns en länk på reportaget (12 minuter) som kan höras på franska eller tyska.

ARTE Reportage »

De nödvändiga kompromisserna av Lucifer

Valet av Stefan Löfven till ny socialdemokratisk partiledare inbjuder till fortsatta kommentarer. Om man har en vänsterhållning och vill att politiken i Sveriges ska vridas åt det hållet, ska man då hälsa valet med tillfredsställelse eller tvärtom?
   För talar följande; Sverige behöver en livskraftig opposition och en stark socialdemokrati. Vänsterpartiet är ju en utbrytare till S, en korrektionsrörelse som håller fast vid en del ideal moderrörelsen tonat ner eller övergivit, så vi har anledning bry oss. Löfven har hälsats med varma ord i S och har goda chanser att återställa förtroendet för S. och det är viktigt också för oss andra icke-borgare.

Kärnkraft och vapenexport

Mot: Löfven förefaller ställa sig bakom ett antal ståndpunkter och hållningar som S var på väg att lämna, men som med honom får en förnyad styrka. Exempel är positiv hållning till kärnkraft, positiv hållning till Euron och acceptans för överstatliga inslag i EU. S vände på en femöring om europakten när Löfven ersatte Juholt. Han jobbade tidigare på vapentillverkaren Hägglunds, numera brittiskägt under namnet BAE Systems och storsäljare av stridsfordon och artilleri (Bofors). Det förefaller som om han i sin roll som Metallordförande var en pådrivare inom vapenexportlobbyn. Av sådana skäl finns det anledning tro att han kommer att stödja det nya JAS Gripen-projekt som är vara på väg genom exportaffären till Schweiz och som kommer att kosta oss dyrt.
   Slutligen: Löfven verkar höra hemma bland LO-traditionalisterna när det gäller kvinnolönerna, även om det är lite oklart. Det räcker i varje fall inte att säga ”jag är feminist”.

Hur bäddar man för resultat?

Ja, det finns förvisso mer att tillägga, men där är några utgångspunkter och de är inte så muntra. Men man kan också tänka i andra banor. Politik är framför allt en fråga om kompromissernas konst. Det är något man lätt glömmer när man har präglats av kommunalpolitik i Lund. Den borgerliga majoriteten här har aldrig på något sätt visat kompromissvilja och då har alltså resultatet blivit konfrontation i nästan alla lägen.
   Även i V:s förhållande till S har det mest handlat om strid. Det tog många år för S i Lund att erkänna V:s existens och dess existensberättigande. Den tiden är lyckligtvis förbi och i dag samarbetar de röd-gröna bra.
   Om vi ska kunna samarbeta S, V och Mp i framtiden behöver vi var för sig mejsla fram våra ståndpunkter som då kan appellera till skilda grupper. Det är uppenbart att det finns en stor grupp människor som har förtroende för klassisk socialdemokratisk politik för social rättvisa och tillväxt inkl. en positiv hållning till t.ex. kärnkraft och vapenexport. Det måste vara bättre att denna grupp lägger sina röster på S än på M vilket annars skulle ligga närma till hands. Och då är det helt enkelt bättre med en halvdålig S-politik som vi kan kompromissa med än en oproblematisk S-politik som väljarna förkastar.
   Ja, det är inte precis några originella tankar som formuleras här, men kanske det ibland behöver sägas också bland oss i vänstern. Det finns lägen då man måste hålla på sin ståndpunkt in i det sista. Men det finns också, och det är vanligare, lägen då det är rimligt att kompromissa för att gemensamt nå större styrka och kanske rentav resultat.

