2019-05-02

Höje å naturreservat, vandring

Samling söndagen den 5 maj klockan 14.00 utanför Källbybadet
Vi vandrar längs ån och dammarna, går över bron och tillbaka längs åkrarna på Staffanstorpssidan.
   Vi noterar den biologiska mångfalden i området, antalet fågelarter, insekter, blommor, buskar och träd.
   Ca 700 personer har hittills ställt sig bakom medborgarförslaget om att göra Höje å till naturreservat.
 Alla välkomna till Klostergårdens Byalags möte måndagen den 6 maj klockan 19 i ABF-lokalen, Sunnanväg 14.
   Under mötet behandlas överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Lundakvintetten om att göra Höjeådalen till naturområde, iakttagelserna under söndagsvandringen, stödet för Byalagets uttalande mot ”Höje å stations-område” och förberedelser inför den kommande detaljplanen.

Inga kommentarer: