2019-05-16

Notiser om jordsystemets dödsspiral vecka 20, 2019
i urval av Gunnar Stensson

Artiklarna om miljö och klimat är nästan oändligt många nu. Här får VB:s läsare lite hjälp att hitta material att läsa.
För Urval och referat svarar Gunnar Stensson.
 
CO2-rekord!
Keelingkurvan har för första gången passerat 4,45 ppm. Det är utsläppsrekord! Så mycket koldioxid  har inte funnits i atmosfären på tre miljarder år.
SDS 14 maj

Trumps inrikesminister, den tidigare lobbyisten för olja och gas David Bernhart, kommenterar: ”Jag tror USA är nummer ett när det gäller att minska CO2. Jag har inte svårt att sova.”
   USA har släppt ut mer koldioxid än någon annan nation i historien. I år har USA:s utsläpp ökat.
The Guardian 15 maj

Tysklands högerpopulister i AfD, Alternativ för Tyskland, gör klimatförnekelse till huvudfråga för att öka sina valsiffror. De har inbjudit den amerikanska högerns klimatförnekare till ett konvent och hävdar att hysteri driver klimatdebatten och att Greta Thunberg är mentalt rubbad.
The Guardian 14 maj

”Klimatförnekarna har mobiliserat den inneboende girigheten i en ekonomisk struktur med vinstsyftet som främsta drivkraft, det enorma politiska inflytandet för näringslivsintressen, den till synes omättliga efterfrågan på materiellt välstånd, och mänskliga svagheter som selektiv blindhet, apati, undanflykter och förnekelse.”
”Det enda sättet att bemöta antropocens hot är kollektivt och går genom politiken...  Ekologins förkämpar har inte – vissa framsteg till trots – lyckats förhindra klimatförändringen och omvända världen från försumlighet till omsorg. Men likafullt har de berett väg för en vändning  i historien, även om ingen vet när denna vändning kommer att inträffa,när, med Hannah Arendts välvalda ord ”underjordiska strömmar med explosiv kraft plötsligt bryter fram i dagsljuset från ett odaterbart, namnlöst dunkel.”
Clive Hamilton , Den trotsiga jorden

400 år med gruvbolag i solsystemet
Skydda solsystemet från en gruvrusch! kräver forskare i det kommande numret av Astra Astronautica.
   De vill att 85 procent av solsystemet ska reserveras utom räckhåll för mänsklig exploatering så att bara en åttondel återstår för de rymdfirmor som planerar att bryta dyrbara metaller, mineraler med mera där.
   ”Om vi inte tänker på detta nu, kommer vi att fortsätta som vi alltid har gjort och om några hundra år kommer vi att att stå inför en extrem kris, mycket värre än den vi har på jorden nu”, säger Martin Elvis, astrofysiker vid Smithsonian Astrophysical Observatory i Cambridge.
   Rymdgruvföretaget Asteroid Mining Corporation planerar att sända upp en satellit för att prospektera efter malm på närliggande asteroider.
   Tony Milligan, filosof vid Kings College i London, har tillsammans med Elvis analyserat hur snabbt människorna kan förbruka solsystemets lättillgängligaste resurser. Med en tillväxt på 3,5% kan de göra det på 400 år.
   Elvis påpekar att mängden järn i åttondelen av asteroidbältet är en miljon gånger större än jordens samtliga tillgångar.
   Forskarna ser asteroiderna, Mars och andra klippiga planeter som de mest realistiska lokaliseringarna för rymdgruvor.
    ”Vill vi ha städer på hitsidan av månen som lyser om natten? Vore det upplyftande eller förfärande? frågar Elvis.
   Han tillägger att vi kan skicka ut de första expeditionerna för att söka rymdgruvor inom tio år om allt går väl. När exploateringen väl har kommit igång och någon gjort en enorm profit kommer det att bli som  i guldruschens dagar.
Ian Sample, The Guardian 12 maj

Green New Deal
Alexandra Ocasio-Cortez, demokratisk representant i USA:s representanthus har i en resolution utvecklat vad en Green New Deal skulle innebära i praktiken.
   De globala utsläppen är högre än någonsin. Situationen håller på att bli farlig för mänskligt liv. Aktuella siffror visar att vi har knappt mer än tio år på oss att rädda oss själva och andra varelser på vår planet. Handel med utsläppsrättigheter och koldioxidskatt är inte tillräckliga åtgärder.
   Ekonomin måste separeras från verksamheter som innebär stopp för utsläpp av växthusgaser och ekologisk skadegörelse.
   Det blir inte lätt. Den ekonomiska makten blir alltmer koncentrerad. Investeringar i offentlig välfärd minskar. Nuvarande tillväxt bygger på exploatering av resurser som hotar själva vår civilisation.
   Ekonomin måste bli grönare och mer jämlik. De tio procenten rikaste orsakar hälften av utsläppen. Det krävs stora offentliga investeringar för att omvandla ekonomin och stoppa utsläppen.
   Storbritannien behöver också en Green New Deal.
Ur The Guardians ledare 13 maj
 

 

Sluta äta fisk. Det är det enda sättet att rädda livet i haven.
Det handlar om den viktigaste nyheten mänskligheten någonsin fått: den allmänna kollapsen för livet på jorden. Den omfattande internationella rapporten om naturens tillstånd som presenterades i måndags berättar för oss att den levande planeten befinner sig i en dödsspiral.
   Ändå hamnade rapporten inte på första sidan i brittiska tidningar. Ju viktigare en fråga är, dess mindre diskuteras den.
   Jag tänker berätta om de 70 procent av planeten som inte nämndes alls i den snåla nyhetsrapporteringen: haven. I haven kollapsar livet till och med fortare än på land.
   Härom året avslöjade Greenpeace att 70 procent av den brittiska fiskeflottan ägs av fem rika familjer. De minsta fartygen som utgör 79 procent av fiskeflottan tar endast upp 2 procent av fisken.
   Utanför de nationella gränsernas 200 miles är laglöst land. För några år sedan började torsk och makrill återhämta sig, men nu minskar de igen..
   Regeringen påstår att 36 procent av Storbritanniens vattenareal består av skyddade områden. Men kommersiellt fiske är bara utestängt från 0,1 procent av dessa områden.
George Monbiot, The Guardian 9 maj.              

Inga kommentarer: