2019-05-23

Försommarrapport

Ängen runt den ännu torra plaskdammen är täckt av tusentals tusenskönor och vita maskrosbollar.
   Tulpanrabatten lyser gul och fet av maskrosor. Alla vänder sina ansikten mot livgivaren solen. Lindarnas ljusgröna löv blänker fuktiga och genomskinliga.
Gunnar Stensson

Nästa vecka ägnar sig VB helt och hållet åt försommaren och tar en veckas uppehåll i utgivningen.
   Sen är de dags för två nummer till före sommarlovet.
red

Friday for Future alla fredagar

 Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 
 

Den 24 maj, två dagar före EU-valet har den snabbt växande ungdomsklimatrörelsen Fridays For Future utlyst en ny global strejkdag. Vid den senaste internationella strejken deltog minst 1,8 miljoner unga och stödjande vuxna i över 140 länder. Redan nu har engagerade på 80 orter runt om i Sverige anmält att de arrangerar klimatmanifestationer den 24 maj.             

Fredagsmys med Jonas och Ana i Lund

 

Imorgon kommer Jonas Sjöstedt till Lund. Kom till vita scenen i Stadsparken imorgon 24/5 klockan 19.00 och träffa honom samt Ana Süssner Rubin som står på andra plats på vår lista i EU-valet.
Läs mer på Facebook »

Torgmöte om EU-valetLördagen 25 maj handlar det om EU-valet. Sedan spelar vi på eftermiddagen för Pridefestivalen på Stortorget. Sedan har orkestern sin interna avslutningsfest!
Glöm inte att rösta!           

Av ren självbevarelsedrift – rösta V i EU-valet
av Gunnar Stensson


När Malin Björk, V, och Fredrick Federley, C, debatterade EU:s jordbruksstöd i tv häromdagen förvånades jag över Federleys besinningslösa försvar för EU:s nuvarande stödsystem med dess inriktning på industriellt jordbruk och kapitalistiska och rent feodala markägare.
   Dagens Centerparti är något helt annat än det Bondeförbund som jag lärde känna på 1950-talet. Då var partiet en betydande del av det folkrörelsesverige som utvecklats under 30- och 40-tal. Dess majoritet bestod av småbrukare som spelat en viktig försörjningsroll under andra världskriget.

I Älghult fanns en mejeriförening som ett antal småbruk försåg med mjölk. Bönderna turades om att köra mjölken till mejeriet. Med häst körde de från gård till gård och lastade mjölkkrukor på vagnen. Till mejeriet var det cirka en mil. Det var ett dagsverke att köra mjölken till mejeriet, ett tungt dagsverke eftersom krukorna vägde minst 40 kilo vardera. Samtidigt innebar mjölkskjutsarna dagliga sociala kontakter som främjade samverkan.
   Som barn betraktade min fru Karin det som ett stort nöje att åka med mjölkskjutsen när det var hennes fars tur att köra. Det fanns utom mejeriföreningen en rad andra ekonomiska samarbeten som till exempel vid tröskningen med den gemensamt ägda tröskan under höstmånaderna.
   Allt det där försvann snart efter världskriget. Nu representerar Centerpartiet grevar och baroner som Gyllenkrook och Wachtmeister och godsägare som Göran Persson. De får miljoner i EU-stöd, vilket bland annat Kvällsposten uppmärksammat inför EU-valet.

Jorden de ärvde är titeln på Björn af Kleens utomordentligt intressanta bok om hur feodalismen överlevde på den svenska landsbygden tack vare den socialdemokratiska regeringen. Storgodsen hade bevarats genom århundraden genom fideikommissen, den institution som bestämde att adelsgodsen i sin helhet skulle ärvas av äldste sonen – en sorts ärftliga minikungadömen alltså.
   Det var ett kvinnodiskriminerande och orättvist system. Det avskaffades för länge sedan i flertalet länder. Men i Sverige levde det kvar, nästan till vår tid. Socialdemo-kraterna insåg fördelarna med stora jordinnehav, i synnerhet i jordbruksområden som Skåne och Östergötland. Jag tror någon åldrande fideikommissarie alltjämt befinner sig i livet.
   Björn af Kleens bok är särskilt intressant för skåningar och lundabor. Släkten Gyllenkrook med dess stora innehav i Svenstorp och Björnstorp hör till exemplen. I boken beskrivs hur det mekaniserade jordbruket på de stora åkrarna bedrivs. En tekniker kan sitta och styra obemannade jordbruksmaskiner som arbetar på flera fält samtidigt och utför arbete som tidigare krävde hundratals personer.
   I klimatkrisens tid kritiseras det mekaniserade storjordbruket för det hot monokulturen och insektsgifterna innebär mot den biologiska mångfalden. Också bearbetningen av själva jorden med plog och harv ifrågasätts. Då handlar det inte bara om Sverige utan också om Europa, USA och världen. Jordbrukspolitiken är bokstavligen livsviktig.

Det var sådant Malin Björk, V, och Fredrick Federley, C, satt och diskuterade i tv under några korta ögonblick. Malin kritiserade med rätta EU:s nuvarande inriktning. Jordbruksstödet ska inte gå till det industriella storjordbruket utan till jordbrukare som arbetar för hållbarhet och biologisk mångfald. Fredrick försvarade EU:s nuvarande system. Dagens Centerparti är ett nyliberalt parti, ett parti för de rika och för adeln i skånska gods- och herresäten.
   Av ren självbevarelsedrift är det självklart att rösta på V i EU-valet.

Utsikt från en valstuga av Hanna Gunnarsson

Så var det valrörelse igen! Det känns ganska bra att ha EU-valrörelse nu, åtta månader efter allmänna valrörelsen. Vi kommer fortfarande ihåg hur vi gjorde i förra valrörelsen och har kvar lite av valrörelse-känslan. Det är betydligt bättre än att ha EU-valet före riksdagsvalet, som det blev förra gången.
 

 
I vänsterpartiet i Lund har vi valt att ta ut valstugan igen. Det var ett starkt önskemål från medlemmarna och aktivisterna, och det är bra att ha en bas på Stortorget där vi kan ha material och samlas. Stugan klarade av flytten tack vare att Clas har gjort stora renoveringar och bytt hela golvet på stugans veranda. I förra EU-valrörelsen hade vi bara ett tält och ett bord. Just den modellen med tält har både S och Mp valt, som de packar ner och upp hela tiden. Flitigast på torget är nog ändå Liberalerna, som precis som vänstern har permanent valstuga och god bemanning. Moderaterna, Sd och Kd har bara synts till på helgerna. Det är lite konstigt att alla partierna inte är på plats hela tiden på Stortorget.
   Nej, aktiviteten i EU-valet är inte hög. Det är en liten ström av väljare som kommer fram till tälten och stugorna och visst har vi många bra och intressanta samtal, men det går ju inte alls att jämföra med september-valrörelsen såklart. Men att vara på plats och synas är viktigt, även om det känns lite ineffektivt långa stunder. Det är trots allt en valrörelse och vår uppgift är att vara tillgängliga för väljarna.
   Valdeltagandet i EU-valet är vanligtvis låg, bara strax över 50 % i Sverige i förra EU-valet. Det kan jämföras med allmänna valen som har långt över 80 % valdeltagande. Det finns såklart en demokratisk poäng med att höja valdeltagandet, även för oss som är EU-motståndare. En av vänsterpartiets målsättningar i den här valrörelsen är att få våra egna väljare och medlemmar att gå och rösta.
   Vänsterpartiets politik i EU-valet är tydlig: Vi satsar på de frågor som kräver samarbete mellan länder för att lösas. Det är såklart klimatförändringarna och flyktingpolitiken, men även arbetsrätten och schyssta villkor för de som är anställda i ett land men arbetar i ett annat. Vi har bra kandidater (de första 6 personerna på V-listan är kvinnor!) och gott självförtroende sedan förra valresultatet. Om vi håller siffrorna från riksdagsvalet kan vi få in två personer i EU-parlamentet, om vi lyckas öka ännu mer, upp mot max i vissa opinionsundersökningar, har vi chans på tre!
   Gå och rösta på söndag, påminn familj, vänner och bekanta! Om du känner dig osäker finns Vänsterpartiets argument om EU här.
   På söndag håller Vänsterpartiet valvaka på restaurang Viva på Karhögstorg, från klockan 20 (vallokalerna stänger klockan 21). Alla är välkomna! Om du vill äta behöver du föranmäla dig via denna länk.

Den 21 skrev Hanna på Facebook:
En ny dag i valstugan och en liten tur runt hos de andra partierna. Vissa politiska budskap är ju riktigt bra, även när det inte är ens eget.


 

 – Liberalernas ”JA” på olika språk är både snyggt och tydligt. Är man det mest EU-positiva partiet måste man ju visa det!
 – Centerpartiets ”Närodlad politik” är mitt-i-prick för centerns profil och kan användas vid alla möjliga olika tillfällen.
 – FI:s ”Feminism, fred, frihet” hade jag önskat att vänstern hade kommit på först.
 – Piratpartiets ”utan internet tystnar samtalet/demokratin/ motståndet” är nog valrörelsens absolut snyggaste och väldigt tänkvärd!       

Källby – ny stadsdel i Lund av Gunnar Stensson

Om fem år får Klostergården en ny station och fyrspår. Det blir lätt för alla skåningar att komma till Lunds fina Arena. Runt stationen ska den nya stadsdelen Källby byggas.
   En plan för Källby presenterades i måndagens Sydsvenska. På Åkerlunds och Rausings gamla industriområde blir det blandad stadsbebyggelse med många bilfria vägar. Planen värnar fritidsaktiviteter, närodling och naturvärdena vid Höje å.
   På Klostergårdssidan föreslås ett aktivitetsstråk från Arenan till Källbybadet. Korpfotbollsplanerna ska ge rum också för andra former av idrott. Det blir ett perfekt centrum för allt slags friluftsliv som annars har så ont om plats i Lund!
   Förskolan Västanfläkt, koloniområdet Klostertäppan och odlingslottsområdet Höjebromölla bevaras.
   Naturområdet vid Höje å och dammarna är lundabornas närmaste strövområde. Det är ett riksintresse och kan bli naturskyddsområde. Reningsverket ska bort om tio år och förvandlas till park.
 

 
Den västra entrén till den nya stadsdelen Källby och Klostergårdsstationen ska gå via Högbovägen. Då får de många boende i Värpinge och längs Trollebergsvägen bekväm tillgång till Klostergårdsstationen. Detta enligt stadsbyggnadskontorets förslag 1.
   Det finns också ett förslag 2. Där föreslås att korpfotbollsplanerna ska bebyggas och friluftsaktiviteterna flyttas ner till Höje å. Då hamnar de långt från Lunds centrum, långt från Arenan och långt från skolorna som behöver dem. Naturvärdena kring ån skadas. Förslag 2 strider tydligt mot stadsplanens intentioner och finns väl med mest som ett alternativ till den goda planen.
   Men både i förslag 1 och förslag 2 finns ett inslag som krossar alla goda intentioner. Man kan se hur det plågat planerarna. De föreslår att Åkerlund och Rausings väg ska förlängas till väg 108. I så fall måste en ny landsvägsbro byggas över Höje å vid sidan av den planerade nya järnvägsbron. Vägen kommer att gå tvärs över åkrarna och naturskyddsområdet innan den mynnar ut i Ringvägen nära Lunds centrum.
   Varför? Uppenbarligen på grund av en gammal överenskommelse med Staffanstorp som vill bygga villor på åkermarken söder om ån. Ett rent sabotage mot natur och människor nu när klimatkatastrofen håller på att kulminera! I planen kallas Källby "Höje å stationsområde". Det leder tankarna till en rangerbangård, inte till en miljö för människor och natur.
 

Bild: Peter Frennesson (lånad från Sydsvenskan)
 

PS Vi är många som både hoppas och oroar oss inför Lunds planerade nya utbyggnad i Källby. Förslaget presenterades på Lundasidan i måndags. Det ska behandlas på byggnadsnämndsmötet i juni. Sedan ska debatten pågå till 20 september. Det är viktigt att den kommer att handla om huvudfrågorna.

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Eurovision är över – förtrycket fortsätter
av Gunnar Olofsson

Årets Eurovisionsfestival i Tel Aviv blev inte den propagandatriumf för Israel som ett välkomnande, öppet och hbtq-vänligt land som arrangörerna hade hoppats på. Först och främst kunde festivalen inte hållas i Jerusalem som planerat, helt enkelt för att världen – utöver USA-presidenten Trump och några till – inte erkänner någon israelisk överhöghet över den ockuperade delen av staden.
   Sedan uppmanade massor av kulturarbetare och artister – och inte minst en rad hbtq-organisationer - runt om i världen till bojkott av evenemanget. Den förväntade jätteströmmen av turister uteblev, hotellen stod med tomma rum och biljetter fick dumpas till militären för att fylla ut publiken.
 

Isländska ”Hatari”
Slutligen markerade flera deltagare, som Madonna och isländska ”Hatari”, sin uppfattning om Israels ockupation genom att visa palestinska flaggor och halsdukar i Palestinas färger. Fast svenska John Lundvik, Carola och Loreen – som alla gärna vill framstå som goda människor och förkämpar för mänskliga rättigheter - visade ingenting utöver sin egen hybris.
   Och när kamerorna stängts av och strålkastarna släckts återstår vardagen för palestinierna: det dagliga förtrycket, markstölderna, förstörelsen av egendom, fängslandena och morden på de som protesterar. Veckan före festivalen bjöd på ytterligare en dödad palestinier under protesterna i Gaza, och 182 skadade varav 63 barn, två journalister och tre sjukvårdare. Siffror som bara upprepas vecka efter vecka, som blivit vardag och rutin och knappt längre framkallar ens en gäspning bland media och politiker i vår del av världen.
   En kulturell bojkott av Israel vore sannolikt mycket effektiv för att förmå regimen att upphöra med ockupationen och förtrycket, och erkänna ett fritt och självständigt Palestina sida vid sida med Israel. Det är också vad det palestinska civilsamhället sedan lång tid enträget bett oss om.
   Många lyssnar uppenbarligen inte. Men alla de som nu med chipspåsar i TV-sofforna trots allt passivt avnjutit festivalen, alla de ledarskribenter, artister, politiker och andra som trots allt försuttit chansen att tala ut om förtrycket – de borde ta sig en funderare på vilket alternativ till icke-våld man vill ge sitt stöd till i kampen för ett fritt Palestina. 

Klimatmöte på Mårtenstorget lördag 2019-05-18

 
Röda kapellet spelar en rad låtar, alltifrån den traditionella La Lega som risarbeterskorna  på Po-slätten sjöng för snart hundra år sedan när de förbjöds att prata under arbetet på fälten, till en telemannare om flyget med Essie Andersson som vokalist.
 

Karin Svensson Smith hävdar att minskat beroende av fossilbränsle inte räcker som strategi. Bilar och flygplan måste till stor del ersättas av tåg.

Ulrika Jakobsson, text och bild

Manifestationer i veckan

Lunds fältbiologer höll Manifestation mot artdöden i Lundagård  på Biologiska Mångfaldens dag den 22/5.

 
Varje år dör 4,2 miljoner människor pga luftföroreningar. Inatt utförde vi en aktion för att uppmärksamma allvaret med mänsklighetens utsläpp och de konsekvenser de får för människor över hela världen. Malmös statyer bär nu andningsmasker för att skydda sig från våra utsläpp.

2019-05-16

Friday for Future alla fredagar

 Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

Den 24 maj, två dagar före EU-valet har den snabbt växande ungdomsklimatrörelsen Fridays For Future utlyst en ny global strejkdag. Vid den senaste internationella strejken deltog minst 1,8 miljoner unga och stödjande vuxna i över 140 länder. Redan nu har engagerade på 80 orter runt om i Sverige anmält att de arrangerar klimatmanifestationer den 24 maj.             

Gratis luft! Lördag 18 maj på Mårtenstorget.Så heter en låt som Röda Kapellet spelar på lördag på Mårtenstorget. Så heter också rubriken på torgmötet som handlar om klimatet och transporter.
   Karin Svensson Smith från Mp och tidigare ordförande i riksdagens trafikutskott, Lottie Rosenqvist från Fridays for future och Angelica Svenssson, fullmäktigeledamot för V talar mellan låtarna.
   Snart är Röda Kapellets vår till ända. Men ett appellmöte till blir det: Lördagen 25 maj handlar det om EU-valet. Sedan spelar vi på eftermiddagen för Pridefestivalen på Stortorget. Sedan har orkestern sin interna avslutningsfest!
Glöm inte att rösta!

Samtal om palestinska barn i israeliska militärfängelser


 
Lördagen den 18 maj kl. 16:00–18:00
på Kvarnby Folkhögskola - Gullvik, Västra Hindbyvägen 14, Malmö


Information

"Det senaste decenniet har ett flertal rapporter av olika organisationer, som FN, Unicef och fristående experter, publicerats som visat att palestinska barn grips, förhörs och fängslas av israeliska militär på den ockuperade Områden och i östra Jerusalem, utan att deras rättigheter tillgodoses.
   Vänsterpartiet Malmö vill uppmärksamma och samtala om denna fruktansvärda situation som palestinska barn utsätts för, genom en fotoutställning och vittnesmål från palestinska föräldrar och släktingar till fängslade barn samt barnens vittnesmål.
   Barnkonventionen ska gälla alla barn oavsett ursprung eller Backgrund. Kom och lyssna och delta i samtalet om grundläggande mänskliga rättigheter för palestinska barn.
   Samtalet leds av: Vänsterpartiets riksdagsledamot Malcolm Momodou Jallow
Arr: Vänsterpartiet Malmö

Läs mer på Facebook»

Europa mot rasismen


 
Möllevångstorget, söndag 19 maj kl. 13:00

Skiftet bjuder in till en stor demonstration med talare, artister, organisationer, poeter och god stämning för ett rättvist Europa mot rasismen.
   Denna söndag går människor ut på gatorna i hela Europa - bland annat Budapest, Bukarest och Berlin - i protest mot rasismen och för klimatet.
   Demonstrationen hålls en vecka innan Europaparlamentsvalet och vill att fler röster ska höras när det gäller Europas framtid. Vi vill inte ha ett EU som styrs av klimatförnekare och rasister, utan ett som förändras till det bättre och där politiker tvingas lyssna till exempelvis elevernas skolstrejker och ser till att skapa en hållbar politik för framtiden.
Demonstrationen är partipolitiskt obunden och arrangeras av Skiftet, #MERmänsklighet, Jordens Vänner, Tillsammansskapet, Momentum och Klimataktion.           

Hört på Botulfs

Dom kallar Staffanstorp Lilla Rumänien.
Varför då?
För att dom sparkar ut flyktingar och tiggare.           

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

al-Nakba demonstration i Malmö den 12/5

Håller V på att få rätt om Svaneskolan? av Mats Olsson

I sista stund kastar styret i Lund in en ny utredning om placeringen av den nya gymnasieskolan. Förberedelserna hittills har kostat hissnande 50 miljoner och Vänsterpartiet kan som enda parti säga: skyll inte på oss. Vänstern har varit emot varenda steg i processen; från den absurda idén att Lund ska utarma övriga skånska kommuner på gymnasieskolor genom att bygga en femte och snart en sjätte skola, till den vansinniga placeringen med rivning av Svaneskolan.
   De skånska kommuner som skickar sina gymnasie-elever till Lund har ju annonserat att de inte vill betala för sig utan tvärtom tänker begära pengar tillbaka för tidigare år. Detta har antagligen påskyndat omsvängningen bland de styrande i Lund. En annan faktor som nog har medverkat till omsvängningen är FNL:s vallöfte att stoppa rivningen av Svaneskolan, ett löfte de övergav två månader efter valet. Men de var märkbart stressade på fullmäktigemötet i november, då V:s representanter plågade dem med frågor om detta.
   Vi ser alltså fram emot den nya utredningen.
Mats Olsson, Vänsterpartiet

S och V av Lucifer

För en gångs skull: inte ett ord om kommunalpolitiken. Nej det här ska handla om rikspolitiken.
   Det har inte gått så bra för S det senaste halvåret och ni har säkert hört belåtna kommentarer från inbitna V-partister med andemeningen att det då i stället går bra för V. Jag tror att det är ett dumt och dåligt felslut.

Ett historiskt arv
V startade en gång en gång i tiden som en utbrytning från S där vänsterflygeln lämnade moderpartiet som ett parti för vänstern i S. Jag menar att det i huvudsak förhåller sig likadant i dag: V fungerar som en vänsterflygel i S. Det är bl.a. därför som det är så omöjligt att svärta ner S med hjälp av vad V gör och säger. Sanningen är att vi i huvudsak tycker detsamma. Skillnaden är att V kan säga saker som är taktiskt omöjliga för S att yttra. Visst, det har funnits perioder när V eller dess föregångare har uppträtt som försvarare av Sovjet i alla väder, men det har nästan aldrig berört inrikespolitiken.

S-regering för borgerlig politik
Den samhörighet jag talar om här är inget ledningen i V vill kännas vid. De vill se V som helt oberoende av vad som händer med S. Men när det som nu går dåligt för S berör det också oss. Säg att hälften av dem som säger nej till S går till oss, så går andra hälften till de borgerliga eller SD. Sammantaget innebär det att vi kommer att få en borgerlig regering efter en valrörelse där S har spolierat delar av sitt sedan många år etablerade förtroendekapital genom samgåendet med C och L. Det är klart att man ibland måste göra kompromisser. Men vad man har gjort är att låta en S-regering föra en borgerlig politik.

Ett katastrofalt felgrepp
Framför oss har vi ett läge där S ska dela ut miljarder i form av slopad skatt till landets välmående övre medelklass. Och så ska Arbetsförmedlingen läggas ner - 130 kontor runt om i landet ska stängas. Överenskommelsen med borgarna är ett katastrofalt felgrepp som kommer att kosta S dyrt.
   I bästa fall kommer man inom S inse vad det är man håller på med. Vad S då kan göra är att säga upp avtalet och lämna regeringsmakten.
   Det blir M och de andra borgarna som får ta över och det är bättre än att S ska gå in i en valrörelse och försvara en borgerlig politik.
   Ibland måste man tänka ett steg längre än att klamra sig fast vid statsrådsplatserna.
   Det finns några mindre upprorsungar inom S, men de är inte att ta på allvar. Det är först när det blir ett brett S-uppror inom fackföreningsrörelsen som det kan hända något.

Notiser om jordsystemets dödsspiral vecka 20, 2019
i urval av Gunnar Stensson

Artiklarna om miljö och klimat är nästan oändligt många nu. Här får VB:s läsare lite hjälp att hitta material att läsa.
För Urval och referat svarar Gunnar Stensson.
 
CO2-rekord!
Keelingkurvan har för första gången passerat 4,45 ppm. Det är utsläppsrekord! Så mycket koldioxid  har inte funnits i atmosfären på tre miljarder år.
SDS 14 maj

Trumps inrikesminister, den tidigare lobbyisten för olja och gas David Bernhart, kommenterar: ”Jag tror USA är nummer ett när det gäller att minska CO2. Jag har inte svårt att sova.”
   USA har släppt ut mer koldioxid än någon annan nation i historien. I år har USA:s utsläpp ökat.
The Guardian 15 maj

Tysklands högerpopulister i AfD, Alternativ för Tyskland, gör klimatförnekelse till huvudfråga för att öka sina valsiffror. De har inbjudit den amerikanska högerns klimatförnekare till ett konvent och hävdar att hysteri driver klimatdebatten och att Greta Thunberg är mentalt rubbad.
The Guardian 14 maj

”Klimatförnekarna har mobiliserat den inneboende girigheten i en ekonomisk struktur med vinstsyftet som främsta drivkraft, det enorma politiska inflytandet för näringslivsintressen, den till synes omättliga efterfrågan på materiellt välstånd, och mänskliga svagheter som selektiv blindhet, apati, undanflykter och förnekelse.”
”Det enda sättet att bemöta antropocens hot är kollektivt och går genom politiken...  Ekologins förkämpar har inte – vissa framsteg till trots – lyckats förhindra klimatförändringen och omvända världen från försumlighet till omsorg. Men likafullt har de berett väg för en vändning  i historien, även om ingen vet när denna vändning kommer att inträffa,när, med Hannah Arendts välvalda ord ”underjordiska strömmar med explosiv kraft plötsligt bryter fram i dagsljuset från ett odaterbart, namnlöst dunkel.”
Clive Hamilton , Den trotsiga jorden

400 år med gruvbolag i solsystemet
Skydda solsystemet från en gruvrusch! kräver forskare i det kommande numret av Astra Astronautica.
   De vill att 85 procent av solsystemet ska reserveras utom räckhåll för mänsklig exploatering så att bara en åttondel återstår för de rymdfirmor som planerar att bryta dyrbara metaller, mineraler med mera där.
   ”Om vi inte tänker på detta nu, kommer vi att fortsätta som vi alltid har gjort och om några hundra år kommer vi att att stå inför en extrem kris, mycket värre än den vi har på jorden nu”, säger Martin Elvis, astrofysiker vid Smithsonian Astrophysical Observatory i Cambridge.
   Rymdgruvföretaget Asteroid Mining Corporation planerar att sända upp en satellit för att prospektera efter malm på närliggande asteroider.
   Tony Milligan, filosof vid Kings College i London, har tillsammans med Elvis analyserat hur snabbt människorna kan förbruka solsystemets lättillgängligaste resurser. Med en tillväxt på 3,5% kan de göra det på 400 år.
   Elvis påpekar att mängden järn i åttondelen av asteroidbältet är en miljon gånger större än jordens samtliga tillgångar.
   Forskarna ser asteroiderna, Mars och andra klippiga planeter som de mest realistiska lokaliseringarna för rymdgruvor.
    ”Vill vi ha städer på hitsidan av månen som lyser om natten? Vore det upplyftande eller förfärande? frågar Elvis.
   Han tillägger att vi kan skicka ut de första expeditionerna för att söka rymdgruvor inom tio år om allt går väl. När exploateringen väl har kommit igång och någon gjort en enorm profit kommer det att bli som  i guldruschens dagar.
Ian Sample, The Guardian 12 maj

Green New Deal
Alexandra Ocasio-Cortez, demokratisk representant i USA:s representanthus har i en resolution utvecklat vad en Green New Deal skulle innebära i praktiken.
   De globala utsläppen är högre än någonsin. Situationen håller på att bli farlig för mänskligt liv. Aktuella siffror visar att vi har knappt mer än tio år på oss att rädda oss själva och andra varelser på vår planet. Handel med utsläppsrättigheter och koldioxidskatt är inte tillräckliga åtgärder.
   Ekonomin måste separeras från verksamheter som innebär stopp för utsläpp av växthusgaser och ekologisk skadegörelse.
   Det blir inte lätt. Den ekonomiska makten blir alltmer koncentrerad. Investeringar i offentlig välfärd minskar. Nuvarande tillväxt bygger på exploatering av resurser som hotar själva vår civilisation.
   Ekonomin måste bli grönare och mer jämlik. De tio procenten rikaste orsakar hälften av utsläppen. Det krävs stora offentliga investeringar för att omvandla ekonomin och stoppa utsläppen.
   Storbritannien behöver också en Green New Deal.
Ur The Guardians ledare 13 maj
 

 

Sluta äta fisk. Det är det enda sättet att rädda livet i haven.
Det handlar om den viktigaste nyheten mänskligheten någonsin fått: den allmänna kollapsen för livet på jorden. Den omfattande internationella rapporten om naturens tillstånd som presenterades i måndags berättar för oss att den levande planeten befinner sig i en dödsspiral.
   Ändå hamnade rapporten inte på första sidan i brittiska tidningar. Ju viktigare en fråga är, dess mindre diskuteras den.
   Jag tänker berätta om de 70 procent av planeten som inte nämndes alls i den snåla nyhetsrapporteringen: haven. I haven kollapsar livet till och med fortare än på land.
   Härom året avslöjade Greenpeace att 70 procent av den brittiska fiskeflottan ägs av fem rika familjer. De minsta fartygen som utgör 79 procent av fiskeflottan tar endast upp 2 procent av fisken.
   Utanför de nationella gränsernas 200 miles är laglöst land. För några år sedan började torsk och makrill återhämta sig, men nu minskar de igen..
   Regeringen påstår att 36 procent av Storbritanniens vattenareal består av skyddade områden. Men kommersiellt fiske är bara utestängt från 0,1 procent av dessa områden.
George Monbiot, The Guardian 9 maj.              

Veckan i riksdagen: Republik och sänkta riksdagsarvoden av Hanna Gunnarsson

I veckan har det varit soligt och fint i Stock-holm, och riksdagen har tagit sig igenom ännu en arbetsvecka (eller iallafall tre dagar, de dagar varje vecka vi har möten och vote-ringar i Stockholm). Den här veckan har två av Vänsterpartiets paradärenden debatte-rats och beslutas i kammaren: Republik och sänkta riksdagsarvoden.
   Att vänsterpartiet är ett parti som vill avskaffa monarkin och införa republik är nog inte okänt för någon som är intresserad av politik. Det lär vara en fråga alla vänsterpartister är överens om, och därför lägger vi ofta motioner om detta. I år finns både motioner från olika partier och en motion som ledamöter från fem partier har skrivit under tillsammans (C, S, L, MP, V). Den gemensamma motionen finns här och Vänsterpartiets egen här. Det var bara Vänsterpartiet som lyfte den gemensamma motionen och när riksdagen röstade var det bara Vänsterpartiets ledamöter och en centerpartist som röstade för. Argumenten från vänstern är tydliga: Sveriges statschef ska väljas demokratiskt. Förra året började riksdagen fira demokratins hundraårsjubileum - fast vår statschef utses fortfarande från en enda speciell familj. Hela riksdagsdebatten finns på riksdagens hemsida.

Vänsterpartiet kräver också att riksdagsledamöterna arvoden ska sänkas. Tyvärr avslog riksdagen även detta förslag under veckan och även här var Vänsterpartiet det enda partiet som röstade för. Riksdagsledamöterna tjänar 67 000 kronor i månaden, på tok för mycket tycker vi. Vänsterpartiet har visserligen en partiskatt som gör att vi bara får behålla 29 000 kronor (vilket motsvarar ett arvode på cirka 40 000 kr brutto). Det är fortfarande en hög inkomst, men ändå vettigare. Debatten om bland annat riksdagsarvoden finns här och Vänsterpartiets motion här.

Under veckan har det även pågått en stor diskussion i medierna om Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björks traktamenten. EU-parlamentets löner och ersättning är otroligt höga, betydligt högre än i riksdagen. Malin betalar partiskatt precis som alla andra heltidspolitiker inom vårt parti. Malin har inte gjort något fel när det gäller traktamentena, och det finns bra texter att läsa både på Vänsterpartiets hemsida och en pedagogisk förklaring som TV4:s politiska expert har gjort (se den här).
   Vänsterpartiet är det enda parti som är helt öppna med vad de pengar som vi får i ersättningar används till och som visar kvitton för de så kallade “kontorspengarna”. Inget annat parti är så öppet.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot

Kommentar om Malin Björks traktamenten

Publicerat 14 Maj 2019
Med anledning av SVT:s granskning av Malin Björks traktamenten vill Malin Björk ge följande kommentarer:
– Jag har, precis som alla EU-parlamentariker, oavsett bostadsort, rätt till traktamente varje gång jag registrerar min närvaro i parlamentet. Eftersom jag bor i Bryssel har jag använt pengarna i tjänsten, framförallt när jag reser till Sverige. Eftersom summorna man får är högre än vad man rimligtvis behöver skriver jag inte alltid in mig när jag är i parlamentet. Därför är det också en självklarhet för mig att betala tillbaka de pengar som blir över, precis som systemet är tänkt att fungera. Det tycker jag alla parlamentariker borde göra.
   – För mig och Vänsterpartiet är öppenhet och transparens viktigt. Därför har jag valt att berätta hur många gånger jag registrerat min närvaro för SVT. Det verkar ingen annan EU-parlamentariker ha gjort. Det innebär att SVT bara har kunnat granska mig och ingen annan parlamentariker.
   – Jag och Vänsterpartiet tycker också att de stora summor som EU-systemet betalar ut till alla ledamöter behöver ses över och att en ökad transparens behöver införas. Det gäller de höga arvodena, kontorsersättningen, traktamentena och konto för resor till andra länder. Vi tycker att ersättningsnivåerna måste minska och att samma krav på redovisning och öppenhet ska gälla alla parlamentariker.

Fakta:
 • 
Varje gång en EU-parlamentariker skriver in sin närvaro i parlamentet betalas ett traktamentet på drygt 320 euro ut.
 • Dessutom har alla EU-parlamentariker en lön på 8.757,70 euro före skatt. Malin Björk betalar, precis som alla Vänsterpartiets förtroendevalda partiskatt till Vänsterpartiet och får ut cirka 29 000 kronor i månaden i lön.
 • Alla EU-parlamentariker får också 4.513 euro i månaden i så kallades kontorspengar som ska gå till kontorsmaterial, seminarier, representation, kontorshyra för en kontorsplats i Sverige med mera. Malin Björk redovisar öppet alla kvitton för sitt kontorskonto.
Läs mer om EU-parlamentarikernas löner och ersättningar.

 

 

Hej,
Jag är stolt över vår EU-parlamentariker Malin Björk och Vänsterpartiets syn på vilka ersättningar och löner som politiker ska ha i förhållande till vanligt folk.
   Idag har SVT en nyhet om att Malin tar fått traktamente för sitt arbete i parlamentet. Självklart har hon fått det. Oavsett var man bor har alla parlamentariker rätt till traktamente. Alla parlamentariker har kostnader för att både bo och jobba i Bryssel och Strasbourg och att kunna vara i Sverige och träffa väljare.
   Vad är det då som skiljer Vänsterpartiets parlamenta-riker från de andra? Först och främst tar Malin Björk ut mindre traktamente än vad hon formellt har rätt till. Det gör hon för att vi vänsterpartister är rädda om skattebetalarnas pengar.
   För det andra berättar hon öppet hur mycket hon tar ut. Den parlamentariker som vill kan stoppa alla dessa pengar i egen ficka. Så gör inte vänsterpartister. Vi håller isär våra egna pengar och pengar som är till för att utföra uppdragen. Vi tar inte emot mer än vad som behövs för de kostnader vi har. Därför betalar Malin Björk alltid tillbaka den del av pengarna som inte krävs för uppdragets kostnader. Vi skulle gärna se att alla andra parlamentariker följde Malin Björks exempel.
   EU systemet har alldeles för generösa ersättningsnivåer och för lite insyn. Det vill vi ändra på. Därför går vi själva före och är öppnare än andra och använder dessutom mindre av pengarna.
Jonas

2019-05-09

Ett blankt blad… av Karin SEtt blankt blad
väntar på att bli nerklottrat
Så lätt är det inte
Så lätt är det inte
Inte lätt
Nej! Skärpning!
Stora krav
gör mig tom och kal
barskrapad
Ingen bild, ingen idé
ge upp
Njut av tomheten
Sov en stund

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

al NAKBA - Den palestinska katastrofen!


 
Manifestation, söndag 12/5 kl 13, Gustav Adolfs torg, Malmö

Vi samlas för att uppmärksamma att det är 71 år sedan starten av Al Nakba - den stora katastrofen. Vi hedrar minnet av alla offren för den mångåriga förföljelsen av palestinierna och för den ännu pågående etniska rensningen av Palestina.
   Välkommen till en lugn och värdig manifestation med tal och musik, för ett fritt Palestina och för att uppmärksamma Al Nakba, men framför allt för att visa solidaritet och stödja den palestinska kampen mot ockupationen och för en rättvis fred.
   Inga andra flaggor än palestinska är tillåtna, vare sig från politiska partier eller från andra länder. Alla tal kommer att hållas på svenska och engelska. De engelska talen kommer att översättas till svenska.
   Tal hålls av:
Vänsterpartiet Malmö: Emma-Lina Johansson, kommunalråd.
Palestinska gruppen i Malmö: Birgitta Ehlin.
Palestinska föreningar presenteras av : Kosaj Amora.
Socialdemokraterna: Marie Granlund.
Palestinskt konstnär : Rana Bishara.
Ung vänster. Musiker: Imad Al Tamimi, Anas Allas Mazin, Abo Ajaj
   Medarrangörer:
Vänsterpartiet Malmö
Ung vänster Malmö
ABF
Grupp 194 Malmö
Palastinka Gruppen i Malmö
Nyckel till friheten
Palastinka kulturföreningen i Malmö
Palestinska rättvisecentret

Affisch »
Flygblad »

Europa mot rasismen


 
Möllevångstorget, söndag 19 maj kl. 13:00

Skiftet bjuder in till en stor demonstration med talare, artister, organisationer, poeter och god stämning för ett rättvist Europa mot rasismen.
   Medverkande grupper:
Skiftet
Jordens Vänner
Momentum
Klimataktion
Tillsammansskapet
#MERmänsklighet


Anmälan till demonstrationen.
Är din organisation intresserad av att vara med? Hör av dig/er! 

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Inget ödesval av Sten H.

Nu är det val igen, den här gången till Europaparlamentet. Då finns det ett antal goda skäl för att gå och rösta.

Rösträtt
För det första har man rösträtt. Det är ingen trivialitet. Rösträtt i fria och all-männa val är en hårt tillkämpad rättighet som är värd att ta vara på. Självfallet ska man rösta.
   Hur man röstar spelar så klart roll. Det rullar fram en högervåg över Europa och den är värd att försöka motverka.
   Valet gäller samman-sättningen av en försam-ling i Bryssel eller Stras-bourg, och vad som händer där har vi inte så stora möjligheter att följa. Men då och då får vi punktvisa rapporter om förslag som har godkänts av församlingen.
   Vidare är det väl så att valresultatet tolkas som en opinionsyttring över det politiska läget i landet. Den socialdemokratiska ledningen begick ett groteskt och i min tro katastrofalt misstag genom att skriva under på en borgerlig politik och det kommer nog att märkas. Men låt oss betrakta några fakta: EU styrs väsentligen av en kombination av tre instanser.

Ministerrådet
Det här rådet består av ministrar från vart och ett av EU: s medlemsländer. Vilken minister beror på vilken typ av fråga det handlar om, men inte sällan är det regeringschefer som företräder respektive land. Det finns sedan speciella regler, t.ex. om att besluten måste omfattas av minst 16 procent av länderna med minst 65 procent av EU:s befolkning

EU-kommissionen
Detta är den enda instansen som kan föreslå nya lagar. Medlemmar är de utsedda EU-kommissionärerna, en från varje land. De i sin tur är utsedda efter att ha nominerats av EU-länderna och föreslagits av Europeiska Rådet, se nedan.

EU-parlamentet.
Valet är demokratiskt och äger rum samtidig över hela Europa.
   Men det här handlar inte om val i en demokrati. Församlingen har möjlighet att acceptera eller förkasta förslag som den ställs inför. Men den har ingen rätt att själv föra fram förslag.

Till detta kommer det Europeiska rådet som består av ländernas regeringschefer, som möts i toppmöten fyra gånger om året. Här diskuteras EU:s långsiktiga utveckling. Europeiska utrikestjänsten består av ländernas diplomatiska representanter till EU. Ja, jag hoppas att jag har fått med det viktigaste och att det är någorlunda korrekt.

Svårgripbart
Det är slående hur komplicerat och svårgenomträngligt det hela är och hur svårt det för oss vanliga väljare att greppa systemet.
   Det avgörande i allt det här är att det finns inget sätt att politiskt uttrycka sitt missnöje med EU:s beslut. Det finns ingen regering att lyfta bort som i ett politiskt nationellt val. Inget politiskt ansvar. Tja, det skulle väl i så fall vara att gå ur EU? Medborgarna protesterar väl tydligast genom att inte rösta. När hälften av svenska röstberättigade helt enkelt blir hemma måste man väl se detta som en protest?

Ödesval?
Vad gör då politikerna? Jo vi får höra. t.o.m. från V-politiker att det är så viktigt att rösta, vi står inför ett “ödesval”. Tala om missbruk av ord. Snart får vi väl höra att nästa kyrkoval är ett ödesval.
   Nej det är inget ödesval, det är så att vi av goda skäl inte bryr oss så mycket, inte ens om det finns en eller två v-representanter bland de 751 i EU-parlamentet i Bryssel. Uppmaningen från den här spalten är enkel: gå och rösta, men tro inte att det är ett ödesval.

Den palestinska katastrofen och Israels ”rensning av surdegen” av Ulf Nymark


Den palestinska katastrofen, al-Nakba 1948. Den 15 maj är minnesdagen för den av den då nybildade staten Israels påbörjade etniska rensningen på palestinskt område.

Orättfärdig delningsplan
I november 1947 föreslog FN:s generalförsamling en plan för att efter en omfattande judisk invandring till palestinskt område att Palestina skulle delas i en judisk och i en arabisk/palestinsk del. Efter första världskriget hade Palestina varit ett s k mandat under brittiskt styre. Brittiskt tillbakadragande från området planerades till den 14 maj. Enligt FN-förslaget skulle den lilla judiska minoriteten få 55 procent av det palestinska området, medan den palestinska majoritetsbefolkningen skulle få mindreparten. Den judiska sionistiska rörelsen stödde planen medan palestinierna och deras arabiska allierade motsatte sig den.

Massakern i Deir Yassin
Dagen för det brittiska tillbakadragandet från Palestina utropade den judiska befolkningsgruppen ensidigt staten Israel. Självständighetsförklaringen hade föregåtts av en militär offensiv av den judiska militära organisationen Haganah (sedermera Israels krigsmakt), ofta tillsammans med de judiska terrororganisationerna Irgun och den s k Sternligan. Den 9 april 1948 anföll de båda terrororganisationerna den fredliga palestinska by Deir Yassin. Ett hundratal personer (kvinnor, män, barn, åldringar) massakrerades.

”Rensning av surdegen”
Senare i april samma år angrep Haganah och Irgun den palestinska delen av staden Haifa, där ca 50 000 palestinier bodde. Denna offensiv gick under beteckningen ”Rensning av surdegen” och befälhavaren för de judiska styrkorna gav ordern: ”Döda varje arab ni träffar på!”. Den palestinska befolkningen fördrevs. Staden Jaffa intogs sedan den 13 maj. Så fortskred den etniska rensningen för att avlägsna palestinierna från sitt land. År 1949 hade ca 700 000, 75 procent av den palestinska befolkningen fördrivits och tvingats på flykt. I dag har ”rensningen av surdegen” resulterat i nästan 6 miljoner palestinska flyktingar som av den ”judiska och demokratiska staten” Israel förvägras rätten att återvända till sitt hemland. Och den etniska rensningen, Katastrofen, pågår ännu 71 år efter att al-Nakba tog sin början.

Källor: Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man, 2012; Nationalencyclopedin

Broken capitalism - knäckt kapitalism av Gunnar Stensson

För nyliberaler är strävan efter egen ekonomisk vinning kärnan i all verksamhet, vare sig det gäller skola, vård och omsorg eller aktiespekulationer och skatteplanering.
    Att Elisabeth Svantesson (M) inkasserat 150 000 i bidrag för fiktivt boende i sitt fritidshus och Erik Bengtzoe (M) ännu mer är inget att bli förvånad över. De agerar helt enligt sin ideologi. 
    Att både Liberaler och någon enstaka Socialdemokrat agerar på samma sätt är inte heller förvånande. Nyliberalismen smeker girigheten medhårs, samtidigt som den sliter isär samhället, skadar ekonomin och minskar förtroendet för politikerna.
är rubriken på en artikelserie i The Guardian

Flertalet amerikaners ekonomi förbättras inte, konstaterar Heather Bousley, chefsekonom i Washington Center for Equitable Growth, i sitt bidrag till serien.
   Visserligen växte USA:s nationalinkomst 60 procent mellan 1979 och 2016, men för hälften av inkomsttagarna växte inkomsten bara med 22 procent, samtidigt som den växte fem gånger så mycket, nästan 100 procent, för den rikaste tiondelen.
   Förmögenhetsfördelningen har blivit än mer ojämlik. Den rikaste tusendelen kontrollerar nu tre gånger så mycket som i slutet av 70-talet. De 160 000 rikaste familjerna äger lika stora tillgångar som de fattigaste 90 procenten.
   I själva verket är förmögenhetsskillnaden betydligt större än vad som framgår av BNP, konstaterar Berkeley-ekonomen Gabriel Zucman. Oreglerad marknadsekonomi leder till kapitalkoncentration, men för att ekonomin ska fungera krävs ekonomisk balans.

De växande klyftorna skadar ekonomin, konstaterade Thomas Piketty i sin epokgörande bok Kapitalet, som kom ut 2016. Obalansen som hotar marknadsekonomin är lika stor eller större nu än vid sekelskiftet 1900, för 120 år sedan.
   Rader av ekonomer har följt i Pikettys spår. Som botemedel brukar de föreslå förmögenhetsskatt, arvsskatt och bostadsskatt samt kraftfulla åtgärder mot skatteflykten.
   Klyftorna växer också i svensk ekonomi, men här har regeringen avskaffat dessa skatter av rädsla för att de ska leda till kapitalflykt. Dessutom har regeringen tagit bort värnskatten för att muta de rikaste, vilket ytterligare fördjupar klyftorna.
   Heather Bousheys uppsats behandlar amerikansk ekonomi. I den föreslås reformer för att stärka löntagarnas ställning.  Där finns också förslag om internationella överenskommelser av samma slag som klimatöverenskommelsen och etablerandet av globala fackföreningar som kan agera på en global arbetsmarknad.
   Ett forskarlag på Harvard startat ett projekt under rubriken Rebalancing Economic and Political Power.

Noterat


Läs hela artikeln i Aftonbladet

Protester mot Eurovision i Israel

I Sverige rullar protesterna vidare mot Eurovision i Israel.
 
Internationellt så ordnar Jewish Voice for Peace en namninsamling för att få Madonna att bojkotta.
 

Skrämmande dålig efterlevnad av regler för reklamskyltar på gångbanor av Ulf Nymark

Kommunen har satt upp regler för att få ställa upp reklamskyltar på gångbanor. En dekal som anger att tillstånd erhållits ska sättas på skylten och skylten ska ha en rund fot med sarg. Placeringen av skylten ska ske intill husfasaden och fritt utrymme på gångbana ska vara minst 2,5 meter.
   Att reglerna följas av näringsidkarna är av största vikt för alla fotgängare, men framför allt för personer med funktionshinder.
 

 
En granskning (6 maj) av samtliga gatuskyltar,  sammanlagt 31 st, på några centrala gatuavsnitt visar på en skrämmande dålig efterlevnad av bestämmelserna. Det visar sig att bara 5 av dessa skyltar, dvs 16%, hade giltig dekal; inte mindre än 22 skyltar (71% !) saknade föreskriven utformning av skyltfoten. Hela 45% stod felplacerade i förhållande till husfasad eller gångbana. Endast 3 skyltar - 10 procent! - följde reglerna fullt ut.
   Min granskning berörde endast en liten del av staden. Tyvärr finns det inget som talar för att regelefterlevnaden skulle vara bättre i övriga delar av staden och kommunen.

   Det är givetvis helt oacceptabelt att det ser ut på det här sättet. Bestämmelsernas efterlevnad måste följas upp av kommunen. Därför har jag nu lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige. Den är ställd till Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt, FNL, om han tycker det är acceptabelt med denna utbredda nonchalans mot reglerna och om han är beredd att vidta åtgärder för att se till att reglerna följs. Nonchalans mot reglerna är i själva verket nonchalans mot personers med funktionshinder och andra fotgängares rätt till säker och bekväm passage.
Ulf Nymark, MP

Röda Kapellets appellmöte den 4 maj


 
Mötets tema var Makt.

Talarna: Owe Svensson om medborgarlön,  Hanna Gunnarsson om klimatpolitik och EU valet,  Helena Falk om makten i kommunalpolitiken och Bengt Hall om kungens makt och behovet av republik. Nedan kan du läsa Owes appelltal om medborgarlön.
 Annie Lööf sa för en tid sedan att den största klassklyftan finns mellan de som arbetar och de som inte har något arbete. Jag håller med henne. Jag har själv formulerat mig så vid flera tillfällen. Det är klart att det finns en annan klassklyfta också, den som handlar om de som placerar sina pengar i Panama, som vi sjöng om nyss. Men jag kommer att tala om dem som står utanför arbetsmarknaden, de anställningslösa.

För det är ju så att om du har en anställning med avtalsenlig lön får du regelbundet din lön varje månad, det är t ex förutsättning för att bli godkänd på hyresmarknaden. Du har reglerad arbetstid, betald semester, du får arbetsgemenskap och kanske utbildning och andra förmåner, arbetsgivaren betalar till din framtida pension etc., etc. Står du utanför den fasta anställningen saknar du dessa välsignelser.

Till de anställningslösa hör förutom de som lever på olika former av bidrag, alla de som går på olika typer av osäkra jobb: vikariat, timanställningar eller de som tillhör gig-ekonomin och som förväntas att ha egen firma och själva stå för sina sociala utgifter och som får kortare eller längre uppdrag utan garantier och trygghet. Till detta kommer den svarta arbetsmarknaden.

Vad gör då våra politiker åt detta? Ja, inget av dagen partier företräder de anställningslösa. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är stolta arbetarpartier och företräder de som har en anställning och är med i facket. De borgerliga hackar på dem som går på bidrag och framhåller att villkoren måste skärpas och att bidragasfusket måste stävjas. Alla partier har samma budskap, från höger till vänster. Vi måste få folk i jobb säger man och så strider om metoderna för att få folk i arbete.

Men alla vet
att de kommer att misslyckas med detta. Politiska åtgärder påverkar bara siffrorna för sysselsättning i marginalen.

Alla vet
att det alltid kommer att finnas människor som inte klarar av arbetsmarknadens krav.

Alla vet
att det finns de som har sjukdomar som sjukvården inte förstår sig på och som försäkringskassan inte godkänner för sjukersättning.

Alla vet
att det finns de som har sjukdomar som sjukvården förstår sig på, men som är kroniska eller kräver långa rehabiliteringstider med ständig kamp med Försäkringskassan om stöd.

Alla vet
att det finns många som aldrig kommer att få en fast anställning eller som kommer att kunna försörja sig på näringsverksamhet. Och detta problem kommer inte att bli bättre i framtiden.

Kort sagt: alla vet att ett betydande antal människor måste offras på marknadsekonomins altare. 

Jag vill inte acceptera detta och därför pläderar jag för medborgarlön. En medborgarlön för alla från slott till koja. En medborgarlön som räcker till mat, kläder och husrum, samt en smula kultur och hälsovård. Jag vill hävda att det inte är någon utopi och jag tror inte att det behöver bli så dyrt som många befarar. Helt enkelt på grund av att nästan alla försörjs idag med pengar någonstans ifrån, lön, bidrag, näringsverksamhet eller kapital. Det handlar om att omorganisera pengaflöden och utbetalningar och göra en del av utbetalningarna ovillkorade.

Det är inte enbart samhällets olycksbarn som kommer att kunna dra nytta av medborgarlön.
   Nyetablerade kulturarbetare kan utveckla sin verksamhet utan behöva försörja sig på annat arbete samtidigt.
   Medborgarlönen kan vara en trygghetsfaktor när man vill utveckla en näringsverksamhet som kanske inte i början är så lönsam att den tillåter att man tar ut lön.
   Studenter får råd att gå några terminer och studera humanistiska eller samhällsorienterande ämnen innan de fördjupar sig i sina yrkesstudier. De slipper den tentaångest som beror på att man måste samla ett visst antal poäng för att få studiemedel.

Kort sagt: Medborgarlön kommer att många positiva effekter. Tyvärr har inget av de politiska partierna denna fråga på sitt program, men jag menar att det är hög tid att man forskar och utreder hur medborgarlön skulle kunna realiseras.

Nu ska vi spela en lite vemodig mollvals som heter ”Hör maskinernas sång”. Sången om den tekniska utvecklingen, automatisering, robotisering, artificiell intelligens och dess inverkan på den framtida arbetsmarknaden. Fundera medan vi spelar!

Ryska revolutionen fortsätter av Gunnar Stensson

Revolutionen i Ryssland inleddes långt före 1917 och har gått in i en ny fas efter sovjetväldets fall.
   Imperiet måste dö är titeln på ett stort historieverk med vittnesskildringar inifrån den ryska revolutionen, samman-ställda av den ryske författaren och journalisten Michail Zygar och utgivet av Ordfront 2018.
   Det gläder mig att på omslaget läsa en rekommendation av Nadja Tolokonnikova, Pussy Riot, och en annan av Svetlana Aksijevitj. Dessa ryska kvinnor och jag har alltså nyligen suttit och läst samma bok.
   Sekelskiftet 1900 var en genombrottstid i Ryssland och kunde ha lett till en helt annan utveckling än den som faktiskt inträffade. Ekonomin växte explosionsartat, nybyggda järnvägar band samman det väldiga imperiet och en ny klass av mäktiga företagare hade växt fram efter livegenskapens avskaffande. De tävlade om makten med adeln och den ortodoxa kyrkan som bar upp tsarens envälde. I storstäderna samlades arbetarklassen. Folkmängden i Moskva och framför allt Sankt Petersburg ökade blixtsnabbt, på samma sätt som i vår tids metropoler.

Rysk kultur blomstrade. Författare som Tolstoj, Dostojevski, Tjechov och Gorkij förde fram demokratiska idéer, lästes av många, utsattes för enväldets förtryck och censur, men var mycket aktiva och inflytelserika.
   Rysk teater var världsledande, med namn som Stanislavskij, som bland annat skrev den inflytelserika boken ”En skådespelares arbete med sig själv”.
   Rysk musik (Rimskij-Korsakov, Stravinskij, Sjostakovitj) spelades i världens konsertsalar.
   Rysk opera och balett firade triumfer och turnerade i Berlin, Paris, London och New York med uppsättningar som den revolutionerande ”Våroffer”.
   Samtidigt umgicks medlemmar av tsaren och hans familj med syskon och kusiner i de brittiska och danska kungahusen,
   Ryska intellektuella, i många fall stödda av ryska kapitalister, spred liberala och marxistiska idéer, förföljdes, fördrevs till Sibirien eller landsförvisades, men återvände ihärdigt, ofta efter svåra strapatser.
   Underjordiska revolutionära partier som Socialistrevolutionärerna, de liberala Kadetterna och det marxistiska Bund, Rysslands socialdemokratiska parti, bildades, splittrades, förföljdes, infiltrerades och kämpade politiskt, tidvis med terrormetoder som möttes av regimens kontraterror.
   En viktig del av rysk intelligentia var judar, som stod utanför Rysslands traditionella system och utsattes för tsarstödda pogromer.
 

Den ryska tsarens soldater skjuter skarpt mot ryska arbetare som demostrerar utanför Vinterpalatset i Sankt Petersburg i Ryssland 22:a januari 1922.

Nationella katastrofer som nederlaget i kriget mot Japan 1905, den blodiga söndagen i Petersburg och den värsta av alla, första världskriget, ledde till 1917 års revolution.
   Över hela detta katastrofala, kaotiska skeende härskade enväldiga, okunniga och inkompetenta tsarer med hjälp av byråkrater, som ibland var mäktiga, men oftast bara utgjorde en belastning.
   Den allt starkare folkopinionen tvingade trots allt fram vissa reformer som bildandet av provinsstyrelser, zemstvos, med begränsad makt, och en sorts riksdag, duman.
   Finland var en självstyrande del av det ryska imperiet och Europas mest demokratiska stat som bland annat införde kvinnlig rösträtt 1906, före alla andra länder. Ryska revolutionärer fann ofta en fristad innanför den finska gränsen. Viborg låg bara några mil från Sankt Petersburg.

Lenin dolde sig flera gånger i Finland. Vid ett tillfälle tvingades han fly från Finland till Estland över Finska vikens is. Hela tiden mumlade han: Vilket idiotiskt sätt att dö på! Men isen höll.
    Hans liv i Europa var mer omväxlande än man föreställer sig. Till exempel vistades han några månader hos Gorkij på Capri och bevittnade hur Gorkij försökte förvandla marxismen till en sorts religion, dock utan gud. Sedan for han med sin fru Krupskaja och sin svärmor till Paris, där den ryska baletten firade sina triumfer. Han lyckades få en miljonär att satsa ett stort belopp på Pravda. Under världskriget fastnade han i Schweiz som många andra ryska revolutionärer.
   1917 reste han i en plomberad vagn genom Tyskland och Sverige. Han steg av vid Finlandsstationen i Sankt Petersburg och inledde det revolutionära arbetet. 
   1918, ett år efter maktövertagandet, skadades han svårt då en socialistrevolutionär som hette Fanni Kaplan sköt honom med tre revolverskott.
 

Tsar Nikolaj II efter abdikationen
 
Bolsjevikernas maktövertagande 1917 berodde till stor del på tillfälligheter. En annan utveckling hade varit möjlig. Inbördeskriget som pågick i sex år och vari trupper från en rad europeiska länder deltog satte outplånliga spår i det ryska samhället. Fyra miljoner ryssar dog i striderna och sex miljoner svalt ihjäl.
   Michail Cygar ser både den långa sovjetiska perioden och Putins tjugoåriga imperium som en fortsättning av det gamla tsar-Ryssland. Revolutionen fortsätter. Imperiet måste dö.
   Trumps imperium blir allt mer likt Putins .
    ”Vi tycks ha glömt bort konsten att se tillbaka på det förflutna och lära något av det”, skriver Nadja Tolokonnikova som hoppas att ”vi inte ska förlora våra minnen och därmed våra huvuden”.

2019-05-02

Första maj 2019

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Appellmöte med Röda Kapellet!


Appellmötesspelning mitt emot stationen på Knut den stores torg den 4/5 kl 11 - 12.
   Temat är ”Makten och härligheten” och handlar om orättvisor och ojämlikheter. Talare är bland annat Hanna Gunnarsson och Helena Falk. Vid ettiden spelar orkestern också för löparna i Lundaloppet på Mårtenstorget.         

Höje å naturreservat, vandring

Samling söndagen den 5 maj klockan 14.00 utanför Källbybadet
Vi vandrar längs ån och dammarna, går över bron och tillbaka längs åkrarna på Staffanstorpssidan.
   Vi noterar den biologiska mångfalden i området, antalet fågelarter, insekter, blommor, buskar och träd.
   Ca 700 personer har hittills ställt sig bakom medborgarförslaget om att göra Höje å till naturreservat.
 Alla välkomna till Klostergårdens Byalags möte måndagen den 6 maj klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
   Under mötet behandlas överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Lundakvintetten om att göra Höjeådalen till naturområde, iakttagelserna under söndagsvandringen, stödet för Byalagets uttalande mot ”Höje å stations-område” och förberedelser inför den kommande detaljplanen.

Ligger i min… av Karin SLigger i min välkända säng
den är för det mesta samarbetsvillig
Lurar inte ut mig i det fria
Tar hand om mig som en mamma
Jag minns mammas famn
pålitlig, fast
och kärleksfull
Den accepterade min
låtsassömn som min
storasyster ifrågasatte

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Noterat

Ett bra beslut
Miljöpartiet och Lundakvintetten har kommit överens om att göra Höjeådalen till naturreservat och påverka Staffanstorp att göra detsamma på sin sida av Höje å. Men det gäller inte bara att lova.

Ett dåligt beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att göra motorvägen E22 sexfilig genom Lund. Så går det till när koldioxidutsläppen ökar.
 
 

Det stod inte i Sydsvenskan
Extinction Rebellion genomförde en manifestation på en gata i centrala Lund lördagen den 27 april. Det regnade. På en given signal föll ganska många ungdomar döda ner på gatan. Somliga av dem fnittrade. Förbipasserande häpnade. Manifestationen visades på en liten film i the Guardian den 28/4.

Tusentals ensamkommande återstår att hjälpa!

Vi som startat föreningen Stöttepelaren är aktiva inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”
med 21 000 medlemmar.
   Med hjälp av insamlingar, månadsgivare och samarbete med goda krafter hoppas vi kunna mildra en humanitär katastrof inför våra ögon.
   Pengarna fördelas via de grupper vi startat från norr till söder, över hela landet.
Flygblad »
 Veckan i riksdagen: Första maj och beslut om ordningsbetyg av Hanna Gunnarsson

Det här har varit en konstig vecka i riksdagen. Vanligtvis är vi i Stockholm och har möten tisdag-torsdag. Men många av utskotten och partierna ställde in sina möten på valborg/siste april och igår på första maj var det ju röd dag (i dubbel bemärkelse), så vi har bara haft en enda arbetsdag denna vecka. Det känns såklart lite onödigt att åka upp till Stockholm för bara ett utskottsmöte och en votering, men så fungerar ju riksdagsuppdraget. Vi vet att uppdraget kräver att vi är i Stockholm ett par dagar i veckan och att det är ett väldigt flängande fram och tillbaka. Voteringarna är obligatoriska (det krävs särskilda skäl för att bli “utkvittad” och slippa voteringen) och vi som är ordinarie ledamöter har ansvar för att ta hand om våra utskottsmöten.

På torsdagens votering röstades tyvärr de borgerliga partiernas (inklusive sd) förslag om ordningsbetyg igenom. Riksdagen har nu alltså beslutat att regeringen ska göra det möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen, men som inte ska ingå i slutbetyget. V, S och Mp röstade emot. Vänsterpartiet tycker att detta är en mycket dålig idé. Ordning är en mycket subjektiv fråga. Att sitta tyst i sin bänk och göra som läraren säger kan vara bra ibland, men vi vill samtidigt att eleverna ska uppmuntras att ta ställning och säga emot när de känner att de måste göra det. Detta tror vi hämmas när eleverna får ordningsbetyg av sina lärare. Regeringen ska nu återkomma med hur detta beslut ska genomföras så det är svårt att säga när ordningsbetygen kommer införas.
 

 
Men det roligaste och viktigaste i veckan har såklart varit första maj! Jag var på turné i sydöstra Skåne och pratade i Simrishamn och Skurup, och hann även stanna till i Sjöbo där Vänsterpartiet höll parkmöte. Både i Simrishamn och Skurup kom det fler personer än vanligt, över 90 i Simrishamn och 70-80 i Skurup. Det var körsång, musik och flera väldigt bra tal i båda städerna, väldigt trevliga första maj-firanden. Det märks verkligen att det går bra för Vänsterpartiet när vi drar fler än vanligt även i de mindre städerna i Skåne! Läs mitt tal här

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot 

När barnen strejkar av Gunnar Stensson

Barn skolstrejkar för klimatet. Är det sent på jorden? Kan livet räddas genom att människorna förändrar samhällssystemet? Vem bär ansvaret?
   Jag tillhör den mest skyldiga generationen. Så här kan en blixtsnabb generationshistoria från 1950-tal till 2020-tal se ut:

Vi växte upp i en hoppfull efterkrigsvärld. Allt blev självklart bättre, friare, ljusare, men också tydligare. Mörka skuggor fanns. Klassklyftor, rasism, kolonialism, imperialism.
   Vi såg skuggorna som man ser dem när solen skiner. De skulle undanröjas – det var bara en tidsfråga.
   Klassamhället skulle städas bort – det hade ingen framtid i Sverige eller någon annanstans. Världskrigens tid var förbi. Nu gällde internationell solidaritet.
   Rasism var en föråldrad dumhet. I USA svepte medborgarrättsrörelsen fram med Rosa Parks och Martin Luther King.
   Kolonialism hörde till historien. Nationerna i Asien och Afrika skulle befrias. Hur kunde stater som nyss enats i kamp mot nazismen fortsätta att exploatera kolonier?
   Latinamerika demokratiserades, Indokinas och Nordafrikas befrielserörelser tog över, Afrikas nationer befriade sig.
   Bakslagen var många. En ansvarslös kapitalism förvärrade utsugningen i Asien och Afrika. Sovjetunionen åderförkalkades. Det kalla kriget förlamade Europa. Kärnvapenkapprustning hotade med förintelse.  Befrielsekrigen blev blodigare och långvarigare. Fascismen levde kvar i Spanien, Grekland och många stater i Latinamerika.
   Men hoppet levde genom 1960- och 70-tal.

Jordens folkmängd ökade, människorna levde längre, handel och turism växte, produktion och konsumtion mångdubblades. Livet blev allt bekvämare i väst.
   Det kostade, det visste vi. Miljön skadades. Rachel Carson utgav ”Tyst vår”. Ozonskiktet rubbades. Men vi fixade det. Skadorna var begränsade till enskilda platser eller produkter. DDT kunde förbjudas.
   1972 kunde man för första gången sammanställa statistik över den globala utvecklingen. Förbrukningen av resurser hade mångdubblats. Det kallades den stora accelerationen. Romklubben utgav rapporten ”Tillväxtens gränser”. Energin, mineralerna och skogarna höll på att ta slut. Under några år skulle de bli dyrare, sedan skulle de ta slut.
   Men tillväxtperspektivet fortsatte att dominera. Nya energikällor, ny teknik, nya material skulle ersätta det gamla. Vi hade ju börjat expandera i rymden! Och vi hade klarat de begränsade miljöproblemen. DDT var borta. Fåglarna sjöng igen. Ozonhålet var tilltäppt och den farliga strålningen nådde oss inte längre. Vi kan! Bort med domedagsprofeterna!
   Sovjetunionen föll samman. Kärnvapenhotet var borta. Historien hade upphört. Nu gällde världsmarknad, fred, konkurrens, evig tillväxt, ständigt ökad konsumtion.
   Men under ytan växte rasism, nationalism, gruppegoism, ren vidskepelse och dumhet. De rika blev rikare och de fattiga fattigare. Makten fanns inte längre i staterna utan på finansmarknaden.

Samtidigt växte en helt ny världsbild fram. Hittills hade människans materiella intressen stått i centrum för forskare och ekonomer. När de talade om tillväxtens gränser handlade det om människans möjligheter att öka sin rikedom genom att exploatera naturens outtömliga resurser.
   Men det är inte människans minskande tillgång på naturresurser som är huvudproblemet.
   Forskare har börjat inse att människans ingrepp påverkar och förändrar själva jordsystemet – det system vari mänskligheten ingår som den snabbast växande kraften.
   Våra aktiviteter förändrar livet på jorden. Förutsättningarna förändras snabbt. De har nått ett stadium när de accelererar automatiskt. Det sker på många plan, men tydligast och mest avgörande är klimatkrisen, det faktum att jordens temperatur stiger.
   När man släpper ut koldioxid i Europa eller USA eller Kina ökar temperaturen, smälter isar och glaciärer, stiger havsnivån, försuras haven, förintas miljontals arter.
 

 

Forskarna inser också att förändringarna redan har pågått i sekler och att bara ett drastiskt och mycket snabbt stopp på utsläppen kan bromsa temperaturhöjningarna och deras konsekvenser.
   Barnen demonstrerar för ett stopp på utsläppen och därmed för ett helt nytt samhälle med helt nya samlevnads- och maktförhållanden, ett världsomspännande samhälle där omsorgen om jorden är gemensam huvudvärdering. Det är något helt nytt.
   För oss gamlingar, som tillsammans med några föregående generationer bär ansvaret för att ha utlöst världskrisen, gäller det att bara försvinna för att göra det möjligt för barnen och deras barn, de nya generationerna, att bygga ett helt nytt världssamhälle med ansvaret för människan och jorden som grundläggande värdering.