2019-05-16

Samtal om palestinska barn i israeliska militärfängelser


 
Lördagen den 18 maj kl. 16:00–18:00
på Kvarnby Folkhögskola - Gullvik, Västra Hindbyvägen 14, Malmö


Information

"Det senaste decenniet har ett flertal rapporter av olika organisationer, som FN, Unicef och fristående experter, publicerats som visat att palestinska barn grips, förhörs och fängslas av israeliska militär på den ockuperade Områden och i östra Jerusalem, utan att deras rättigheter tillgodoses.
   Vänsterpartiet Malmö vill uppmärksamma och samtala om denna fruktansvärda situation som palestinska barn utsätts för, genom en fotoutställning och vittnesmål från palestinska föräldrar och släktingar till fängslade barn samt barnens vittnesmål.
   Barnkonventionen ska gälla alla barn oavsett ursprung eller Backgrund. Kom och lyssna och delta i samtalet om grundläggande mänskliga rättigheter för palestinska barn.
   Samtalet leds av: Vänsterpartiets riksdagsledamot Malcolm Momodou Jallow
Arr: Vänsterpartiet Malmö

Läs mer på Facebook»

Inga kommentarer: