2019-05-23

Källby – ny stadsdel i Lund av Gunnar Stensson

Om fem år får Klostergården en ny station och fyrspår. Det blir lätt för alla skåningar att komma till Lunds fina Arena. Runt stationen ska den nya stadsdelen Källby byggas.
   En plan för Källby presenterades i måndagens Sydsvenska. På Åkerlunds och Rausings gamla industriområde blir det blandad stadsbebyggelse med många bilfria vägar. Planen värnar fritidsaktiviteter, närodling och naturvärdena vid Höje å.
   På Klostergårdssidan föreslås ett aktivitetsstråk från Arenan till Källbybadet. Korpfotbollsplanerna ska ge rum också för andra former av idrott. Det blir ett perfekt centrum för allt slags friluftsliv som annars har så ont om plats i Lund!
   Förskolan Västanfläkt, koloniområdet Klostertäppan och odlingslottsområdet Höjebromölla bevaras.
   Naturområdet vid Höje å och dammarna är lundabornas närmaste strövområde. Det är ett riksintresse och kan bli naturskyddsområde. Reningsverket ska bort om tio år och förvandlas till park.
 

 
Den västra entrén till den nya stadsdelen Källby och Klostergårdsstationen ska gå via Högbovägen. Då får de många boende i Värpinge och längs Trollebergsvägen bekväm tillgång till Klostergårdsstationen. Detta enligt stadsbyggnadskontorets förslag 1.
   Det finns också ett förslag 2. Där föreslås att korpfotbollsplanerna ska bebyggas och friluftsaktiviteterna flyttas ner till Höje å. Då hamnar de långt från Lunds centrum, långt från Arenan och långt från skolorna som behöver dem. Naturvärdena kring ån skadas. Förslag 2 strider tydligt mot stadsplanens intentioner och finns väl med mest som ett alternativ till den goda planen.
   Men både i förslag 1 och förslag 2 finns ett inslag som krossar alla goda intentioner. Man kan se hur det plågat planerarna. De föreslår att Åkerlund och Rausings väg ska förlängas till väg 108. I så fall måste en ny landsvägsbro byggas över Höje å vid sidan av den planerade nya järnvägsbron. Vägen kommer att gå tvärs över åkrarna och naturskyddsområdet innan den mynnar ut i Ringvägen nära Lunds centrum.
   Varför? Uppenbarligen på grund av en gammal överenskommelse med Staffanstorp som vill bygga villor på åkermarken söder om ån. Ett rent sabotage mot natur och människor nu när klimatkatastrofen håller på att kulminera! I planen kallas Källby "Höje å stationsområde". Det leder tankarna till en rangerbangård, inte till en miljö för människor och natur.
 

Bild: Peter Frennesson (lånad från Sydsvenskan)
 

PS Vi är många som både hoppas och oroar oss inför Lunds planerade nya utbyggnad i Källby. Förslaget presenterades på Lundasidan i måndags. Det ska behandlas på byggnadsnämndsmötet i juni. Sedan ska debatten pågå till 20 september. Det är viktigt att den kommer att handla om huvudfrågorna.

Inga kommentarer: