2018-03-22

Ingen VB nästa vecka

Nästa vecka tar VB påsklov och red åker till landet. Undran är om det skall innebära vårblommor eller snöskottning.
   Nästa nummer kommer den 6 april.

Har precis... av Karin S.Har precis besökt
ortopeden
med min rygg och min
knöl
Råkor kretsade kring
Allhelgonakyrkan

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
24 mars  kl 17
Lunds Renässansensemble - LUREN

 
Klosterkyrkan
24 mars kl 18
Helgsmål med musik:  Lunds gosskör under ledning av Camilla Gaglianello

Klostergårdens byalag

Årets tema: ”Den stora accelerationen”, Klostergårdens tillväxt sedan år 2000

Söndagen den 25 mars
Promenad till Arenastaden, Stadsparken, Parkskolan, Observatoriet och Mejeriet.
Samling på Kyrktorget klockan 1300.

Måndagen den 26 mars
Byalagsmöte kl 19 i ABFs lokal, Sunnanväg 14.
Diskussion om norra Klostergårdens tillväxt och anknytning till Lund med utgångspunkt från våra tankar och iakttagelser under promenaden.

Du kan med behållning medverka i ett av arrangemangen om du inte har tillfälle att vara med både på söndag och måndag.

Utställning "Fokus Nicaragua - då och nu"

Utställning av affischer från Nicaragua från 1970-80-talet samt de senaste åren.
 

 
När: Vernissage den 3 april 2018 kl 18.00 med musik av en duo från Röda Kapellet. Utställningen invigs av kommunfullmäktiges ordförande Lennart Prytz och pågår 3-27 april
Var: Stadsbiblioteket, Lund
Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med Lunds Stadsbibliotek

Konsert med Röda Kapellet
"Musik och politik - Nicaragua i närbild".
När: Den 6 april 2018 kl 17.30
Var: Atriumgården, Stadsbiblioteket, Lund

Arrangör: Vänortsföreningen Lund-León i samarbete med Lunds Stadsbibliotek och Röda Kapellet

Arbetarrörelsen och den Svenska Modellen

Tid: Söndag 8 april 15:00
Lokal/sal: ABF Huset Malmö, 202
Adress: Spånehusvägen 47, 21158, MALMÖ
 

 
I den politiska debatten är det idag få begrepp som är så omhuldade som "den svenska modellen".
   Från vänster till höger säger man sig vilja värna den svenska modellen, men vad är det egentligen som man säger sig stå upp för? Finns det en gemensam definition eller är den svenska modellen idag endast ett begrepp som ideologiskt fylls med det som för stunden passar? Roy Karlsson, gymnasielärare och tidigare fackligt aktiv metallarbetare bosatt i Västervik kommer att ge ett historiskt perspektiv på "den svenska modellen" utifrån arbetarrörelsens olika ideologiska riktningar och diskutera dess politiska betydelse av idag.

Arrangörer: Svenska Clartéförbundet och ABF Malmö

Basinkomst

VB har haft några artiklar det senaste året om basinkomst. Nu finns en möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Basinkomst Malmö ordnar en studiecirkel som börjar den 3 april.
 

 

Basinkomst Malmö
Vad är basinkomst? Studiecirkel för dig som är nyfiken på basinkomst och vill veta mer.
   Startdatum Tisdag 03 april 2018
   Tid Kl 19.00 - 21.00
   Plats Sensus Malmö, plan 3
   Omfattning 4 tillfällen 9 studietimmar à 45 min
   Anmäl dig här

Kan basinkomst eller medborgarlön, som det också kallas - vara ett alternativ till det nuvarande trygghetssystemet?
   Kanske har du själv blivit utförsäkrad på grund av långvarig sjukdom, hamnat i Fas 3 när dina A-kassedagar tagit slut?
   Går det att skapa arbete för alla trots att robotarna tar över allt fler av våra arbeten?
   Ska man kunna få lön utan att arbeta och utan krav på motprestation?
   Hur ska basinkomst finansieras?
   Vilka länder har testat basinkomst?
   Hur skulle ett samhälle med basinkomst kunna se ut?
   Dessa och många andra frågor kommer vi att diskuteras under våra fyra träffar.

Röda Kapellet på Marthas Café

Antingen missade du Röda Kapellets decemberkonsert eller så vill du återuppliva upplevelsen. I varje fall tyckte både vi och publiken att det var en ovanligt lyckad konsert. Nu ska vi göra det igen.
Röda Kapellet spelar tillsammans med gruppen Antimakassar under ledning av Per Thornberg, som också spelar solostycken på sin saxofon.
   År 1969 samlade basisten Charlie Haden ett antal av sina vänner ur New Yorks jazzelit till en skivinspelning. Under namnet Liberation Music Orchestra tog de med sin musik ställning mot USA:s krig i Vietnam och för solidaritet med befrielserörelser i tredje världen.
   Orkestern återuppstod sedan vid ytterligare ett par tillfällen, bl a för att protestera mot den amerikanska inblandningen i Centralamerika på 1980-talet och mot invasionen av Irak 2003. en del av denna fantastiska musik som skapades vid dessa tillfällen framförs vid konserten.
Välkommen!
Affisch »

Motståndets lilla katekesBevara ditt lugn när det otänkbara händer
Modernt tyranni är detsamma som terrormanagement. Håll i minnet när terrorattacken kommer att tyranner utnyttjar sådana händelser till att stärka sin makt. Den plötsliga katastrof som får till följd att maktfördelningen upphävs, oppositionspartier förbjuds, yttrandefriheten avskaffas liksom rätten till opartisk rättegång och så vidare, är det äldsta tricket i den hitlerska trollerilådan. Fall inte för det.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Noterat i veckan

Ebba Busch Thor mot religionsfrihet
”Även andra partiledare har uttalat sig i frågan och det är tydligt att Ebba Busch Thor inte är ensam om att fiska i grumliga vatten. En av partiledarna har ställt upp för religionsfrihet, Jonas Sjöstedt. Och så har det märkliga inträffat att fromma människor – av olika tillhörighet – nu är hänvisade till att rösta på Vänsterpartiet.”
Jan Hjärpe, SDS 20/3

Stölder ur välfärden
Thoréngruppen och Academia som tillsammans har en årsomsättning på elva miljarder, har via  utbildningsföretagen Astar och Hermods genom förfalskade personallistor fuskat till sig 15 till 20 miljoner kronor i felaktig sfi-ersättning. De drabbade är sfi-eleverna och Malmös skattebetalare.
   Malmö stad granskar nu ytterligare tre privata utbildningsföretag: Alpha CE, Miroi och Iris Hadar.
   Skolminister Anna Ekström kommenterar:”Det är en händelse som ser ut som en tanke att det här inträffar just som många tycker att våra skattepengar bör gå till verksamhet, inte till företagsvinster.”
Erik Magnusson, SDS 20 och 21/3.

En underjordisk järnväg
Både Moderaternas Christer Wallin och Socialdemokraternas Björn Abelsson är positiva till konsultkoncernen Swecos förslag att gräva ner fyrspåren genom Lund, rapporterar Sydsvenskans Sara Martelius. Det har varit Moderaternas vision ända sedan 90-talet, framhåller Wallin. Det vore en oerhörd vinst, säger Abelsson.
SDS 20/3

Tänk om fascisterna vinner av Gunnar Stensson

Det svenska 1930-talet var inte bara antisemitiska studentmöten i Lund och Uppsala, utbredda nazistsympatier och fascism. Det var också en tid då hundratals arbetare reste till Spanien för att kämpa mot fascismen. Ann Lingebrandt  påminner om det genom att inleda sin rapport från årets Littfest i Umeå med ett citat ur Anna Jörgensdotters roman  Solidärerna: ”Men tänk om fascisterna vinner?” (SDS 20/3).

”Är det något Littfest 2018 speglar så är det hur litteraturen kan vara en motståndsakt” skriver hon.

Tre bara på Klostergården

Anders Jansson, ordförande i Lunds BK menar att Lund behöver fler fotbollsplaner, tre bara på Klostergården. Han oroar sig för att Lund liksom många andra städer ska förtätas med nya bostäder men utan plats för fotbollsplaner. Henrik Bredberg, SDS 16/3
   Att korpfotbollsplanerna måste bevaras framhåller Klostergårdens byalag i sina yttranden om Lunds översiktsplan och Klostergårdsstationen.

Den stora accelerationen av Gunnar Stensson

Med början omkring 1950 stiger alla tillväxtkurvor brant uppåt och ökar sedan exponentiellt.
   Allt accelererar. Världens befolkning. Bruttonational-produkten. Utlandsinvesteringarna. Stadsbefolkningen. Energiförbrukningen. Konsumtionen av gödningsmedel. Byggandet av stora dammar. Vattenförbrukningen. Pappersproduktionen. Transporterna. Telekommunikatio-nerna. Den internationella turismen.
   Miljöskadorna accelererar i samma takt. Utsläpp av växthusgaser. Havsförsurning. Luftföroreningar. Överutnyttjande av mark och vatten. Uttunning av ozonskikten. Kemikalieföroreningar. Avskogning. Överfiske av haven.
   Listan kan fortsättas. Jordens resurser förbrukas och dess gränser överskrids. Det är detta som är den stora accelerationen.

Delar av den stora accelerationen och dess konsekvenser har varit kännbara sedan 1980-talet. För några år sedan blev det för första gången möjligt att sammanställa en helhetsbild.
   Termen den stora accelerationen kom för första gången i tryck 2007 i Dahlemkonferensens bok Sustainability or Collaps och i en artikel i Svenska vetenskapsakademins tidskrift Ambio. 
   Den stora accelerationen innebär att vi människor har blivit en geologisk kraft på global nivå. Vi förändrar världssystemet genom vår mängd, från 3 till snart 9 miljarder, och genom vårt sätt att leva.
   Hittills har vi levt i Holocen, de cirka 12 000 åren efter istiden. Nu har vi inträtt i en ny tid: Antropocen, människans tidsålder. Vi människor styr planeten jorden. Vad som sker är vårt – vårt gemensamma – ansvar.
   Vår generation är den första generation som kan förändra livsförutsättningarna på jorden. Vi är de första som är medvetna om att det finns ett världssystem som har gränser, tipping points, som inte får överskridas. Vi vet att de olika faktorerna i världssystemet samspelar. Rubbar man en faktor får det konsekvenser för helheten.

Johan Rockström framhöll i radions OBS 2/12 2011 att Antropocen kräver en ny global etik. Vi måste rättvist fördela en kolbudget, kvävebudget, fosfosbudget. Vi måste begränsa utnyttjandet av naturtillgångarna till fördel för de fattiga nationerna. Annars kan 143 miljoner tvingas fly på grund av klimatet före 2050, varnar Världsbanken. Vi måste förse världen med förnybar energi och mat från ett hållbart jordbruk. Det måste ske före 2050.
   Den BNP-fokuserade marknadsekonomin fungerar inte längre. I Antropocen är ett nytänkande nödvändigt. Det här förändrar allt.
   Det krävs en planetär förvaltning som idag saknas. Kapitalismen kontra klimatet. Hur ska denna revolution genomföras?
 

 

Jag och mina jämnåriga har upplevt den stora accelerationen från dess begynnelse. Jag har sett Lund under den stora accelerationen. När jag lämnade Lund i mitten av 1950-talet hade universitetet ungefär 3000 studenter. När jag kom tillbaka 1969 var de nästan tio gånger så många. Lunds folkmängd hade mångdubblats. Stadens yta likaså. Nu står Lund inför en än mer omfattande urbaniseringsacceleration.
   Den stora accelerationen och antropocen, människans tidsålder, är globala begrepp. Accelerationen är en utveckling som alla världens människor och alla länder och städer är delaktiga i. Den har inget centrum. Den sker i Lund lika mycket som på andra håll. Vi måste ta vårt ansvar här. Vårt enda hopp är andra städer tar samma ansvar.
   De senaste månaderna har jag studerat Sverker Sörlins bok Antropocen. En essä om människans tidsålder. Sverker Sörlin går igenom ett oerhört omfattande historiskt, naturvetenskapligt och filosofiskt material i sin essä, sitt försök. 
   Jag läser och läser Sverker Sörlin och min förståelse av skeendet grundar sig på hans tänkande. Men den här grova skissen bygger också på en kort föreläsning av Johan Rockström i radio för sju år sedan som jag av en slump hittade på nätet. Rockströms föreläsning är en förenkling. Den här testen är en förenkling av en förenkling. Sök på Den stora accelerationen så får ni en längre och bättre text. Läs sedan Sverker Sörlin.