2020-05-28

Friday for Future alla fredagarUnder Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
Håll utkik på hemsidan och i gruppen efter ev andra aktiviteter på fredagen. Några personer finns vid lunchtid på plats på Stortorget under behörigt avstånd till varandra.


 

Nationell skostrejk, lördag den 30 maj

Lördag kl. 11:00–14:00, Stortorget Lund

Placera dina skor på torget kl 11-13, gärna med namnlapp eller banderoll. Vi kommer att vara en liten grupp på behörigt avstånd från varandra på plats.

Till lundabor och andra Svanenvänner!Fredagen den 29 maj kl. 12.00 är alla Svanens vänner och stödjare välkomna till vår planerade manifestation utanför Apoteket Svanen på Kyrkogatan.
   Det här är årsdagen av vår förra manifestation när vi, genom en mycket uppmärksammad demonstration, lyckades förhindra den nedläggning av apoteket som då var beslutad.
   Nu har det gått ett år och vi väntar fortfarande på besked om Svanens framtid. Under vintern har en arbetsgrupp inom Svanens vänner arbetat intensivt med uppvaktningar av bland annat Svanens ägare Apoteket AB, dess ledning och statens representant i bolagets styrelse. Vi har dessutom uppvaktat berörda departement och lokala politiker. Vi har samarbetat med stadsantikvarie Henrik Borg, föreningen Gamla Lund, Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet, Lunds universitetshistoriska sällskap och Apotekarsocieteten.
   Nu vill vi gärna ha besked. Till vår manifestation på fredag har vi bjudit in representanter från Apoteket AB och lokala politiker. Vi vill ha ett svar på vad som ska hända med Lunds snart 400-åriga apotek.
Låt Svanen leva vidare!

Det här gäller inför fredagens manifestation
Tid: fredag 29 maj kl. 12
Plats: Kyrkogatan 5, utanför apoteket Svanen. Kommer många står vi också på andra sidan gatan framför domkyrkoforum (fysisk distansering gäller). 

Skylt: Tag gärna med en enkel skylt som kan hållas i händerna. Text på temat att Svanen skall få vara kvar.

Poeten, dramatikern och skådespelaren Karin Stensson avled den 27 maj 2020


Inget får hindra mig
vid min avfärd
En enda ton
hög som en födande
kvinnas skrik
Eld Glöd Aska
Jord och det som var jag
och Jord
Karin S.


Hon fick Lunds stads kulturpris 1997, bland annat för sitt nyskapande arbete med kultur i vården.

Göran Palm och föreningen Liv i Sverige tilldelade henne Trampcykeln 1998
 ”Föreningen Liv i Sveriges hederspris till de kulturens trampcyklister som ständigt långt från allfarvägarna spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv om sin hemtrakt.”
 
Karin var, förutom allt annat som denna kulturella allsysslare var, en viktig skribent i VB. Inte lika frekvent och långskrivande som sin make Gunnar men sådan är poetens roll jämfört med prosaisten. Att poesin för den sakens skull ger läsaren mindre har jag aldrig trott på. Karin hade ett stort kontaktnät så det finns säkert fler som vill dela minnen och tankar i VB:s spalter framöver.
Mina tankar går till hennes stora familj i denna sorgens stund.
Göran Persson, red

 

Foto: Marie Hegnelius
Tänker mycket på min kära vän Karin, som i dag lugnt fått avsluta sitt liv med Er i sin stora fina familj omkring sig och jag minns - med stor tacksamhet - teaterpjäser, poesi och musik som hon skrivit och framfört och som betytt mycket för mig och djupt berört mig.
Ja, med tillgivenhet och tacksamhet kommer jag att minnas min kära vän Karin.
Marie Hegnelius
 

Karin vid valborgsfirandet på Sankt Lars
Foto: Marie Hegnelius

 

Jag ser ett löv
på en gren
Det ser så ensamt och
övergivet ut.
Snart faller det
och lägger sig på marken
blir tillplattat av fötter.
Ge inte upp, säger jag,
du kommer igen
som ett grönt strå.
Vi är många som blivit
tillplattade och som
kommit igen.
Karin S.Klokt beslut: Budgetfullmäktige skjuts fram till i höst
av Ulf N

I onsdags gick kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid ut och sa att budgetfullmäktige, som varar i tvenne dagar, ska hållas enligt på planerad tid den 16-17 juni. Sammanträdet skulle hållas på Arenan med full uppsättning ledamöter, 65 mandat. Plus ersättare. Hur detta rimmade med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller smittorisker och riskgrupper sa Helmfrid inte ett ljud om.
   Efter protester från oppositionen går kommunstyrelsens ordförande på torsdagen ut och meddelar att han kommer att föreslå att förslaget till budget dras tillbaka och att beslut ska tas först i höst. I detta instämmer nu Helmfrid.

Det är ett klokt beslut av Philip Sandberg, sannolikt hans klokaste beslut under mandatperioden. Både S, MP och V har alltsedan pandemiutbrottet förespråkat en förläggning till hösten av budgetsammanträdet. Inte bara smittorisker har talat för det, utan också det faktum att budgetförslagen i huvudsak bygger på ekonomiska prognoser som gjordes innan pandemin bröt ut. Och när valda ombud i riskgrupper är förhindrade att delta i sammanträdena uppstår ett i längden inte försvarbart demokratiskt underskott.
   Nu räknar kommunen med att till i höst, kanske redan till fullmäktiges augustisammanträde, kunna få fram en teknisk lösning som gör det möjligt att genomföra fullmäktigesammanträden på distans.

Rapport från riksdagen: Extra ändrings-budget nummer 6 och 7... av Hanna Gunnarsson

De extra ändringsbudgetarna med anledningen av pandemin och coronakrisen är nu sju till antalet. En åttonde ändringsbudget sägs komma innan sommaren. Detta är ju ett unikt arbetssätt för riksdag och regering, det vanliga är att vi beslutar om budget vår och höst, med möjlighet till en ändringsbudget vid varje tillfälle för sådant som behöver justeras. Men nu är vi ju i ett extraordinärt läge.
   Den sjätte extra ändringsbudgeten uppgår till 76 miljarder kronor och innehåller nya bestämmelser om permitteringarna, mer verktyg mot ekonomisk brottslighet, att gränsen för gåvor utan förmånsbeskattning höjs tillfälligt till 1000 kronor (för att anställda ska kunna få gåvor i form av t.ex presentkort hos lokala företagare) samt att förmånsbeskattningen på fri parkering också tas bort tillfälligt. Vänsterpartiet står bakom den extra ändringsbudgeten men hade önskat hårdare skrivningar om bland annat permitteringarna. Den sjunde extra ändringsbudgeten uppgår till 24 miljarder och innehåller bland annat utbildningssatsningar, studiestartsstöd, tillfälligt högre bostadsbidrag, bidrag till föreningar, ersättningar till kollektivtrafik och tidigarelagt järnvägsunderhåll. Många av dessa saker är ju väldigt bra och viktiga.
 
I veckan debatterade och beslutade riksdagen om en ny lag för att förhindra hedersrelaterad brottslighet med bland annat ett nytt brott, barnäktenskapsbrott samt möjlighet att besluta om utreseförbud för barn som befaras utsättas för äktenskap eller könsstympning. Vänsterpartiet röstade för lagen i sin helhet, men hade velat ha tydligare kriterier för riskbedömning när det gäller utreseförbud. Vänsterpartiet representerades i debatten av Ilona Szatmari Waldau, som arbetat mycket med dessa frågor tidigare som kommunalråd i Uppsala. Se debatten här »
   
Vår motion med våra tankar om lagförslaget finns här » och ett kort utdrag kan läsas nedan.

Under veckan har LAS-utredningen blivit högaktuell, då den snart kommer att lämnas in till regeringen. I Januariöverenskommelsen mellan S, Mp, C och L finns en punkt om att försämra (“modernisera och göra mer flexibel”) anställningstryggheten. Försämringarna i LAS (och införande av marknadshyror) är Vänsterpartiets “röda linjer” mot regeringen. Läggs dessa förslag fram hotar vi med en misstroendeförklaring. Jonas Sjöstedt har debatterat dessa frågor mot framförallt centerpartiet i olika medier (bland annat Agenda i SVT) den senaste veckan. 
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund


Motion till riksdagen 2019/20:3560 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Kort utdrag (red)
Rapporten Ung 018 visar att 19 procent av alla flickor i undersökningen inte får välja sin partner själv, valet är antingen villkorat (14 procent) med att föräldrarna ska godkänna partnern eller också väljer föräldrarna partnern (5 procent). Bland pojkar är motsvarande siffror 11 procent respektive 1 procent. Bland flickor, som undersökningen bedömer lever i en hederskultur, uppger 26 procent att föräldrarna väljer deras framtida partner men hela 41 procent är oroliga för att de inte själva ska få bestämma sin framtida partner. Risken och oron för påtvingat äktenskap är påtaglig för många ungdomar.
   Mot den bakgrunden har vi varit positiva till att regeringen tillsatte den utredning som ligger till grund för förslaget som vi lyfter i denna motion.
   Vänsterpartiet anser dock inte att en egen brottsrubricering för brott med hedersmotiv är rätt väg att gå. Kvinnojourer och andra organisationer som arbetar med dessa frågor avvisar att detta skulle ha avsedd verkan. Det finns i stället andra åtgärder som i första hand bör vidtas.         

Blomprakt i ”Världens trädgård” av Ulf N


Världens trädgård

Lunds kommunala bostadsbolag, LKF, har tillsammans med sina hyresgäster på Vikingavägen på Linero, skapat ”Världens trädgård”. Trädgårdens tema är ”Mångfald, gemenskap och rekreation” och vill spegla den mångfald som finns på Linero. Trädgårdens centrum symboliserar världens mittpunkt och är en plats för möten och avkoppling.
   Just nu blommar bland annat azaleor och rhododendron i många olika färger. Det är en fantastiskt vacker plats som skapats i den förr ganska trista utemiljön på Vikingavägen.
   Gör en utflykt till ”Världens trädgård”, glädjas över blomprakt och över att lineroborna fått en sådan förnämlig och prunkande mötesplats!
 


Linero - världens mittpunkt

Var det fler än jag som blev lurade? av Göran Persson

När jag kom hem från landet och städade undan fem dagars brev och tidningar på hallmattan så låg där dessutom ett långt handskrivet A4-papper, spännande. Tog så klart upp det först och det hade en fullskriven baksida också, dubbelt spännande.
   Dubbel besvikelse inträffade när jag förstod att det var ett massutskick från Philip Sandberg. Ja, först trodde jag så klart att det kom från Kommunstyrelsens ordförande. Fast när jag kom till slutet förstod jag att jag det var fel, detta var från honom personligen och bekostat av honom själv.
   Blev plötsligt tveksam till V:s förslag att sänka politikerlönerna rejält. Är det verkligen rätt väg när KS-ordföranden varken har råd med dator eller skrivmaskin för att inte tala om porto till ett brev. Att bara ha en blå kulspetspenna och vara tvungen (av Liberal-ideoligiska skäl gissar jag) att skriva på ett något ljusare men dock blått papper är nästan på gränser till armod.
   Tänkte även bemöta innehållet i sak men det är redan gjort på ett förtjänstfullt sätt i sydsvenskan av Alexander Kuprijanko. Jag återger slutklämmen i hans artikel nedan tillsammans med en länk till artikeln.
För den som inte haft lyckan att få pappret så kan det läsas här »
 
Sandberg säger sanningen – men inte hela sanningen, 27 maj 2020

Sammantaget hade skolan och äldreomsorgen behövt få en bit över 300 miljoner kronor, inte knappt 300 miljoner kronor, mer 2021 jämfört med 2020 för att ens kunna täcka sina ökade kostnader och därmed upprätthålla samma nivå på verksamheten. Eftersom man inte får så mycket pengar måste man fortsätta att spara nästa år, om Lundakvintetten får igenom sitt budgetförslag.
   Så visst säger Sandberg sanningen i sitt brev till Lundaborna – men inte hela sanningen.
Läs hela artikeln här »

Under ytan av Lars


I dagens Sydsvenskan uttrycker Saab Kockums förhoppningar om ubåtsexport till Holland. Det är ju en lysande idé då en stor del av Holland ligger under havsytan.

S-kistan redo att sänkas i jorden


 

Göran Greider, ledare i ETC 20200527
Läs hela ledaren här »

Slutet av ledaren
Januariavtalet skrevs i en helt annan tid än den som nu råder. Att hålla fast vid varje punkt i detta avtal är verklighetsfrämmande och vittnar om en häpnadsväckande brist på öppenhet och sensibilitet för vad som äger rum i ett samhälle.
   Och Stefan Löfven (S) är så uppenbart fast i sin erövring av två små mittenpartiers stöd att han inte längre klarar av att uttrycka den ideologiska ståndpunkt som måste vara socialdemokratins: att löntagarnas intressen måste definiera partiets själ.

Under coronakrisen har Socialdemokraterna hittills stigit som en raket i opinionsmätningarna. Om ett halvår kan de vara tillbaka på sina låga siffror. För även om utredningen inte blir lag, så är risken överhängande att fackföreningsrörelsen pressas till en så dålig överenskommelse om arbetsrätten att massor av löntagare tappar tron på både det socialdemokratiska partiet och facket.
   Stefan Löfven kan gå till historien som den S-ledare som blev officiant på partiets begravning. Jag hoppas det inte blir så. Men marken skakar.         

Israels planerade annektering av Palestina


 
Onsdag 27/5 sände Olof Palme International Center ett mycket bra seminarium med titeln:
Annektering – Spiken i kistan för fred?
Presentation: 
Israels nya regering har som plan att annektera alla bosättningar på Västbanken, trots högljudda protester från omvärlden. Är det spiken i kistan för en fredslösning?
Veckans Studio Solidaritet på temat Israel- och Palestinakonflikten gästas av Evin Incir (S) och statsvetaren Anders Persson. Modererar gör Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare.

Ni som missade seminariet kan se det här »

Skriv under kampanjen och hjälp till att sprida uppropet!


 
Palestinavänner, skriv under: Stoppa försäljningen av israeliska bosättarviner på Systembolaget
Det skulle betyda oerhört mycket för palestinierna om du också skrev under kampanjen för denna viktiga fråga.
   Varje namn som läggs till listan skapar momentum och gör det troligare att vårt mål blir verklighet.
Till kampanjen »

Tackar på förhand!

Lästips från Tjatte

Tycker detta är en intressant frågeställning ur ett marxistiskt perspektiv, kring frågan om produktionens organisering inom en mycket snar framtid. En framtid som vi till viss del redan är inne i.
   Att jag jag vidarebefordrar den är väl för att den är så att säga prekärt-aktuell. Fyndigt ordval eller??  :-)
Kh Tjatte
 


Vad är det för fel på medborgarlön?
Av Pål Steigan

Ingress: Den här artikeln "Vad är det för fel på medborgarlön?" finner jag viktig och jag har fått fin hjälp till översättning.
Jag har tidigare publicerat en besläktad artikel “Robotar skall bygga robotar i Kina” – Vad händer då med profitkvoten? Den fokuserar på en annan fråga – som titeln visar.
Läs artikeln här »

Den som vill kan läsa den på norska här »

Hva er galt med borgerlønn?
Av Pål Steigan 28. april 2020
Borgerlønn eller garantert grunninntekt blir igjen lansert som et forslag til svar på den massive økonomiske krisa vi fortsatt bare står ved begynnelsen av. Ideen med borgerlønn er at den skal være, som det står i Wikipedia: «en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.» Men det må vel være fint? Garantert inntekt uten å jobbe! Eller?

Sverige och Europa? av Gunnar Stensson

”The Guardian view on Europe and Covid-19: time for an true solidarity.”

Sverige och Europa?

I förra veckans VB kritiserade vi Göran Löfvens och Jonas Sjöstedts perspektivlösa EU-politik, särskilt i förhållande till de sydeuropeiska länder som drabbats hårdast av pandemin.
   Före brexit låg den svenska EU-politiken nära den brittiska (och indirekt den amerikanska), konstaterar Katarina Engberg som intervjuats av Erik Magnusson i Sydsvenskan (Rådgivare: Sverige måste in tidigare i förhandlingar 25/5).
   Nu har Storbritannien (och dess tyranniske storebror USA) övergett Europa av ansvarslöst nationalistiska skäl. Kvar ligger den vilsna svenska lilla båten och vaggar i atlantillusionernas förrädiska dimmor.
   Nu domineras EU av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron, som båda förespråkar ett starkare, mer solidariskt EU och en generösare politik mot de länder och företag som coronakrisen slagit hårdast mot. 
   Men Löfven vill varken satsa på ett starkare EU eller bistånd till medlemsstater som hamnat i kris.
   Han vill inte liera sig med Östeuropas auktoritära länder som Ungern och Polen.
   Han är kallsinnig mot Sydeuropas länder som Spanien och Italien som vädjar om EU-bistånd.
   Då återstår bara att ansluta sig till de rika småländerna Österrike, Danmark och Nederländerna. De är visserligen på grund av sin litenhet i stort behov av ett EU med en fungerande inre marknad, men de vill inte betala vad det kostar. De kallas snåljåpar.
   EU:s socialistiska partier försöker pressa socialdemokraterna i Danmark och Sverige att i stället stödja EU:s återhämtningsfond
   Onsdagen den 27 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en tvåårig långtidsbudget med en återhämtningsfond på 500 miljarder euro som de 27 medlemsstaterna ska låna upp till låg ränta på den internationella kapitalmarknaden och sedan betala ut som bidrag till de länder som drabbats hårdast av coronakrisen. Dessutom ska 250 miljoner utdelas som lån.
   Budgeten föreslår också att de globala miljardföretagen Facebook, Google och Amazon ska beskattas av EU. En särskild koldioxidskatt ska införas som ett led i klimatpolitiken.

   De 27 staterna måste enas och förhandlingarna blir hårda. Risken är att Sverige hamnar i periferin, menar Katarina Engberg.

Spanien som står i centrum för EU-politiken fick nyligen en socialistisk regering. Regeringspartierna Unidas Podemos och Socialistpartiet har infört medborgarlön för att motverka pandemins skadeverkningar.
   De föreslår också en progressiv förmögenhetsskatt, både för att få fram tillräckliga resurser till vården - som försummats av tidigare högerregeringar - och för att uppnå en nödvändig omfördelning av Spaniens extremt ojämlika ägande.
   De tusen rikaste spanjorerna förfogar över 25 procent av alla tillgångar i Spanien.
   Genom att införa progressiva skatter på upp till 90 procent räddade Storbritannien, Japan, Västtyskland och USA sina ekonomier efter andra världskriget.
   Eftersom endast förmögenheter på över en miljon ska beskattas och då endast med 2 procent kommer den föreslagna förmögenhetsskatten inte drabba medelklassen. Den kommer att tillföra samhället tio miljarder euro per år.
 

‘This necessary lockdown has brought, in Spain and in every country that has been forced to adopt this kind of measure, an intense economic and social crisis.’
An empty Las Ramblas, Barcelona.
Photograph: David Ramos/Getty Images
 
Förslaget om förmögenhetsskatt kommer att leda till aggressiva attacker från ytterhögern och många av de rika och mäktiga, skriver Pablo Echenique, talesman för Unidas Podemos i The Guardian 25/5.

Framgafflat – om cykel och trafik: Lund tappar i cykelranking och om olyckor med elrullbrädor med mera av Ulf N


Lund tappar sin topplacering i nationell cykelranking

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella årliga granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Det är ett verktyg både för cyklister, lokala förtroendevalda och trafikplanerare för att se hur den egna kommunen förhåller sig i jämförelse med andra kommuner.
   Nu har 2020 års Kommunvelometer publicerats. För tredje året i rad koras Uppsala till Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats i årets rankning kommer Linköping och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.
   Och Lund? Lund halkar neråt i rankingen. I fjol kom kommunen på tredje plats, i år blir det bara en sjätteplacering. Det är framför allt en låg investeringsnivå per capita i infrastruktur och drift och underhåll för cykel som gör att kommunen inte kommer högre upp i rankingen.


   Ingen lär kunna bli särskilt förvånad över att Lund förlorar sin plats i toppen – satsning på cykeltrafiken är inget kännemärke för den styrande kvintetten.

Trafikolyckor med elrullbrädor i Malmö
Malmö gatukontor har nu sammanställt och redovisat 2019 års trafikolyckor med elrullbräda. Det handlar enbart om olyckor där en skadad fått uppsöka akutmottagningen för vård. Totalt rapporteras 108 sådana olyckor. 77 av dem var singelolyckor och ungefär hälften av dem berodde direkt på felaktigt förarbeteende. 24 av olyckorna var kollisionsolyckor. Och vid sju tillfällen har en fotgängare eller cyklist skadat sig när de kört eller ramlat på ett elrullbräde som legat i vägen.
Innebär 108 olyckor en hög risknivå? Det kan jag inte uttala mej om. Jämför en med cykelolyckor, där 536 skadades och uppsökte akuten under samma tidsperiod – alltså fem gånger fler cykelolyckor - kan en väl kanske tänka sej att olycksrisken för elrullbrädor per fordonskilometer ligger ganska högt i förhållande till cykel. Sannolikt är den totalt cyklade sträckan i Malmö betydligt längre än fem gånger totala elrullbrädessträckan.

Positiv utveckling för lokala flygplatser
Det är inte bara de stora flygplatserna som har en positiv, dvs nedåtgående, utveckling av antalet resenärer i dessa coronatider. Resandeutvecklingen är också positiv på flesta lokala småflygplatserna. Antalet resenärer minskar dramatiskt och är på sina ställen praktiskt taget nära noll. Nu meddelas att Ängelholms flygplats läggs ner, i varje fall tillfälligt. Visst är det tragiskt för de ca 40 anställda att mista sitt jobb, men satsning på en omställning till ett hållbart trafiksystem leder till nya arbetstillfällen. Hur det ser ut för Skånes andra onödiga flygplats, Kristianstads, är mej obekant, men det är bara att hoppas att situationen ser likadan ut där.
För övrigt kan jag inte låta bli att också nämna en icke-skånsk onödig flygplats; den i Karlstad Redan i fjol gick den back 36 miljoner, och året resultat blir förstås inte bättre. Det är bara att hoppas att MP Karlstads förslag om att kommunen ska lägga ner flygplatsen blir verklighet. Annars blir det dyrt för skattebetalarna i staden. Det kommer inte att få dem att skina som Sola i Kallsta.

Planetärt Kasino

Mitt verk, Planetärt Kasino, går nu att beskåda i Göteborg (nära Liseberg mittemot ICA Fokus). Väggen är 25x4 m och tog mig tio hårda arbetsdagar att göra. Tack Trafikverket för förtroendet.
Max Gustafson
  

2020-05-21

Friday for Future alla fredagarUnder Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
Håll utkik på hemsidan och i gruppen efter ev andra aktiviteter på fredagen. Några personer finns vid lunchtid på plats på Stortorget under behörigt avstånd till varandra.


Foto: Pressbild från nätverket Klimatsverige 

Sko-strejk för en klimatsmart omstart
lördag den 30 maj


Lördag den 30 maj arrangeras sko-strejker för klimatet på minst 22 platser i Sverige. Gräsrotsinitiativet kommer från SaturdaysForFuture, Klimataktion och lokala FridaysForFuture-föreningar i Leksand, Malmö, Ekerö, Lund, Höör (29/5), Kristianstad, Uppsala (29/5), Lysekil och Årsta. Sko-strejken vill att stimulans- och stödpaketen i coronapandemins kölvatten ska, med omsorg om människor och miljö, vara klimatsmarta och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle. 
 - I varje kris finns en möjlighet att skapa ett bättre samhälle. I en tid när människor inte får samlas i stora grupper blir sko-strejken ett sätt att påminna politiker om alla människor som de senaste åren engagerat sig för en snabb omställning för att lyckas med Parisavtalet, säger Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion.
Läs mer om aktionen »

Folkmusikens dag – utomhus!
Välkommen till en dag i folkmusikens tecken!
Kulturen i Lund söndag 24maj k 13 - 17

Varje år arrangerar vi denna dag i samarbete med Lunds Spelmansgille och Folkuniversitetet. Det blir folkdans och musik på olika ställen i friluftsmuseet/parken. Hela evenemanget hålls alltså utomhus!
   Ingen förbokning, ingår i entréavgiften. Fri entré för alla som bär folkdräkt och/eller har med instrument!
   Entréavgifter: Vuxen 130 kr, pensionär 100 kr, student 65 kr. Fri entré för besökare 0–18 år samt Kulturens medlemmar. 

Aktion för spänger över Höje å

Det lär pågå hemliga förberedelser för att öppna gränsen mellan Lund och Flackarp genom att bygga spänger över Höje å, både i den täta vegetationen vid Källbymölla och i snåren väster om byggverksamheten vid järnvägsbron.
   Förråd av plankor och stolpar samlas i hemliga upplag. Spett, spadar, spik, hammare och släggor anskaffas. Rekognosering för att finna de bästa platserna pågår. Avsikten är att slå till någon av de ljusa majnätterna och snabbt genomföra en samtidig aktion på båda ställena.
   Vilken natt det blir är hemligt så länge ingen kan knäcka kodmeddelandena på Facebook.När? Hur många? Var?

S och V sviker solidariteten med Europas folk
av Gunnar Stensson

Motsvarande 5000 miljarder kronor ska lånas upp gemensamt av EU och ges till de svårast drabbade områdena i Spanien, Italien och Grekland, föreslog Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron i måndags kväll.
    ”Extraordinära omständigheter kräver extraordinära åtgärder”, fastslog Angela Merkel.
   Hela EU hotas om inte de rika länderna visar mer solidaritet med de länder som drabbats hårdast av corona-pandemin, framhöll Macron.
   Spanien och Italien, liksom EU-kommissionen, EU-facken och Europeiska centralbanken stöder förslaget, men det måste godkännas av EU:s samtliga medlemsländer för att gå igenom.
   Sverige väntas säga nej tillsammans med de länder som ingår i ”snålalliansen”: Österrike, Danmark, Nederländerna och alltså Sverige.
   Nej, säger Stefan Löfven.
    ”Varje tanke på gemensam upplåning måste avvisas”, säger Jonas Sjöstedt.

”Inte en krona till coronan” är rubriken på en artikel av Petter Larsson som riktar skarp kritik mot regeringens och Vänsterpartiets avvisande av corona-obligationerna. 
   Tekniskt går förslaget ut på att EU tar upp lån med unionens samlade ekonomi som säkerhet. För skuldtyngda länder skulle det innebära lån till mycket lägre räntor och vara en garanti för att inget land går bankrutt. Det kostar oss nästan ingenting. Men det kan rädda ekonomin i Sydeuropa och därmed i resten av EU.
   Svenska företag är beroende av underleverantörer i Sydeuropa. Deras direktinvesteringar inom unionen uppgår till 2000 miljarder kronor. Vad skulle de pengarna vara värda om bankerna i Spanien eller Italien kollapsar?
   70 procent av den svenska exporten går till EU-länder. Av rent egenintresse borde Sverige välkomna corona-obligationerna. De vore en investering för svenskt näringsliv och svenska jobb.

Men Peter Larsson har inte bara ekonomiska argument. Corona-obligationerna vore också en investering i antifascism, fastslår han.
   Lega-ledaren Matteo Salvini hotar att ta Italien ur EU: ”Jag hoppas pro-europeerna har förstått att om Europa är hunger och död och uppoffring så är det inte en framtid vi måste lämna i våra barns händer.”
   Lega-partiet är ett av de många väletablerade högerradikala nationalistpartier som skulle kunna gripa den politiska makten genom att kanalisera den folkliga frustrationen över häxbrygden av massarbetslöshet, skuldsättning och nedskärningar som kan skyllas på eliten i Bryssel.
 

 
Demokrater och jämlikhetskämpar vill omvandla EU. De menar att våra nationella eliter har svikit oss. Vi måste rädda idealet om ett enat Europa från dem.
   The Guardian publicerade den 20 maj ett gemensamt upprop av European Alternatives grundare Lorenzo Marsili och ordföranden i European Democracy Lab Ulrike Guérot.
   Under rubriken Elites have failed us. It is time to create a European republic uppmanar de till sammankallandet av De europeiska medborgarnas kongress om Europas framtid, som skall utgöra basen för en modern konstituerande församling.
   Kongressen är en kombination av social rörelse och politisk aktör.  Den skall anta en plattform som blir en samlingspunkt för alla dem som vill motstå Europas splittring i nationalism.
 

 

Thomas Piketty är inne på liknande tankar. Han menar att EU måste omformas till ett jämlikhetsprojekt, inte avskaffas. Den fria rörligheten måste förenas med en gemensam skatte- och socialpolitik, inklusive vård och skola. Ett internationellt finansregister måste utformas för att få in de rikaste i systemet.
   Läs mer! VB har varken utrymme för eller kunskap om alla aspekter på Europas kris i corona-pandomins spår. Vi råder läsarna att ta del av demokratiuppropet i The Guardian 20 maj.

Marknadens tragedi av Gunnar Stensson


Karin i Kvartebo mjölkade inte lika bra som sin tvillingsyster Kerstin. Vid sextiden hämtade de korna i hagen. Klangen från ledarkons skälla gjorde dem lätta att hitta. De hade namn som Gullros, Bella och Göta.  Göta var besvärlig, hon kunde sätta klöven i spannen.
   Mjölken skulle köras till mejeriföreningen i Hohult och det tog hela dagen, så bönderna turades om. Ibland följde Karin med sin pappa när det var hans tur. De selade Silva och åkte och hämtade spannarna i Kvartebo, Brandstorp, Fjärdingsmåla, Gamla Älghult och Bubbetorp. Sedan körde de genom skogen till mejeriet i Hohult där de lastade av dem. Dit kom många andra mjölkskjutsar. En gång om året hade mejeriföreningen fest. Det var en av årets roligaste dagar.
   Kerstin och hennes make Gösta Andersson har brukat gården i Kvartebo de senaste 30 åren. De är nu i 80-årsåldern och tänker sälja sina sista nötkreatur i höst efter sommarbetet.
   De upplever jordbrukets utveckling de senaste 30 åren som ett stort svek, och de irriteras av påståenden om att deras betande kor skulle bidra till klimatupphettningen genom att fisa när de släpper sina koskitar i gräset mellan björkar, aspar, ekar och granar.
   Karin och jag har ett torp i Bolet i Kvartebo. Vi vill att betande kor och kalvar ska hålla hagmarkerna öppna och göda gräset och blommorna med koskit.

Detta apropå Peter Fällmar Anderssons artikel Ett bondeuppror för 2020 (SDS 16/5), som han inleder genom att berätta hur han den 16 maj står på gården i Svinshult som hans farfar en gång ägde och ser en boskapsvagn köra bort den nuvarande ägarens fyra sista kor.
   Artikeln kritiserar den också hos svenska mjölkbönder förekommande industriella kohantering, som IPCC i höstas utpekade som ett klimathot och som nyligen avslöjades i två ohyggliga reportage i Uppdrag granskning.
   I artikeln presenteras två nya böcker om jordbrukspolitik: Kornas planet – om jordens och mångfaldens beskyddare av Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren; och Levande landskap – en resa till framtidens jordbruk av Mats Ahlberg. Jag ska köpa bägge två till Kerstin och Gösta, men först ska jag läsa dem själv.
   Artikeln avslutas med ett uttalande av forskaren Kristina Belfrage ur Levande landskap:
   ”Marknadsekonomin – som vi ändå lever under – fungerar så att den som bryr sig minst om sin jord, minst om fåglarna, insekterna och pollinatörerna, och bryr sig minst om sina husdjur och anställda, den vinner.”
   På samma sätt fungerar marknadsekonomin i skolor, sjukvård och åldringsvård.

2020-05-14

Friday for Future alla fredagarUnder Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
Håll utkik på hemsidan och i gruppen efter ev andra aktiviteter på fredagen. Några personer finns vid lunchtid på plats på Stortorget under behörigt avstånd till varandra.
 
 
 


Nationell skostrejk för kimatet
Lördagen den 30 maj kl 11-13 strejkar vi på flera platser i Sverige via att sätta ut skor, då vi bara kan vara ett fåtal personer på plats. Kom till Stortorget, sätt ut dina skor och skriv i besöksboken! Hämta dina skor igen kl 13.

Webbinarium: Röd politik för en grön giv
Corona-pandemin har kastat Sverige och världen i en kris för människors hälsa, trygghet och för samhällets ekonomi. Samtidigt är vi inne i en pågående kris för klimatet och ekosystemen
   Vänstern i Sverige behöver utveckla en politik som genomför en snabb och rättvis klimatomställning samtidigt som bygger upp samhällets ekonomi och motståndskraft samt avskaffar de allt större sociala och ekonomiska klyftorna som vuxit fram i Sverige de senaste 30 åren.
   Till Vänsterpartiets nästa kongress har det lagts flera motioner som berör frågan. Det finns också initiativ från andra håll inom vänstern som driver frågan.
   Hur ser en rödgrön ny giv för Sverige ut? Hur skapar vi en rättvis och hållbar väg ut ur krisen? Hur bygger vi rörelsen för detta?
   Välkomna till ett angeläget websamtal om vänsterns väg i en helt ny situation för Sverige och världen.
Ulf Jarnefjord, Trade Unions for Energy Democracy, TUED
Jens Ergon, journalist och aktiv i Reformisterna
Tove Pehrsson, ledamot av Vänsterpartiet Storstockholms Miljö- och klimatutskott
Moderator: Deniz Butros, ledamot av partistyrelsen, Vänsterpartiet
Obs! Anmälan krävs till detta webbinarium. Välkommen att registrera dig här:
Arrangörer: Vänsterpartiet Storstockholms miljönätverk i samarbete med ABF Stockholm

Den sista bron

Förra veckan efterlyste Veckobladet en spång över Höje å väster om järnvägsbygget för vandrande och löpande motionärer. Brobyggarna har sedan dess faktiskt gjort det möjligt att köra stora maskiner över ån. Innanför avspärrningen. Men det vi efterlyste är en spång för människor. Utanför avspärrningen!
   Nu spärrar Lund i stället gränsen till Staffanstorps kommun genom att riva bron på vägen till Flackarp. Det är länge sedan det talades om Klostergårdens stationsområde.
   Motdraget är enkelt: bygg ännu en spång, denna gång vid platsen för Källby mölla. Det kan göras på några timmar.
   Så blir det också i sommar möjligt att nå leden längs åkerrenen söder om ån utan att behöva ta omvägen via St Lars.
 


Enkel och billig bro, kan Lund ha råd med två?

15 maj: Minnesdagen över 72 års palestinsk flyktingkatastrof – al-Nakba av Ulf N


 

Denna vår för 72 år sedan fördrevs 700 000 palestinier från sitt land av den judiska krigsmakten. Den 14 maj utropades staten Israel. Den 15 maj är minnesdagen över ”katastrofen”, al-Nakba, som är den palestinska benämningen på den fördrivnings- och terrorprocess som judiska militära styrkor bedrev under stor del av våren 1948. Den mest uppmärksammade terroraktionen är den som de judiska terroristorganisationerna Irgun och Sternligan genomförde i den palestinska byn Deir Yassin. Barn (varav 30 spädbarn), kvinnor, män, åldring massakrerades.

Rensning av surdegen
En mera storskalig terroraktion riktades med staden Haifas palestinska befolkning. 50 000 palestinier fördrevs och många mördades i april i ett militärt angrepp kallat ”Rensning av surdegen”. De judiska styrkornas befälhavare utfärdade ordern: ”Döda varje arab ni träffar på, sätt eld på alla brännbara föremål …”.

Upptrappning av apartheid
Hundratals städer och byar förstördes av de judiska styrkorna. De 700 000 flyktingarna och deras ättlingar, som i dag uppgår till ca 7 miljoner, har aldrig tillåtits återvända.
   I dag har al-Nakbadagen en fördjupad innebörd: Israel står uppenbarligen i begrepp att annektera delar av Västbanken. Annekteringen kommer att innebära att Israel skärper och trappar upp apartheidpolitiken, mer rivning av palestinska och förstörelse av palestinska byar. Den palestinska katastrofen förvärras.

Efter coronan: ökad jämlikhet eller kapitalets diktatur?
av Gunnar Stensson


Klimatdebattören Naomi Klein har publicerat en ny viktig text i The Guardian 13/5 under rubriken How big tech plans to profit from the pandemic.
   Artikeln beskriver hur de globala teknikbolagen nu griper tillfället att öka sin makt och räckvidd, samtidigt som coronaviruset fortsätter att döda tusentals människor varje dag.
   Maskiner övertar makten. Anya Sonalker, ledare för ett elektronikföretag, har sagt: ”Intresset för den människolösa, kontaktlösa tekniken ökar. Människor kan smittas, inte maskiner.”
   Naomi Klein fruktar en framtid där de privilegierade får nästan allting levererat hem, via strömmad teknologi eller fysiska leveranser medelst förarlösa fordon eller drönare, samtidigt som systemet uppehålls av tiotals miljoner som hålls undangömda i magasin, datacentra, litium- gruvor, industriella jordbruk, köttprocessingfabriker och fängelser, där de utsätts för sjukdomar och hyperexploatering.
   Hon fruktar en framtid där varje rörelse, varje ord och varje relation kan spåras och datasparas i ett samarbete mellan regeringar och teknikgiganter.

En stor intervju av journalisten Laura Spinney med Thomas Piketty, aktuell med den tusensidiga Capital and Ideology, återfinns i samma nummer av Guardian under rubriken Will coronavirus lead to fairer societies?
   Thomas Piketty analyserar ur ett historiskt perspektiv de möjligheter att bygga rättvisare, mer jämlika samhällen som corona-krisen kan öppna.
   Ojämlikheten vid sekelskiftet 1900 orsakade världskrigen, ryska revolutionen och pandemin spanska sjukan som främst drabbade de fattiga. Dessa chocker ledde till att jämlikare samhällen skapades i Europa och Nordamerika under första halvan av 1900-talet, både i USA och Storbritannien, men främst i socialdemokratiska länder i Nordeuropa.
   Tomas Piketty konstaterar att coronan beräknas kunna skörda 40 miljoner dödsoffer. Det är en tredjedel av antalet omkomna i spanska sjukan 1918.
   Rätt svar på corona-krisen vore att återuppliva socialstaten i norr och påskynda dess framväxt i den globala södern. Denna nya socialstat skulle kräva ett rättvist skattesystem och ett internationellt finansregister som gjorde det möjligt att inordna de största och rikaste bolagen i systemet.
   Det nuvarande systemet med fri kapitalcirkulation som etablerades på 1980- och 90-talen uppmuntrar till skatteflykt för miljonärer och multinationella. Det hindrar fattiga länder att etablera ett rättvist skattesystem och undergräver deras möjlighet att bygga upp en social stat.
   Corona-pandemin kommer att legitimera satsningar på hälsovården. Den kan bli en positiv kraft för ett jämlikt samhälle. Men pandemin skapar också främlingsfientlighet och nationalism.
   Trump i USA och Orban i Ungern är farliga exempel. Europaunionens sönderfall efter Storbritanniens brexit är ett annat. Ansvaret vilar på oss.

Lästips: Viruset kan öppna dörren till en bättre värld

Eftersom DN är gratis att läsa på nätet fram till midsommar så följer här ett lästips därifrån.
Publicerad 2020-05-12


Man och kvinna beundrar utsikten över Kathmandu i Nepal, en av städerna där luftföroreningarna har minskat betydligt. Foto: Subash Shrestha

Finns det förnuftiga skäl är vi redo att göra förbluffande stora förändringar i våra liv. Coronapandemin har gett oss en lektion i livets fatala korthet som kan vara början på någonting mycket större, skriver författaren Carsten Jensen.
Coronakrisen är ett stort socialt experiment som i många avseenden liknar en hemsökelse eller prövning. Hur stort avkall på hävdvunna vanor och privilegier var vi beredda att göra för att rädda livet? Hur långt räckte vår uthållighet när det handlade om att suspendera en helig vardag som vi tills i går inte bara tagit för given utan också betraktat som oangriplig?
   Experimentet tycks ha lyckats över all förväntan. Finns det förnuftiga skäl är vi redo att göra förbluffande stora förändringar i våra liv.
   I en del amerikanska stater, exempelvis Michigan, har demonstrationer genomförts mot nedstängningen av samhället. Demonstranter, som på gatorna burit runt på en arsenal automatvapen som skulle göra Islamiska staten grön av avundsjuka, har krävt att guvernören Gretchen Whitmer ska fängslas. Men i stället för att utgöra den amerikanska frihetsdrömmens främsta fanbärare är fanatikerna, i de flestas ögon, en oansvarig minoritet som ingen stöder, bortsett då från en annan oansvarig minoritet, USA:s president Donald Trump.
Läs hela artikeln »

Palestinagruppen Stockholm: 72 år sedan Al-Nakba / Katastrofen började


 
Al-Nakba, katastrofen, där hundratusentals palestinier fördrevs uppmärksammas den 15 maj - i år det 72 år sedan och generationer av palestinier i flyktingläger slåss fortfarande för rätten att återvända. 

Historisk återblick
Under den franska invasionen av arabvärlden, 1799, erbjöd Napoleon judarna att få Palestina som sitt hemland. Detta förverkligades inte just då men idén levde vidare.
   I början av 1900-talet aktualiserade britterna denna plan samtidigt som sionisterna sökte stöd hos de västerländska makterna för en massinvandring av judar till Palestina och för att få stöd för rätt till landet. Britterna hade naturligtvis ingen moralisk, politisk eller laglig rätt att lova bort ett land som hörde till araberna men 1917 deklarerade den dåvarande brittiska utrikesministern, Arthur James Balfour, deras stöd för ett “nationellt hem för det judiska folket” i Palestina. Den stora tillströmningen av sionister möttes av palestinskt motstånd men stora landområden blev nu israeliska bosättningar och tiotusentals palestinier förlorade sina hem. Izz Al-Din Al-Qassam, en syrisk ledare bosatt i Haifa, manade till väpnad revolt men 1939 slogs upproret ned och palestinierna fann sig nu slåss mot två fiender; den brittiska kolonialmakten och de sionistiska väpnade styrkorna.
   FNs generalförsamling föreslog att Palestina skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Vid denna tidpunkt utgjorde dock judarna i Palestina ungefär en tredjedel av befolkningen men förslaget innebar att de skulle få 55 procent av landet. Palestinierna och deras allierade avslog förslaget. Sionister accepterade dock, kanske inte helt överraskande, förslaget - men de accepterade inte de föreslagna gränserna utan kampanjade för att få en ännu större del av det historiska Palestina.
Budskapet var tydligt: Palestinierna måste lämna landet eller dö.
I början av 1948 hade de sionistiska styrkorna ockuperat dussintals palestinska städer och byar och fördrivit tusentals palestinier därifrån - inte sällan genom organiserade massakrer. Samma dag som de brittiska styrkorna drog sig tillbaka, 14 maj, utropade den sionistiska ledaren, David Ben-Gurion, staten Israel. Både USA och dåvarande Sovjetunionen erkände omedelbart Israel. Över en natt hade palestinierna blivit statslösa. Allt medan den etniska rensningen fortsatte utbröt krig mellan den nya staten Israel och de omkringliggande arabländerna.

Folke Bernadotte

FN utsåg den svenska diplomaten Folke Bernadotte till medlare i konflikten. Han såg palestiniernas lidande och uppmärksammade deras svåra situation. Bernadottes försök att få en fredlig lösning och ett slut på den etniska rensningen tog dock stopp när han avrättades av den sionistiska rörelsen i september 1948. Mordet planerades av Sternligans operativa chef i Jerusalem – en man med det något ironiska efternamnet Zetler.

Den stora katastrofen 

Enligt den israeliska historikern Ilan Pappe var strategin att fördriva palestinierna från deras land en långsam och medveten process som tog sin början i mars 1947 under möten mellan sionistiska och militära ledare. Palestinierna attackerades, dödades och fördrevs ut ur Palestina till olika flyktingläger. Många räknade med att bara fly undan striderna för att därefter kunna återvända till sina hem men i mitten av juni 1948 fattade Israels regering ett formellt beslut om att inga flyktingar skulle tillåtas återvända. 
   Den palestinska nakban slutade dock inte 1948. Den pågår fortfarande liksom det palestinska motståndet!

Läs mer på vår hemsida »

Frihet Jämlikhet Broderskap! av Gunnar Stensson

Jag studerar just nu två böcker, amerikanen Erik Olin Wrights Antikapitalism och fransmannen Thomas Pikettys Capitalism and Ideology.
   Båda författarna vill uppnå ett framtida jämlikt samhälle. Båda ser jämlik utbildning som ett viktigt redskap. Båda tar sin utgångspunkt i respektive nations historiska vilja att uppnå jämlikhet.
   Amerikanen Wright citerar USA:s självständighetsför-klaring 1776: ”Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är jämlika; att de av sin skapare tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa.”
   Fransmannen Piketty utgår från franska revolutionens slagord Frihet Jämlikhet Broderskap.
   Båda konstaterar att folkets kamp för jämlikhet förråddes. Äganderätt gick före jämlikhet. Även ägandet av slavar sågs som en rättighet. Fyra av USA:s första presidenter var slavägare. Napoleon återinförde ett hierarkiskt, penningstyrt system i Frankrike.
   Båda forskarna menar att kampen för jämlikhet hela tiden pågått och måste fortsätta. Båda skrev sina verk före corona-pandemin. Om det är något som den har avslöjat så är det jämlikhetens nödvändighet, inte minst inom vård, omsorg och skola.

I hela mitt liv har jag känt vrede mot ojämlikhet. Från min hemort Älghult var jag praktiskt taget den ende som utbildades i Växjö Högre Allmänna Läroverk. Därhemma hade jag begåvade kamrater som fick klara sig med sex års folkskola. Läroverksmössan och studentmössan plågade mig som värsta sortens översitteri. Under åtta år kämpade jag mig igenom föråldrade och till stor del meningslösa ämneskurser. Det fanns annat att läsa i de kala inackorderingsrum där jag tillbringade sex nätter i veckan. Femton månaders värnplikt på Kronobergs regemente kändes som en befrielse. Där fick jag vara bland folk.
   Men när jag kom till Lund 1954 mötte jag samma gamla överklasshögmod i än mer förhatlig form, uppblåst av allsköns konventioner och ceremonier. Jag flyttade till Göteborg och tog min fil mag där med bland andra Erik Lönnroth som lärare.
   Efter examen blev jag folkhögskolelärare - att arbeta på den tidens gymnasium var otänkbart. Jag tjänstgjorde ett par år i Axevalla där jag fick många begåvade elever som strävade att uppnå grundskolekompetens – de hade gått ut folkskolan ett par år innan grundskolan infördes. Många blev poliser och sjuksköterskor.
   Ja, grundskolan var en stor utbildnings- och jämlikhetsreform som också min far hade kämpat för. Den genomfördes tidigt hemma i Älghult. Mina yngre syskon fick förmånen att gå i enhetsskolan, som de första grundskolorna kallades. Nu förfuskas de av ojämlikhetens giriga skolkoncerner.

1963 fick jag en tjänst i Framnäs folkhögskola utanför Piteå. Där fanns bland annat en flerårig musikutbildning och jag blev bekant med många senare  framgångsrika musiker. I Norrbotten växte missnöjet mot förhållandena i gruvorna och efter några år strejkade gruvarbetarna i Kiruna och Svappavaara. Det förändrade den svenska arbetsmarknaden. Av mina elever fick jag Marx´ Kapitalet.
   Samtidigt jäste det i Lund. Staden framstod som den rödaste i Sverige 1968. Jag flyttade dit 1969 för att läsa kulturgeografi och därefter utbilda mig vid lärarhögskolan i Malmö.

Jag kom att tänka på allt detta när jag råkade få ögonen på en statistik över antalet studenter i Lund 1950-1970.  I Lunds universitet 1950 stoltserade 2922 uppblåsta småstadsöverklassare i frack och studentmössa. Under de två följande decennierna genomfördes grundskolans utbildningsrevolution. Alla fick tillgång till kunskap. När jag återvände hit hade grundskolerevolutionen nått Lund: antalet studenter hade tiodubblats till 21 139. De demonstrerade mot USA:s krig i Vietnam! Och de brände studentmössor. Jag kom att stanna.
   Nu ska jag fortsätta att studera Wrights och Pikettys forskning om kampen mot ojämlikhet i historien, nuet och framtiden. Båda är övertygade om att jämlikhet inom och mellan länder måste uppnås om vi ska klara jordens upphettningskatastrof.

Afghanistan har stängt sina gränser, myndigheterna fortsätter att deportera av Bertil Egerö

Med en dåres envishet driver Migrationsverket och gränspolisen sin verksamhet vidare i gamla hjulspår, som om situationen i Afghanistan inte betyder någonting alls. I Migrationsverkets förvar lider de som ska deporteras, ofta efter flera månaders ’fängelse’, nu även av risken att smittas av Coronan. Skyddsåtgärder saknas. Samtidigt förbereds nu ett förslag till migrationspolitik, vars innehåll hade kunnat skrivas av SD.
   Röda korset reagerar med orden ”kan inte tolereras”. Civilsamhället driver envetet sina kampanjer vidare, tunga namn återfinns bakom appeller till regeringen att ersätta sin hårda linje med en där medmänsklighet råder. Till och med SvD har i ledarstick antytt att politikerna gått för långt i SD:s riktning. Inom socialdemokraterna lär motsättningarna växa.
   Vi som jobbar med dess frågor får två råd: ”Fortsätt att driva på”, och ”Fokusera på MP”. Välkomna att delta i kampen.
   Ingrid Eckerman, initiativtagare till det stora nätverket ’Stoppa utvisningarna till Afghanistan’, med många tusen medlemmar, har gjort en sammanställning av läget i Afghanistan just nu, se nedan.

Afghanistan är inte säkert av Ingrid Eckerman

Vid den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm oktober 2018 konstaterades att "Afghanistan inte är säkert, det finns inga säkra områden och det blir värre" [1] och att EU undervärderar hur farligt landet är [2].
Våren 2019 varnade Lifos, Migrationsverkets experter, i sin rapport [3] om för vad som kan hända om USA drar tillbaka sina trupper: ”Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till våldseskalering. I ett värsta scenario skulle detta kunna medföra en situation liknande den som uppstod i Afghanistan efter att Sovjetunionen lämnat landet 1989. Detta värsta scenario skulle kunna innebära statskollaps, sönderfall, fraktionalisering utifrån etniska skiljelinjer och i förlängningen fullskaligt inbördeskrig.”
   Den 25 februari 2020 undertecknade USA och talibanerna en fredsöverenskommelse, utan att regeringen konsulterats [4]. Den innefattade att regeringen ska släppa 5 000 talibanfångar, att talibanerna ska släppa 1 000 fångar från regeringsstyrkorna, att talibanerna och regeringen ska börja samtala med varandra, och att talibanerna ska upphöra med sitt samarbete med IS. Dessutom fanns en "informell" överenskommelse om att talibanerna skulle minska våldet med 80 % [5].

Fakta om Afghanistan [6, 7, 8]

Afghanistan är Asiens fattigaste land. 55 % lever under fattigdomsgränsen. Spädbarnsdödligheten är högst och medellivslängden lägst i världen, enligt SIGAR. Stora delar av befolkningen har inte tillgång till sjukvård. 40 % av barnen i Afghanistan är tillväxthämmade. Arbetslösheten är 30 %, bland unga 40 %, och förväntas öka när utländska trupper försvinner. Torka och befolkningsökning har lett till brist på vatten, bland annat i Kabul.
   Antalet döda och sårade i strider har fortsatt att öka sedan 2015. Mänskliga rättigheter, framför allt för kvinnor men även för barn, är gravt eftersatta [9]. Släktfejder kan vara i generationer. Nyligen mördades sju medlemmar i en familj som en hämndaktion. En 18-årig flicka mördades av sin bror för att hon ville välja sin make själv [10].
 

 
Hur är situationen för "återvändare"?
Omkring hälften av de ensamkommande ungdomarna har vuxit upp i Iran eller Pakistan, där också många av barnfamiljerna levt. Afghanistan är därför ett främmande land för dem.
   UNHCR har beskrivit situationen för "återvändare" från Europa [11]. Återvändare identifieras inte bara via språket utan också på grund av "oislamskt beteende", t.ex. ögonkontakt. De hotas av talibanerna då de anses vara otrogna och ha förrått sitt land. Även polis och regeringsstyrkor ifrågasätter att de är "afghaner". Deras egna familjer och hembyar anser ofta att de gjort något kriminellt eftersom de skickades tillbaka. Det är ovanligt att återvändarna har mer än tillfällig kontakt med sin familj. Barn har beskrivit hur de gör allt för att dölja att de återvänt från Europa.
   Det är mycket svårt att hitta arbete eller starta eget, utan att ha välvilligt inställda släktingar. De flesta barn kan inte längre fortsätta i skolan. Många får arbeta, ofta i farliga verksamheter.

Vad har hänt?

Flera månader efter valet var det två personer som båda utropade sig till president [12]. Detta minskar regeringens möjligheter att agera. Vem är det som bestämmer?
   Under årets första månader minskade våldet. Men efter "fredsavtalet" har talibanerna ökat våldet kraftigt, och många civila har dödats eller skadats. Talibanerna har inte hörsammat president Ghanis vädjan om vapenvila under ramadan. Nu är det inte självmordssprängningar i storstäder. I stället försöker man omringa mindre städer på landsbygden och säkra stora vägar. Dock attackerades nyligen Läkare utan gränsers klinik i Kabul. Observatörer anser att det är tydligt att talibanerna har som mål att ta över landet.
   Regeringen har släppt några hundratal talibanfångar ur fängelserna. Talibanerna har endast släppt ett fåtal regeringssoldater. USA har börjat tillbakadragningen av sina trupper, vilket ger talibanerna mer utrymme. Tillbakadragandet har dock hämmats av corona [13]. Samma sak gäller NATO:s trupper.
   I samband med coronakrisen i Iran har strömmen av återvändande flyktingar ökat [14]. En del av dem kan återvända till sina hemorter, men många blir kvar i storstäderna och de flyktingläger/ slumområden som utvecklats där. Antalet internflyktingar ökar, med alla de problem som det medför.
   Coronan sprider sig i landet. Att befolkningen är ung (halva befolkningen är under 20 år) kan göra att infektionen inte slår så hårt. Å andra sidan har livsmedelskrisen blivit akut under corona, och enligt Rädda barnen hotas sju miljoner barn av undernäring [14]. De kommer att vara mer känsliga för denna liksom för alla andra infektioner, och barnadödligheten kan förväntas stiga ytterligare.

   Arbetslösheten ökar på grund av nedstängning av samhället. Chansen för "återvändare" som saknar socialt nätverk i landet att kunna etablera sig, dvs. få en anställning eller starta eget, är i princip obefintlig. Även som tiggare är det att vara svårt att dra sig fram, då gatorna är tomma.

Vilka ska utvisas?
De som hotas av utvisning är
 • 2 000 barn med sina föräldrar som nu lever i limbo
 • 1 000 tonåringar som fyller 18 efter att ha varit fem år i Sverige
 • 7 000 unga vuxna utan yrkesutbildning, nu papperslösa
 • Upp till 7 000 unga vuxna med fullgjord gymnasieutbildning men som ej får anställning i tid
 • Ett okänt antal unga flickor som förväntas gifta sig med en medelålders släkting
 • Ett okänt antal ensamstående kvinnor som ibland flytt från familjen
 • Ett okänt antal män som eftersöks av talibaner då de arbetat för regeringen

Av dessa
 • har ett stort antal aldrig varit i Afghanistan, eller bara som små. De är uppvuxna i Iran eller Pakistan.
 • har många inte en enda användbar kontakt i Afghanistan.
 • har en del familjen i Iran eller Pakistan, men nu är gränserna stängda. Det är dyrt att skaffa pass. Ensamma män släpps inte alltid in i Iran, det kan krävas att man gifter sig först.
har en del släkt i Afghanistan, men det är släkten som är fienden, t.ex. på grund av hedersbrott.
 • är en del eftersökta av talibaner och andra väpnade grupper. Djungeltelegrafen har fått hjälp av internet och TV, och det är mycket svårt att gömma sig i Afghanistan.
 • är en del kristna, ateister eller hbtq-personer. För att de inte ska utsättas för trakasserier, hot och våld måste de gömma sin livsåskådning eller sexuella läggning, vilket man inte ska behöva enligt konventionen om mänskliga rättigheter.

Dessutom
 • En enda verkställd utvisning kostar 97 000 kr enligt Riksrevisionen 2020.
 • Utbildning är en investering. Gymnasieungdomarna kommer att ha kostat samhället hälften av vad en svenskfödd ungdom kostar när de tar studenten. Någon annan har betalat de cirka 15 första åren. Vid en utvisning är detta en bortkastad investering. Detta påpekas av kommunpolitiker från alla partier utom SD [15].
 • Vi behöver fler ungdomar 15-25 år, eftersom vi har för få svenskfödda för att till exempel klara vården av gamla framöver (se bild) [16, 17].
Författare: Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Referenser
1. "Afghanistan är inte säkert" Amnesty press 18.10.2018
2. Do the migration authorities in EU underestimate the insecurity in Afghanistan? Pressmeddelande 14.10.2018
3. Afghanistan - säkerhetsläget i Ghazni 2.0 Lifos 29.5.2019
4. Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war BBC News 29.2.2020
5. US warns Taliban to curb attacks after exit deal calls for 80 % cut to violence The Guardian 2.5.2020
6. Om (o)säkerheten i Afghanistan, speciellt Ghazni Se referenslista. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 1.6.2019
7. Säkerheten i Afghanistan augusti 2019 Se referenslista. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 10.8.2019
8. Afghanistans skakiga framtid - talibanvälde eller kaos? Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 28.8.2019
9. Afghanistan - mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 december 2018 UD, offentliggjord av regeringen 18.6.2019
10. Horrific murder of teenage girl again puts spotlight on Afghanistan's 'honor' killing Radion Free Europe 7.5.2020
11. Afghanistan: Compilation of Country of origin information (COI) relevant for assessing the availability of internal flight, relocation or protection alternative (IFA/IRA/IPA) to Kabul UNHCR Dec 2019
12. Another Afghan election crisis and the challenge of power-sharing usip.org 10.3.2020
13. Coronavirus disrupts troop withdrawal in Afghanistan New York Times 18.3.2020
14. Return of undocumented Afghans from Pakistan and Iran. Weekly situation report UN IOM 8-14.3.2020
15. Över sju miljoner barn i Afghanistan hotas av undernäring Rädda barnen i TV4 1.5.2020
16. 38 lokalpolitiker: Utvisa inte de ensamkommande Aftonbladet 5.5.2020
17. Kostnaderna för utvisningar är skyhöga - låt dem stanna!
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 23.3.2018
 


2020-05-07

Friday for Future alla fredagar


 
 


Göran Greider på Twitter


Bygg en spång över Höje å! av Gunnar Stensson

Många lundabor går eller springer längs åkerrenen söder om Höje å, fortsätter när de kommit halvvägs till Värpinge nedför trappan i åbrinken till bron över ån och återvänder på gång- och cykelstigen längs den norra stranden.  
   Men nu är den norra passagen under bron avstängd. Man kan visserligen fortsätta upp till stan via stigar väster om järnvägen, men det är inte något alternativ för dem som bor i Klostergården.
 Problemet kan lätt lösas med en spång över ån, en enkel bro av några plankor, kanske med ett räcke. Den skulle vara till nytta för alla som vill njuta av naturområdet - också när fyrspåren är färdiga.

Stadsfullmäktige bröt mot lagenLäsare har undrat varifrån VB hämtat uppgifterna om brottslighet i samband med Åkerlund och Rausings etablering i Lund 1938. De finns i Lunds Historia, del 3, sid 123. Sverker Oredsson är författare till denna utomordentligt intressanta del. Där står bland annat följande:
   Lunds stadsfullmäktige tog 1938 under stort hemlighetsmakeri i strid mot kommunallagarna ett beslut som innebar att man erbjöd Åkerlund och Rausing en stor subvention.

En statlig utredning sammanfattade 1954 brottet så här: ”Då en av landets större industrier i pappersbranschen skulle lokaliseras till Lund fick bolaget utan vederlag 30 000 kvadratmeter mark för industribyggnad och staden förband sig att kostnadsfritt iordningsställa vägar samt elektricitets-, vatten- och avloppsledningar. Fri anknytning till av staden anordnat anslutningsspår till SJ medgavs.” Kommunen och kapitalet. Men 1954 var brottet sedan länge preskriberat.           

71 procent av Europas befolkning stöder basinkomst
av Gunnar Stensson

Det är resultatet av en undersökning som historikern Timothy Gordon Ash har låtit ett team från Oxford genomföra. Bakgrunden är den ekonomiska pandemi med en arbetslöshet långt över 10 procent i många europeiska länder som redan härjar och kommer att förvärras.
   ”Minimum vital income” har redan genomförts i Spanien och landets premiärminister kan tänka sig att den blir ”ett permanent ekonomiskt instrument” efter krisen.
   Timothy Gordon Ash ser införandet av basinkomst som ett viktigt ekonomiskt steg mot ökad jämlikhet. Samtidigt oroas han av Trumps och Xi Jinpings ansvarslösa konfrontationspolitik och de reaktionära krafterna i Europa med Ungerns Victor Orban i spetsen.
   I VB 13 finns en artikel om basinkomst, inspirerad av samhällsforskaren Wrights Antikapitalism.
Läs Timothy Gordon Ash i Guardian 6 maj!