2019-05-23

Försommarrapport

Ängen runt den ännu torra plaskdammen är täckt av tusentals tusenskönor och vita maskrosbollar.
   Tulpanrabatten lyser gul och fet av maskrosor. Alla vänder sina ansikten mot livgivaren solen. Lindarnas ljusgröna löv blänker fuktiga och genomskinliga.
Gunnar Stensson

Nästa vecka ägnar sig VB helt och hållet åt försommaren och tar en veckas uppehåll i utgivningen.
   Sen är de dags för två nummer till före sommarlovet.
red

Friday for Future alla fredagar

 Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 
 

Den 24 maj, två dagar före EU-valet har den snabbt växande ungdomsklimatrörelsen Fridays For Future utlyst en ny global strejkdag. Vid den senaste internationella strejken deltog minst 1,8 miljoner unga och stödjande vuxna i över 140 länder. Redan nu har engagerade på 80 orter runt om i Sverige anmält att de arrangerar klimatmanifestationer den 24 maj.             

Fredagsmys med Jonas och Ana i Lund

 

Imorgon kommer Jonas Sjöstedt till Lund. Kom till vita scenen i Stadsparken imorgon 24/5 klockan 19.00 och träffa honom samt Ana Süssner Rubin som står på andra plats på vår lista i EU-valet.
Läs mer på Facebook »

Torgmöte om EU-valetLördagen 25 maj handlar det om EU-valet. Sedan spelar vi på eftermiddagen för Pridefestivalen på Stortorget. Sedan har orkestern sin interna avslutningsfest!
Glöm inte att rösta!           

Av ren självbevarelsedrift – rösta V i EU-valet
av Gunnar Stensson


När Malin Björk, V, och Fredrick Federley, C, debatterade EU:s jordbruksstöd i tv häromdagen förvånades jag över Federleys besinningslösa försvar för EU:s nuvarande stödsystem med dess inriktning på industriellt jordbruk och kapitalistiska och rent feodala markägare.
   Dagens Centerparti är något helt annat än det Bondeförbund som jag lärde känna på 1950-talet. Då var partiet en betydande del av det folkrörelsesverige som utvecklats under 30- och 40-tal. Dess majoritet bestod av småbrukare som spelat en viktig försörjningsroll under andra världskriget.

I Älghult fanns en mejeriförening som ett antal småbruk försåg med mjölk. Bönderna turades om att köra mjölken till mejeriet. Med häst körde de från gård till gård och lastade mjölkkrukor på vagnen. Till mejeriet var det cirka en mil. Det var ett dagsverke att köra mjölken till mejeriet, ett tungt dagsverke eftersom krukorna vägde minst 40 kilo vardera. Samtidigt innebar mjölkskjutsarna dagliga sociala kontakter som främjade samverkan.
   Som barn betraktade min fru Karin det som ett stort nöje att åka med mjölkskjutsen när det var hennes fars tur att köra. Det fanns utom mejeriföreningen en rad andra ekonomiska samarbeten som till exempel vid tröskningen med den gemensamt ägda tröskan under höstmånaderna.
   Allt det där försvann snart efter världskriget. Nu representerar Centerpartiet grevar och baroner som Gyllenkrook och Wachtmeister och godsägare som Göran Persson. De får miljoner i EU-stöd, vilket bland annat Kvällsposten uppmärksammat inför EU-valet.

Jorden de ärvde är titeln på Björn af Kleens utomordentligt intressanta bok om hur feodalismen överlevde på den svenska landsbygden tack vare den socialdemokratiska regeringen. Storgodsen hade bevarats genom århundraden genom fideikommissen, den institution som bestämde att adelsgodsen i sin helhet skulle ärvas av äldste sonen – en sorts ärftliga minikungadömen alltså.
   Det var ett kvinnodiskriminerande och orättvist system. Det avskaffades för länge sedan i flertalet länder. Men i Sverige levde det kvar, nästan till vår tid. Socialdemo-kraterna insåg fördelarna med stora jordinnehav, i synnerhet i jordbruksområden som Skåne och Östergötland. Jag tror någon åldrande fideikommissarie alltjämt befinner sig i livet.
   Björn af Kleens bok är särskilt intressant för skåningar och lundabor. Släkten Gyllenkrook med dess stora innehav i Svenstorp och Björnstorp hör till exemplen. I boken beskrivs hur det mekaniserade jordbruket på de stora åkrarna bedrivs. En tekniker kan sitta och styra obemannade jordbruksmaskiner som arbetar på flera fält samtidigt och utför arbete som tidigare krävde hundratals personer.
   I klimatkrisens tid kritiseras det mekaniserade storjordbruket för det hot monokulturen och insektsgifterna innebär mot den biologiska mångfalden. Också bearbetningen av själva jorden med plog och harv ifrågasätts. Då handlar det inte bara om Sverige utan också om Europa, USA och världen. Jordbrukspolitiken är bokstavligen livsviktig.

Det var sådant Malin Björk, V, och Fredrick Federley, C, satt och diskuterade i tv under några korta ögonblick. Malin kritiserade med rätta EU:s nuvarande inriktning. Jordbruksstödet ska inte gå till det industriella storjordbruket utan till jordbrukare som arbetar för hållbarhet och biologisk mångfald. Fredrick försvarade EU:s nuvarande system. Dagens Centerparti är ett nyliberalt parti, ett parti för de rika och för adeln i skånska gods- och herresäten.
   Av ren självbevarelsedrift är det självklart att rösta på V i EU-valet.

Utsikt från en valstuga av Hanna Gunnarsson

Så var det valrörelse igen! Det känns ganska bra att ha EU-valrörelse nu, åtta månader efter allmänna valrörelsen. Vi kommer fortfarande ihåg hur vi gjorde i förra valrörelsen och har kvar lite av valrörelse-känslan. Det är betydligt bättre än att ha EU-valet före riksdagsvalet, som det blev förra gången.
 

 
I vänsterpartiet i Lund har vi valt att ta ut valstugan igen. Det var ett starkt önskemål från medlemmarna och aktivisterna, och det är bra att ha en bas på Stortorget där vi kan ha material och samlas. Stugan klarade av flytten tack vare att Clas har gjort stora renoveringar och bytt hela golvet på stugans veranda. I förra EU-valrörelsen hade vi bara ett tält och ett bord. Just den modellen med tält har både S och Mp valt, som de packar ner och upp hela tiden. Flitigast på torget är nog ändå Liberalerna, som precis som vänstern har permanent valstuga och god bemanning. Moderaterna, Sd och Kd har bara synts till på helgerna. Det är lite konstigt att alla partierna inte är på plats hela tiden på Stortorget.
   Nej, aktiviteten i EU-valet är inte hög. Det är en liten ström av väljare som kommer fram till tälten och stugorna och visst har vi många bra och intressanta samtal, men det går ju inte alls att jämföra med september-valrörelsen såklart. Men att vara på plats och synas är viktigt, även om det känns lite ineffektivt långa stunder. Det är trots allt en valrörelse och vår uppgift är att vara tillgängliga för väljarna.
   Valdeltagandet i EU-valet är vanligtvis låg, bara strax över 50 % i Sverige i förra EU-valet. Det kan jämföras med allmänna valen som har långt över 80 % valdeltagande. Det finns såklart en demokratisk poäng med att höja valdeltagandet, även för oss som är EU-motståndare. En av vänsterpartiets målsättningar i den här valrörelsen är att få våra egna väljare och medlemmar att gå och rösta.
   Vänsterpartiets politik i EU-valet är tydlig: Vi satsar på de frågor som kräver samarbete mellan länder för att lösas. Det är såklart klimatförändringarna och flyktingpolitiken, men även arbetsrätten och schyssta villkor för de som är anställda i ett land men arbetar i ett annat. Vi har bra kandidater (de första 6 personerna på V-listan är kvinnor!) och gott självförtroende sedan förra valresultatet. Om vi håller siffrorna från riksdagsvalet kan vi få in två personer i EU-parlamentet, om vi lyckas öka ännu mer, upp mot max i vissa opinionsundersökningar, har vi chans på tre!
   Gå och rösta på söndag, påminn familj, vänner och bekanta! Om du känner dig osäker finns Vänsterpartiets argument om EU här.
   På söndag håller Vänsterpartiet valvaka på restaurang Viva på Karhögstorg, från klockan 20 (vallokalerna stänger klockan 21). Alla är välkomna! Om du vill äta behöver du föranmäla dig via denna länk.

Den 21 skrev Hanna på Facebook:
En ny dag i valstugan och en liten tur runt hos de andra partierna. Vissa politiska budskap är ju riktigt bra, även när det inte är ens eget.


 

 – Liberalernas ”JA” på olika språk är både snyggt och tydligt. Är man det mest EU-positiva partiet måste man ju visa det!
 – Centerpartiets ”Närodlad politik” är mitt-i-prick för centerns profil och kan användas vid alla möjliga olika tillfällen.
 – FI:s ”Feminism, fred, frihet” hade jag önskat att vänstern hade kommit på först.
 – Piratpartiets ”utan internet tystnar samtalet/demokratin/ motståndet” är nog valrörelsens absolut snyggaste och väldigt tänkvärd!       

Källby – ny stadsdel i Lund av Gunnar Stensson

Om fem år får Klostergården en ny station och fyrspår. Det blir lätt för alla skåningar att komma till Lunds fina Arena. Runt stationen ska den nya stadsdelen Källby byggas.
   En plan för Källby presenterades i måndagens Sydsvenska. På Åkerlunds och Rausings gamla industriområde blir det blandad stadsbebyggelse med många bilfria vägar. Planen värnar fritidsaktiviteter, närodling och naturvärdena vid Höje å.
   På Klostergårdssidan föreslås ett aktivitetsstråk från Arenan till Källbybadet. Korpfotbollsplanerna ska ge rum också för andra former av idrott. Det blir ett perfekt centrum för allt slags friluftsliv som annars har så ont om plats i Lund!
   Förskolan Västanfläkt, koloniområdet Klostertäppan och odlingslottsområdet Höjebromölla bevaras.
   Naturområdet vid Höje å och dammarna är lundabornas närmaste strövområde. Det är ett riksintresse och kan bli naturskyddsområde. Reningsverket ska bort om tio år och förvandlas till park.
 

 
Den västra entrén till den nya stadsdelen Källby och Klostergårdsstationen ska gå via Högbovägen. Då får de många boende i Värpinge och längs Trollebergsvägen bekväm tillgång till Klostergårdsstationen. Detta enligt stadsbyggnadskontorets förslag 1.
   Det finns också ett förslag 2. Där föreslås att korpfotbollsplanerna ska bebyggas och friluftsaktiviteterna flyttas ner till Höje å. Då hamnar de långt från Lunds centrum, långt från Arenan och långt från skolorna som behöver dem. Naturvärdena kring ån skadas. Förslag 2 strider tydligt mot stadsplanens intentioner och finns väl med mest som ett alternativ till den goda planen.
   Men både i förslag 1 och förslag 2 finns ett inslag som krossar alla goda intentioner. Man kan se hur det plågat planerarna. De föreslår att Åkerlund och Rausings väg ska förlängas till väg 108. I så fall måste en ny landsvägsbro byggas över Höje å vid sidan av den planerade nya järnvägsbron. Vägen kommer att gå tvärs över åkrarna och naturskyddsområdet innan den mynnar ut i Ringvägen nära Lunds centrum.
   Varför? Uppenbarligen på grund av en gammal överenskommelse med Staffanstorp som vill bygga villor på åkermarken söder om ån. Ett rent sabotage mot natur och människor nu när klimatkatastrofen håller på att kulminera! I planen kallas Källby "Höje å stationsområde". Det leder tankarna till en rangerbangård, inte till en miljö för människor och natur.
 

Bild: Peter Frennesson (lånad från Sydsvenskan)
 

PS Vi är många som både hoppas och oroar oss inför Lunds planerade nya utbyggnad i Källby. Förslaget presenterades på Lundasidan i måndags. Det ska behandlas på byggnadsnämndsmötet i juni. Sedan ska debatten pågå till 20 september. Det är viktigt att den kommer att handla om huvudfrågorna.

Höje å stationsområdeProtestera mot exploateringsplanerna
Det har skrivits många artiklar om Höje å området den senaste tiden i VB och på många andra ställen. Flera olika initiativ har tagits i frågan; miljöpartiet har motionerat om att göra å-dalen till naturreservat och det finns även ett medborgarförslag i Lund som kräver det samma.
   Många hör av sig och vill instämma i det uttalande som Klostergårdens byalag gjort i frågan.
   Förutom att VB:s spalter är öppna för inlägg så finns det en sida med länkar och nyheter i ärendet där även de namn som skickas in till veckobladets mail läggs till under uttalandet från byalaget.
Till Höjeå sidan »

Eurovision är över – förtrycket fortsätter
av Gunnar Olofsson

Årets Eurovisionsfestival i Tel Aviv blev inte den propagandatriumf för Israel som ett välkomnande, öppet och hbtq-vänligt land som arrangörerna hade hoppats på. Först och främst kunde festivalen inte hållas i Jerusalem som planerat, helt enkelt för att världen – utöver USA-presidenten Trump och några till – inte erkänner någon israelisk överhöghet över den ockuperade delen av staden.
   Sedan uppmanade massor av kulturarbetare och artister – och inte minst en rad hbtq-organisationer - runt om i världen till bojkott av evenemanget. Den förväntade jätteströmmen av turister uteblev, hotellen stod med tomma rum och biljetter fick dumpas till militären för att fylla ut publiken.
 

Isländska ”Hatari”
Slutligen markerade flera deltagare, som Madonna och isländska ”Hatari”, sin uppfattning om Israels ockupation genom att visa palestinska flaggor och halsdukar i Palestinas färger. Fast svenska John Lundvik, Carola och Loreen – som alla gärna vill framstå som goda människor och förkämpar för mänskliga rättigheter - visade ingenting utöver sin egen hybris.
   Och när kamerorna stängts av och strålkastarna släckts återstår vardagen för palestinierna: det dagliga förtrycket, markstölderna, förstörelsen av egendom, fängslandena och morden på de som protesterar. Veckan före festivalen bjöd på ytterligare en dödad palestinier under protesterna i Gaza, och 182 skadade varav 63 barn, två journalister och tre sjukvårdare. Siffror som bara upprepas vecka efter vecka, som blivit vardag och rutin och knappt längre framkallar ens en gäspning bland media och politiker i vår del av världen.
   En kulturell bojkott av Israel vore sannolikt mycket effektiv för att förmå regimen att upphöra med ockupationen och förtrycket, och erkänna ett fritt och självständigt Palestina sida vid sida med Israel. Det är också vad det palestinska civilsamhället sedan lång tid enträget bett oss om.
   Många lyssnar uppenbarligen inte. Men alla de som nu med chipspåsar i TV-sofforna trots allt passivt avnjutit festivalen, alla de ledarskribenter, artister, politiker och andra som trots allt försuttit chansen att tala ut om förtrycket – de borde ta sig en funderare på vilket alternativ till icke-våld man vill ge sitt stöd till i kampen för ett fritt Palestina. 

Klimatmöte på Mårtenstorget lördag 2019-05-18

 
Röda kapellet spelar en rad låtar, alltifrån den traditionella La Lega som risarbeterskorna  på Po-slätten sjöng för snart hundra år sedan när de förbjöds att prata under arbetet på fälten, till en telemannare om flyget med Essie Andersson som vokalist.
 

Karin Svensson Smith hävdar att minskat beroende av fossilbränsle inte räcker som strategi. Bilar och flygplan måste till stor del ersättas av tåg.

Ulrika Jakobsson, text och bild

Manifestationer i veckan

Lunds fältbiologer höll Manifestation mot artdöden i Lundagård  på Biologiska Mångfaldens dag den 22/5.

 
Varje år dör 4,2 miljoner människor pga luftföroreningar. Inatt utförde vi en aktion för att uppmärksamma allvaret med mänsklighetens utsläpp och de konsekvenser de får för människor över hela världen. Malmös statyer bär nu andningsmasker för att skydda sig från våra utsläpp.