2017-03-23

Idag är himlen grå och trist av Karin S

Idag är himlen grå och trist
Jag tror jag all min livslust mist
Men trots allt kroppsligt sönderfall
så blir det vår i alla fall
och vårens växtkraft sprider sej och solen läker dej och mej

Konsert

Helgeandskyrkan
Lördag 25 mars kl 17
Ensembler från LIMUS

Doc Lounge Lund: The Grown Ups

Who you love and where you work are things all adults should get to decide themselves. But what if you're still being seen as a child?
(Doc Lounge är på engelska sedan januari 2017.)
 

 
ABOUT THE FILM
For almost their whole life a group of friends 40 year olds have been classmates. They have passed all their grades and now dont want to continue complying with school obligations. They outlive their parents and they are aware that they have been in school longer than most teachers and they are sick and tired of being students. They are grownups and they want to be treated as grownups. They always believe that when their parents died, they would be able to do everything they weren't allowed before, like living on their own, driving, hanging out, having sex, being parents, getting married, and having a real job. But things are not changing for them, they have Down Syndrome and they have to deal with the frustration of living as if they were still ten years old, when they are almost fifty. Director Maite Alberdi draws us into the microcosm of these young adults through her intimate observation, free from commentary.
   Director: Maite Alberdi
   Country: Chile, the Netherlands, France
   Year: 2016
   Language: Spanish, English subtitles
   Time: 2017-03-28 19:00
   Place: Mejeriet
   Entrance: Standard ticket 80 kr. Sudent/senior (pensionär) 60 kr
Trailer »

Byggtiden för fyrspåret Arlöv-Lund förlängs ett år

Förändringen innebär att fyrspåret blir klart ett år senare, men innebär inte längre byggtid för stationen i Klostergården.
   Finansieringen av sträckan och arbetet med järnvägsplanen har försenats efter en tvist med den konsult som arbetat med planen.
   Fyrspåret beräknas kunna tas i drift år 2024. Byggstarten sker som planerat 2017. Entreprenör kan vara på plats efter sommaren.
   Allt enligt Trafikverket

När kapitalismen blir en religion blir allt varor
av Gunnar Stensson

Maria Küchen har samtalat om kapitalism och religion med dominikanerbröderna i Lund. De utgick från Walter Benjamins text ”Kapitalismen som religion” från 1921. Adam Smith, nationalekonomins och laissez faire-liberalismens grundare, trodde på en ”osynlig hand” som ordnar allt till det bästa.
   Maria Küchen konstaterar att kapitalismen är grundlös religion. (SDS 22/3)
   Avståndstagandet är centralt i kristendomen och har stöd i evangelierna.
   Jesus varnade kapitalisterna. ”Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Markus 10, vers 25.
   Jesus tålde inte vinningslystnad. ”I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord och till dem som sålde duvor sade han: ”Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.” Johannesevangeliet 2, vers 13
   Nej, Jesus var ingen marknadsivrare. Idag skulle han kanske sagt: Gör inte skolan till en varuhall!
   Han varnar för falska profeter: ”Akta er för de falska profeterna som kommer till er som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna dem.”
   Tyvärr känner de flesta så kallade kristna inte till Jesu antikapitalism. Till exempel Kristdemokraterna verkar helt okunniga.
   Kapitalisterna i Jerusalem blev förstås ursinniga och spikade upp Jesus på ett kors.

Sagan om president Rumpa Del 4. 100 000 Rumpaskolor av Mr. Hyde

Välkommen Betsy, sa president Rumpa, log brett och bredde ut armarna. ”Se inte så rädd ut.  Du ska bli min utbildningsminister. Du ska fixa en billigare skola än den Obama belastade oss med. 13 procent billigare. Jag ska ju bygga en mur och fixa bomber så jag kan bomba Kina tillbaka till stenåldern, som Nixon brukade säja under Vietnamkriget. Det kostar! Och så vill jag skilja de rika, smarta eleverna från alla jävla dumhuven, idioter, svartingar, invandrare och kriminella.”
 

 
”Javisst, president Rumpa. Ska ske!” svarade Betsy DeVos och log självsäkert.
   ”Du får kalla mej Donald.”
   ”Tack Donald. Jag tänker göra som i Blekinge...”
   ”Blekinge! Fucking Blekinge! Varför nämner du Blekinge? Kan dom fixa sånt?
   ”Dom har jobbat på det i 25 år. Och dom har lyckats.
   ”Förklara. Men kort!
   ”Skolorna är privata. Regeringen delar ut skattemedel till barnen. Det kallas skolpeng. Sen konkurrerar skolorna om barnen. Rena slavmarknaden, faktiskt. Många barn, många skolpengar. Men det gäller att få dom billigaste barnen – dom som är billigast att undervisa, alltså. Dom lockar man med höga betyg och förstås en rejäl marknadsföring. På tio år har man sorterat bort, hur var det herr presidenten sa, alla jävla dumhuven, idioter, svartingar, invandrare och kriminella. Dom får gå i billiga skräpskolor tills dom blir gamla nog att landa i fängelserna.”


 
”Är fängelserna privata också?”
   ”Nej, där är vi föregångare.”
   ”Så jävla genialt! Men funkar det verkligen?”
”Det kan herr presidenten lita på! Blekinge är ensamt i världen om det här skolsystemet. Man kan säga att dom till låg kostnad har byggt en jättemur mellan välbeställda blekansikten och invandrare och annat trash.”
   President Rumpa log brett och omfamnade sin utbildningsminister.
   ”Sätt igång bara! Genomför det blekingska skolsystemet! Men säj att vi har hittat på det själva. Vi ska ha såna skolor i varenda delstat! Vi kallar dom Rumpaskolor. Så kommer vi att ha ett Rumpatorn, en Rumpamur och hundratusen Rumpaskolor.”

Veckans skoldebatt av Gunnar Stensson

Nej till aktiebolagsskolor ingen höger-vänsterfråga
Ta bort aktiebolagen som av lönsamhetsskäl är tvingade att försöka exkludera svagpresterande elever! Aktiebolag ska gå med vinst, säger lagen. Därför kan de inte vara verksamma i en skola där alla ska inkluderas. Inget annat OECD-land har hittills tagit efter det svenska exemplet eftersom alla vill undvika de negativa effekter som aktiebolagen har medfört i skolan. Detta borde inte vara en höger-vänsterfråga!
   Det skriver: Mats Arnhög, tidigare ordförande i Ideella föreningen Carlssons skola, Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot (M), Daniel Suhonen, chef vid det fackliga idéinstitutet Katalys och Sten Svensson, tidigare chefredaktör Lärarnas tidning, aktiv i Nätverket för en likvärdig skola. DN Debatt 20/3

Vinstjakt har skadat skolan lyder rubriken i Aftonbladets huvudledare samma dagPrivat vinstjakt kan inte förenas med en framgångsrik och jämlik skola.”

Allt svårare hitta behöriga lärare till utsatta skolor. Emma Leijnse visar hur de bäst utbildade lärarna undviker skolor med stora utmaningar. SDS 22/3

Vi är nu förstelärare, lyftlärare och sämstelärare skriver lundaläraren Lasse Hagborg i en insändare där han visar hur Jan Björklund och Gustav Fridolin på lösa grunder indelat lärarna i dessa tre kategorier fast de utför samma jobb. Det är ett brott mot principen lika lön för lika arbete. Avsikten är att skolan ska förvandlas från utbildningsinstitution till marknadsplats. SDS 21/3

Lex Conrad. TV4:s ”Kalla fakta berättade på tisdagen om Conrad, 8 år, och om hur företaget Runstycket driver en skola (i Malmö) som gör allt för att stöta bort honom. Han är en normalt begåvad pojke med högfungerande autism som av expertis ansetts må bäst i en vanlig klass. Men för den vinstdrivande skolan är han en sten i skon. Affärslogiken är densamma över hela landet. Vinsterna ska in, då måste barn med särskilt stöd ut. VD:n och ägaren till Conrads skola håvar in skattemiljoner på att sortera barn.” Peter Fällmar Andersson, SDS 23/3

Friskolornas representanter deltar också i debatten. ”Ikväll kanske ni tittar på Kalla fakta och ja det kunde ha varit vi med någon tossig förälder med rättshaveristiskt beteende.” Inger Persson, skolledare på privata Ängsdals skolor.
   ”Hon får stöd från Inger Persson, ordförande i PIK, Paraplyorganisationen för ickekommunal förskola och skola, och skolledare för Ängsdals skolors AB.” Inger Persson påstår att föräldrarna medvetet förvrängt sanningen. Jens Mikkelsen, SDS 23/3

”Jag skäms inte bara som politiker, utan också som förälder och medborgare i vårt land”.
Civilminister Ardalan Shekarabi, S, till Aftonbladet.

Kommentar. Vi vet bland annat genom Pisa-rapporterna hur de svenska skolorna försämrats beträffande kunskaper.
    Än värre är det sociala förfall som uppstått som en konsekvens av vinstjakt, segregation, lärarflykt och betygsstress.
   Vi har i veckan läst om en kvinnlig grundskolelärare i Kävlinge som gick på nazistmöte och spred antisemitisk propaganda på nätet. Skolinspektionen ska granska läraren.
   I Lund har en grundskoleelev utsatts för våldtäkt. Skolinspektionen kräver nya svar från Lunds kommun.
   I Lund har en av det nuvarande skolsystemets tillskyndare, Lars Hansson, L, avgått ur barn och skolnämnd Lunds stad.
   Mats Persson, L, har uppmanat nämndens ordförande Monica Molin, S, och vice ordförande Yanira Difonis, MP, att avgå. De har dock valt att ta sitt ansvar och stanna.

Amerikansk upprustning av Sten Henriksson

President Trump har nu framlagt ett första förslag till budget. Det innebär en ökning av USA:s försvarsanslag med cirka tio procent. Från kongressen har mycket riktigt framkommit ett förslag med en ökning om tjugo procent. Det är preliminära siffror och lite mindre blir det kanske. Men det handlar om kraftiga ökningar av USA:s försvarsmakt, den som sedan länge är totalt dominerande i världen.
 

 
En del av pengarna (trupperna, fartygen, flygplanen, raketerna etc) kommer med all säkerhet att hamna nära oss, säg i östra Polen, i de baltiska republikerna, i norra Norge, i Östersjöflottan etc.  Ibland finns det ju också nyheter om att Ryssland ökar sina trupper kring Östersjön, vilket brukar ge bekymrade kommentarer på svenska ledarsidor. Men jag har inte sett några kommentarer till USA:s  kommande uppbyggnad.

Alternativa hållningar
Sverige är numera under ledning av en socialdemokratiskt styrd regering på väg in i en sorts alliansförhållande med USA. Alltså borde vi få höra kommenterar till USA:s militära rustningar. Kommentarerna måste naturligtvis bli olika beroende på om man ser positivt eller negativt på Sveriges närmande till USA.
   Låt oss först sinta den positiva hållningen. Då bör vi hälsa USA:s upprustning med glädje. Då stärks ju vår egen förmåga att tillsammans med USA stå emot ett ryskt angrepp. Då kan vi få mer amerikanska trupper längs gränserna i öster, mer flyg och insatsstyrkor i Norge, mer amerikansk materiel i de förråd som kan förväntas på svensk mark.
   Om vi i stället ser den amerikanska upprustningen som negativ så får vi en mer tillspetsad situation i Östersjöområdet. Vårt grannland Ryssland kommer att se mer negativt på oss, och det dåliga politiska förhållandet till Ryssland riskerar att bli ännu sämre. Riskerna för oavsiktliga konfrontationer mellan blocken ökar ned den livligare militära aktiviteten.
   Jag tycker självklart att det är den negativa hållningen som är den rimliga. Det är och förblir obegripligt för mig vad vi har att vinna på en nationell chauvinistisk hållning mot Ryssland. Alla som på allvar har tänkt igenom Sveriges politik och geografiska läge har distanserat sig från det ständiga talet om hotet från Ryssland. Men det är Nato-entusiasterna som syns och hörs på pressens ledarsidor, i de halvofficiella kommentarerna i radio och TV. Det finns förvisso anledning att se med olust på Rysslands auktoritäre ledare och det korrumperade ryska samhället och det är klart att vi bör vara uppmärksamma på stormakten i vår närhet. Men måste Sverige vara det mest rysshetsande landet i Europa?  Hur kan S+Mp-regeringen tro sig ha ett väljarmandat för det?

Värnplikten
Vi är många inom vänstern som varmt hälsat en återupptagen värnplikt välkommen, Jag har själv stått på Mårtenstorget och talat för den. Men vad blev det av den? Enligt regeringen och försvarsministern: ett begränsat system för personalförsörjning till försvarsmakten. Vi som stod där och talade om hur viktigt det var att försvaret på nytt skulle vara folkligt förankrat och inte bestå av inhyrda knektar blev helt enkelt lurade. Fyratusen personer ska kallas in varje år, de flesta frivilliga, medan en årskull människor i Sverige är drygt 100,000 personer.13,000 ska mönstra och bland dem ska försvaret få välja ut de 4,000. Det positiva med värnplikten, likheten inför lagen, kontakten mellan samhällsklasser och regioner, inslaget av kollektivism och träning till enklare materiella omständigheter – av allt detta blev intet.  Nej försvaret ska bara skumma av den fysiska och psykiska gräddan. Vi är lurade igen.
   Nej ingen kan väl ha något emot att försvaret får något så när kompetent personal men tankarna om ett folkligt förankrat försvar kan vi lägga på hyllan. Vad dumt av regeringen att missa den här möjligheten att göra något bra av försvaret. Det skulle förstås bli dyrt att göra på något annat sätt. Men det trodde jag det var värt.
   Slutligen: det är svårt att låta bli att säga några ord om att unga borgerliga opponerar sig mot det lilla obligatoriska moment som finns kvar. Borde det ändå inte vara frivilligt tycker 18-åringarna? Den helt dominerande individualismen fortsätter alltså att skörda sina offer. Det är väl klart att man ska vara skyldig att i sista hand dö för sitt land om det behövs?

66 år i skolan 47. 1997-2006:2. av Den Gamle

Jag minns chocken i klassrummet morgonen efter mordet på Israels premiärminister Yitzhak Rabin på ett fredsmöte i Jerusalem 1995. Under flera år hade vi följt utvecklingen. Olof Palme hade blivit utbuad i Storkyrkan när han bjöd in Yassir Arafat till Sverige. I slutet av 1988 formulerades tvåstatslösningen efter den första intifadan. PLO erkände staten Israel. President Clinton engagerade sig. Rabin och Arafat skakade hand och fick Nobels fredspris. Israel lämnade Gaza. Men fredsansträngningarna mördades av en israelisk extremist. Sedan gick utvecklingen mot fördjupade motsättningar och kulminerade i de två massakerliknande israeliska angreppen på palestinierna i Gaza.
   Internationella utskottet ägnade frågan en rad möten och demonstrationer. Palestinagruppen i Lund var stark. Vi samarbetade också med flera djupt engagerade israeler som Benyamine, israelisk pionjär som i protest lämnat Israel efter 6-dagarskriget.
   I Mellanöstern byggdes de motsättningar upp som ledde till dådet mot World Trade Center 2001.
   Efter åtta års USA-stött krig mot Iran ockuperade Iraks Saddam Hussein oljestaten Kuwait 1990. En bred internationell koalition under USA:s ledning drev ut den irakiska armén men lät Hussein behålla makten i Irak. Han slog brutalt ned ett kurdiskt uppror bland annat genom ett massmord i Halabja med USA-producerad gas. De internationella sanktioner som riktades mot Irak drabbade civilbefolkningen. Jag minns att jag tillsammans med Jan Hjärpe medverkade i ett par offentliga möten, ett i Eslöv för kurderna och ett i Lund som krävde upphävande av sanktionerna mot Irak.

Vi följde med besvikelse utvecklingen i Ryssland. Vår förhoppning hade varit att Gorbatjovs reformer skulle leda till den socialistiska demokrati som vi så länge eftersträvat. I stället avsattes Gorbatjov i en militärkupp. Jeltsin slog ner kuppen och upplöste Sovjetunionen varpå ekonomiskt kaos följde. Väldiga förmögenheter skapades samtidigt som folket svalt och medellivslängden sänktes. Putin väntade i kulisserna.
   Krigen i det forna Jugoslavien blev en fruktansvärd påminnelse om vad nationalism kan innebära. Srebrenica jämfördes med nazismens brott mot mänskligheten. En stor flyktingvåg vällde in över Sveriges gränser. Den integrerades framgångsrikt men nationalismen spred sig och tog sig våldsamma uttryck till och med på Stora Södergatan i Lund i samband med 30 november-firandet. 1990-talets kravaller var fröet till dagens starka nationella främlingsfientliga rasistiska rörelser, framför allt Sverigedemokraterna, nu Sveriges näst största parti.

En mörk novembermorgon 1990 lyssnade jag med min klass på en nyhetssändning i radio. Vi var av någon anledning i ett fysik-klassrum. Sverige hade övergivit den fasta kronkursen. Räntan hade höjts till 500 procent. Vi insåg att massor med företag skulle slås ut, att arbetslösheten skulle öka och att somliga skulle bli mycket rika. Det var den ekonomiska krisen som bland annat orsakats av Kuwaitkriget. Carl Bildt var statsminister.
   Han efterträddes av Ingvar Carlsson som förde en stram ekonomisk politik och anslöt Sverige till EU. Vänsterpartiet gav honom kritiskt stöd under ledning av Gudrun Schyman och partiets ekonomiska talesperson Johan Lönnroth.

1990-talets första år var en harmonisk tid för Vänsterpartiet i Lund. K-et var borta ur partibeteckningen. Medlemmarna var erfarna, kände varandra väl efter många års ihärdigt samarbete, var etablerade i kommunalpolitiken och ledande i partidistriktet, vilket innebar att de kunde utse Rolf Nilsson till distriktets riksdagsrepresentant.
   Men medelåldern i lokalföreningen steg. De som varit med sedan början av 1970-talet var nu 25 år äldre. De flesta var väletablerade. En och annan var professor. Självförtroendet var högt. Även inom Röda Kapellet var inslaget av väl meriterade akademiker stort. Den ekonomiska krisen berörde främst medlemmar som var socialarbetare eller arbetsförmedlare. Många engagerade sig i mer perifera frågor som kampen mot Öresundsbron och demokratiseringen av kommunalpolitiken genom lokala nämnder.
   Förändringar var på väg. Medlemmarna i Ung vänster blev fler. De berördes i högre grad av arbetslösheten. För dem var konflikterna under 1970- och 80-talen historia. Lokalorganisationen i Malmö växte snabbare än den i Lund. Till att börja med sökte den stöd i Lund. Jag minns att jag ett par gånger kallades till seminarier i Malmö för att diskutera skolpolitik. Det handlade om väldigt praktiska saker först, men jag fick också tillfälle att framföra min oro inför utvecklingen med friskolor och tilltagande segregation. Snart stod de unga Malmö-politikerna på egna ben.
   Missnöjet med partiledningens följsamhet i förhållande till den försiktiga socialdemokratiska politiken växte i hela landet. Leninistiska idéer om partiets verksamhet dök upp på nytt. De som kallade sig kommunister blev fler. Lars Ohly efterträdde Gudrun Schyman som partiledare. Han betecknade sig som kommunist samtidigt som han försökte bevara partiets demokratiska landvinningar. Den nya utvecklingen ledde till hetskampanjer i media. Motsättningarna i Lund ökade.