2019-05-02

Första maj 2019

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Appellmöte med Röda Kapellet!


Appellmötesspelning mitt emot stationen på Knut den stores torg den 4/5 kl 11 - 12.
   Temat är ”Makten och härligheten” och handlar om orättvisor och ojämlikheter. Talare är bland annat Hanna Gunnarsson och Helena Falk. Vid ettiden spelar orkestern också för löparna i Lundaloppet på Mårtenstorget.         

Höje å naturreservat, vandring

Samling söndagen den 5 maj klockan 14.00 utanför Källbybadet
Vi vandrar längs ån och dammarna, går över bron och tillbaka längs åkrarna på Staffanstorpssidan.
   Vi noterar den biologiska mångfalden i området, antalet fågelarter, insekter, blommor, buskar och träd.
   Ca 700 personer har hittills ställt sig bakom medborgarförslaget om att göra Höje å till naturreservat.
 Alla välkomna till Klostergårdens Byalags möte måndagen den 6 maj klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
   Under mötet behandlas överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Lundakvintetten om att göra Höjeådalen till naturområde, iakttagelserna under söndagsvandringen, stödet för Byalagets uttalande mot ”Höje å stations-område” och förberedelser inför den kommande detaljplanen.

Ligger i min… av Karin SLigger i min välkända säng
den är för det mesta samarbetsvillig
Lurar inte ut mig i det fria
Tar hand om mig som en mamma
Jag minns mammas famn
pålitlig, fast
och kärleksfull
Den accepterade min
låtsassömn som min
storasyster ifrågasatte

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Noterat

Ett bra beslut
Miljöpartiet och Lundakvintetten har kommit överens om att göra Höjeådalen till naturreservat och påverka Staffanstorp att göra detsamma på sin sida av Höje å. Men det gäller inte bara att lova.

Ett dåligt beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att göra motorvägen E22 sexfilig genom Lund. Så går det till när koldioxidutsläppen ökar.
 
 

Det stod inte i Sydsvenskan
Extinction Rebellion genomförde en manifestation på en gata i centrala Lund lördagen den 27 april. Det regnade. På en given signal föll ganska många ungdomar döda ner på gatan. Somliga av dem fnittrade. Förbipasserande häpnade. Manifestationen visades på en liten film i the Guardian den 28/4.

Tusentals ensamkommande återstår att hjälpa!

Vi som startat föreningen Stöttepelaren är aktiva inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”
med 21 000 medlemmar.
   Med hjälp av insamlingar, månadsgivare och samarbete med goda krafter hoppas vi kunna mildra en humanitär katastrof inför våra ögon.
   Pengarna fördelas via de grupper vi startat från norr till söder, över hela landet.
Flygblad »
 Veckan i riksdagen: Första maj och beslut om ordningsbetyg av Hanna Gunnarsson

Det här har varit en konstig vecka i riksdagen. Vanligtvis är vi i Stockholm och har möten tisdag-torsdag. Men många av utskotten och partierna ställde in sina möten på valborg/siste april och igår på första maj var det ju röd dag (i dubbel bemärkelse), så vi har bara haft en enda arbetsdag denna vecka. Det känns såklart lite onödigt att åka upp till Stockholm för bara ett utskottsmöte och en votering, men så fungerar ju riksdagsuppdraget. Vi vet att uppdraget kräver att vi är i Stockholm ett par dagar i veckan och att det är ett väldigt flängande fram och tillbaka. Voteringarna är obligatoriska (det krävs särskilda skäl för att bli “utkvittad” och slippa voteringen) och vi som är ordinarie ledamöter har ansvar för att ta hand om våra utskottsmöten.

På torsdagens votering röstades tyvärr de borgerliga partiernas (inklusive sd) förslag om ordningsbetyg igenom. Riksdagen har nu alltså beslutat att regeringen ska göra det möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen, men som inte ska ingå i slutbetyget. V, S och Mp röstade emot. Vänsterpartiet tycker att detta är en mycket dålig idé. Ordning är en mycket subjektiv fråga. Att sitta tyst i sin bänk och göra som läraren säger kan vara bra ibland, men vi vill samtidigt att eleverna ska uppmuntras att ta ställning och säga emot när de känner att de måste göra det. Detta tror vi hämmas när eleverna får ordningsbetyg av sina lärare. Regeringen ska nu återkomma med hur detta beslut ska genomföras så det är svårt att säga när ordningsbetygen kommer införas.
 

 
Men det roligaste och viktigaste i veckan har såklart varit första maj! Jag var på turné i sydöstra Skåne och pratade i Simrishamn och Skurup, och hann även stanna till i Sjöbo där Vänsterpartiet höll parkmöte. Både i Simrishamn och Skurup kom det fler personer än vanligt, över 90 i Simrishamn och 70-80 i Skurup. Det var körsång, musik och flera väldigt bra tal i båda städerna, väldigt trevliga första maj-firanden. Det märks verkligen att det går bra för Vänsterpartiet när vi drar fler än vanligt även i de mindre städerna i Skåne! Läs mitt tal här

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot 

När barnen strejkar av Gunnar Stensson

Barn skolstrejkar för klimatet. Är det sent på jorden? Kan livet räddas genom att människorna förändrar samhällssystemet? Vem bär ansvaret?
   Jag tillhör den mest skyldiga generationen. Så här kan en blixtsnabb generationshistoria från 1950-tal till 2020-tal se ut:

Vi växte upp i en hoppfull efterkrigsvärld. Allt blev självklart bättre, friare, ljusare, men också tydligare. Mörka skuggor fanns. Klassklyftor, rasism, kolonialism, imperialism.
   Vi såg skuggorna som man ser dem när solen skiner. De skulle undanröjas – det var bara en tidsfråga.
   Klassamhället skulle städas bort – det hade ingen framtid i Sverige eller någon annanstans. Världskrigens tid var förbi. Nu gällde internationell solidaritet.
   Rasism var en föråldrad dumhet. I USA svepte medborgarrättsrörelsen fram med Rosa Parks och Martin Luther King.
   Kolonialism hörde till historien. Nationerna i Asien och Afrika skulle befrias. Hur kunde stater som nyss enats i kamp mot nazismen fortsätta att exploatera kolonier?
   Latinamerika demokratiserades, Indokinas och Nordafrikas befrielserörelser tog över, Afrikas nationer befriade sig.
   Bakslagen var många. En ansvarslös kapitalism förvärrade utsugningen i Asien och Afrika. Sovjetunionen åderförkalkades. Det kalla kriget förlamade Europa. Kärnvapenkapprustning hotade med förintelse.  Befrielsekrigen blev blodigare och långvarigare. Fascismen levde kvar i Spanien, Grekland och många stater i Latinamerika.
   Men hoppet levde genom 1960- och 70-tal.

Jordens folkmängd ökade, människorna levde längre, handel och turism växte, produktion och konsumtion mångdubblades. Livet blev allt bekvämare i väst.
   Det kostade, det visste vi. Miljön skadades. Rachel Carson utgav ”Tyst vår”. Ozonskiktet rubbades. Men vi fixade det. Skadorna var begränsade till enskilda platser eller produkter. DDT kunde förbjudas.
   1972 kunde man för första gången sammanställa statistik över den globala utvecklingen. Förbrukningen av resurser hade mångdubblats. Det kallades den stora accelerationen. Romklubben utgav rapporten ”Tillväxtens gränser”. Energin, mineralerna och skogarna höll på att ta slut. Under några år skulle de bli dyrare, sedan skulle de ta slut.
   Men tillväxtperspektivet fortsatte att dominera. Nya energikällor, ny teknik, nya material skulle ersätta det gamla. Vi hade ju börjat expandera i rymden! Och vi hade klarat de begränsade miljöproblemen. DDT var borta. Fåglarna sjöng igen. Ozonhålet var tilltäppt och den farliga strålningen nådde oss inte längre. Vi kan! Bort med domedagsprofeterna!
   Sovjetunionen föll samman. Kärnvapenhotet var borta. Historien hade upphört. Nu gällde världsmarknad, fred, konkurrens, evig tillväxt, ständigt ökad konsumtion.
   Men under ytan växte rasism, nationalism, gruppegoism, ren vidskepelse och dumhet. De rika blev rikare och de fattiga fattigare. Makten fanns inte längre i staterna utan på finansmarknaden.

Samtidigt växte en helt ny världsbild fram. Hittills hade människans materiella intressen stått i centrum för forskare och ekonomer. När de talade om tillväxtens gränser handlade det om människans möjligheter att öka sin rikedom genom att exploatera naturens outtömliga resurser.
   Men det är inte människans minskande tillgång på naturresurser som är huvudproblemet.
   Forskare har börjat inse att människans ingrepp påverkar och förändrar själva jordsystemet – det system vari mänskligheten ingår som den snabbast växande kraften.
   Våra aktiviteter förändrar livet på jorden. Förutsättningarna förändras snabbt. De har nått ett stadium när de accelererar automatiskt. Det sker på många plan, men tydligast och mest avgörande är klimatkrisen, det faktum att jordens temperatur stiger.
   När man släpper ut koldioxid i Europa eller USA eller Kina ökar temperaturen, smälter isar och glaciärer, stiger havsnivån, försuras haven, förintas miljontals arter.
 

 

Forskarna inser också att förändringarna redan har pågått i sekler och att bara ett drastiskt och mycket snabbt stopp på utsläppen kan bromsa temperaturhöjningarna och deras konsekvenser.
   Barnen demonstrerar för ett stopp på utsläppen och därmed för ett helt nytt samhälle med helt nya samlevnads- och maktförhållanden, ett världsomspännande samhälle där omsorgen om jorden är gemensam huvudvärdering. Det är något helt nytt.
   För oss gamlingar, som tillsammans med några föregående generationer bär ansvaret för att ha utlöst världskrisen, gäller det att bara försvinna för att göra det möjligt för barnen och deras barn, de nya generationerna, att bygga ett helt nytt världssamhälle med ansvaret för människan och jorden som grundläggande värdering.

Valborg 2019: Talet till våren av Inger Grubelic'

God kväll alla fina medmänniskor.
Äntligen!! Vår! välkommen till oss, efter en mörk och fuktig vinter.
   Nu väver våren ett brokigt mönster
   och skrämmer vintriga tjälen
   det är som den sloge upp ett fönster
   mot något ludet i själen
   och vem kan hjälpa att blodet dansar
   i takt med vårgula hängen.
   Det var ett utdrag ur Gösta Kullenbergs fina text.
 
Vi möts igen, i denna vackra omgivning som i mitten på 1800- talet planterades med 37000 buskar och träd, för människor som skulle vistas här var nyckelorden, ljus, bekvämlighet och kur.

Ljus för att njuta naturens färger. Bekvämlighet för att ha naturen så nära och kur för att må bättre i både själ och kropp.

Landskapet här och dess omgivning har varit och är en oas för många människor och djur. Här kan man njuta av slingrande stigar, böljande betesmarker och fågelrika dammar. Här kan man se tornfalkens vingslag.

I buskage av hagtorn och vide sjunger rödstjärtar och näktergalar och vid Källby reningsverks dammar är miljön viktig för fågellivet.

Dammarna är ofta öppna, även vintertid och det gör att många arter som bland annat sothöna, blåsand och grå häger gärna tillbringar vintern här.

Här trivs även trollsländor, grodarter och fiskar. Har man fiskekort kan det kanske bli havsöring till middag?

Här finns rödlistade arter bland annat hartsticka, elegant sköldlav och sommarfibbla.

Vi är idag mer medvetna än någonsin om att vi måste ta hand om vårt gemensamma bo, Moder jord.

Vi behöver oaser, naturens lungor, för att vi ska kunna andas och leva.

Nu talas det om att denna natur är hotad av bebyggelse? Eller kan det bli ett Naturreservat? Beslut är ännu inte taget.

Så här beskriver Gunnar Stensson sin promenad i landskapet:
Tusensköna, gräs, hägg, bristande knoppar, koltraster, blommande plommonträd, vindpust, odlingslotter, jord, sol, nässlor, Höje å, äppelträd, pilar, alar, aspar, björkar, kardborrar, hundkex, humla, vissna rallarrosor, trollslända, björnbärsbuskar, svanar, vattenspegel, sothöns, vigg, måsar, bro, backe, trappa, maskrosor, fasan, hallonbuskar, bin, vårsådd, vindkraftverk, molntussar, Flackarp, fläder, lind, kastanj, al, spindlar, trollslända, fasan, hassel, bin, humla, snäckor, daggmask, jord, gyttja, vatten, pågatåg, kraftledning, klart kallt vatten i dammen.

Njut och värna naturen! Ett fyrfaldigt leve för våren!

Förtrycket fortsätter i Palestina av Gunnar Olofsson

Det palestinska människorättscentret (PCHR) i Gaza har nu offentliggjort sin senaste rapport om situationen i de palestinska områdena Gaza och Västbanken. I korthet fortsätter och förvärras situationen och det är både den israeliska ockupationsmakten och flera palestinska aktörer som står för övergreppen.

Den israeliska blockaden av Gaza har nu varat i 12 år och resulterat i en humanitär katastrof. Vatten- och avloppssystemen fungerar inte, 95% av vattnet är odrickbart och elektricitet finns bara några få timmar per dag. Det är brist på allting från matvaror till hygienartiklar och byggmateriel, människor bor fortfarande i ruiner av hem som bombats av den israeliska armén och barnen går i skift i delvis förstörda skolor. Arbetslösheten är omkring 55%, den möjligen högsta i världen, och 70% av familjerna är beroende av livsmedelsbistånd. På Västbanken fortsätter ockupationen, stölden av palestinsk mark, fördrivandet av människor och byggandet av nya bosättningar reserverade enbart för israeliska judar.

Enligt den israeliska människorättsgruppen B´Tselem dödade den israeliska armén förra året 290 palestinier, varav 55 barn, i olika konfrontationer. De flesta, 254 personer, sköts ihjäl under de återkommande demonstrationerna i Gaza mot avspärrningen och för ett återvändande från flyktingtillvaron. I en FN-rapport, omfattande bland annat intervjuer med 325 offer för våldet och genomgång av runt 8  000 dokument, konstateras att ingen av de dödade och skadade varit beväpnad med annat än stenar – i undantagsfall brinnande drakar – och inte utgjort något hot mot vare sig de israeliska soldaterna eller Israel som helhet. Bland offren finns förutom barn även sjukvårdare, journalister och handikappade och många hade skjutits på långt avstånd från den israeliska gränsen. Enligt rapporten kan dessa riktade mord på obeväpnade civila utgöra krigsbrott.

Till detta kan läggas det förtryck som de olika palestinska fraktionerna – Hamas i Gaza och den Palestinska Myndigheten (PA) på Västbanken – utövar mot sina egna medborgare.  Enligt PCHR rör det sig om såväl olagliga fängslanden och tortyr som strypande av den yttrande- och pressfrihet som är garanterad i palestinsk lag. Mohammad Safi (27), en av ledarna för ”Vi vill leva”-rörelsen i Gaza, förlorade synen efter att under flera dagar ha torterats av Hamas säkerhetsstyrkor, och i Beitunia-fängelset i Ramallah avled Mahmoud Rashad al-Hamalawi (32) under oklara omständigheter efter att ha fängslats, och sannolikt torterats, av palestinsk polis. Konflikten mellan de palestinska fraktionerna har bland annat lett till att PA slutat betala både löner till sina offentliganställda i Gaza och de nödvändiga el-räkningarna för att säkra energiförsörjningen i Gaza – något som lagt sten på börda för de redan drabbade i Gaza.

Ingenting talar för att utvecklingen går åt annat än fel håll. Enligt PCHR uppgår antalet dödade av israeliska prickskyttar i Gaza nu till 203, varav 44 barn, medan 12 161 skadats av skarp eldgivning. Av de skadade är runt 540 allvarligt skadade, och 136 har fått armar eller ben amputerade. Totalt överstiger antalet skadade av alla typer av våld nu 25 000. Omkring 940 skadade barn behöver mer eller mindre avancerad vård för att kunna rehabiliteras.

Sjukvården i Gaza går på knäna, det saknas viktiga mediciner och nödvändig utrustning och den civila sjukvården har i stort sett fått läggas ner. Bland annat drabbar detta cancersjuka som fått sina behandlingar kraftigt nedskurna eller helt inställda. Inte heller går det att få vård utanför Gaza eftersom de israeliska myndigheterna stoppar runt hälften av alla ansökningar om utresa – och alla där den sökande, eller någon anhörig, misstänks för att ha haft något med demonstrationerna att göra. Cancersjuka kvinnor i Gaza protesterade förra året mot detta sätt att beröva dem möjligheten till överlevnad – dock utan nämnvärd uppmärksamhet från omvärlden.

Som PCHR:s ordförande Raji al-Sourani påpekar är det just omvärldens överenskomna tystnad som gör det möjligt för förtrycket och övergreppen att fortsätta. Den israeliska högerextrema regimen vilar trygg i förvissningen om att Trump-administrationen i USA kommer att, genom veton i FN:s säkerhetsråd, rädda Israel från sanktioner eller andra allvarliga konsekvenser av övergreppen. Och EU, och den svenska regeringen, hukar och tittar åt annat håll. Inte ens när USA öppet hotar den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) med repressalier – indragna visum, frusna bankkonton och arrestering och rättegång mot ICC:s domare! – om man vågar driva någon process mot de ansvariga för Israels politik, inte ens då blir det någon verklig reaktion. Intresset för att ”sätta åt” de palestinska ledarna är i så fall, åtminstone bland svenska politiker och media, större och det höjs röster för att minska eller avbryta svenskt bistånd till Palestina – en åtgärd som i alla fall inte skulle göra situationen bättre utan tvärtom göra livet för vanliga människor än svårare.

Vad som kunde göra verklig skillnad vore ett avbrytande av kulturellt, vetenskapligt och idrottsligt samarbete med den israeliska regimen, och att tills vidare suspendera det förmånliga handelsavtalet mellan EU och Israel - där det för övrigt som villkor för samarbetet krävs ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2). Just en kulturell bojkott av Israel skulle, enligt den israeliske historikern Ilan Pappé, kunna vara extra effektiv – jämför den sannolikt betydelsefulla sportbojkotten av apartheidtidens Sydafrika – och det är också vad såväl palestinska som svenska kulturarbetare i olika upprop ber om.
 

 
Närmast gäller det att övertyga ledningen för Sveriges Television att inte sända något bidrag till den kommande Eurovision-tävlingen i Israel, och uppmana svenska artister att inte resa dit. I en bredare kontext manar den internationella BDS-rörelsen – Bojkotter, Desinveste-ringar och Sanktioner – också till ett generellt avbrytande av samarbetet med Israel på alla plan tills ockupationen och förtrycket av palestinierna upphört - en uppmaning som över 200 organisationer i det palestinska civilsamhället står bakom.
 

 
Självklart måste kraven på demokrati och mänskliga rättigheter också gälla allt samarbete med de palestinska motparterna – något som vi i Palestinagrupperna är mycket noga med i alla våra projekt i de palestinska områdena. Den viktigaste demokratiåtgärden är dock, och förblir, ett upphävande av ockupationen, ett fritt Palestina, och avskaffande av alla de israeliska militärlagar som idag styr palestiniernas liv.

Första maj 2019
Dagen efter förstamaj finns det en hel del att minnas. Red vandrade som vanligt runt i det vänstra Lund, Nästan en hel arbetsdag, första samlingen var socialdemokra-terna redan kl 10 och vänsterpartiet avslutade inte sitt möte förrän vid fyratiden. Tur att det finns så många kaffeställen i stan.
   Liksom tidigare år låter jag bilderna tala (nästan) för sig själva. I år har jag dessutom fått en del bilder från Ulrika Jacobsson som ni kan hitta här. Samma motiv men detaljer finns det oändligt många av när så många är ute och går.
   VB kan återge Mårten Pavlovs tal, han talade "För rättvisa, för jämlikhet och för vanligt jävla hyfs!"
Läs talet här »
   VB har också fått Malin Björks tal, som också går att hitta via länken nedan.
Läs talet här »

Mårten Pavlovs första maj tal i Lund 2019

Kamrater, mötesdeltagare, första majfirare


Mårten Pavlov talar i Lund förstamaj 2019
 
När jag växte upp var en av de bärande idéerna att allting skulle bli bättre i framtiden. Vi befinner oss nu i just denna framtid. Det är första maj 2019 och kanske lämpligt med någon form av delbokslut över min barndoms framtidsvisioner.

Till att börja med skulle vi definitivt ha utraderat hungern från världskartan vid det här laget. Hur skulle annat vara möjligt när vi trodde att en måltid i dessa dagar skulle bestå av ett enda piller, billigt att både producera och distribuera. Vi skulle också, enligt vissa, färdas omkring i flygande bilar. Man får anta att dessa skulle vara fossilfria.

Vi kan nu konstatera att det inte blev så. Det innebär visserligen att vi kan slå fast att vissa Hollywoodproduktioner inte var av dokumentär natur, men det är inte den slutsatsen som är den viktiga i sammanhanget. Det vi istället måste komma ihåg är att varken samtiden eller framtiden är förutbestämd. Den följer ingen determinerad färdväg mot evig utveckling och förbättring. Det är beslut fattade av människor som avgör vilket samhälle vi har och vilket samhälle vi får.

En sådan slutsats leder lätt till uppgivenhet. För om vi tittar oss omkring idag så kan vi konstatera att de beslut som lett fram till vår situation inte kan ha varit de bästa möjliga. Hur hade vi annars kunnat vara där vi är? Läget är fortfarande allvarligt.

I alla fall är läget allvarligt för en överväldigande del av oss. De rikaste har det fortfarande mer än okej. De beslut som fattats har oftast varit till deras fördel. Det har den senaste tiden varit viktigare att möjliggöra och försvara vinstuttag i vård, skola och omsorg, än att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för dem som jobbar där. Det är inte de rikaste som brukar riskera att skadas eller dö på sitt arbete.

Det är vanligt folk som tar de riskerna, inte sällan orsakat av sämre arbets-miljöarbete och ökad stress i arbetslivet. Osäkra skitanstäl-lningar gör inte saken bättre. Du kanske inte ifrågasätter säkerhe-ten på din arbetsplats om du är anställd på visstid och riskerar sägas upp om du betraktas som jobbig.

Trots att verkligheten ser ut som den gör så kan man räkna med att om en moderat politiker någonsin tar en paus från att folkbokföra sig på olika adresser och beger sig till riksdagen, så kommer denne ofelbart att driva frågan om mindre resurser till Arbetsmiljöverket. Detta trots att antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser ökar. Under det första kvartalet i år dog 18 personer på sina jobb. Det finns inga ursäkter för att ignorera den trenden.

I Sverige ser vi nu en höger med allt större självförtroende. Tidigare försökte de i alla fall sälja in vissa saker på ett attraktivt sätt. RUT kan vara ett exempel. Det såldes in som en reform för alla. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget finns inte längre någon dimridå, i och med det utökade taket för bidraget. Det går nu att dra av för belopp som vanliga människor oftast måste arbeta i flera månader för att tjäna ihop. Att alla dem som inte har råd att utnyttja bidraget ändå betalar till dem som uppenbarligen kan lägga tiotusentals kronor om året på städning, samtidigt som det saknas resurser i hemtjänsten, är bortom skandalöst.

På samma föraktfulla sätt bemöter högern övriga samhällsproblem. I behov av försörjningsstöd? Varsågod att tvingas arbeta heltid, inte för att få lön, men för att behålla din månatliga allmosa. Får du låg pension efter att ha slitit i välfärden, ofta på deltid? Varsågod att jobba tills du är 75 och just det, du kanske skulle ha valt en annan karriär. Problem med hög arbetslöshet, kryddat med lite strukturell rasism? Det löser vi med lite kristna värderingar!

Med allt detta i åtanke är det, som jag sa tidigare, lätt att känna uppgivenhet. För om vi inte kan hoppas på att historiens bestämda gång ska lösa allt, ja då faller ett stort ansvar på oss. Det kan kännas tungt, trots att vi vet vad människor som organiserar sig för gemensamma intressen kan uppnå. Arbetarrörelsen har trotsat värre odds genom historien och vunnit.

Vi kan luras att tro att det fanns några speciella omständigheter då. Att den tidens arbetarrörelse var bättre än vad vi är idag. Mer övertygade, bättre skolade, mer effektivt organiserade. Med sådana tankar kan det vara bekvämt att vänta på att någon slags superhjälte ska kliva fram och ta upp kampen för jämlikhet. Då hade det ju bara varit att ta rygg och hänga på. Det tråkiga med detta är ju att det aldrig kommer att hända. Det kommer ingen person från framtiden som visar hur vi ska fixa allt och Marvelhjältarna i Avengers kommer inte att materialiseras från bioduken för att skapa ett rimligt pensionssystem.

Men det som är bra med detta är ju att det faktiskt inte heller behövs. De som kommit före oss var vanliga människor som du och jag. Oroade, tvivlande, glada och ledsna. Unga, gamla, anställda eller arbetslösa. Övertygade om att en annan värld inte bara är möjlig utan också nödvändig. Tillsammans med insikten om att det är när vi organiserar oss tillsammans som vi kan göra skillnad lyckades de utifrån sina förutsättningar vinna framsteg. Och det är det vi nu påminner varandra om på första maj. Att blicka både bakåt och framåt. Att minnas och att organisera. För att vi kan och för att vi måste. För rättvisa, för jämlikhet och för vanligt jävla hyfs!

Malin Björks första maj tal i Lund och Malmö 2019

Kära kamrater, socialister, feminister, antirasister, kära kampssyskon
- kära första maj firare. 


Idag är en alldeles speciell dag - det är den dag då vi som vill se en mer rättvis, jämlik framtid samlas och hämtar kraft i varandra.  Det är vår dag idag !
   Jag är glad över att vara tillbaks i Malmö - och Lund - som första maj talare . Precis som 2014, står vi inför ett EU val, den här gången 26 maj.
 
****   ****   ****
Vänner - politiken börjar alltid någonstans. För oss med hjärtat till vänster börjar den med en människosyn där vi ser oss själva i andra, i varandra.

Vårt parti vet att vi behöver varandra. Det är hela grunden för vår politik. Att du och jag, de som nyss kommit hit, de som är på väg hit - vi behöver rå om varandra, vi behöver organisera ett samhälle som bygger på medmänsklighet och solidaritet, - inte det hårda och giriga samhälle som högern försöker trycka på oss - där människor skiktas och ställs mot varandra.

Medan högern försöker splittra oss – så organiserar vi oss och samlas för att bygga en gemensam och rättvisare framtid.  Det är denna kamp som är själva grunden för vårt första maj firande.
 
****   ****   ****
Kamrater,
Vi är många som med misstro och ilska ser hur politiken dras till höger, en politik som är fientlig mot så många av oss. Mot arbetare, mot kvinnor, mot den som är sjuk, mot den med normbrytande funktionsvariationer, eller den som behöver stöd - mot alla oss som behöver en välfärd att lita på.

Vänner, vi är inte en del av deras höger-mitten smörja. Vi ställer inte upp på deras punkter - vi vill inte ha deras marknadshyror och deras inskränkningar i arbetsrätten, deras utvidgade rutavdrag, deras löften om att fortsätta vinstjakten i välfärden, deras krav på lägre löner för nyanlända, deras förlängda tillfälliga lag mot flyktingar.

Det är en politik som vi i Vänsterpartiet kommer göra allt för att stoppa. Vi vet att vi kan bättre, att Sverige behöver något helt annat än en regering med Socialdemokrater och Miljöpartister som bedriver högerpolitik. Det betyder också att Vänsterpartiet har en helt annan roll i svensk politik idag - vi är den enda verkliga och riktiga Vänsterkraften !
****   ****   ****
Rör inte vår arbetsrätt
Vänner - Ordning och reda på arbetsmarknaden brukar Löfvén prata om.

För oss i Vänsterpartiet kräver det en stark facklig rörelse och en stark arbetsrätt.

Bara dagar före 1a maj  - presenterade Socialdemokraterna direktiven för den utredning som ska lägga fram förslag för att på olika sätt försämra arbetsrätten. Ja så är det , vi har en socialdemokratisk regering som tillsätter en utredning för att försämra det som arbetarrörelsen uppnått efter hård kamp.

Vi har sagt det förut, utred på - men läggs skarpa förlag i riksdagen som försämrar för arbetstagare i hela Sverige , som urholkar strejkrätten och river upp ännu fler revor i arbetslivet för människor - då kommer vi agera.

Är det något som behövs, så är det en förstärkning av arbetstagares rättigheter på en arbetsmarknad där så många idag utnyttjas . En arbetsmarknad som också skiktar människor utifrån hudfärg och bakgrund. En arbetsmarknad där rasismen spelar in och spelar roll över de arbetsvillkor som råder. Där nyanlända och asylsökande tvingas ta jobb med usla villkor för att ha några rättigheter alls. Den människosyn som ligger till grund för en sån politik får det att isa i kroppen på många av oss.

Vänsterpartiet vill att alla som jobbar i Sverige ska ha lika villkor. Vi ska inte skapa revor och ställa arbetare mot varandra - beroende på var de kommer ifrån eller vilket typ av uppehållstillstånd de har. Det skapar lönedumpning, misstro och slår in kilar mellan oss som rasisterna och högern genast utnyttjar.

Vi ska ha ett arbetsliv för alla, vi ska stärka den fackliga rörelsen, vi ska skapa ett  jämställt arbetsliv, vi ska ha bättre löner i de livsviktiga omsorgssektorer där många kvinnor idag arbetar med alltför låga löner.

Vänsterpartiet kommer stå tillsammans med dom fackliga rörelserna och arbetare i alla sektorer - för att bekämpa de attacker som vi ser nu.

Ordning och reda för Vänsterpartiet är en trygg anställning.
Ordning för Vänsterpartiet är en lön vi kan leva på.
Ordning är ett arbetsliv som ger tid och ork att leva och där våra kroppar håller ett helt liv.

Vänsterpartiet vill kort och gott - se en helt annan ordning!
****   ****   ****
En rättvis skattepolitik
Vänner , kamrater - Vänsterpartiet driver en politik för alla - inte bara de som redan har, inte de som alltid och bottenlöst verkar tycka sig ha rätt att kräva mer.

Det är därför vi måste öka trycket för en rättvisare skattepolitik. Sverige har bland den mest orättvisa skattepolitiken i hela Europa.

Det är skatteavdrag för pooler och altaner, och nu tar dom också bort värnskatten, den för det allra rikaste. Vad är det för samhällssyn?  Vilken total arrogans inför det vi har att ta hand om gemensamt, för det som behövs för att vi ska rå om varandra och planeten.

Tror dom att skolor, sjukhus, förskolor, och äldreboenden ska gå på luft? Ser dom inte att det behövs bättre arbetsvillkor, fler kollegor, och högre löner i flera delar av vår gemensamma välfärd?

Lägg till detta att storbolagen flyttar runt sina vinster och trixar och fuskar - allt för att slippa bidra till det gemensamma.Miljarder i skatteintäkter undanhålls från Sverige och alla andra länder. Skatteintäkter som behövs i vår gemensamma välfärd.

Moderaterna smider planer på att pressa S och MP regeringen till ytterligare skattesänkningar. De vill att dom rikare ska bli rikare såklart. Men det som också vill är att inga pengar ska finnas kvar till det gemensamma, till den välfärd som kittar ihop samhället. Det är livsfarligt. Bokstavligen.

Men hörrni. Vänstern har redan andra planer. Dom går ut på att det är dags att de rika beskattas mer, dom med högst inkomst. Det får vara slut med skattebidragen till altaner och pooler. Vi kräver också att dom skattefifflande storföretagen betalar tillbaks.  Tillsammans med Vänstern i Europa har vi lagt fram åtgärder som kan sätta dit de fifflande företagen och avskaffa skatteparadisen.

Vänner, Vänsterpartiet vill göra Sverige till världens mest jämlika land igen – för det krävs en rättvis skattepolitik - det är dags nu.
****   ****   ****
Klimaträttvisa
Första maj firare, inför EU valet den 26 maj verkar alla prata om klimatet. Vi välkomnar att det är fler som kommit på banan, eftersom detta är vår tids ödesfråga. Utan en planet kan vi vare sig älska, eller strida om resten.

Men för den som lyssnar mer noggrant är det uppenbart att vi inte säger samma sak, eller ens pratar samma språk.

Å ena sidan ser ni en höger som verkar mer intresserad av att väcka till liv en 40 år gammal debatt om den ohållbara kärnkraften. Sedan har ni dom som hävdar att Sverige och Europa nu inte ska göra mer, för det ska andra länder istället göra.Och så har vi en regering som förvisso ser problemen, men ändå investerar i fossilgasterminaler och säljer kolgruvor.

I den situationen har vi i Vänsterpartiet en alldeles särskild roll. Sedan lång tid tillbaks har vi systematiskt drivit en politik för rödgrön omställning. Det är inte en slump att vi fått högst betyg av miljörörelsen både här hemma och i EU-parlamentet för vårt klimatarbete.

Den europeiska miljörörelsen har delat in oss partier i tre kategorier. Det finns Dinosaurier – Bromsklossar – och så finns det vi som är Försvarare. Försvarare av planeten och av en radikal klimatpolitik.

När vi ville bjuda in Greta Thunberg att prata i Europaparlamentet sade högergrupperna att hon skulle sitta i skolbänken istället.

Nej dom ska inte sitta i skolbänken. Nej dom ska inte sitta och se på när ansvarslösa vuxna skövlar deras framtid.

Vi fick till slut välkomna henne i ett av utskotten istället- och jag var där och såg henne titta in i EU-elitens ögon och säga - ”marknaden klarar inte det här”.

Klimatkrisen visar med livsfarlig tydlighet att planeten inte överlever mer rå kapitalism, att vinstjakten och rovgirigheten håller på att ta kål på vår planet.

Detta kamrater är ingen nyhet för oss som är socialister. Men alltfler inser att vår – vänsterns - politik behövs för att klara de stora omställningar vi står inför.

Vi vet också att om vi ska fixa det här måste omställningen gå hand i hand med ökad rättvisa. Vi är det enda parti som står för en socialt och ekologiskt hållbar omställning. Jämlika samhällen klarar stora utmaningar bäst. Samhällen där vi känner oss trygga och rår om varandra klarar klimatomställningen. Samhällen som ställer människor mot varandra och ökar utsattheten för vissa grupper – där människor redan är spända till bristningsgränsen i sin vardag - får betydligt svårare.

Dom som förorenar mest måste förändra sin sätt att leva mest. Dom som flyger mest ska betala mer i flygskatt. Låt oss kalla det en Carl Bildt skatt.

De storföretag som förorenar mest ska betala mer. Vi måste alla förändra delar av hur vi lever, men de som förorenar mest ska bidra mest. Det kallas klimaträttvisa.

Vi kräver tuffare klimatmål både här hemma och i EU. Vi kräver att inte en krona eller euro ska gå till fossilindustrin eller klimatskadliga verksamheter, det ska bli billigare och enklare att resa med tåg.


Vänner, klimataktivister - Dinosaurierna dog ut. Framtiden tillhör oss i vänstern – med en politik för omsorg om både varandra och planeten.  - Klimatet behöver en starkare vänster.

****   ****   ****
Högerextrema, nationalistiska, auktoritära krafter vill ta över.
Vi ser det här hemma – och vi ser det i Europa.


En av deras måltavlor är flyktingar och migranter. Jag har varit i Grekland, Italien, Spanien, Niger, på Balkan och sett med egna ögon vad EU:s och Sveriges politik leder till, utnyttjande och oerhörda lidanden. Döden i öknen och Döden i Medelhavet. Historiens dom mot den här politiken och de som anpassade sig till dom högerextrema kommer vara hård.

Vi har drivit det enda lagförslaget om en öppen och säker väg till Europa. Vi har tagit avstånd från fästning Europa politiken och vi tar avstånd från att placera tusentals beväpnade EU poliser vid gränserna, mot att betala Turkiets auktoritäre ledare Erdogans och libyska miliser för att stoppa människor från att att sig till Europa.

Vårt motstånd innebär att vi kräver ett öppet Sverige , ett öppet Europa. – Vänsterpartiets Sverige och Euop stänger inte sina dörrar för människor som söker skydd.
 
****   ****   ****
Vänner,
De högerextrema och deras konservativa allierade  vill också inskränka våra liv på andra sätt. De urholkar demokratin, mediers frihet, demonstrationsrätten. De stänger universitet och dom förbjuder och försvårar för folkrörelser och organisationer som inte faller dom i smaken.

De attackerar kvinnors rättigheter och hbtq personer.De vill bestämma över våra kroppar och sexualitet, de vill inskränka aborträtten och lagstifta bort alla andra familjer är den hetereosexuella kärnfamiljen. De vill skapa en vit, kristen och patriarkal dystopi.

Vi är många som inte får plats i deras värld.

Så vi är många som kommer ta strid. Vi är feminister, vi är antirasister, vi är socialister – och vi kommer ta strid mot  deras hat, mot deras attacker på våra liv och vår framtid.

Liberalerna i Europa, med Frankrikes president Macron hävdar att dom kan sätta stopp för dom. Med vad frågar vi?  Med mer av samma politik?

Det är deras politik för ökande klyftor, för urholkad arbetsrätt, för försämrad offentlig service, för ökade orättvisor som är dom högerextremas syre. När klyftorna växer, när otryggheten sprider sig, då är banan krattad för högernationalister och rasister – då kliver dom in och ställer den ene mot den andre. Den tredje mot den fjärde.

Det är vänsterns politik för rättvisa, för ökad jämlikhet, vår feministiska politik. för trygghet på arbetsmarknaden, för bostäder som vi har råd att bo i, som kan dra undan mattan för deras rasistiska smörja.Det är vänsterns politik som är det enda effektiva motgiftet.
 
****   ****   ****
1a maj firare
I mitt arbete i EU-parlamentet ser jag i mångt och mycket samma skiljelinjer som här hemma.

En hotfull högernationalism med figurer som Ungerns Orbán och Italiens Salvini i spetsen.

Det är också samma höger där som här hemma. Där finns dom, som liksom Moderaterna och Kristdemokraterna vill ta makten med hjälp av extremhögern och rasisterna.

Där finns den nyliberala högern som, likt Centern och Liberalerna, kan tänka sig att utestänga de högerextrema, men villkorar sitt agerande med inget mindre än att dom får igenom sin välfärds- och arbetarfientliga politik.

Och det finns en socialdemokrati som alltmer förlorar kompassen och gör upp med högern om alltifrån EU arméer till den destruktiva åtstramningspolitiken som räddat banker men offrat människor.

Och så finns det en växande vänster som, liksom här hemma, står upp och visar vägen för en annan politik. En politik som sätter människor och planeten i centrum.

Det är vi som tar ledar tröjan i arbetet mot EU eliten och de ökade klyftorna, mot dom demokratifientliga handelsavtalen, mot fästning Europa politiken som dödar människor på Medelhavet.

Det är vi som ser till att växla upp arbetet för klimatet och det är vi som står sida vid sida med fackföreningsrörelsen för att försvara arbetstagares rättigheter i Europa.
 
****   ****   ****
Vänner , kamrater
Vänsterpartiet växer, det är många som vill vara del av en kamp för en jämlik framtid.

Är du inte redan del i vår kamp, så kom med. Är du redan del, låt oss växa och växla upp arbetet tillsammans, låt oss trycka tillbaks dom som vill förminska våra liv, och ställa oss mot varandra.

Låt vår politik och vår beslutsamhet att skapa ett bättre, rättvisare samhälle ta större plats – Det är vi som är vänsterkraften i svensk politik. Och det är bara en starkare vänster i Europa som kan sätta stopp för orättvisorna  och dom högerextrema.

Vänner - Det är Vänstern som är lokomotivet för ett Sverige - och ett Europa – för alla , inte bara för  eliten och dom rikaste.
****   ****   ****
PS
Jag ändrade i förhållande till detta tal, i det talade ordet. Men inte så våldsamt mkt. Talade ordet gäller!
Kamratliga hälsningar Malin              

Bilder från Förstamaj 2019

Foto: Ulrica Jacobsson

En bild från Malmö. Emma-Lina Johansson, ett av v:s 2 kommunalråd håller tal.
 

Tillbaka i Lund med bilder från Vänsterpartiets demonstration.


Foto och kommentarer: Göran Persson
Vi börjar hos Socialdemokraterna vid halv elva tiden
 

Bilden som kunde blivit historisk, viss tveksamhet om vänster verkligen är rätt.


Men det ordnade sig när tåget startade.


Lite färre gamla fanor än tidigare år men snygga är dom!


Alltid nervöst före demonstrationen, skall alla dessa fina paroller bli övergivna?
Men det löste sig som vanligt, bara någon enstaka blev kvar oburen.Bra paroll! Enkel, tydlig och lätt att sympatisera med.


Att det snart är Europaval märktes både hos s och v.


Behövs ingen ytterligare kommentar.

Det var dags att överge Socialdemokraterna en stund vid tolv tiden.
Det var kommunister på gång på Mårtenstorget.
 


Bra tal om situationen i vården, tyvärr glest med åhörare.


 
Tillbaka till Socialdemokraterna, dags för huvudtalaren.


Trots en minister som huvudtalare, Matilda Ernkrans, var det glest i lyssnarleden.Efter mer kaffe och en rask promenad var det dags för Anarkisterna
på Knut sen stores torg kl 13.Inget av deras större år, det brukar vara mer tryck här.Åter till Stortorget där Vänsterpartiet samlades kl 14.


Årets huvudparoll var strejkrätten.


Klimat demonstrationen var på plats trots att det var onsdag.


Röda Kapellet inledde samlingen på vanligt förtjänstfullt sätt.


Några tal före och några efter demonstrationen var årets upplägg.
Dagens komframochsäg och Ung Vänster.Helena Falk talade om kampen i fullmäktige.


Dags att röra på sig!
Tillbaka vid torget, inga banderollpinnar längre men humöret på topp.


De unga deltagarna verkade nöjda med sin demonstration.


Dags för dagens två sista talare, Mårten Pavlov och ...


Malin Björk

En sammanfattning är väl att det inte var så mycket nytt under den sol som inte visade sig alls.
Lite så skall det ju vara, det är väl det som är traditioner.

Mårten Pavlovs och Malin Björks tal hittar ni i veckans nummer.