2021-11-11

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk. Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

Välkommen till boksläpp

”Den onödiga flyktingkrisen- rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”

Martas café, S:t Petri Kyrkogata 6, Stadsbiblioteket, Söndagen den 14 november 13.30 – 16.00

Vår bok ger fakta och berättelser och är civilsamhällets vitbok över den förda migrationspolitiken sedan 2015. Ingen ska kunna säga att man ingenting visste.
Läs mer »


Läs mer på hemsidan »

Klimatföreläsningar

 

Naturskyddsföreningen anordnar i samarbete med Lunds Universitets hållbarhetsforum och Lunds stadsbibliotek en föreläsningsserie på temat klimat.
   Nästa föreläsning äger rum: Den 17 november kl. 18 i Lunds stadsbiblioteks atrium.

Urban natur, hur?
Mer än hälften av världens befolkning lever idag i snabbt växande städer. För att spara jordbruksmark strävar man efter förtätning, som dock kan utgöra ett hot mot grönytor, vattendrag och andra miljöer för djur och växter. Vad är nyttan med biologisk mångfald i städer, och hur kan städerna bli ett bra hem för både människor och andra arter? Anna Persson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet, har forskat kring dessa frågor.
Föreläsningarna i klimatserien äger rum onsdagar kl. 18 i Lunds stadsbiblioteks atrium.
17 november: Urban natur – hur?
24 november: Havet äter Skåne.
1 december: Förtätning eller utglesning?
Läs mer »

Decemberkonsert

 

Konserten som vi kallar ”Det går som på räls” var avsedd att framföras i fjor, dagen före spårvägsinvigningen den tolfte december. Men pandemin kom emellan. Vi hade fått ett specialskrivet verk av Håkan Carlsson, tidigare chef för kulturskolan i Lund.
   Det blir säkert en spännande konsert, så glöm inte att boka den 11 december kl 18 på Magle Konserthus.
Affisch »

Vardagsdikt av Karin SVardagsdikt
Drag ut spisen och
rengör den
torka kakelplattorna
bakom spisen och
diskbänken
Torka ur kylskåpet
Rengör alla dörrar, karmar
och lister

Ur Karin S anteckningar hösten 2019.


Det bilvänligaste partiet av Ann Schlyter

FNL befäster sin plats i täten av de bilvänliga partierna i Lund. I byggnadsnämnden var detta parti det enda som röstade mot en höjning av felparkeringsavgifterna. Tidigare, när det gällde kvarteret Häradshövdingen, ansåg partiet att det var så viktigt med många underjordiska parkerings-platser så att det var motiverat att riva delar av gamla Tingsrätten. Det går ju inte att bygga parkeringsplatser under befintliga hus.
   FNLs inställning till åtgärder för att minska växthusgaser framgår också när de röstar för stöd till regionala flygplatser och är emot planering för framtida utbyggnad av järnväg till Simrishamn.
   FNL argumentera hårt för att bevara jordbruksmarken, men avviker inte från kvintettens förslag om att bygga mer småhus. Man undrar hus det kan gå ihop.
Ann Schlyter för v i byggnadsnämnden 

Noterat i veckan

Släpp in flyktingarna och slipp utpressningen. Den tragedi som utspelas vid Belarus gräns mot Polen, Litauen och Lettland är en humanitär katastrof. Uppemot 4000 flyktingar kläms mellan gränsvakter på båda sidor. De fryser och blir misshandlade. Sju personer har avlidit.”
Peter Larsson, Sydsvenskan 11/11

Säg upp Fritt sök-avtalet. ”Efter en uppsägning, som bara kan ske vid årsskiften löper avtalet vidare under 18 månader. Under den tiden tänker sig S och FNL att man ska förhandla fram ett nytt avtal med delregionala lösningar, alltså att Lund och omgivande kommuner samarbetar kring gymnasieskolan.
- Förturen för Lundaelever i våra skolor skulle även komma elever från till exempel Lomma, Staffanstorp och Kävlinge ill del, säger Anders Almgren.” Alexander Kuprijanko, Sydsvenskan 11/11

Kristallnatten och de stängda gränserna

 
Foton: Clas Fleming

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 begick de tyska nazisterna och deras medlöpare på order av propagandaminister Goebbels den judepogrom som kallas Kristallnatten. Judiska affärer och synagogor över hela Tyskland förstördes. 20 000 judar greps och fördes till koncentrationsläger.
   Till åminnelse av pogromen och som en maning till motstånd mot den antisemitism och främlingsfientlighet som åter breder ut sig i Sverige och världen genomförde Ung Vänster en manifestation på Stortorget i skymningen den 9 november. Ljusen fladdrade i mörkret framför rådhuset. Över Stora Södergatan lyste juldekorationerna och butikerna skyltade med julklappsförslag
   Anne Dederichs dokumenterade i sitt tal ett enskilt judiskt öde och Martin Stensson läste upp de beslut och lagar som under 1930-talet steg för steg ledde till Förintelsen. Allt fler närmade sig för att delta i manifestationen.


Anne Dederichs och Martin Stensson

Trafikverket om Lund C i tunnel: Ingen nytta för järnvägstrafiken – tvärtom! av Ulf Nymark

 

Lunds kommun har utrett järnvägen genom och utanför Lund i samband med planeringen för två nya spår för höghastighetsbanan. Lund vill att Trafikverket ska förlägga alla spår i en tunnel vid Lund C. Trafikverket har nu svarat på kommunens utredning och krav. Svaret sammanfattas i ett antal punkter.

Försämrad kapacitet
Lunds förslag om hur spår och plattformar skulle läggas i en tunnel ger ökad störningskänslighet och försämrad kapacitet enligt Trafikverket. I dag kan alla inkommande tåg trafikera minst två olika plattformar, vilket gör att ett tåg kan köra in på en plattform samtidigt som ett tåg från samma bana kan avgå på en annan plattform. I kommunens förslag måste ankommande tåg invänta avgående tåg eftersom alla spår inte får tillgång till två plattformar.

Stora kostnader
Kostnaden för att gräva ner samtliga spår uppgår till ca 20 miljarder kronor enligt kommunens beräkningar. Det är 15 miljarder dyrare än att lägga den nya stambanan i markplan. 15 miljarder motsvarar den sammanlagda investeringskostnaden för fyrspåret Malmö-Lund och Citytunneln i Malmö. Trafikverket påpekar också att en tunnellösning som inte försämrar kapaciteten skulle bli betydligt dyrare än de ca 20 miljarderna.

Ingen nytta för järnvägen
Järnvägstrafiken får ingen nytta av att förlägga järnvägen i tunnel, slår Trafikverket fast. Tvärtom, en tunnellösning blir betydligt dyrare att underhålla, kapaciteten försämras om kommunens förslag skulle förverkligas. Endast Lunds kommun drar nytta av en tunnellösning.

Markförlagd stationslösning är Trafikverkets grundlösning
Trafikverket upplyser också kommunen om att vid planering av järnväg är verkets grundutförande en markförlagd station. En icke markförlagd station kan vara verkets grundutförande om det är den bästa lösningen ur trafikeringssynpunkt. Men i Lund fall anser verket alltså att en markförlagd station är den bästa trafikala lösningen och att denna lösning också kommer att klara kapaciteten i framtiden.

Populistiska utspel
Denna inställning från Trafikverket känner Lunds kommun till sedan flera år tillbaka. Lund har skrivit under en avsiktsförklaring med verket där det tydligt framgår att grundutförandet är en markförlagd station, såvida inte andra alternativ ger en bättre lösning för järnvägstrafiken. Enligt verkets utredning är alltså en tunnellösning enligt Lunds modell ett klart sämre alternativ för trafiken än en station och spår i markplan.
   Tyvärr kommer sannolikt en del politiska partier att tro sej ha större kompetens i järnvägstrafikfrågor än Trafikverket och kommer därför att fortsätta låtsas som om det vore möjligt att få staten att betala för en tunnellösning. Detta blir inget annat än populistiska utspel.

Rapport från riksdagen: Regeringsbildningen är igång! av Hanna Gunnarsson

  

I skrivandets stund håller talmannen sin (första) presskonferens om regeringsbildningen. Det är den tredje regeringsbildningen den här mandatperioden, något som talmannen berättade inte är unikt utan har hänt tidigare. Se gärna talmannens presskonferens, den är sevärd om man tycker det är intressant med den parlamentariska process som vi är inne i nu.
   Stefan Löfven avgick alltså igår, i onsdags, lite senare än vi kanske hade trott. Det har ju visat sig att han ville få klart de stora frågorna om LAS, strandskyddet och propositionen om skogen, som alla presenterades igår förmiddag. Idag på presskonferensen gav talmannen Magdalena Andersson (s) uppdraget att sondera för en regering och regeringsbildningsprocessen är alltså igång.
   Från Vänsterpartiets sida har vi sagt att vi inte kommer släppa igenom och stödja en regering om den aktuella statsministerkandidaten inte kontaktar oss för samtal/ förhandlingar. Våra mandat behövs för ett regeringsunder-lag. Vi har lyft pensionerna och sjukförsäkringen som viktiga frågor, det är ju områden där det behövs stora förbättringar, framförallt för arbetarklassens kvinnor.
   På tisdag vet vi hur det har gått. Som det ser ut nu kan omröstning ske tidigast torsdag nästa vecka. Alla ledamöter måste vara på plats för under en statsministeromröstning. 

I och med att statsminister Löfven avgick har Sverige en övergångsregering, vilket betyder att tempot i riksdagen går ner betydligt. Alla interpellationsdebatter och frågestunder ställs in, eftersom en övergångsregering enligt praxis inte ska driva ny politik utan bara administrera det som måste göras. Riksdagen kan dock arbeta vidare som vanligt med de propositioner som regeringen hann lämna till riksdagen innan Löfven avgick, så vi har att göra ändå!


Förra veckan hade vi “plenifri” vecka, det vill säga inga utskottsmöten och inga voteringar. Vi har sådana veckor då och då och de finns för att möjliggöra längre resor. Jag åkte till Paris med fransk-svenska parlamentariska nätverket och hade ett par fantastiska dagar med besök på Nationalförsamlingen, Senaten och Sveriges ambassad, samt några av de svenska institutionerna som finns i Paris: Svenska kyrkan (funnits i olika former sedan 1600-talet), Svenska institutet (fyller 50 år i år) och Svenska studenthemmet (fyller 90 år i år). Många samtal och möten handlade om det kommande franska presidentvalet i april och valet till Nationalförsamlingen i juni, president Macrons möjligheter att bli omvald, motkandidater och den förändring som han har drivit igenom. Vi pratade även om sociala frågor och utbildningspolitik. Jag stannade en extra dag och tog en långpromenad mellan en del av Paris sevärdheter!

Idag fortsatte det internationella inslaget i riksdagsarbetet när jag var med och träffade en delegation från Kenyas parlament och deras utrikes- och försvarsutskott. Det blev spännande samtal, om än kort, bland annat om att vara en demokrati när grannländerna inte är det och klimatförändringarnas effekter på människors liv och länders säkerhet. 
   Det enda större beslutet riksdagen har fattat denna veckan (det var en kort votering igår, onsdag) var om statlig ersättning till personer som får skador av vaccinet mot covid-19. 
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund 

Nicaragua i skuggan av Afghanistan och Belarus av Margareta Nordh

 Farsartat val

Ortega-regimen proklamerar FSLN:s valtriumf den 7 nov med 75 % av rösterna och ett högt val-deltagande på 65%, medan ett nätverk av oberoende inofficiella nicaraguanska volontärer informerar om ett valdeltagande runt 18-19%. De flesta av dem dit kommenderade. Offentliganställda riskerade avsked om de inte inför arbetsgivaren uppvisade ett bläckfärgat finger.
11 nov 2021
 
Margareta Nordh (MN) är lunda-läkaren, som representant för VPK, var med och startade ”Stödkommittén för Nicaraguas folk i Lund” 1979. Föreningen, som sen ändrade namn till ”Stödkommittén för Centralamerikas folk” var mycket aktiv under 34 år. MN åkte till Nicaragua vid ett tiotal tillfällen på 1980-talet och följde upp Sida-stödda utvecklingsprojekt.
   MN har senaste åren åter besökt landet och finner att den tidigare revolutionära ledaren nu blivit korrupt och auktoritär.

Fuskval
Den 7 nov är det val i Nicaragua. Ett val där alla partier, som skulle kunna hota den sittande presidenten, Daniel Ortega, är för-bjudna och där oppo-sitionen, bl a sju presidentkandidater samt journalister sitter i fängelse.

Från revolutionär till diktator

När Daniel Ortega 1979 kastade ut diktatorn Somoza var många förhoppningsfulla, trots stora svårigheter.
   Sandinisterna med Ortega i spetsen genomförde en framgångsrik alfabetiseringskampanj. De byggde ut hälsovård och skolor. Nicaragua fick mycket internationell hjälp, inte minst ifrån Sverige. Men Nicaragua motarbetades av USA, som betalade contras för att sabotera revolutionen.
   Valet 1984 vann Ortega med stor majoritet. Uppbyggnaden av landet fortsatte, men allt mer resurser gick åt att försvara landet mot contras.
   I valet 1990 förlorade Ortega och överlämnade makten till Violeta Chamorro, som ledde en borgerlig regering fram till 1996.
   Ortega återkom 2007, lierade sig med högern och katolska kyrkan bl a  genom att gå med på ett totalt abortförbud. Han sitter alltjämt kvar tack vare ändrade vallagar, där det nu räcker med 35% av rösterna, mot tidigare minst 50% för att vinna i första valomgången.Tidigare kunde inte nära anhöriga ingå i regeringen. Nu är vicepresidenten, Rosario Murillo, gift med presidenten.

Sveriges ambassadör i Nicaragua hotades
Eva Zetterberg var ambassadör 2003-08. Sedan hon framfört viss kritik mot Ortega mottog hon så allvarliga hot att hon inte kunde bo kvar på residenset, utan fick bo på hemlig adress den sista ämbetstiden. Ambassaden stängdes 2008.

Socialt uppror
I april 2018 utlöste beslut om försämrade pensionsvillkor protester från fattiga pensionärer och studenter, vilka brutalt slogs ner. Detta ledde till protester i hela landet. Minst 328 människor dödades. Skadade förvägrades vård på offentliga sjukhus. Läkare, som ändå tog emot skadade eller som protesterade mot förbudet avskedades. Studenter stängdes av och deras examina raderades.

Nya lagar
Senaste året har en rad nya lager stiftats: Lagen om cyber-brott där enskilda eller journalister, som tex på sociala medier eller i webbtidningar publicerar ”falska nyheter”, som kan skada staten, kan dömas till 2-4 års fängelse. Lagen om hatbrott avser dem som tex deltar i manifestationer mot regimen. De får ofta epitetet ”terrorister” och kan dömas till livstids fängelse.
   Med Suveränitetslagen anklagas folk för brott mot landets säkerhet eller sammansvärjning vid kritik mot regimen med fängelse som påföljd.
   Nicaraguanska ideella organisationer som tar emot bidrag från utländska humanitära biståndsorganisationer tvingas registrera sig som utländsk agentoch måste månatligen redovisa sin ekonomi och sina aktiviteter till Inrikesministeriet. Vid underlåtelse riskerar man dryga böter, att stängas ner eller fängelse för penningtvätt. Detta tvingade de svenska biståndsorganisationerna We Effect och Diakonia att efter över 30 års arbete med fattigdomsbekämpning lämna landet. Ytterligare drygt 35 internationella hjälporganisationer, varav 15 som förmedlat medicinsk hjälp har slängts ut ur landet. Repressionen har successivt ökat.
 


President Daniel Ortega och hans fru, tillika vicepresident Rosario Murillo pryder plakat över hela Nicaragua. Foto: Margareta Nordh              

Total kontroll
Regimen Ortega-Murillo kontrollerar högsta valrådet, rättsväsendet, parla- mentet, polis och militär samt massmedia. Den sista oberoende dagstidning- en La Prensa stängdes nyligen. Ortega tillåter ingen opposition och demon- strationer är förbjudna.
   Oliktänkande fängslas. Fn finns drygt 150 politiska fångar. De flesta har inte fått träffa någon advokat eller anhöriga och många har utsatts för misshandel och psykisk tortyr.
   Familjen Ortega-Murillo har berikat sig själva och äger via ombud flera stora företag t ex inom byggbranschen och vakt- och säkerhetsbolag samt oljebolag.
   Omkr 100.000 människor har flytt undan hot och förföljelser framför allt till grannlandet Costa Rica.
   I de senaste valen var inte valrösten hemlig och inga internationella valobservatörer tilläts. Det kan få stora konsekvenser att ”rösta fel”. Högst troligt är att man förlorar sitt arbete i offentlig regi eller att man inte får något jobb utan partibok.
   Inga förhoppningar om ett transparent val finns nu heller när Nicaragua går till val, där offentliganställda tvingas att rösta.
   Utfallet av ”valet” är uppenbart.

Nicaraguas befolkning behöver omvärldens stöd och internationell press på regimen att respektera mänskliga rättigheter.
   Viktigt att Nicaragua lyfts fram ur skuggan!

Tillväxtens gränser av Gunnar Stensson

För ungefär 50 år sedan började några industrialister, ekonomer och vetenskapare i den exklusiva så kallade Romklubben oroa sig för miljökonsekvenser och snabbt ökande ojämlikhet i en tid när ekonomin gick på högvarv och vi var på väg mot en aldrig tidigare skådad tillväxt. De tillsatte en forskargrupp på MIT, Massachusetts Institute of Technology, för att utreda hur det förhöll sig.

1972 publicerade forskarna sina slutsatser i en bok, The Limits to Growth.  Den visade entydigt att världen skulle undergå ”en plötslig och okontrollerbar nedgång i både befolkning och industriell kapacitet” inom det närmaste århundradet om inte betydande förändringar gjordes i det ekonomiska systemet. Men hotet gick att bekämpa. Det som krävdes var att vi övergav vår besatthet av en evig ekonomisk tillväxt.
   Jag blev starkt oroad av uppgifterna om åkerjordens otillräcklighet och bristen på nödvändiga råvaror, bland annat olja.
   Rapporten möttes av en storm av kritik. Nästan ingen ekonomisk och politisk makthavare var beredd att acceptera att just det som mänsklighetens framsteg grundade sig på – produktivitet, ambition, energi och hårt arbete – var det som skulle leda till katastrofen.
   För nyliberalerna som just höll på att ta makten över världsekonomin var bokens framtidsperspektiv helt oacceptabelt. Vänsterledare som jag respekterade fördömde slutsatserna som elitistisk propaganda för att beröva de fattiga klasserna välstånd. Påven förbannade boken som ett angrepp på Gud. Själv hade jag fullt upp att göra med opinionsarbetet mot Vietnam-kriget. Jag oroades visserligen, men hur hotet skulle bemötas fick bli en senare fråga.
   Allt fortsatte som vanligt. Nixon utvidgade Vietnamkriget till Laos och Kampuchea men det utvidgade kriget ledde till USA:s nederlag 1975. I Chile stödde USA Pinochets militärkupp  för att ge tillväxtekonomen Milton Friedman chansen att praktisera sina nyliberala idéer på det chilenska folkets bekostnad. 1976 fick han Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Nyliberalen Reagan tog över USA 1980 och Thatcher tog över Storbritannien. USA hämnades ayatollan Khomeinis ambassadockupation genom att stödja Saddam Husseins åttaåriga krig mot Iran. Sovjetunionen ockuperade Afghanistan, men bröt inom mindre än ett decennium samman av ansträngningen. I Ryssland infördes oligarkernas marknadskapitalism. I Kina förbereddes statsdirigerad marknadskapitalism.  I Sverige införde Bildt marknadsskolan och började nedmonteringen av det jämlika samhället. Den obegränsade tillväxten fortsatte.
   Det var som om ingen hört talas om Limits to Growth.

I början av 2000-talet återkom forskarna med resultat som inte bara bekräftade deras slutsatser 1972 utan dessutom tillförde ytterligare en rad katastrofala utvecklingstendenserNya studier visade hur en aldrig tidigare sedd nedsmutsning, bland annat med plastpartiklar, och försurning av haven, hotade jordens biologiska mångfald – och vår framtida försörjning.
   1972 hade forskarna spårat en eventuell koppling mellan koldioxidutsläppen och en viss uppvärmning av atmosfären, men nu insåg de att jorden befinner sig i en snabb klimatupphettning till följd av 200 års utsläpp av växthusgaser alltsedan den industriella revolutionens start.
   Den här gången blev varningarna tagna på större allvar – även om mängder av makthavare och kapitalägare fortsatte att förneka allt. Men ändå fortsatte de politiska ledarna som vanligt och tycktes inte fatta vad som måste göras. USA ockuperade Afghanistan för att hämnas Usama bin Ladens attack mot World Trade Center, trots att Usama inte var afghan utan en saudisk mångmiljonär. Amerikanerna lyckades behålla makten över Afghanistan dubbelt så lång tid som Sovjetunionen. 2003 började USA och Storbritannien fantisera om ett hot från Irak och invaderade landet, vilket ledde till att Islamiska Staten uppstod i det förhärjade ökenland där vår civilisation en gång hade fötts. Och molnen av växthusgaser i atmosfären tätnade i alltmer.


Bevisen har nu blivit så överväldigande att debatten om den mänskliga civilisationens påverkan på planeten i den vetenskapliga världen har övergått till frågan om vi upplever inledningen till en ny geologisk era – Antropocen, den mänskliga eran.
   Nu pågår FN:s klimatmöte. Vi vet att vi måste avskaffa koldioxidutsläppen till 2050. Då har vi 2 miljarder fler människor att försörja. Fortfarande står fossilt bränsle för 80 procent av  jordens energi. Länder som USA, Australien och Kina ökar alltjämt sina koldioxidutsläpp.

Själv minns jag när jag till sist förstod. Det var vid en föreläsning av en mycket ung Andreas Malm på Smålands nation. Han beskrev hur klimatuppvärmningen tinade Sibiriens permafrost så att metangas strömmade ut i ständigt större omfattning och accelererade en upphettningsprocess, som var omöjlig att stoppa eftersom den redan hade passerat en avgörande tippingpoint.
   Långsiktigt står mänskligheten inför ett skifte som är oundvikligt och som måste hanteras av våra efterlevande under de närmaste seklerna. Eller millennierna.
   Inom den närmaste framtiden kan överraskande klimatkatastrofer tvinga oss till drastiska förändringar som är mer omfattande än dem vi genomgick i samband med 1900-talets båda världskrig.
   De senaste åren har jag för Veckobladets fåtaliga läsare summariskt presenterat en rad rapporter och tänkare om vad som sker och vad som kan och måste göras. Den närmaste tiden tänker jag ägna åt den nyutgivna Kannibalernas maskerad. Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen av Alf Hornborg, Daidalos.