2021-09-09

Friday for Future alla fredagar

           
Fredag och vi samlas på Stortorget kl 12-14 för att uppmärksamma klimatkatastrofen och kampen för ett värdigt samhälle.

 

Stig upp! Stig upp! av Karin S

Stig upp! Stig upp!
Den nya dagen gryr.
Drick ur! Drick ur
ditt kaffe.
Var glad! Var glad
och sjung en sång i dur!
Nej, nej, ligg kvar!
Ditt krut är slut,
men den som spar,
hen har.
Ur Karin S anteckningar.

Appellmöte på torget!

  

Äntligen! Det är ett år sedan Röda Kapellet stod på Mårtenstorget och spelade. Nu är alla i orkestern vaccinerade och restriktionerna har lättat. Men måhända är inte faran över. Men orkestern hoppas på att kunna genomföra sina planerade framträdanden, appellmöten, Fridays for future och decemberkonsert. Röda Kapellet började säsongen med sedvanlig spelhelg i Staversvad två mil norr om Kristianstad. Vi övade framför allt den musik som ska framföras den elfte december på Magle konserthus. Konserten skulle ha ägt rum i december 2020, dagen före spårvagnsinvigningen och konsertens tema är och var ”Det går som på räls” med främst nyskriven spårvagnsmusik av Håkan Carlsson. Spännande musik! Nu hoppas vi på att vi kan genomföra projektet i år. Så boka in den elfte december kl 18.00!

Men nu på lördag står vi färdiga att spela kl 11. Vänsterpartiet i Lund kommer att tala mellan musiken. Eftersom det är kyrkoval 6 – 19 september har vi inbjudit VISK, Vänstern i svenska kyrkan, att också säga något om vad de vill med kyrkan. Två musikgiganter har avlidit under året. Peps Persson och Mikis Theodorakis. Så det blir några musikinslag med adress Tjörnarp/Vittsjö och Aten.
   Apropå kyrkan, så övar Röda Kapellet tills vidare i den stora lokalen på Petersgården på Trollebergsvägen. Jättefin lokal som  kyrkan välvilligt lånar ut till oss. Och som vanligt: vi vill gärna bli fler! Har du ett blåsinstrument och viss orkestervana så är du hjärtligt välkommen att vara med. Vi övar söndagar 16 – 18. Gå in på vår hemsida så får du veta mer, eller kontakta undertecknad (0733-64 90 70).
Bengt Hall

 

Större hot än 11 september

 

Klimatutställningen Our future planet på Londons The Science Museum sponsras av Shell Saudi Aramco. Oljekoncernen har fogat ett hemligt villkor till sponsorpengarna:
   ”Inte vid något tillfälle får utställningen säga någonting som kan skada sponsorns välvilja och styrka.”
   Shell Saudi Aramco är ett av jordens största klimathot. Första kvartalet 2021 var vinsten 190 miljarder.
   Inte vid något tillfälle får utställningen säga något som kan skada sponsorns välvilja och styrka! Det är så oljekapitalet förvränger kunskapen om klimathotet och förlamar politikernas handlingskraft.
   Vi har ett system där det alltid är tillåtet att bedriva verksamhet som ger vinst. Mot detta och mot ägande och utvinning av resurser får ingen ingripa.
   Saudiarabien är en sunnitisk diktatur som är allierad med USA och Israel. Saudiarabiens ledare torterar och mördar sina opponenter.
   Usama bin Ladin tillhörde Saudiarabiens härskande familjerna. Hans del av oljemiljarderna finansierade attackerna den 11 november. Andra används för att köpa forskare, tankesmedjor, massmedia, press och utställningar.
   Forskaren och ekologen Emma Sayer som arbetat med utställningen är chockad. Hon har krävt att få sitt namn borttaget från listan på dem står bakom utställningen.
    ”The Science Museum just killed their reputation”, twittrade Greta Thunberg.   

Lunds Konsthall: I panterns pupill

 
11 september 2021 – 23 januari 2022

Noor Abuarafeh, Joseph Beuys, Kristina Buch, Jimmie Durham, Petrit Halilaj, Henrik Håkansson, Christine Ödlund

Rainer Maria Rilke, en av det tyska språkets främste lyriker, vill i sin berömda dikt Pantern, med undertiteln I Jardin des plantes, Paris, föreställa sig hur det är att se världen genom panterns ögon. När människan inte längre ses som universums självklara centrum blir det tydligt att alla djurarter, också hon själv, måste leva i symbios för att överleva.
   I det västerländska tänkandet har det länge varit viktigt att hävda människans särart. Aristoteles kallade  människan animale rationale, ett djur med förnuft och abstrakt tänkande, egenskaper som ofta förknippas med språket. Numera vet vi att även icke-mänskliga djur har sina språk. De är bara annorlunda än våra.
   I panterns pupill reflekterar över förhållandet mellan människa och djur utifrån en ökad medvetenhet om de akuta belastningar människans levnadssätt medför i alla individers livsmiljö. Utställningen innehåller verk av konstnärer som likt Rilke lyfter fram djuren som subjekt med tankar och känslor.
   Utställningen kan dessutom ses som en kommentar till den tidsålder vi levt i sedan industrialismens början kring sekelskiftet 1800, ofta benämnd ”antropocen” efter människan själv och kännetecknad av människans kollektiva påverkan på jorden och de ekologiska, klimatmässiga och geologiska förändringar denna har inneburit.
Läs mer konsthallens sida »

”Tiden då kommunen kunde planera allt är förbi” av Gunnar Stensson

Marknaden styr, demokratin försvagas. Vinst går före kvalitet. Samhället segregeras. De som tjänar på segregationen är drivande. Vi ser det ske inom vård och omsorg. Och utbildning.
   De styrande i Lunds Utbildningsnämnd och Barn och skolnämnd – Mia Honeth (L), ordförande i Barn och skolnämnden, Mats Horrdin (C), vice ordförande samt Rasmus Törnblom (M) och Hedvig Åkesson (K) i Utbildningsnämnden) - är belåtna med utvecklingen. Nu styr marknaden, inte kommunen.

Vill de styrande i Lund att skolan ska vara en segregationsmotor” frågade Lundaborna Agneta Gulz och Magnus Haake (SDS 6/9).
   Kommunen kan inte planera allt, svarar de borgerliga skolpolitikerna.
   Sakfrågan handlar om en nödvändig utbyggnad av Fäladsskolan och Fäladsgården som politikerna förhalar för att i stället ge utrymme (och skolpengar) till en segregerande privatskola villakvarteren i Annehem.
   De svenska borgerliga partierna genomdrev införandet av samma slags marknadsstyrning av skolan som diktatorn Pinochet med hjälp av grabbarna från Chicago påtvingade Chile på 1970-talet.
   I Chile avskaffades marknadsstyrningen när landet åter blev en demokrati. Sverige blev det enda land i världen som har en marknadsstyrd skola.
   Tiden då demokratin kunde planera skola och vård i Sverige försvann stegvis under de senaste decennierna. Marknaden tog över. Vi har länge sett den svenska skolans förfall. Exemplen är många.

John Bauerskolan startades av Anders Hultin och försattes efter några år i konkurs av samme Anders Hultin, som sedan köpte ut ett antal skolor ur det egna konkursboet och drev dem vidare i bolaget Fria läroverket. 14500 elever förlorade sina skolor och lärarna blev arbetslösa. Kommunerna fick ta över ansvaret.
   Själv tjänade Anders Hultin 9,4 miljoner som aktieutdelning och tog ut 3 miljoner i lön.  Sådant händer då marknaden styr i stället för kommunen.

Hvilan Utbildning har nyligen granskats av Sydsvenskan i tre stora artiklar (”Vi är bara där för att de ska få in pengar”, ”Högsta ledaren pekas ut för rektorsflykten” och ”Stjärnkocken känner sig förd bakom ljuset”).
   De tre artiklarna målar en förfärande bild av hur skolkoncernen Hvilan Utbildning under en rad år svikit elever, lärare och rektorer, samtidigt som den expanderat som friskolekoncern med vinsten som syfte på bekostnad av verksamheten. Typiskt är också hur den har exploaterat folkhögskolan Hvilans goda namn, liksom stjärnkocken Tareq Taylors. Marknadsstyrning leder till falsk reklam och sekretess för att dölja lögnerna.

Annie Lööf är medveten om svensk skolas förfall. Hon vet att svensk skola förstärker utanförskap och utsatthet, att kvalitet och likvärdighet försämras, att skolresultaten har dalat vid en internationell jämförelse, att riskkapitalister har skott sig på skolpengar, att betygsinflationen är utbredd och att missförhållandena i skolan döljs av marknadens sekretess.
   Annie Lööf undviker att nämna förfallets orsak: att vinstintressen styr svensk skola. I stället försöker hon prata bort bristerna genom att föreslå en delreform, betygssättning grundad på de centrala proven.(Se DN debatt 7/9). För henne är vinst och marknadsstyrning detsamma som fritt skolval.  Den majoritet som kritiserar vinstintressena i svensk skola utpekar hon som fiender till det fria skolvalet. Sydsvenskan applåderar i sin huvudledare 8/7.
   Annie Lööf är nyliberal vinstförespråkare och därmed en av de huvudskyldiga för svensk skolas förfall.

Men demokratin kommer åter. Redan för tio år sedan kunde vi ta del av forskaren Laura Hartmans SNS-rapport Konkurrensens konsekven-ser. Vad händer med svensk välfärd?  
   Marknadsstyrningens konsekvenser har bara blivit tydligare, inte minst på grund av pandemin. I Sverige måste den demokratiska makten återställas. Och det handlar om mer.
   Kampen för planetens överlevnad kräver ett globalt demokratiskt ansvarstagande och ett slut på marknadsstyrning, resursslöseri och privat vinstintresse.
   Denna globala kamp mot klimatförrädarna förs lokalt i samhällen jorden runt.
   I Lund gäller kampen just nu försvaret av den demokratiska Fäladsskolan och Fäladsgården mot hotet från den vinstdrivande marknadsskolan.
   Alla kan delta, nu i debatten och slutligen i valet om ett år.