2022-05-19

Friday for Future alla fredagar

 

För att följa initiativet startat av Greta Thunberg strejkar vi tillsammans med tusentals människor över hela världen varje fredag kl 12-14.
   Samlade av nätverket “Fridays for Future” (kort FFF) så demonstrerar vi för klimaträttvisa och för att världens makthavare ska ta sitt ansvar i att genomföra den.
   Alla är välkomna att delta och vi är i dagsläget en härlig grupp som ses på Stortorget varje fredag för att strejka och prata klimat.

Noterat efter morgonpromenad, 9 till 11, 15/4 av Gunnar Stensson

  

Flammande maskrosor, flygande fjun, hägg och syren,
blommande kastanjer, lönnar med näsor, gräs- och sädes-ax,
betande hästar, gula rapsfält, smultronblom, hundkex,
vita näsduksblommor med svart ring av ståndare och pistiller
på trädet vid överläkarbostaden i S:t Lars,
fjärilar, humlor och bin, svarta myror, blå trollsländor.
spirande vass, speglade pilar i Höjeåns vatten, groda på näckrosblad,
smaken av almfrön, frodiga nässlor, kådiga kottar,
jäktande svartskarv, vigg med två ungar, dyker plötsligt,
fiskyngel hoppar, vita svanar vilar i vassen,
hallonsnår, fläder, blommande äppelträd,
törnrosknoppar på taggiga kvistar, björnbärssnår,
plommonkart, vinbärskart, krusbärskart, körsbärskart,
näktergalar talar, taltrastar kvittrar, men ingen svala och ingen gök,
vita molntussar, solen skiner.

Turkiet stoppar Sveriges och Finlands Nato-anslutning!

Turkiet förtrycker den kurdiska minoriteten inom landet och bekämpar den kurdiska IPG-milis i Syrien som var avgörande i kampen mot IS.
   Sverige stöder självklart kurdernas kamp för demokrati och frihet inom Turkiet, liksom i Syrien. Också USA och flera EU-länder har som Sverige och Finland beviljat kurdiska flyktingar asyl.
   Nu stoppar Turkiet Sveriges och Finlands Natoanslutning. President Erdogan kräver bland annat att stödet till kurdernas kamp för nationella rättigheter i Turkiet ska upphöra och att de kurdiska flyktingarna ska utlämnas. Annars utnyttjar han sin vetorätt.
   Befrielserörelser och deras företrädare stämplas av auktoritära regimer regelmässigt som terrorister. Putin utmålar ukrainarna som nazistiska terrorister. För apartheidens Sydafrika var Nelson Mandela självklart en terrorist. Israel stämplar det palestinska motståndet som terrorism. Erdogan har lyckats sätta terroriststämpel på PKK och misstänkliggör därmed alla som på något sätt samarbetar med dem. 

            

Turkiets nej visar att Nato-inträdet hotar Sveriges solidariska utrikespolitik. Sverige får inte kompromissa med de demokratiska principerna. 

PalestinaPodden

 

En podcast av Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Välkommen till Palestinagruppernas podcast med spännande gäster och samtal som går på djupet.
   PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet.
   PalestinaPodden produceras av Palestinagrupperna i Sverige. Du hittar den i alla appar och program där poddar finns, såsom Spotify, Acast, Podcaster etc. Och här är poddens egna "hemsida" där man också kan lyssna: 
https://shows.acast.com/palestinapoddenI
Avsnitt nio av PalestinaPodden pratar vi om Al Nakba

Tips om Amnestys Nätverk för kvinnors rättigheter

Här kommer ett tips om ett enkelt, men desto viktigare, sätt att engagera sig för kvinnors rättigheter att slippa mäns sexuella våld.
Hjälp även till att sprida tipset!
Med förhoppningen att du agerar!
Tjatte - Den evige obstinaten 

           

Nätverket för kvinnors rättigheter
Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. När du agerar i vårt nätverk är du en del av Amnestys livsviktiga arbete för kvinnors rättigheter.
Agera!
Följ länken för mer info och anmälan

Världen är på väg mot en klimatkatastrof

FN:s Generalsekreterare Antonio Guterres vid presentationen av FN:s årliga klimatrapport. Fyra negativa  klimatrekord förra året: Koncentration av växthusgaser, höjning av havsnivån och havstemperaturen och havsförsurning.

Stoppa nya vägprojekt och minska biltrafiken!
Statliga klimatrådet.

Försäljningen av bilar i EU tvärnitar. Nyregistreringen föll 20 procent i april.
SDS 19/5

Sverige bör höja takten i klimatomställningen!
Finanspolitiska rådet

Vi liberaler är inte beredda att gå vidare med Klimatpolitiska rådets förslag att införa biltullar. Philip Sandberg, L, och Mia Honeth, L. SDS 19/5
Förbered er då!

I Staffanstorp offras människor och miljö för pengar

Alla andra hälsades välkomna när de kom till Sverige. Bara fyra kvotflyktingar blev sittande kvar på flygplatsen, två barn och deras föräldrar. De skulle till Staffanstorp. Men där styr Christian Sonesson och hans M- och SD-gäng. Till slut tog Vellinge kommun hand om den övergivna familjen.

I västra Staffanstorp gör Microsoft en miljardinvestering.  Mycket pengar och många jobb.  Men jättebygget leder till utsläpp av kvävedioxid och fina partiklar som är mycket farliga att inandas. Invånarna i de närliggande villakvarteren drabbas. De fick ingenting veta. Avtalet mellan kommunen och företaget slöts under djup sekretess. Företaget vägrar att rena de farliga utsläppen. Samtidigt orsakar de hårdgjorda ytorna översvämningar. Vattnet i Lödde å förorenas. Men det finns pengar att tjäna på miljöförstörelsen.
   Staffanstorps politiska ledning försöker tvinga kommunens tjänstemän att bli lagbrytare.   

Rapport från riksdagen: Åland, varg och rysk energi av Hanna Gunnarsson

Jag inledde den här veckan med att göra mitt första besök på Åland! Jag åkte tillsammans med en grupp riksdagsledamöter från olika partier och vi fick många nya kunskaper om Åland, som ju är en självstyrande demilitariserad region i Finland som är helt svensktalande. Vi besökte lagtinget (Ålands folkvalda församling), Ålandsbanken, Fredsinstitutet (se mer om deras viktiga verksamhet på https://peace.ax/) och Penningautomat-förening (Ålands motsvarighet till Svenska spel). Dessutom pratade vi med landshövdingen, Ålands enda riksdagsledamot i finska riksdagen samt Lagtingets talman och träffade politiker från de olika partierna. En mycket bra resa! 
   Riksdagen har dessa veckor väldigt långa voteringar, det är mycket som ska bli klart innan sommaruppehållet. Om inget händer är tanken att riksdagen inte ska var samlad mellan midsommar och slutet av september, även om vi såklart är i tjänst hela vägen fram till nästa riksmöte öppnas efter valet.   

            

Veckans beslut i riksdagen har varit både bra och dåliga. Riksdagen beslutade tyvärr att minska antalet vargar i Sverige, vilket har lett till stora protester i miljörörelsen. Det är såklart väldigt sorgligt. Ett bra beslut var istället att riksdagen har beslutat att uppmana regeringen att upphöra med importen av rysk energi samt driva detta hårdare i EU. Flera bra beslut har fattats på folkhälsoområdet, bland annat om att höja kunskapen om hiv, stärka vaccinationsprogrammet för äldre och statligt ansvar för pollenmätningar. Dessutom har en ny lag om organdonation antagits, för att öka antalet organdonationer. Riksdagen har också skärpt straffet för gravfridsbrott (i dagligt tal styckning av kroppar). 

Riksdagen fattade i veckan ett beslut med mycket kort varsel. Vanligtvis har partierna två veckor på sig att skriva motion på en proposition och sedan behandlas motionerna i utskotten i ytterligare cirka två veckor. Denna gång hade vi ett dygn från propositionen kom till riksdagen till beslutet fattades. Det handlade om möjligheten att ta emot militärt stöd från EU- och Nato-länder, och har skyndats på med tanke på Sveriges ansökan om Nato-medlemskap. Se debatten här.
   För övrigt anser Vänsterpartiet såklart att Sverige absolut inte ska bli medlem i Nato!
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund              

Är Israel en settler-colonial stat? Låg Auschwitz på en annan planet? av Gunnar Stensson

Jag gick till Lunds stadsbibliotek i fredags för att läsa den frispråkiga israeliska tidningen Haaretz i tidningsrummet. Jag sökte en speciell text om Karl Ove Knausgårds roman Min kamp, del 6.
  Det aktuella Haaretz-numret var daterat den 6 maj. Där fångades jag först av en inrikespolitisk debatt om den israeliska högsta domstolens beslut att fördriva palestinierna från några byar på Västbanken. Processen hade pågått i årtionden. Långt ifrån alla israeler gillade domstolens beslut. En kritiker ställde frågan Is Israel a settler-colonial state? En rasistisk stat som erövrar kolonier och fördriver urinvånarna för att nybyggarna ska ta över.
  Eftersom tidningen var tio dagar gammal visste jag att fördrivningen av palestinierna redan genomförts. Den hade varit blodig. Att palestinier dödats hade inte väckt större uppmärksamhet.
   En stor världshändelse var däremot att israeliska soldater hade skjutit Al Jaziras reporter Shirin Abu Aqleh som under lång tid följt utvecklingen på Västbanken. Det har väckt starka reaktioner i den fria världen och sorg och vrede hos hennes kollegor.
   Händelserna gav samma svar på frågan som andra händelser genom årtiondena gjort. Ja, Israel är en typisk settler-colonial stat. Och det finns ett samband mellan Israels politik mot palestinierna och tysk raspolitik under Hitler. 

            

Det jag sökt i Haaretz var inte information om mordet på Shirin Abu Aqleh utan den israeliske filosofen Ari Garfunkels ställningstagande till synen på nazismen i den norske författaren Karl Arne Knausgårds självbiografiska roman Min kamp. Del sex innehåller en 450 sidor lång analys av Adolf Hitlers liv och idéer. Knausgård finner att vem som helst i den västerländska kulturen hade kunnat bli nazist. Han hade själv kunnat bli det om, han vuxit upp vid samma tid som Hitler. Tankarna är inte originella. Vi vet ju att professorer i Lund hyllade Hitler på 1930-talet. Jag presenterade Knausgårds text i VB för något år sedan.
   Rubriken på Ari Garfunkels artikel är Why Auschwitz is not another planet. Ari Garfunkel instämmer med Knausgård. Vi är vana att uppfatta Auschwitz som om det låg på en främmande planet. Men Auschwitz ligger här, mitt i Europa, och det som hände i Auschwitz kan hända igen.


Varifrån kom idéerna om ras och rashygien?
Från USA, naturligtvis. Amerikansk ekonomi byggdes upp av svarta slavar i Södern. Urinvånarna på den amerikanska kontinenten utrotades. Nybyggarna tog över landet. Det var en typisk settler colonial state som grundades. Konstitutionen författades av slavägare. USA försökte under första hälften av 1900-talet styra invandringen så att endast arier, individer som tillhörde förstklassiga raser, fick tillträde till Amerika, inte ”blandrasiga” sydeuropeer eller färgade.
   Teorierna som låg till grund för amerikansk lagstiftning hade utvecklats av ”vetenskapsmän” som rashygienikern Madison Grant vars inflytelserika bok The Passing of the Great Race 1925 översattes till tyska under titeln Der Untergang der Grossen Rasse med en dedikation till Adolf Hitler. Den inspirerade Adolf Hitlers försök att bygga en rasmedveten stat. Som USA.
   Det ledde till Auschwitz.
   Den amerikanske antropologen Charles Kings stora vetenskapshistoriska verk Den övre luftens gudar utkom nyss på förlaget Daidalos i översättning av Henrik Gundenäs. Det är en rik och omfattande bok. Den handlar inte bara om sambandet mellan amerikansk raslära och Hitlers förintelseteorier, utan där finns också en bred berättelse om de amerikanska antropologer som genom sin forskning avförde rasismen och rashygienen från det vetenskapliga tänkandet.

Med kvintettens politik klarar Lund inte hem klimatmålen - trängselavgifter en effektiv åtgärd av Ulf Nymark

Philip Sandberg och Mia Honeth, kommunstyrelse-ordförande respektive gruppledare för Liberalerna, kräver i en debattartikel i torsdagens Sydsvenskan svar från S, MP och V om de kommer att införa biltullar om oppositionen vinner valet i höst. Frågan ställs med anledning av Lunds klimatpolitiska råds förslag om att kommunen borde införa trängselavgifter för att minska utsläppen från transportsektorn. Förslaget är ett bland flera i Klimatpolitiska rådets rapport 2022.


Lunds kommuns klimatpolitiska råd : Rapport 2022
           

Transporter står för hälften av utsläppen
Bakgrunden till rådets förslag är att transportsektorn står för omkring hälften av alla utsläpp av växthusgaser i Lunds kommun. Kommunens mål är att utsläppen från transporter ska ha minskat med 90 procent år 2030, jämfört med år 2010. Hela Lunds kommun ska vara klimatneutral år 2030. Minskas inte utsläppen från transportsektorn dramatiskt under åren framöver, hamnar kommunens inte ens i närheten av målnivån för utsläppen om 8 år.

Ingen korrekt bild av Klimatpolitiska rådets förslag.
Den liberala duons text är en lång uppräkning av vilket elände som skulle drabba Lunds kommun och dess bilister om trängselavgifter införs. Inte minst byarnas bilister skulle drabbas hårt, enligt dem.
För att försöka få idén om trängselavgifter riktigt avskräckande låter de bli att ge en korrekt bild av vad rådet faktiskt föreslår. Vad rådet i själva verket har sagt är följande:
   ”Trängselskatter skulle kunna vara ett alternativ inom transportområdet. Dessa kan vara differentierade för att inte missgynna bilberoende pendlare från byarna.

Liberalernas åtgärdsförslag för måluppfyllelse
Vilka åtgärder vill då Liberalerna genomföra för att få ned utsläppen och nå klimatmålen? Huvudnumret är, inte helt oväntat, ”teknikutveckling”. Haken är ju att även en supersnabb elektrifiering av motorfordonstrafiken inte kommer att fasa ut fossilbränsledrivna fordon. Sådana kommer i stor utsträckning att färdas på våra gator och vägar långt in på 2030-talet. Andra åtgärder som föreslås är ”god tillgänglighet till kollektivtrafik” och ”fler cykelstråk”. Visst det är ju bra, men det finns nog ingen seriös forskare på klimat- och transportområdet som skulle hålla med om att detta ens tillnärmelsevis skulle vara tillräckligt för att nå målen.
En enda av de åtgärder som som nämns kan möjligen ha någon direkt styrande effekt och det är förslaget om att begränsa utsläppstunga transporter i ”vissa områden”. Jag säjer möjligen, för om de utsläppstunga transporterna ersätts av flera, om än mindre utsläppstunga, transporter är inte mycket vunnet.

Styrets politik är inte att minska utsläppen
Paret Sandberg/Honeths text visar med allt tydlighet att liberalerna inte är beredda att vidta åtgärder som har verkligt styrande effekt. Deras politik liknar en låt-gå-politik på klimatets område. Men det är värre än så. Deras och hela kvintettens politik går i själva verket ut på att främja ökat bilresande. Det tydligaste exemplet på detta är deras stöd för breddning av E22 och byggande av en ny motorvägsavfart. Det finns alltför gott om andra exempel: ny väg över Höjeådalen, slopade p-avgifter, nej till förslag om bilbegränsningar i stadskärnan etc. Hur oppositionens olika partier kommer att svara på liberalernas fråga om inställningen till trängselavgifter återstår att se. För min del anser jag det vara ett alternativ som allvarligt bör övervägas. Och gärna differentierade avgifter.

Motkarneval och Vietnamdemonstration av Gunnar Stensson

Stadsparken grönskade i slutet av maj 1970. Gröningen var full med ungdomar. Träd Gräs Stenar framträdde på Vita Scenen ett par gånger. Annars spelade lokala grupper från Lund. Allt var gratis. Ingen av de agerande fick något honorar. Lunds FNL-grupp och vänstergrup-per som KFML var arran-görer. De hade inga pengar. Detta skulle vara en folklig karneval – en Motkarneval till den vanliga Lundakarnevalen som var ett exklusivt studentarrangemang med mycket stora resurser.
   Jag hade utsetts av FNL-gruppen att ansvara och samarbetade med Peter Larsson som senare blev en av de ledande i FIB/K i Lund och hade Jan Guillou som gäst när Säpo grep honom i samband med IB-skandalen. Vår förebild var stora improviserade festivaler i USA.
   Lilla Teatern var ansluten till arrangemanget. Scenen låg då i en stor villa på Sandgatan, intill karnevalsområdet. Ett par veckor tidigare hade Lilla teatern haft premiär på Kent Anderssons pjäs Flotten. Föreställningen fick goda recensioner i Sydsvenskan och Arbetet. Femåriga Sara satt i knäet hos killen som skötte ljuset. Hon ritade också affischen
   Två eller tre föreställningar spelades för fullsatta hus (max 70 personer per gång). Karin kom inte hem förrän klockan fyra på natten. Ett par musiker i Träd Gräs Stenar övernattade hos oss. Vi kände varandra väl från Framnäs folkhögskola. Dagen efter var alla dagenefter. Våra kamrater satt på balkongen i utanför vår lägenhet och drack stora mängder öl.
   Motkarnevalen fick ingen publicitet, vare sig före eller efter, men vi tyckte den var lyckad. Ganska mycket folk och fint väder.

Ho Chi Minh dog i september 1969. Karin och jag hade nyss kommit till Lund. Nu skyndade vi till Lundagård för att delta i demonstrationen. Ho Chi Minh som blivit en symbol för den antikoloniala kampen. Lundagård myllrade av studenter. FNL-flaggor och ett par stora röda banderoller vajade i vinden.
   Vi fick syn på Johan och Anna-Klara, mina gamla vänner från 1954. Anna-Klara hade en barnvagn med en nyfödd baby. Långt om länge gav sig demonstrationen i väg. Anna-Klaras mamma stod på trottoaren. När hon fick syn på oss ropade hon ganska argt att Anna-Klara måste lämna ifrån sig barnvagnen och gick in i tåget och hämtade den. När vi kom fram till Stortorget hade antalet demonstranter blivit ganska stort. Ett par tal hölls. På torget satt en musiker med ett dragspel i knäet. Det var en skådespelare ur den grupp som hade flyttat till Göteborg och utvecklats till Nationalteatern. Med sitt dragspel ledde han sången av ”Befria södern”.

Höstterminen 1969 hade vi flyttat till studentbostadsområdet i Ulrikedal. Jag studerade med bibehållen lärarlön kulturgeografi och ekonomisk historia. Karin tog kontakt med Lilla Teatern. Martin började andra klass och fick kamrater som följde honom hela vägen till juristutbildningen. I Ulrikedals familjeområde bodde studenter från Afrika, Asien och Latinamerika. Sara blev snabbt vän med femåriga Cecilia från Peru och Bontle från Sydafrika. De kunde springa fritt i det slutna bostadsområdet. En gång stal de min plånbok
   När jag i trots och vantrivsel hade avbrutit mina studier 1956 hade universitetet cirka 3000 studenter. Nu var de 21000, sju gånger så många. Och alla hade fått sin första utbildning i grundskolan. En kunskapsrevolution och en demokratisk revolution! De brände sina studentmössor.
   Vi som studerade kulturgeografi var inte representativa. Vi var nämligen nästan alla lärare i åldrarna 30 till 50. Kulturgeografin var mycket givande. Jag uppskattade särskilt studiebesök i Malmö och andra skånska kommuner och ett påkostat besök i Köpenhamn där vi träffade politiker och stadsplanerare. Samtidigt pågick den stora kommunreformen där just kulturgeografiska frågor diskuterades.
   Jag studerade också ekonomisk historia och skrev en ganska omfattande uppsats om hur den svenska solidaritets-politiken hämmades av USA. Många vänster-studenter där. Utanför föreläsningssalen såldes revolutionära skrifter, Maos lilla röda, Proletären och Gnistan.

Jag hade blivit godkänd FNL:are efter en studiecirkel där jag lärde mig mycket om basarbete. Stadsdelsgrupp Söder samlades varje måndag i en lokal i Parentesen. De första veckorna sålde jag Vietnam-bulletiner i det nybyggda Klostergården. Senare flyttade jag till Knut den stores torg. Där stannade jag till 1975. Systemet var stängt på lördagen så där bildades stora köer på fredagskvällarna. Snön kom i oktober 1969 och låg till april 1970.
Gunnar Stensson