2019-05-23

Försommarrapport

Ängen runt den ännu torra plaskdammen är täckt av tusentals tusenskönor och vita maskrosbollar.
   Tulpanrabatten lyser gul och fet av maskrosor. Alla vänder sina ansikten mot livgivaren solen. Lindarnas ljusgröna löv blänker fuktiga och genomskinliga.
Gunnar Stensson

Nästa vecka ägnar sig VB helt och hållet åt försommaren och tar en veckas uppehåll i utgivningen.
   Sen är de dags för två nummer till före sommarlovet.
red

Inga kommentarer: