2019-05-02

Valborg 2019: Talet till våren av Inger Grubelic'

God kväll alla fina medmänniskor.
Äntligen!! Vår! välkommen till oss, efter en mörk och fuktig vinter.
   Nu väver våren ett brokigt mönster
   och skrämmer vintriga tjälen
   det är som den sloge upp ett fönster
   mot något ludet i själen
   och vem kan hjälpa att blodet dansar
   i takt med vårgula hängen.
   Det var ett utdrag ur Gösta Kullenbergs fina text.
 
Vi möts igen, i denna vackra omgivning som i mitten på 1800- talet planterades med 37000 buskar och träd, för människor som skulle vistas här var nyckelorden, ljus, bekvämlighet och kur.

Ljus för att njuta naturens färger. Bekvämlighet för att ha naturen så nära och kur för att må bättre i både själ och kropp.

Landskapet här och dess omgivning har varit och är en oas för många människor och djur. Här kan man njuta av slingrande stigar, böljande betesmarker och fågelrika dammar. Här kan man se tornfalkens vingslag.

I buskage av hagtorn och vide sjunger rödstjärtar och näktergalar och vid Källby reningsverks dammar är miljön viktig för fågellivet.

Dammarna är ofta öppna, även vintertid och det gör att många arter som bland annat sothöna, blåsand och grå häger gärna tillbringar vintern här.

Här trivs även trollsländor, grodarter och fiskar. Har man fiskekort kan det kanske bli havsöring till middag?

Här finns rödlistade arter bland annat hartsticka, elegant sköldlav och sommarfibbla.

Vi är idag mer medvetna än någonsin om att vi måste ta hand om vårt gemensamma bo, Moder jord.

Vi behöver oaser, naturens lungor, för att vi ska kunna andas och leva.

Nu talas det om att denna natur är hotad av bebyggelse? Eller kan det bli ett Naturreservat? Beslut är ännu inte taget.

Så här beskriver Gunnar Stensson sin promenad i landskapet:
Tusensköna, gräs, hägg, bristande knoppar, koltraster, blommande plommonträd, vindpust, odlingslotter, jord, sol, nässlor, Höje å, äppelträd, pilar, alar, aspar, björkar, kardborrar, hundkex, humla, vissna rallarrosor, trollslända, björnbärsbuskar, svanar, vattenspegel, sothöns, vigg, måsar, bro, backe, trappa, maskrosor, fasan, hallonbuskar, bin, vårsådd, vindkraftverk, molntussar, Flackarp, fläder, lind, kastanj, al, spindlar, trollslända, fasan, hassel, bin, humla, snäckor, daggmask, jord, gyttja, vatten, pågatåg, kraftledning, klart kallt vatten i dammen.

Njut och värna naturen! Ett fyrfaldigt leve för våren!

Inga kommentarer: