2019-05-16

Kommentar om Malin Björks traktamenten

Publicerat 14 Maj 2019
Med anledning av SVT:s granskning av Malin Björks traktamenten vill Malin Björk ge följande kommentarer:
– Jag har, precis som alla EU-parlamentariker, oavsett bostadsort, rätt till traktamente varje gång jag registrerar min närvaro i parlamentet. Eftersom jag bor i Bryssel har jag använt pengarna i tjänsten, framförallt när jag reser till Sverige. Eftersom summorna man får är högre än vad man rimligtvis behöver skriver jag inte alltid in mig när jag är i parlamentet. Därför är det också en självklarhet för mig att betala tillbaka de pengar som blir över, precis som systemet är tänkt att fungera. Det tycker jag alla parlamentariker borde göra.
   – För mig och Vänsterpartiet är öppenhet och transparens viktigt. Därför har jag valt att berätta hur många gånger jag registrerat min närvaro för SVT. Det verkar ingen annan EU-parlamentariker ha gjort. Det innebär att SVT bara har kunnat granska mig och ingen annan parlamentariker.
   – Jag och Vänsterpartiet tycker också att de stora summor som EU-systemet betalar ut till alla ledamöter behöver ses över och att en ökad transparens behöver införas. Det gäller de höga arvodena, kontorsersättningen, traktamentena och konto för resor till andra länder. Vi tycker att ersättningsnivåerna måste minska och att samma krav på redovisning och öppenhet ska gälla alla parlamentariker.

Fakta:
 • 
Varje gång en EU-parlamentariker skriver in sin närvaro i parlamentet betalas ett traktamentet på drygt 320 euro ut.
 • Dessutom har alla EU-parlamentariker en lön på 8.757,70 euro före skatt. Malin Björk betalar, precis som alla Vänsterpartiets förtroendevalda partiskatt till Vänsterpartiet och får ut cirka 29 000 kronor i månaden i lön.
 • Alla EU-parlamentariker får också 4.513 euro i månaden i så kallades kontorspengar som ska gå till kontorsmaterial, seminarier, representation, kontorshyra för en kontorsplats i Sverige med mera. Malin Björk redovisar öppet alla kvitton för sitt kontorskonto.
Läs mer om EU-parlamentarikernas löner och ersättningar.

 

 

Hej,
Jag är stolt över vår EU-parlamentariker Malin Björk och Vänsterpartiets syn på vilka ersättningar och löner som politiker ska ha i förhållande till vanligt folk.
   Idag har SVT en nyhet om att Malin tar fått traktamente för sitt arbete i parlamentet. Självklart har hon fått det. Oavsett var man bor har alla parlamentariker rätt till traktamente. Alla parlamentariker har kostnader för att både bo och jobba i Bryssel och Strasbourg och att kunna vara i Sverige och träffa väljare.
   Vad är det då som skiljer Vänsterpartiets parlamenta-riker från de andra? Först och främst tar Malin Björk ut mindre traktamente än vad hon formellt har rätt till. Det gör hon för att vi vänsterpartister är rädda om skattebetalarnas pengar.
   För det andra berättar hon öppet hur mycket hon tar ut. Den parlamentariker som vill kan stoppa alla dessa pengar i egen ficka. Så gör inte vänsterpartister. Vi håller isär våra egna pengar och pengar som är till för att utföra uppdragen. Vi tar inte emot mer än vad som behövs för de kostnader vi har. Därför betalar Malin Björk alltid tillbaka den del av pengarna som inte krävs för uppdragets kostnader. Vi skulle gärna se att alla andra parlamentariker följde Malin Björks exempel.
   EU systemet har alldeles för generösa ersättningsnivåer och för lite insyn. Det vill vi ändra på. Därför går vi själva före och är öppnare än andra och använder dessutom mindre av pengarna.
Jonas

Inga kommentarer: