2013-04-25

Valborg i St Lars

Firandet inleds klockan 19.
Lunds allmänna sångförening sjunger de klassiska vårsångerna.
Karin Stensson håller vårtalet.
Röda Kapellet blåser in våren.
En värmande vårbrasa tänds.
Skolbarn från fjärde klass i Klostergårds-skolan säljer korv för att finansiera sin resa till schackmästerskapen i Stockholm.

Första maj i Lund och Malmö

Lund: Samling för demonstration på Stortorget kl 14. Demonstrationen återvänder till Stortorget för avslutande möte ca 15.30. Mer information

Malmö: Samling kl 11 på Möllevångstorget. Avmarsch klockan 12. Demonstration till Slottsparken. Program i Slottsparken från kl 13 med tal av Aron Etzler, mat, barnaktiviteter och musikfest.

Lunds arbetarekommun
Samling på Clemenstorget 10.00
Avslutning på Stortorget 11.00 med Stefan Löfven

Malmö arbetarekommun
Samling på Södergatan 13.30
Avslutning i Folkets Park 15.00 med Stefan Löfven

Röd Front Lund
Möte på Mårtenstorget kl 12:00
Tal av Nils Littorin, m fl
Manifestation
Kommunistiska Partiet och RKU

Röd Front Malmö
Samling på Gustav Adolfs Torg kl. 14.30.
Demonstration till St. Knuts Torg.
Efterfest på Ungdomens Hus (Norra Skolgatan 10) ca kl 16.30 med levande musik, mat och dryck
Talare: Anita Salvén (partistyrelsen), Robert Wettersten (ordf Malmö) och Sebastian Cramér (ordf Rku Malmö)
Kommunistiska Partiet och RKU


MALMÖ: REVOLUTIONÄR 1 MAJ. ARBETARKLASSEN HÅLLER IHOP – TILLSAMMANS FÖR SOCIALISM
Fira revolutionär 1 maj med en arbetarklass som håller ihop, oavsett nationalitet eller medborgarskap!
11:00 – Frukost på Glassfabriken
13:00 – Förhäng med Amalthea Bokkafé i Jesusparken
14:30 – Samling på Möllevångstorget
15:00 – Demonstration
Efter demonstrationen – tårta och uppträdande på Glassfabriken.
17:00 – 01:00 – Efterfest på Kontrapunkt
Förbundet Allt åt Alla Malmö, Mangla, Första Linjen Malmö, Revolutionär Ungdom Malmö, SUF Malmö, IMET

When more is less: The international project in Afghanistan

Why didn't the Western-led efforts to establish a new post-Taliban order in Afghanistan succeed? Many reasons have been cited for its limited achievements and ever-growing difficulties, the most common explanation being that the national, regional, and international contexts were unfavourable. Astri Suhrke focus on the dynamics of the intervention and its related peace-building-mission, and asks: What were the forces shaping this grand international project? What explains the apparent systemic bias towards a deeper and broader international involvement?
THURSDAY, 2 MAY, 19.00
Hörsalen, Humanisthuset, Lund
ALL ARE WELCOME!
Affisch »

Flackarps mölla får nya vingar av Gunnar Stensson

Vindkraft är en uråldrig energikälla i Skåne, det ser man när man cyklar runt på vägarna förbi den ena väderkvarnen efter den andra. Många är förfallna och av somliga återstår bara torson, sedan blåsten slitit sönder vingarna. 
   Flackarps mölla, som vakar som en svart ängel över St Lars kyrkogård, är relativt väl bibehållen, men har förfallit de senaste åren.
   Ännu i början av 2000-talet kunde de väldiga kvarnvingarna svänga runt någon enstaka sommardag. De syntes från socionomhuset i Klostergården. Sedan några år är möllan emellertid stympad. En av de fyra vingarna har amputerats för att inga olyckor ska inträffa.
   Nu ska möllan få nya vingar. Måndagen den 29 april, klämdagen inför valborg, ska man börja montera dem. Den 26 maj blir det offentlig invigningsfest, arrangerad av föreningen Skånska Möllor. Då kommer de nya vingarna gå runt! Då får vi en väderkvarn att slåss med!

Själv tänker jag
redan på måndag, den 29 april, ställa mig utanför St Lars öppenvårdscentral klockan 12 för att invänta eventuella följeslagare på en liten promenad för att kanske få en skymt av restaureringsarbetet.

Hackat och malet av Ulf N

Positiv utveckling av bilförsäljningen
Den positiva trenden för bilförsäljningen stärks, enligt den europeiska bilindustriföreningen Aceas rapport. Bilförsäljningen på de största marknaderna i Europa minskade med strax över 10 procent i mars, jämfört med samma månad i fjol. Marknaden är nu på väg mot den bästa, dvs lägsta, nivån på 20 år. Bäst har utvecklingen varit i Tyskland, där minskningen ligger på 17 procent. De svenska siffrorna för mars ser också bra ut: nybilsregistreringen minskade med hela 21 procent jämfört med marsmånaden i fjol.

Inte så noga med att läsa kommunala handlingar
Till förra veckans sammanträde hade ledamöterna i Byggnadsnämnden ca 1100 sidor text- och kartmaterial att läsa igenom, smälta och begrunda. Föredragningslistan innehöll 36 beslutsärenden, varav 10 var detaljplaner. MP, med stöd av S, protesterade mot den digra dagordningen och orimliga krav på inläsning och menade att ledamöterna måste vara väl inlästa på ärendena för att fatta välgrundade beslut. Förslaget om att korta ner dagordningen röstade dock ner av den borgerliga majoriteten. Efteråt fick lundaborna genom en artikel i Sydsvenskan veta att nämndens ordförande Christer Wallin, (M), tyckte att det inte var så noga med att gå igenom alla handlingar i beslutsunderlaget. Ska Byggnadsnämndsledamöterna följa M-receptet för beslutsfattande kan vi kanske i framtiden förvänta oss uttalandet typ: ”Va, inte visste jag att vi fattade beslut om detaljplan för ESS i går?!  jag hade inte läst handlingarna så noga - åsså var jag på toa och ringde ett tag…” eller: ”Detaljplaner för spårvägsdragningen? Jag vet inte riktigt hur den ska dras, tyckte att just de sidorna inte var så viktiga att läsa”.

Bidragsberoendet tilltar – igen
I förra veckans nummer av VB skrev jag om det tilltagande bidragsberoendet bland medel- och överklass. Nu späder regeringen på med ytterligare ett förslag som är ägnat att cementera bidragsberoendet: denna gång ett investeringsbidrag. Det gäller då inte bidrag till företag som bidrar till klimatomställningen eller något sådant produktivt. Nej, det handlar om att privatpersoner som köper aktier i mindre företag (här = företag upp till 50 anställda) upp till en summa av 1 300 000 kronor ska få dra av halva beloppet från posten inkomst av kapital. Det är ett listigt utformat bidrag, dubbelsidig som det är. De välbärgade föses tillsammans med de mindre företagen in i bidragsberoendet. Fast det kanske är samma personer? Hur som helst, kära VB-läsare, ett gyllene tillfälle att få ner de betungande höga summorna i posten ”inkomst av kapital” i självdeklarationen! Fast ni får vänta till nästa års deklaration. De nya bestämmelserna ska inte träda i kraft förrän 1 september i år.

Vinstutdelning i välfärden
Som alla andra tidningar av betydenhet bör ju också VB plocka en eller annan godbit ur SOM-undersökningen. Undertecknad bidrar här med en: Vänsterpartiet har störst andel av väljare som är emot vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Detta lär knappast överraska någon. Lite mer förvånande är kanske att på andra plats, med näst störst andel väljare som är emot vinstutdelning är Miljöpartiet. Det är bara att hoppas att detta faktum stämmer ombuden vid MP-kongressen i maj till eftertanke.

H&M-nytt
H&M-industrin, ja, alltså hackat- och maletindustrin, fortsätter sin innovativa verksamhet. Halalslaktad gris är den senaste uppfinningen.

Falskt vittnesbörd: Om Per T Ohlssons islamofobi
av Gunnar Stensson

I sin söndagskrönika ”Halvtomt eller halvfullt” (SDS 21/4) angriper Per T Ohlsson försåtligt Omar Mustafa med formuleringen ”Socialdemokraternas stollefalang – den som nu betraktar Omar Mustafa som en missförstådd jämställdhetsivrare”.
   Undertexten är förstås insinuationen, att Omar, långt ifrån att vara någon jämställdhetsivrare, i själva verket skulle vara oförmögen att erkänna mäns och kvinnors likhet inför lagen. Detta är ett klart uttryck för islamofobi.
   Per T Ohlsson avfärdar dem som tänker annorlunda med orden ”Socialdemokraternas stollefalang”.

Vad Per T Ohlsson förtiger är, att Svenska Dagbladet i en artikel avslöjat att de påståenden om antisemitism och kvinnodiskriminering, som kampanjen mot Omar Mustafa bygger på, saknar grund.
   Artikeln har rubriken ”SvD:s faktakoll ger S-toppar rött ljus”.
   Journalisterna Tobias Brandell och Jenny Stiernstedt har gått igenom pressarkivet samt nästan tusen inlägg av Omar på mikrobloggen Twitter under tre år. Men några belägg för judehat finns inte. Tvärtom.

Per T Ohlsson är inte ensam om att förtiga obekväma fakta. Både Ulrika Knutsson och panelen i God Morgon Sverige förde resonemang med utgångspunkt från rykten som i SvD avslöjats som falska. Sådana repetitioner av uppgifter som bevisats vara falska brukar ekonomipristagaren Paul Krugman kalla ”kackerlacksidéer”.

Omar Mustafa är inte antisemit. Sanningen är den motsatta.
   Omar Mustafa fördömde i fjol antisemitismen när han skrev: "Rasismen i Skåne har nått nya höjder". Judiska församlingen utsatt för ett förkastligt attentat”.
   Islamiska förbundets lokala förening i Malmö har varit en av de muslimska organisationer som mest aktivt bekämpat antisemitismen.
   Det visste Per T Ohlsson. Men han föredrar – liksom massmedias många ryktesspridare - att simma i samma grumliga vatten som Sverigedemokraterna.
   På samma uppslag i SvD som artikeln ”Rött ljus” återfinns en intervju-artikel av Jenny Stiernstedt med rubriken ”Jag står upp för allas lika värde”.
   Där säger Omar Mustafa bland annat: ”Jag känner ett enormt stöd och ser positivt på att vi fått en välbehövlig debatt om antisemitism och islamofobi i Sverige.”
Gunnar Stensson, Lund
Texten sändes 22/4 till Ordet, SDS

Hjälp oss medborgare! Gör någonting! Vi håller på att korrumperas. av Gunnar Stensson

Maciej Zaremba publicerade i onsdags den femte och sista delen av artikelserien om den svenska sjukvården (DN 24/4). Samtidigt kommer den ut i bokform.
   Det handlar om det system som kallas New Public Management som införts i den svenska vården. Det är ett köp- och sälgsystem av samma slag som förstör skolan och äldrevården, oavsett ägandeform. Zaremba visar hur det gynnar felbehandlingar och korrumperar läkare och vårdpersonal.
   Han har fått ett enormt gensvar från alla dem som i någon form arbetar professionellt inom vården.
   Det som sker i Region Skåne är ett typexempel på det sönderfall som blir konsekvensen när systemet med sitt demokratiska underskott gör politiker som Michael Sandin, M, till en sorts Stalin-kopior.

Det byråkratiska språk som utvecklas vore enbart farsartat om dess konsekvenser inte var så djupt tragiska.
Stockholms läns landsting har publicerat en ”termlista” med 2 255 begrepp. Zaremba ger en exempelsamling.
   Begrepp 60. Aktör: roll som innehas av fysisk person och som är delaktig i vård- och omsorgsprocessen;
   107. Arbetslös: person som saknar yrkesarbete;
   580. Ensamboende: person som bor ensam;
   857. Hyllmeter: En meter handlingar ställda på bredvid varandra på hyllor (jfr löpmeter);
   1443 Person: kan bland annat ta rollen som utförare respektive beställare. En utförare respektive beställare är alltid en person;
   1837. Språk: Det vi använder när vi talar eller skriver.

Mål och resultat-styrningen och dess byråkratiska konsekvenser är också en viktig orsak till den svenska skolans förfall. Även lärare korrumperas av New Public Management.
   Artiklarna finns på nätet, men det är kanske bättre att köpa boken.

Ockupanterna av Gunnar Stensson


Breaking the silence, ”Bryt tystnaden! Israeliska soldaters vittnesmål från de ockuperade områdena”, Leopard Förlag 2013.


David Grossman, ”På flykt undan ett sorgebud”,
Bonnier Pocket 2012Israels ockupation
av palestinskt land utvidgas dagligen med nya bosättningar. Det blockerar fredsförhandlingarna. USA ger Israel mer militärt bistånd än något annat land. Israelernas förtryck av palestinierna på Västbanken och i passagerna genom muren fortsätter. Ockupationen utgör ett växande hot mot Palestina och Israel – och mot världsfreden. Ockupationen fräter sönder de unga israeliska soldaternas mänsklighet.

Dialog mellan en israelisk mamma och hennes son som gör sin värnplikt på den ockuperade Västbanken. Ur ”På flykt från ett sorgebud”, s 662.
Sonen: ”Vi siktar på fötterna. Och bekymra dig inte så mycket om dem. Det värsta en gummikula kan åstadkomma är ett armbrott eller benbrott.”
Mamman: ”Men om du missar och förstör någons öga?”
Sonen: ”Då är det någon som inte kastar sten igen. Låt mig ge dig ett exempel: en av våra killar sköt tre grabbar som kastade sten på värnet nu i veckan, pang-pang-pang, benbrott för alla tre. Väldigt elegant gjort, och tro mig, de ungarna kommer aldrig att kasta sten igen.”
Mamman: ”Men deras bröder gör det. Och deras kompisar, och om några år kanske deras barn.”
En annan värnpliktig: ”Ni borde kanske sikta så de aldrig får några barn.”
Mamman: ”Nog, Nu vill jag att du lovar mig med en gång att du aldrig ska skjuta på några barn för att skada dem!”
Sonen: ”Mamma. Jag har instruktioner, jag har mina order.”

Ur ”Bryt tystnaden!
Soldat 1: ”Inte nog med att vi förtrycker ett annat folk. Dessutom gör vi oss själva illa. Ockupationen äter oss inifrån.”
Soldat 2: ”Ett barn som håller i en sten kan ni skjuta, sa dom”
Soldat 3: ”Vi gick in i oskyldiga människors hem, varje dag, hela tiden.”
Soldat 4: ”Jag fick honom att skita i byxorna.”
Soldat 5: ”Släpp inte ambulanser genom vägspärren, lydde ordern.”
Soldat 6: ”Vi hindrade honom att förtjäna sitt uppehälle.”

International School of Lund av Gunnar Stensson

Ett par kommentarer om skolinspektionens kritik och Lunds hållning
ISKL är en skola som Lunds kommun har ansvaret för. Den ingår i ett internationellt skolsystem för barn till internationella forskare och experter av olika slag som tillfälligt bor i Lund och ofta tvingas flytta med sina familjer.
   Vad de efterfrågar är ett skolsystem som kan ge deras barn kontinuitet i skolgången, trots att de själva. under den tolvårsperiod då barnen går i skolan, flera gånger flyttar mellan universitet, forskningscentra och företag i städer som London, Ottawa, Mumbai, Sao Paulo osv.
   Många bor i Lund och kommer de blir fler när MAX 4 och ESS tas i bruk.  De behöver skolformen och det är bra att Lunds kommun har ansvaret.
   De elever som går i grundskoledelen av ISKL får inte svensk grundskolebehörighet, det har skolinspektionen rätt i. Om det behövs en lagändring vet jag inte, men någon sorts anpassning är nödvändig.
   Man skulle naturligtvis kunna tänka sig ISKL blev strikt internationell och att svenska elever inte tilläts delta i undervisningen. Det handlar ju om deras gymnasiebehörighet i det svenska skolsystemet.
   Mot detta kan man anföra, att många svenska experter också har perioder av nomadiserande och att en skolgång som ett lundabarn påbörjar i Lund kan komma att fortsätta i Paris eller Berlin.
   Det är naturligtvis ett socialt problem att eleverna vid ISKL blir en mycket speciell och relativt isolerad grupp i Lund. Det kommer de förstås att bli också i den stad där de eventuellt fullföljer utbildningen.
   Det är angeläget att problemen blir lösta och därför är det välkommet att Skolinspektionen driver konflikten till dess spets.
   Lund behöver ISKL. Det är bra att kommunen har ansvaret. Sedan är det en annan sak att man kan vara kritisk mot delar av den pedagogik som drivs inom International Schools. De är svåra att påverka.
   Jag har ett barnbarn i Stockholm som går i en sådan gymnasieskola.

Sverige – ett problem för Kuba
av Bertil Egerö och Elsa Grip

Den tredje och sista artikeln från besöket i Kuba, januari 2013


Don Quijote är mycket populär på Kuba

Kuba är en utmaning. Det borde stå klart för varje reflekterande människa. ”Kubas stora bedrift ligger i att ha överlevt under ett halvt sekel”, säger ett bidrag i Latin American Perspectives 2009, som i sin helhet ägnas Kuba.
   Med sina grundläggande målsättningar – mänskliga rättigheter till hälsa och utbildning, jämställdhet mellan kvinnor och män – intakta har det socialistiska Kuba överlevt USAs illegala blockad, förlusten av Sovjetstödet och en växande massturism. Ännu idag är den internationella solidariteten en viktig ledande princip i dess utrikespolitik.
   Kuba kunde idag vara en förstelnad monopolistisk maktapparat, oförmögen att möta ständigt nya krav på anpassning och omtänkande. Men, som vi har försökt visa, brottas statsmakten nu med effekterna av sitt eget maktmonopol. I reformpolitikens styrdokument är planekonomin ännu överordnad; staten har inte beslutat överge sin detaljstyrning av samhälle och marknad. Allt pekar på att detta kommer att ändras, frågan är bara hur lång tid det tar och hur långt det kommer att gå.


Mer dialog behövs mellan Sverige och Kuba; skulpturen i gamla Havanna heter Conversacion
 
Att Kuba idag befinner sig i en dynamisk utveckling tycks inte riktigt ha nått Sverige. Med EU som Kubas största handelspartner, viktig biståndsgivare och politisk dialogpartner kunde det vara annorlunda. Men Sverige har liksom USA genom inrikespolitiska motsättningar målat in sig i ett hörn. Den tunga symboliken i ord som ’kommunism’ och ’diktatur’ blockerar vår politiska debatt om Kuba på ett sätt som varken gäller Kina eller Vietnam. Att Kuba öppnat för katolska kyrkans ideologiska inflytande, släppt alla de som fängslades 2003 och lagstiftat om större frihet för kubaner att resa, är steg i en liberalisering som ännu inte påverkat vår bild av Kuba.

Vänstern okunnig om reformpolitiken

Socialdemokraternas motion om Kuba från 2007/08 gäller troligen ännu. Analysen är milt sagt torftig, som t.ex. i orden: ”Castro skyller den dåliga ekonomin på det amerikanska embargot”. Motionen diskuterar främst det politiska förtrycket, och kontakter med ”de demokratiska krafterna” är det enda partiet vill acceptera.
   Sedan Vänsterpartiets riksdagsmotion 2009/10 har partiet inte diskuterat Kuba. Vad säger Jonas Sjöstedt idag? ”Det är mycket enkelt; Kuba är en politisk diktatur. I landet förekommer inte fria val, yttrandefrihet eller rätten att fritt bilda partier. I de kubanska fängelserna sitter politiska fångar. …/ /… visst finns det progressiva inslag i det kubanska samhället trots diktaturen. Men den grundläggande skillnaden [mellan Kuba och USA] är klar och kan inte bortförklaras. Det är min åsikt, och det är Vänsterpartiets åsikt.” En åsikt som alltså inte omprövas i takt med förändringarna i Kuba.

Regeringen nöjd med EU’s kontakter

I Havanna träffar vi Elisabeth Eklund, nytillträdd ambassadör. Efter tre veckor i landet anser hon sig välinformerad – Birgittinordens kloster i gamla Havanna hade hon dock missat. I övrigt blir svaren de väntade: ”Vi följer riksdagens beslut, vi har varken biståndsavtal, politiska eller handelsavtal.” Det officiella Sverige umgås med Kuba enbart genom EU. Där har Elisabeth varit med, där känner hon Kuba.
   Vi berättar om Norges mer positiva inställning och om ett vetenskapligt samarbete som finansieras av norska UD.  ”Olja, gas” blir svaret. Den norska utrikespolitiken bestäms alltså av norska företag som konkurrerar om utvinning av landets naturresurser. Med Lundin Oil som intressent i Kubas olja skulle den svenska politiken alltså bli mer positiv?
   Kuba förblir en viktig partner i Latinamerikas utveckling, inte minst för de länder som styrs av vänsterregeringar. I januari blev Raúl Castro ordförande i CELAC, en regional organisation där till skillnad från OAS USA inte är medlem. Det kan vara en anledning till att Norge (som ju inte är med i EU) vill föra en dialog med Kuba. Att Sverige avstår från egen dialog och nöjer sig med EU-gruppens kontakter kan tolkas som passivitet inför en region som spelar en allt viktigare roll i den internationella utvecklingen.

Bättre samtala än isolera

Vi menar att det finns starka skäl för Sverige att inleda ett öppnare utbyte med Kuba, inte minst genom vetenskapliga och kulturella utbyten i båda riktningarna. Våra historiska erfarenheter av det svenska välfärdssystemet och våra kunskaper om utvecklingen i andra länder jorden runt kan ge inspiration till ett Kuba i förändring. Själva har vi mycket att lära av det socialistiska Kubas framgångar i kampen mot AIDS och droger, liksom av att försöka förstå frånvaron av det ohyggliga våld som härjar inte minst i det USA där människors demokratiska friheter är så mycket större.
Text och bild: Bertil Egerö och Elsa Grip

PS. Våra tre artiklar är längre versioner av tre artiklar som redan nått Flammans läsare. Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Hans Linde har läst dem, och har nu berättat att partiledningen ser skäl att uppdatera partiets motion från 2009, eftersom ”…en hel del [har] hänt under de senaste åren… I höst har vi ambitionen att skriva en ny motion om Latinamerika, där kommer vi självklart lyfta utvecklingen på Kuba.” DSF.d. maffians bilar idag framför dess f.d. högborg