Äntligen svänger miljöpartiet om friskolorna och vinsten! av Gunnar Stensson

Sedan friskolereformen genomfördes har svenska folket sett otaliga exempel på friskolor som vansköts av riskkapitalister vilkas enda syfte är att parasitera på skolpengen, skatteplanera, sälja och köpa  skolor i vinstsyfte och smuggla ut skattemedel till skatteparadis.
   Konsekvensen har blivit att kvaliteten på de svenska skolorna störtdykt så att nu en tredjedel av grundskoleeleverna misslyckas med att nå gymnasiekompetens.
   När Jonas Sjöstedt besökte Malmö i onsdags redogjorde han för vilka frågor han vill driva. ”Den första är riskkapitalbolagen och vinsterna i välfärden. Efter Caremaskandalen är det en gjuten vinnarfråga för vänstern. Sjöstedt vill ha förbud för vinstuttag i privata skolor och vårdföretag.”Sydsvenskan 2/2.
   ”Hittills har MP varit en garant för friskolereformen, som är unik i världen, säger Micaela Valtersson. Därmed har MP ingått i den majoritet som stoppat alla reformer av friskolesystemet.
   Men nu inser miljöpartiets nya ledning äntligen att den nuvarande friskolepolitiken är orimlig och har förlorat allt stöd bland väljarna.
   Språkröret Åsa Romson, den utbildningspolitiske talespersonen Jabar Amin och ordföranden i MP:s friskolekommitté Mats Pertoft sätter ner foten i en debattartikel i DN 1 februari.
De för fram fyra krav
 • Utbildning av hög kvalitet ska vara det främsta syftet. Aktiebolag som driver skolor ska klargöra att det inte sker i vinstsyfte.
 • För att de inte ska kunna fuska trots detta klargörande ska Skolinspektionens certifierade revisorer kontinuerligt granska verksamhet och ekonomi i aktiebolag som driver skolverksamhet.
 • Det ska inte vara möjligt att som nu sker sälja skolor och skoltillstånd över blocket eller på andra sätt till högstbjudande.
 • Skolpengen ska komma eleverna till del. Den får inte gå till att betala lån. Den får inte användas till skatteplanering. Den får inte försvinna utomlands.

Friskoleträsket skulle kanske kunna saneras om man genomförde en  lagstiftning som tillgodoser de fyra kraven. 
   De ekonomiska förutsättningarna är dessutom förändrade. Elevunderlaget minskar de närmaste åren samtidigt som antalet skolor nästan fördubblats. Riskkapitalisterna har kanske redan mjölkat ur den svenska skolan den profit som fanns att få.
   Men miljöpartiet är splittrat.  ”Miljöparteit vill att alla skolor ska lova att de inte har ett vinstsyfte. Samtidigt vill partiet inte ha ett förbud för skolor att ta ut vinster”, skriver Sydsvenskan 2/2.
   Micaela Valtersson säger att hon är jättekritisk  Hon är säkert inte ensam. Som vice vd i Kunskapsskolan är hon emellertid jävig.
   Det hårda motståndet kommer från allianspartierna och de stora ekonomiska intressena bakom friskolekoncernerna. Men det är ett motstånd som kan straffa sig i nästa val.

Vaddå ”cykelkommun”? av Ulf Nymark

Så här ser det ut vid ett av cykelstråken på Norra Fäladen. En taskigt handtextad liten skylt som exakt på den plats där vägen stängts av informerar om att den är avstängd. Ingen som helst förvarning om avstängning, ingen hänvisning till alternativ färdväg. Det är bara att som fotgängare och cyklist vända och bäst man kan via omvägar snirkla sig fram mot det tilltänkta resmålet.
Fallet ovan är ingalunda unikt. Så ser lundacyklistens och fotgängarens vardag ut.. Men om man föreställer sig att t ex Svenshögsvägen skulle stängas av för biltrafik …Tror någon att kommunen då nöjt sej med en blygsam skylt placerad vid själva platsen för avstängningen? Nej, då hade avstängningen varit annonserad i tidningarna i förväg, då hade det meddelats i radio, då hade stora skyltar om förvarning och alternativa färdvägar varit uppsatta runt halva Lund. Men här gäller det ju bara en gång- och cykelväg. Och Lund är ju, när allt kommer till kritan, en bilkommun.

PS. Varför skriver jag nu om detta gång- och cykelproblem i stället för att ta upp frågan om den nästan allestädes närvarande bristande halkbekämpningen på gång- och cykelbanorna efter snöfallet häromveckan? Synpunkter på snöröjning och halkbekämpning utlovas efter nästa snöfall. DS

Det nya samhället av Erik Kågström

6. Kall fusion – löfte eller hot?
När jag slutade skriva om Peak Oil för att ägna mig åt det nya samhälle som skall växa fram ur ruinerna av det nuvarande när oljan blir för dyr, så var det ett energisnålt samhälle jag tänkte mig. Det är inte så säkert längre att det måste bli så. Det börjar bli alltmer uppenbart att det som kallas ”kall fusion” eller LENR (Low Energy Nuclear Reaction) kan bli en ”game changer” på energiområdet. Under ett tjugotal år har hundratals forskare lyckats få ett litet överskott av energi vid experiment med kall fusion. Mario Rossi var med sin eCat den första att producera så mycket överskott att tekniken kan utnyttjas kommersiellt. På en del tillförd energi får Rossi ut 6 delar energi i  form av värme.I sin reaktor sammanför Rossi nickel, vätgas och en katalysator som är hemlig. Enligt Rossi kan 1 gram nickel ge energi motsvarande 100 kg olja. Skeptikerna på området är dock inte övertygade om att Rossis apparat fungerar som han säger. Bland annat för att kall fusion inte anses möjlig enligt Standardteorin för elementarpartiklar. Att Rossi ändå är på rätt spår stöds av att han nu fått konkurrenter. Det grekiska företaget Defkalion samarbetade med Rossi under våren 2011 men kontakten bröts i somras efter en konflikt. Defkalion presenterar nu sin egen eCat.  Man säger att man visserligen vet vad Rossi har i sin reaktor men man har utvecklat en egen linje som gett upp till 30 gånger insatt energi och temperaturer upp till 650 gr.C vilket möjliggör elproduktion. Defkalion kallar sin reaktor Hyperion och har inbjudit intresserade forskare och företag att komma och göra oberoende tester. Det grekiska företaget räknar inte med att tillverka reaktorerna utan bara sälja licenser för tillverkning.
   Från Boston kom häromdagen en rapport att det i samband med en snabbkurs i kall fusion vid MIT gjorts ett fusionsexperiment där man man fått ett överskott av energi, tio gånger den insatta. Kursen leddes av professor Peter Hagelstein och experimentator var dr. Mitchell Swartz.
   Det är förstås dåliga nyheter för Mario Rossi men en bekräftelse på att kall fusion eller LENR är på riktigt och inte bara en myt. Man kan förstå varför Rossi sett det så viktigt att snabbt komma ut med en massproducerad billig reaktor innan konkurrenterna hinner före.
   I Barack Obamas tal ”State of the Union” i januari drog han en lans för alternativ energi och bland annat sa han att ”det amerikanska försvarsdepartementet, världens största energikonsument, kommer att ge ett av de största bidragen i historien till ren energi när marinen inhandlar tillräcklig kapacitet för att försörja en halv miljon hushåll med elektricitet”. Obama sa inte vilken energikälla det rörde sig om men eCat-bloggarna läser mellan raderna att Obama blivit ”briefad” om kall fusion och kommer att utnyttja det i valrörelsen inför presidentvalet. Men hittills är det bara republikanska politiker som förespråkat kall fusion.
   Vad händer om vi får oändliga mängder billig, ren energi i en värld där vi när det gäller förnyelsebara resurser av alla slag globalt redan konsumerar uppskattningsvis 25 procent mer än naturen kan reproducera och restprodukterna av mänsklig aktivitet överskrider vad naturen kan hantera?

Måste kulturen vara vänster? av Gunnar Stensson

Det pågår sedan en månad en egendomlig debatt på rubrikens tema, inledd av författaren Bengt Ohlsson. Hundratal inlägg har framförts från alla håll.
   Frågeställningen är rimlig endast om den gäller fördelningen av kultursidornas innehåll just nu. Många debattörer är också främst ute för att beklaga sig över att de själva får för lite utrymme och att alltså diverse skitstövlar får för stort.
   Hur kan frågan om kulturen och vänstern besvaras i ett längre perspektiv?
   Ser man till 1900-talets svenska litteratur finner man förstås att arbetarförfattarna, klassiska och moderna, är vänster. Flertalet klassiska borgerliga författare beskriver sig också helst som vänster.
   Till och med de som med tilltagande senilitet utvecklades till reaktionärer som Verner von Heidenstam gjorde i sin krafts dagar vänsterinsatser: ”Det är skam. Det är fläck på Sverges banér att medborgarrätt heter pengar.” I frågan om allmän rösträtt stod han på samma sida som August Palm.

Finns det läsvärda fascister och nazister?
Frågan är kontroversiell, men måste besvaras jakande. Visst gör det det. Ett aktuellt exempel i Anders Breiviks Norge är Knut Hamsun, som skrev romaner som ”Svält”, men senare kom att hylla Hitler och efter kriget straffades som krigsförbrytare. Jan Troell gjorde en film om hans liv.
   Andra exempel är europeiska författare som den poetiskt nyskapande imagisten Ezra Pound (”Cantos”), som hyllade Mussolinis fascism, och den franske romanförfattaren Louis-Ferdinand Celine, socialt engagerad upphovsman till proletärromanen ”Resa till nattens ände”.
   Båda undgick med knapp nöd att avrättas för antisemitism och nazism efter andra världskriget.
   I senare tid har vi Per Olof Sundman, centerpolitiker, tidigare nazist, som skrev ”Ingenjör Andrés luftfärd”,  filmatiserad av Jan Troell.
   För att inte tala om alla läsvärda katoliker. Graham Greene, Francois Mauriac, T S Eliot.
   Om Balzac skrev Jan Myrdal, att han visserligen var reaktionär men genom sin minutiösa samhällsbeskrivning kom att främja revolutionen. En uttalad reaktionär som i praktiken blev vänster, alltså.
   Duktiga författare blir ofta vänster, vare sig de vill eller inte.
   Bengt Ohlsson, som initierade debatten, har tagit upp traditionen efter Hjalmar Söderberg. Under de senaste åren av sitt liv bodde Hjalmar Söderberg i Köpenhamn och ägnade sig åt modig kritik av Hitler och nazismen. Vänster alltså.

PS.  Centerns Annie Lööf har den amerikanska författaren Ayn Rand som idol. Enligt många är Ayn Rands samhällssyn facistisk. Hennes böcker har jag inte läst.

Överklass-safari till Solsidan av Gunnar Stensson

Ett av Fredrik Reinfeldts återkommande argument i riksdagsdebatterna med  MP, V och S är att oppositionen lovar ”allt åt alla”.
   Argumentet innebär att Reinfeldt insinuerar att oppositionspartierna urskillningslöst går alla särintressen till mötes, vilket förstås vore destruktivt för ekonomin.
   Men högerns tolkning är inte självklar. Organisationen ”Allt åt alla” har en annan.
   ”Allt åt alla” innebär att alla tillgångar delas lika mellan alla människor. Oavsett om de är stora eller små.
   Hur var det Wigforss sa: Fattigdomen är lättare att fördraga om den delas lika av alla.

”Allt åt alla” är en lös, halvt underjordisk riksorganisation. Den gör aktioner i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra städer.
   I Lund representeras den av ”Virvelvinden”, ett kvarter i Klostergården. ”Virvelvinden” har de senaste åren då och då satt upp politiska affischer och deltagit i demonstrationer.
   I söndags anordnade ”Allt åt alla” i Stockholm en Överklass-safari till Solsidan i Saltsjöbaden. Safarins taleskvinna var Anna Svensson. Safarin fick stor medial uppmärksamhet. Paroller som ”Odla ditt klasshat” väckte ursinne i Timbros ”intellektuella” ledning.
   Safarin till Solsidan är en motsvarighet till liknande ”överhets-safaris” som i flera år besökt Rosengård, Seved och Rinkeby för att titta på invandrare och muslimer.
   Överklass-safarin handlar om att resa  till höginkomsttagarnas och mångmiljonärernas segregerade bostadsområden för att se hur överklassen bor och lever. 
   Idén uppstod först hos Göran Greider som gjorde en sådan safari i ett inslag i litteraturprogrammet Babel i höstas för att fokusera på den växande boende- och skolsegregationen.
   ”Klasshat” uppmanade ”Allt åt alla” till. De mindre verbala överklassligisterna svarade med äggkastning på samma sätt som deras motsvarigheter då och då gör i Rosengård.
   ”Allt åt alla” kommer att arrangera flera ”Överklass-safaris”. Efterfrågan är stor.
   Jag kan föreställa mig ett par tänkbara safari-mål i det segregerade Malmö. Det är svårare i Lund. Men man kunde kanske resa till  något segregerat rikemansboende i Lomma eller Staffanstorp.
   ”Allt åt alla” representerar en internationell trend i bostadsbubblornas och finanskrisernas
västvärld. Deras motsvarighet i USA är Occupy Wall Street med slagordet ”Vi är de 99 procenten”.

KD-toppen Patric Rylander funderar på att ordna en ”underklassafari” för att titta på ”socialbidragstagare och skrikande ungdomar”.

Politisk diversehandel av Ulf Nymark

Bilen som (M)änsklig rättighet
Karin Svensson Smith har i Tekniska nämnden bland annat föreslagit att det ska skapas bilfria zoner runt skolorna. Detta för att föräldrar som skjutsar sina barn till skolan inte ska utsätta (sina och andras) barn för trafikolycksrisker. Moderaterna säjer nej till detta. Inte särskilt förvånande, egentligen. Att köra bil och att utsätta oskyddade trafikanter, inklusive barn, för hot om krockvåld tycks för de flesta moderater vara något av en (m)änsklig rättighet.

Fritt fram för biltrafik i Tre högars park
Nu är den detaljplan som ska släppa fram biltrafik genom parken på Linero på väg till kommunstyrelse och fullmäktige. De borgerliga och sossarna som gemensamt backar upp planen kallar det för att ”öppna” bussgatan. Men nog är det mera korrekt att tala om att man stänger; man stänger parken för gående och cyklister. Trots allt fagert tal om att prioritera de miljövänliga trafikslagen så fortsätter Lund att permanenta sig som bilkommun. (Apropå bilkommun – se även annan plats i detta nummer av VB).

Sjuk M-humor
Region Skåne säjer nej till biltullar. Regionstyrelsens ordförande Kinhult (M) har inte förmärkt någon bilträngsel i Skånes städer.  ”Om vi skulle ha vägtullar någonstans, så var det på E6 och E4”, säjer Kinhult. Detta sista sagt som skämt, enligt Sydsvenskan. Vad det nu är för roligt med ett sådant uttalande. Det kanske är sådant som kallas sjuk humor, vad vet jag. För i själva verket torde någon form av trängselskatt eller miljöstyrande vägavgifter på de skånska motorvägarna vara en tvingande nödvändighet för att klara klimat- och miljömål.

Bakluckeefterfrågan
Nu kan det kommunala p-bolaget glädjas åt att det till 98 % av tiden totalt outnyttjade p-huset vid bankens och Paulssons Arena har fått ett nytt användningsområde. Det lär enligt en tidning ha varit fullbelagt där härom lördagen. Det var när s k bakluckeloppis avhölls i p-huset. Bra för p-bolaget att anläggningen nyttjas, men jag är lite förvånad över den stora efterfrågesuget på begagnade bakluckor.
 
Skurkstat slår till igen
Skurkstaten Israel fortsätter sina kränkningar av internationell rätt och förbrytelser mot det palestinska folket. Israel har kidnappat och fängslat det palestinska parlamentets talman. Naturligtvis har detta bara föranlett en liten enspaltig notis i den svenska pressen, och mej veterligt inte ens ett hummande från Sveriges oljeminister, förlåt, jag menar förstås utrikesminister. Undrar just hur Sveriges regering och pressen skulle ha reagerat om t ex Hamas tagit Knessets talman till fånga?

Fel kandidat vann
Fel person vann partiledarvalet. Nej, jag syftar inte på V:s partiledarval. Det var nog rätt. Men med viss besvikelse noterar jag att min favorit i valet av partiledare i KD förlorade. Hägglund vann. Givetvis har jag inga som helst politiska sympatier för Odell. Men med Odell som partiledare hade det varit nästan bergsäkert att KD i valet 2014 hamnat utanför riksdagen. Men man får hoppas att det går bra, dvs dåligt, för KD ändå.

Barn som affärsidé
Faller KD ur riksdagen kan ju de f d riksdagsledamöterna bli egna företagare i barnbranschen. KD:s senaste är som bekant att småbarnsföräldrar som håller sina barn borta från förskolan ska bli egna företagare och debitera staten (eller möjligen kommunen) för denna sin samhällsinsats. På uppgifterna för F-skattsedeln ska det, får man anta, anges ”barnodling” som syftet med företagets verksamhet. När kommer nästa steg i KD:s marknadsanpassning av barnen: de föräldrar som håller sina barn borta från grundskolan ska också för denna sin insats för barnen och samhället få ersättning från skattebetalarna?

Mahatman
För någon vecka sedan hade Stig Henriksson (V) från Fagersta i VB ett tänkvärt citat från Mohandas Gandhi. Annars har mitt favoritcitat från mahatman hittills varit hans kommentar när han av en västjournalist fick frågan vad han anser om den västerländska civilisationen: ”Det hade varit en bra idé”, svarade Gandhi.

Ekonomin i Lund, Sverige och EU av Gunnar Stensson

2012 vill borgarna i Lunds kommunfullmäktige skära ned inom vård, skola och omsorg för att slippa höja skatten.
   Effekten blir färre undersköterskor, färre lärare och sämre omsorg. Sedan kan borgarna peka på de missförhållanden i den kommunala verksamheten som blir konsekvensen och använda det som ett argument för att fortsätta privatisera.
   Nedsskärningarna är långsiktiga. De fortsätter 2013, 2014, 2015. De finansierar politikernas arvodeshöjningar.  
   Åtstramningarna påskyndar den ekonomiska nedgången. Arbetslösheten ökar. Särskilt ungdomsarbetslösheten.
   2011 var ett svårt år. 2012 blir etter värre
Så är det i Lund, men så är det också i Sverige och EU.

Höj skatten för de rika och främja jämlikhet och sysselsättning
Vi behöver en progressivare beskattning som omfördelar inkomster från toppen till mitten och botten. Det skulle öka jämlikhet och sysselsättning.
   Höjda skatter för höginkomsttagarna skulle finansiera klimatinvesteringar och ge bättre skydd åt socialt utslagna.
   Det är inte jag som säger det, utan professor Joseph Stiglitz i Sydsvenskan 30/1. Han fick nobelpris i ekonomi 2001.

Högerns önsketänkande förvärrar krisen
Storbritanniens ekonomi är sämre än under 30-talsdepressionen. Liksom Italiens. Ideologiskt önsketänkande har lett till att åtstramningsdoktrinen har dominerat den ekonomiska politiken de senaste två åren. Nu har den brutit samman.
   Hur skulle sysselsättningen kunna öka när arbetslösheten redan är hög och den ekonomiska politiken förvärrar den?
   Premiärminister David Cameron hävdar att det inte går att prioritera tillväxt framför åtstramning.
   DN håller självfallet med Cameron i sin ledare om europakten 31/1: ”Det är svårt att förstå dem som hävdar att finanspakten tvingar Europa till destruktiva åtstramningar som enbart skapar nya problem.”
   DN borde läsa Stiglitz så blev det kanske lättare att förstå.
   Cameron är förstås inte med i europakten. Han klarar åtstramningarna på egen hand.
   IMF:s forskare visar att tillväxten måste prioriteras, inte årstramningarna.
   Dagens politiker har glömt elementa. Miljoner arbetare betalar priset.
   Det är inte jag som säger det utan Paul Krugman, också han nobelpristagare i ekonomi. Han gör det 31/1 i New York Times, som till skillnad från VB knappast är någon vänstertidning.

Vad är ekonomi?
”En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete” August Strindberg 1884/85.

Riskkapitalistens vinst = förlust för samhället
Privata äldrehem har färre anställda än kommunala boenden, konstaterar Socialstyrelsen i en aktuell studie. Den mindre bemanningen ökar de privata vårdbolagens vinst på vårdtagarnas bekostnad samtidigt som den ökar arbetslösheten. Vinst för de få är lika med förlust för samhället. Det kallas privatisering.

Reklamfloskler i stället för utbildning
Friskolornas reklam bekostas av kommunal skolpeng. Friskolereklamen tvingar också kommunerna att slänga ut pengar på annonser. I dagarna har 8 miljoner gått till reklamkonsulternas vilseledande floskler i stället för till undervisning. Nu är det nämligen dags att välja gymnasieskola.

