2020-05-28

Friday for Future alla fredagarUnder Coronapandemin så strejkar vi främst #digital, #flattenthecurve, #climatestrikeonline.
Håll utkik på hemsidan och i gruppen efter ev andra aktiviteter på fredagen. Några personer finns vid lunchtid på plats på Stortorget under behörigt avstånd till varandra.


 

Nationell skostrejk, lördag den 30 maj

Lördag kl. 11:00–14:00, Stortorget Lund

Placera dina skor på torget kl 11-13, gärna med namnlapp eller banderoll. Vi kommer att vara en liten grupp på behörigt avstånd från varandra på plats.

Till lundabor och andra Svanenvänner!Fredagen den 29 maj kl. 12.00 är alla Svanens vänner och stödjare välkomna till vår planerade manifestation utanför Apoteket Svanen på Kyrkogatan.
   Det här är årsdagen av vår förra manifestation när vi, genom en mycket uppmärksammad demonstration, lyckades förhindra den nedläggning av apoteket som då var beslutad.
   Nu har det gått ett år och vi väntar fortfarande på besked om Svanens framtid. Under vintern har en arbetsgrupp inom Svanens vänner arbetat intensivt med uppvaktningar av bland annat Svanens ägare Apoteket AB, dess ledning och statens representant i bolagets styrelse. Vi har dessutom uppvaktat berörda departement och lokala politiker. Vi har samarbetat med stadsantikvarie Henrik Borg, föreningen Gamla Lund, Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet, Lunds universitetshistoriska sällskap och Apotekarsocieteten.
   Nu vill vi gärna ha besked. Till vår manifestation på fredag har vi bjudit in representanter från Apoteket AB och lokala politiker. Vi vill ha ett svar på vad som ska hända med Lunds snart 400-åriga apotek.
Låt Svanen leva vidare!

Det här gäller inför fredagens manifestation
Tid: fredag 29 maj kl. 12
Plats: Kyrkogatan 5, utanför apoteket Svanen. Kommer många står vi också på andra sidan gatan framför domkyrkoforum (fysisk distansering gäller). 

Skylt: Tag gärna med en enkel skylt som kan hållas i händerna. Text på temat att Svanen skall få vara kvar.

Poeten, dramatikern och skådespelaren Karin Stensson avled den 27 maj 2020


Inget får hindra mig
vid min avfärd
En enda ton
hög som en födande
kvinnas skrik
Eld Glöd Aska
Jord och det som var jag
och Jord
Karin S.


Hon fick Lunds stads kulturpris 1997, bland annat för sitt nyskapande arbete med kultur i vården.

Göran Palm och föreningen Liv i Sverige tilldelade henne Trampcykeln 1998
 ”Föreningen Liv i Sveriges hederspris till de kulturens trampcyklister som ständigt långt från allfarvägarna spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv om sin hemtrakt.”
 
Karin var, förutom allt annat som denna kulturella allsysslare var, en viktig skribent i VB. Inte lika frekvent och långskrivande som sin make Gunnar men sådan är poetens roll jämfört med prosaisten. Att poesin för den sakens skull ger läsaren mindre har jag aldrig trott på. Karin hade ett stort kontaktnät så det finns säkert fler som vill dela minnen och tankar i VB:s spalter framöver.
Mina tankar går till hennes stora familj i denna sorgens stund.
Göran Persson, red

 

Foto: Marie Hegnelius
Tänker mycket på min kära vän Karin, som i dag lugnt fått avsluta sitt liv med Er i sin stora fina familj omkring sig och jag minns - med stor tacksamhet - teaterpjäser, poesi och musik som hon skrivit och framfört och som betytt mycket för mig och djupt berört mig.
Ja, med tillgivenhet och tacksamhet kommer jag att minnas min kära vän Karin.
Marie Hegnelius
 

Karin vid valborgsfirandet på Sankt Lars
Foto: Marie Hegnelius

 

Jag ser ett löv
på en gren
Det ser så ensamt och
övergivet ut.
Snart faller det
och lägger sig på marken
blir tillplattat av fötter.
Ge inte upp, säger jag,
du kommer igen
som ett grönt strå.
Vi är många som blivit
tillplattade och som
kommit igen.
Karin S.Klokt beslut: Budgetfullmäktige skjuts fram till i höst
av Ulf N

I onsdags gick kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid ut och sa att budgetfullmäktige, som varar i tvenne dagar, ska hållas enligt på planerad tid den 16-17 juni. Sammanträdet skulle hållas på Arenan med full uppsättning ledamöter, 65 mandat. Plus ersättare. Hur detta rimmade med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller smittorisker och riskgrupper sa Helmfrid inte ett ljud om.
   Efter protester från oppositionen går kommunstyrelsens ordförande på torsdagen ut och meddelar att han kommer att föreslå att förslaget till budget dras tillbaka och att beslut ska tas först i höst. I detta instämmer nu Helmfrid.

Det är ett klokt beslut av Philip Sandberg, sannolikt hans klokaste beslut under mandatperioden. Både S, MP och V har alltsedan pandemiutbrottet förespråkat en förläggning till hösten av budgetsammanträdet. Inte bara smittorisker har talat för det, utan också det faktum att budgetförslagen i huvudsak bygger på ekonomiska prognoser som gjordes innan pandemin bröt ut. Och när valda ombud i riskgrupper är förhindrade att delta i sammanträdena uppstår ett i längden inte försvarbart demokratiskt underskott.
   Nu räknar kommunen med att till i höst, kanske redan till fullmäktiges augustisammanträde, kunna få fram en teknisk lösning som gör det möjligt att genomföra fullmäktigesammanträden på distans.

Rapport från riksdagen: Extra ändrings-budget nummer 6 och 7... av Hanna Gunnarsson

De extra ändringsbudgetarna med anledningen av pandemin och coronakrisen är nu sju till antalet. En åttonde ändringsbudget sägs komma innan sommaren. Detta är ju ett unikt arbetssätt för riksdag och regering, det vanliga är att vi beslutar om budget vår och höst, med möjlighet till en ändringsbudget vid varje tillfälle för sådant som behöver justeras. Men nu är vi ju i ett extraordinärt läge.
   Den sjätte extra ändringsbudgeten uppgår till 76 miljarder kronor och innehåller nya bestämmelser om permitteringarna, mer verktyg mot ekonomisk brottslighet, att gränsen för gåvor utan förmånsbeskattning höjs tillfälligt till 1000 kronor (för att anställda ska kunna få gåvor i form av t.ex presentkort hos lokala företagare) samt att förmånsbeskattningen på fri parkering också tas bort tillfälligt. Vänsterpartiet står bakom den extra ändringsbudgeten men hade önskat hårdare skrivningar om bland annat permitteringarna. Den sjunde extra ändringsbudgeten uppgår till 24 miljarder och innehåller bland annat utbildningssatsningar, studiestartsstöd, tillfälligt högre bostadsbidrag, bidrag till föreningar, ersättningar till kollektivtrafik och tidigarelagt järnvägsunderhåll. Många av dessa saker är ju väldigt bra och viktiga.
 
I veckan debatterade och beslutade riksdagen om en ny lag för att förhindra hedersrelaterad brottslighet med bland annat ett nytt brott, barnäktenskapsbrott samt möjlighet att besluta om utreseförbud för barn som befaras utsättas för äktenskap eller könsstympning. Vänsterpartiet röstade för lagen i sin helhet, men hade velat ha tydligare kriterier för riskbedömning när det gäller utreseförbud. Vänsterpartiet representerades i debatten av Ilona Szatmari Waldau, som arbetat mycket med dessa frågor tidigare som kommunalråd i Uppsala. Se debatten här »
   
Vår motion med våra tankar om lagförslaget finns här » och ett kort utdrag kan läsas nedan.

Under veckan har LAS-utredningen blivit högaktuell, då den snart kommer att lämnas in till regeringen. I Januariöverenskommelsen mellan S, Mp, C och L finns en punkt om att försämra (“modernisera och göra mer flexibel”) anställningstryggheten. Försämringarna i LAS (och införande av marknadshyror) är Vänsterpartiets “röda linjer” mot regeringen. Läggs dessa förslag fram hotar vi med en misstroendeförklaring. Jonas Sjöstedt har debatterat dessa frågor mot framförallt centerpartiet i olika medier (bland annat Agenda i SVT) den senaste veckan. 
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund


Motion till riksdagen 2019/20:3560 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Kort utdrag (red)
Rapporten Ung 018 visar att 19 procent av alla flickor i undersökningen inte får välja sin partner själv, valet är antingen villkorat (14 procent) med att föräldrarna ska godkänna partnern eller också väljer föräldrarna partnern (5 procent). Bland pojkar är motsvarande siffror 11 procent respektive 1 procent. Bland flickor, som undersökningen bedömer lever i en hederskultur, uppger 26 procent att föräldrarna väljer deras framtida partner men hela 41 procent är oroliga för att de inte själva ska få bestämma sin framtida partner. Risken och oron för påtvingat äktenskap är påtaglig för många ungdomar.
   Mot den bakgrunden har vi varit positiva till att regeringen tillsatte den utredning som ligger till grund för förslaget som vi lyfter i denna motion.
   Vänsterpartiet anser dock inte att en egen brottsrubricering för brott med hedersmotiv är rätt väg att gå. Kvinnojourer och andra organisationer som arbetar med dessa frågor avvisar att detta skulle ha avsedd verkan. Det finns i stället andra åtgärder som i första hand bör vidtas.         

Blomprakt i ”Världens trädgård” av Ulf N


Världens trädgård

Lunds kommunala bostadsbolag, LKF, har tillsammans med sina hyresgäster på Vikingavägen på Linero, skapat ”Världens trädgård”. Trädgårdens tema är ”Mångfald, gemenskap och rekreation” och vill spegla den mångfald som finns på Linero. Trädgårdens centrum symboliserar världens mittpunkt och är en plats för möten och avkoppling.
   Just nu blommar bland annat azaleor och rhododendron i många olika färger. Det är en fantastiskt vacker plats som skapats i den förr ganska trista utemiljön på Vikingavägen.
   Gör en utflykt till ”Världens trädgård”, glädjas över blomprakt och över att lineroborna fått en sådan förnämlig och prunkande mötesplats!
 


Linero - världens mittpunkt

Var det fler än jag som blev lurade? av Göran Persson

När jag kom hem från landet och städade undan fem dagars brev och tidningar på hallmattan så låg där dessutom ett långt handskrivet A4-papper, spännande. Tog så klart upp det först och det hade en fullskriven baksida också, dubbelt spännande.
   Dubbel besvikelse inträffade när jag förstod att det var ett massutskick från Philip Sandberg. Ja, först trodde jag så klart att det kom från Kommunstyrelsens ordförande. Fast när jag kom till slutet förstod jag att jag det var fel, detta var från honom personligen och bekostat av honom själv.
   Blev plötsligt tveksam till V:s förslag att sänka politikerlönerna rejält. Är det verkligen rätt väg när KS-ordföranden varken har råd med dator eller skrivmaskin för att inte tala om porto till ett brev. Att bara ha en blå kulspetspenna och vara tvungen (av Liberal-ideoligiska skäl gissar jag) att skriva på ett något ljusare men dock blått papper är nästan på gränser till armod.
   Tänkte även bemöta innehållet i sak men det är redan gjort på ett förtjänstfullt sätt i sydsvenskan av Alexander Kuprijanko. Jag återger slutklämmen i hans artikel nedan tillsammans med en länk till artikeln.
För den som inte haft lyckan att få pappret så kan det läsas här »
 
Sandberg säger sanningen – men inte hela sanningen, 27 maj 2020

Sammantaget hade skolan och äldreomsorgen behövt få en bit över 300 miljoner kronor, inte knappt 300 miljoner kronor, mer 2021 jämfört med 2020 för att ens kunna täcka sina ökade kostnader och därmed upprätthålla samma nivå på verksamheten. Eftersom man inte får så mycket pengar måste man fortsätta att spara nästa år, om Lundakvintetten får igenom sitt budgetförslag.
   Så visst säger Sandberg sanningen i sitt brev till Lundaborna – men inte hela sanningen.
Läs hela artikeln här »

Under ytan av Lars


I dagens Sydsvenskan uttrycker Saab Kockums förhoppningar om ubåtsexport till Holland. Det är ju en lysande idé då en stor del av Holland ligger under havsytan.

S-kistan redo att sänkas i jorden


 

Göran Greider, ledare i ETC 20200527
Läs hela ledaren här »

Slutet av ledaren
Januariavtalet skrevs i en helt annan tid än den som nu råder. Att hålla fast vid varje punkt i detta avtal är verklighetsfrämmande och vittnar om en häpnadsväckande brist på öppenhet och sensibilitet för vad som äger rum i ett samhälle.
   Och Stefan Löfven (S) är så uppenbart fast i sin erövring av två små mittenpartiers stöd att han inte längre klarar av att uttrycka den ideologiska ståndpunkt som måste vara socialdemokratins: att löntagarnas intressen måste definiera partiets själ.

Under coronakrisen har Socialdemokraterna hittills stigit som en raket i opinionsmätningarna. Om ett halvår kan de vara tillbaka på sina låga siffror. För även om utredningen inte blir lag, så är risken överhängande att fackföreningsrörelsen pressas till en så dålig överenskommelse om arbetsrätten att massor av löntagare tappar tron på både det socialdemokratiska partiet och facket.
   Stefan Löfven kan gå till historien som den S-ledare som blev officiant på partiets begravning. Jag hoppas det inte blir så. Men marken skakar.         

Israels planerade annektering av Palestina


 
Onsdag 27/5 sände Olof Palme International Center ett mycket bra seminarium med titeln:
Annektering – Spiken i kistan för fred?
Presentation: 
Israels nya regering har som plan att annektera alla bosättningar på Västbanken, trots högljudda protester från omvärlden. Är det spiken i kistan för en fredslösning?
Veckans Studio Solidaritet på temat Israel- och Palestinakonflikten gästas av Evin Incir (S) och statsvetaren Anders Persson. Modererar gör Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare.

Ni som missade seminariet kan se det här »

Skriv under kampanjen och hjälp till att sprida uppropet!


 
Palestinavänner, skriv under: Stoppa försäljningen av israeliska bosättarviner på Systembolaget
Det skulle betyda oerhört mycket för palestinierna om du också skrev under kampanjen för denna viktiga fråga.
   Varje namn som läggs till listan skapar momentum och gör det troligare att vårt mål blir verklighet.
Till kampanjen »

Tackar på förhand!

Lästips från Tjatte

Tycker detta är en intressant frågeställning ur ett marxistiskt perspektiv, kring frågan om produktionens organisering inom en mycket snar framtid. En framtid som vi till viss del redan är inne i.
   Att jag jag vidarebefordrar den är väl för att den är så att säga prekärt-aktuell. Fyndigt ordval eller??  :-)
Kh Tjatte
 


Vad är det för fel på medborgarlön?
Av Pål Steigan

Ingress: Den här artikeln "Vad är det för fel på medborgarlön?" finner jag viktig och jag har fått fin hjälp till översättning.
Jag har tidigare publicerat en besläktad artikel “Robotar skall bygga robotar i Kina” – Vad händer då med profitkvoten? Den fokuserar på en annan fråga – som titeln visar.
Läs artikeln här »

Den som vill kan läsa den på norska här »

Hva er galt med borgerlønn?
Av Pål Steigan 28. april 2020
Borgerlønn eller garantert grunninntekt blir igjen lansert som et forslag til svar på den massive økonomiske krisa vi fortsatt bare står ved begynnelsen av. Ideen med borgerlønn er at den skal være, som det står i Wikipedia: «en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.» Men det må vel være fint? Garantert inntekt uten å jobbe! Eller?

Sverige och Europa? av Gunnar Stensson

”The Guardian view on Europe and Covid-19: time for an true solidarity.”

Sverige och Europa?

I förra veckans VB kritiserade vi Göran Löfvens och Jonas Sjöstedts perspektivlösa EU-politik, särskilt i förhållande till de sydeuropeiska länder som drabbats hårdast av pandemin.
   Före brexit låg den svenska EU-politiken nära den brittiska (och indirekt den amerikanska), konstaterar Katarina Engberg som intervjuats av Erik Magnusson i Sydsvenskan (Rådgivare: Sverige måste in tidigare i förhandlingar 25/5).
   Nu har Storbritannien (och dess tyranniske storebror USA) övergett Europa av ansvarslöst nationalistiska skäl. Kvar ligger den vilsna svenska lilla båten och vaggar i atlantillusionernas förrädiska dimmor.
   Nu domineras EU av Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron, som båda förespråkar ett starkare, mer solidariskt EU och en generösare politik mot de länder och företag som coronakrisen slagit hårdast mot. 
   Men Löfven vill varken satsa på ett starkare EU eller bistånd till medlemsstater som hamnat i kris.
   Han vill inte liera sig med Östeuropas auktoritära länder som Ungern och Polen.
   Han är kallsinnig mot Sydeuropas länder som Spanien och Italien som vädjar om EU-bistånd.
   Då återstår bara att ansluta sig till de rika småländerna Österrike, Danmark och Nederländerna. De är visserligen på grund av sin litenhet i stort behov av ett EU med en fungerande inre marknad, men de vill inte betala vad det kostar. De kallas snåljåpar.
   EU:s socialistiska partier försöker pressa socialdemokraterna i Danmark och Sverige att i stället stödja EU:s återhämtningsfond
   Onsdagen den 27 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en tvåårig långtidsbudget med en återhämtningsfond på 500 miljarder euro som de 27 medlemsstaterna ska låna upp till låg ränta på den internationella kapitalmarknaden och sedan betala ut som bidrag till de länder som drabbats hårdast av coronakrisen. Dessutom ska 250 miljoner utdelas som lån.
   Budgeten föreslår också att de globala miljardföretagen Facebook, Google och Amazon ska beskattas av EU. En särskild koldioxidskatt ska införas som ett led i klimatpolitiken.

   De 27 staterna måste enas och förhandlingarna blir hårda. Risken är att Sverige hamnar i periferin, menar Katarina Engberg.

Spanien som står i centrum för EU-politiken fick nyligen en socialistisk regering. Regeringspartierna Unidas Podemos och Socialistpartiet har infört medborgarlön för att motverka pandemins skadeverkningar.
   De föreslår också en progressiv förmögenhetsskatt, både för att få fram tillräckliga resurser till vården - som försummats av tidigare högerregeringar - och för att uppnå en nödvändig omfördelning av Spaniens extremt ojämlika ägande.
   De tusen rikaste spanjorerna förfogar över 25 procent av alla tillgångar i Spanien.
   Genom att införa progressiva skatter på upp till 90 procent räddade Storbritannien, Japan, Västtyskland och USA sina ekonomier efter andra världskriget.
   Eftersom endast förmögenheter på över en miljon ska beskattas och då endast med 2 procent kommer den föreslagna förmögenhetsskatten inte drabba medelklassen. Den kommer att tillföra samhället tio miljarder euro per år.
 

‘This necessary lockdown has brought, in Spain and in every country that has been forced to adopt this kind of measure, an intense economic and social crisis.’
An empty Las Ramblas, Barcelona.
Photograph: David Ramos/Getty Images
 
Förslaget om förmögenhetsskatt kommer att leda till aggressiva attacker från ytterhögern och många av de rika och mäktiga, skriver Pablo Echenique, talesman för Unidas Podemos i The Guardian 25/5.

Framgafflat – om cykel och trafik: Lund tappar i cykelranking och om olyckor med elrullbrädor med mera av Ulf N


Lund tappar sin topplacering i nationell cykelranking

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella årliga granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Det är ett verktyg både för cyklister, lokala förtroendevalda och trafikplanerare för att se hur den egna kommunen förhåller sig i jämförelse med andra kommuner.
   Nu har 2020 års Kommunvelometer publicerats. För tredje året i rad koras Uppsala till Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats i årets rankning kommer Linköping och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.
   Och Lund? Lund halkar neråt i rankingen. I fjol kom kommunen på tredje plats, i år blir det bara en sjätteplacering. Det är framför allt en låg investeringsnivå per capita i infrastruktur och drift och underhåll för cykel som gör att kommunen inte kommer högre upp i rankingen.


   Ingen lär kunna bli särskilt förvånad över att Lund förlorar sin plats i toppen – satsning på cykeltrafiken är inget kännemärke för den styrande kvintetten.

Trafikolyckor med elrullbrädor i Malmö
Malmö gatukontor har nu sammanställt och redovisat 2019 års trafikolyckor med elrullbräda. Det handlar enbart om olyckor där en skadad fått uppsöka akutmottagningen för vård. Totalt rapporteras 108 sådana olyckor. 77 av dem var singelolyckor och ungefär hälften av dem berodde direkt på felaktigt förarbeteende. 24 av olyckorna var kollisionsolyckor. Och vid sju tillfällen har en fotgängare eller cyklist skadat sig när de kört eller ramlat på ett elrullbräde som legat i vägen.
Innebär 108 olyckor en hög risknivå? Det kan jag inte uttala mej om. Jämför en med cykelolyckor, där 536 skadades och uppsökte akuten under samma tidsperiod – alltså fem gånger fler cykelolyckor - kan en väl kanske tänka sej att olycksrisken för elrullbrädor per fordonskilometer ligger ganska högt i förhållande till cykel. Sannolikt är den totalt cyklade sträckan i Malmö betydligt längre än fem gånger totala elrullbrädessträckan.

Positiv utveckling för lokala flygplatser
Det är inte bara de stora flygplatserna som har en positiv, dvs nedåtgående, utveckling av antalet resenärer i dessa coronatider. Resandeutvecklingen är också positiv på flesta lokala småflygplatserna. Antalet resenärer minskar dramatiskt och är på sina ställen praktiskt taget nära noll. Nu meddelas att Ängelholms flygplats läggs ner, i varje fall tillfälligt. Visst är det tragiskt för de ca 40 anställda att mista sitt jobb, men satsning på en omställning till ett hållbart trafiksystem leder till nya arbetstillfällen. Hur det ser ut för Skånes andra onödiga flygplats, Kristianstads, är mej obekant, men det är bara att hoppas att situationen ser likadan ut där.
För övrigt kan jag inte låta bli att också nämna en icke-skånsk onödig flygplats; den i Karlstad Redan i fjol gick den back 36 miljoner, och året resultat blir förstås inte bättre. Det är bara att hoppas att MP Karlstads förslag om att kommunen ska lägga ner flygplatsen blir verklighet. Annars blir det dyrt för skattebetalarna i staden. Det kommer inte att få dem att skina som Sola i Kallsta.

Planetärt Kasino

Mitt verk, Planetärt Kasino, går nu att beskåda i Göteborg (nära Liseberg mittemot ICA Fokus). Väggen är 25x4 m och tog mig tio hårda arbetsdagar att göra. Tack Trafikverket för förtroendet.
Max Gustafson