Mr Njet, most welcome ... av JL

Ja, här skriver man, mest till självterapi halvtaskigheter för en värld med föga hopp om bättring. I media en oavlåtlig ström sk nyheter kap'kulturenligt avsedda skapa en illusion av rörelse och framsteg med alldeles för långt mellan klokheterna. Ävenså "stammens ande och öron" eller storstammens där normspridning eller enhetligörande samt handlingssuggerering är både avsikt och ryggmärg. Numera verkar listigt persuasiva tekniker ersatt mer öppna och grova systempropagandan, skiftet är helt färskt och kan följas bäst å textTV. " Vad krävs för få situationen i Syrien att ändras" frågar Cec. Strömberg i P1:s morgonblock sina gäster, Atarodi från TFI eller Stenberg från MÖ-inst. härstädes samt en exilsyrier på plats i USA i okänt syfte. Nog vara Obamas administration behjälplig lägga ännu ett land under spiran alt. påverka FN-palatset i samma riktning där am. UM:s närvaro på SQ-mötet skvallrar imperiell offensiv.
   Nå, rarare utsikt än Clintons egensaksäkra diasporatjeck, eller vad nu med stabbiga lår under östmurreklänningar, och fetstripigt hår. Men även Hillary ser småhärjad ut, tär på krafterna erövra världen tydligen samma futila strävan andra självförälskade maktprojekt, eller blott våldscyniska lagt i dagen genom historien. Och samma sorgsna sus i sinom tid bland halvrivna ruiner och vittrade segerinskriptioner, sen framgångens musa den nyckfulla hittat en färskare idiot att rulla ambitiösa nationskretsens gemensamma Sisyfossten. Nå Ryssland, nyss grundlurat på obegripligt sätt med Libyen kör demonstrativ långbänk medan kryptiska bulletiner varslar tillspetsat läge. Gorbatjov skänkte bort halva kungariket och Kreml skrotfärdigt om inte Iran kan värnas. I en värld där väst haft vargrollen sen 1000-talet knappt gäller ständig vaka för samlade fårflocken.
   Om nu ändå blir krig där nere må hoppas att globala oljeförsörjningen massivt och långträckande demoleras med ek. och politiska sammanbrott i följe. Världen kan då hämta andan och alternativen ges en chans medan dinosauriekadavren fördoftar. Måtte hemstaden drabbas efter förtjänst och ur spillrorna kan den där bättre världen månne, månne födas. Alf W Johansson, mörkblå sosseprofessor emer. och inrikes världskrigsspecialist värjde sig emot processbeskrivningen samhällsupplösning, för samtida västkulturerna där liberalismen tydligen är om inte utopisk till sin karaktär så ivf konstruktiv och progressiv samt får antas permanenta legitime globale hegemonen. "Biografins tröst" är månne en mer krasst sanningsenligare karakteristik av Roms förstfödda efterföljarcivilisation, nu med utförslöpan i sikte.

Kulturtips

Palladium Baroque 2012 - BAROQUE ENCOUNTER
På Palladium 3 februari kl. 19:00
Läs mer »

Acoustic Blues Night 2012
Oförglömlig akustisk blueskväll med våra svenska och danska favoriter. På Malmö Brygghus 4 februari kl 20:00.
Läs mer »

Elektra
Elektra är ett psykologiskt familjedrama där heder, besatthet, hat och kärlek duggar tätt i kulisserna. Spelas 31 december- 29 februari på Månteatern i Lund.
Lör 04 feb kl. 19:00. Läs mer »

Sexteto Mayor
På Moriska Paviljongen 4 februari kl 21.
Läs mer »

JESPER THILO möter JAN LUNDGREN + trio
på Ribersborgs Kallbadhus 5 februari kl. 18:00. Läs mer »

TRÄD GRÄS OCH STENAR med Thomas Tidholm. DJ: Rickard Daun
Träd, Gräs och Stenar har sedan starten med bandet Pärson Sound 1967, varit konsekventa med sitt trans-psych-folk-proggrock sound. På Inkonst 5 februari kl 19:00. Läs mer »

Henry Rollins - The Long March 2012 - Spoken Word
På Palladium 6 februari kl 19:30.
Läs mer »

Ida Sand
På Palladium 7 februari kl. 19.30
Läs mer »

Middag med... Maria Sveland
på Moriska Paviljongen 7 februari
Tis 07 feb kl. 18:00 och 19:00.
Läs mer »

Den Starkare
Teaterhögskolan i Malmö spelar Strindberg på Café Simpan. Endast 3 föreställningar, 8-10 februari
Ons 08 feb kl. 20:00. Läs mer »

Oslipat premiär
Säsongspremiär för ståuppklubben där du inte behöver vara full för att ha roligt. Med bl a Thomas Järvheden, på Babel 8 februari kl 20:00. Läs mer »

Anna Ternheim
På Palladium 9 februari kl 19.30.
Läs mer »

Travelling Light
direktsänt från National Theatre på Spegeln ocj Kino 9 februari kl 20:00.
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tor 09 feb kl. 16:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »