2021-06-03

Ingen VB nästa vecka

 

Red tar en paus nästa vecka så det dröjer till den 18 juni med nästa nummer.
   Hoppas många är sugna att skriva då det blir sista numret innan sommarlovet. Alltså; en kort ledighet som förberedelse för den långa, tänk vad en pensionär kan unna sig.
red

Friday for Future alla fredagar

  

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.

Rädda gamla Tingsrätten och kvarteret Häradshövdingen

 

Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att ARGT - Aktion Rädda Gamla Tingshuset är en grupp inom den politiskt obundna föreningen AFSL i Lund. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.         

Enskilda bär upp klimatkampen

 

Det inger hopp att se fotot på Ninni Dahlbäck i Sydsvenskans reportage om Fridays for Futures cykeldemonstration mot utbyggnaden av E22 i lördags.
   Ninni har länge varit verksam med egna konstutställningar, i biblioteksföreningen KloK - KlostergårdsKultur, Klostergårdsgruppen, Byalaget och Källbymöllas odlingsförening, alltid beredd att göra sin insats för det gemensamma. Gräv där du står!
   Och där står hon nu vid kastanjen på Stortorget med cykel och cykelhjälm och sitt plakat ”Bättre billigare kollektivtrafik”. Saklig och exakt säger hon: ”Utbyggnaden av E22 är helt onödig”.


 

Cykeldemonstrationer är utmärkta initiativ i kampen för klimatet. Synliga, rörliga, utmanande. De måste upprepas och utvidgas på kreativa sätt. Bilismen är ett av våra största klimathot. Det gäller också de allt vanligare dyra resurskrävande elbilarna. Tiden är knapp. WMO, Meteorologiska världsorganisationen, varnar i en rapport för nya värmerekord inom fem år.           

Rapport från riksdagen: Spioneri, marknadshyror och Bromma flygplats

Vi fortsätter arbetet för att bilda opinion mot införandet av marknadshyror. Det skulle innebära ett systemskifte på bostadsmarknaden, riskera att ge dramatiskt högre hyror, ökad otrygghet och trångboddhet, förmodligen innebära att bostadsbidrag måste betalas ut till fler och dramatiskt försämra Hyresgästföreningens ställning. En utredning om marknadshyror skulle ha kommit 31/5, men blev uppskjutet och vi tror att den kommer imorgon fredag. Att släppa stora nyheter på fredagar är ju ett klassiskt sätt att begrava dem och låta dem försvinna från uppmärksamheten.


USA har angiveligt udnyttet et samarbejde med Danmark til at spionere mod Tyskland, Frankrig, Holland, Norge og Sverige. (Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen)
Läs mer  på dr.dk »          

Under veckan har frågan om USA:s avlyssning (eller spioneri med ett mer dramatiskt ord) varit en stor fråga. Vänsterpartiets ledamot i utrikesutskottet har varit ute i en del medier i denna fråga och idag var försvarsministern på utfrågning i riksdagen. Han gav inte särskilt mycket information och kommer förmodligen få komma tillbaka till utskotten igen innan sommaren.
Läs Håkans kommentarer här.

Idag har konstitutionsutskottet presenterat resultatet av sina granskningar, som denna våren framförallt har handlat om regeringens hantering av pandemin. Vänsterpartiet hade gjort flera anmälningar.
Läs mer och se KU:s presskonferens här.

I veckan har frågan om Bromma flygplats diskuterats i riksdagen. Det finns en majoritet i riksdagen att behålla Bromma samtidigt som Swedavia, som äger flygplatsen, vill lägga ner den. Vänsterpartiet stödjer självklart en nedläggning och en stor minskning av inrikesflyget.
Läs gärna Jens Holms anförande i debatten om luftfartsfrågor här.
Hanna Gunnarsson (v) , riksdagsledamot, Lund 

Gör skolsegregationen till en valfråga! Ta bort aktiebolagen! av Gunnar Stensson

 

Läs rapporten »

I de skolor som bolagen tagit över är målet att ge vinst överordnat andra hänsyn enligt aktiebolagslagen. Det innebär bland annat sekretess om elevantal, genomsnittsbetyg och andel elever med utländsk bakgrund eftersom sådana uppgifter kan skada friskolorna ekonomiskt.
   Rapporten ”Vem vill anställa en behörig lärare” från Lärarnas Riksförbund visar att skolorna årligen sparar över tre miljarder kronor på att anställa obehöriga lärare. Värst är friskolorna.
   Bland de högstadieskolor som har lägst andel behöriga lärare utgör friskolorna 67 procent trots att de bara står för 26 procent av det totala antalet högstadieskolor.
   Skolorna anställer obehöriga lärare även när det finns behöriga lärare att tillgå. Vinsten de rika aktieägarna håvar in på varje obehörig lärare är 5000-6000 i månaden. TT.

Skolornas sjunkande resultat är en direkt följd av vinstjakten. Den bidrar också till den snabbt ökande segregationen i svensk skola som snart är tillbaka i 1940-talets reaktionära parallellsystem med folkskola, realskola och gymnasium. Hur många begåvningar det systemet missade blev uppenbart på 1960-talet när enhetsskolan genomförts och universitet och högskolor mångdubblade antalet begåvade studenter.
   Alla elever ska ha samma chans. Begåvningar från fattiga och utsatta grupper måste utbildas. Det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle.

Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson, före detta Moderat, ska nu på uppdrag av Lärarnas Riksförbund utreda hur aktiebolagen ska tas bort ur skolan. Hon är förbluffad över att Sverige infört ett system som inte finns någon annanstans och som fungerar så uppenbart uselt.

Nu måste svensk skola räddas från marknaden skriver den tidigare redaktören för Lärarnas Tidning Sten Svensson i en debattartikel i Aftonbladet den 31/5 tillsammans med Daniel Suhonen och Lisa Gemmel, utredare på idéinstitutet Katalys.
   Sverige har en skolpolitik där eleverna sorteras till olika skolor efter föräldrarnas utbildningsnivå och ekonomiska styrka. Samtliga komponenter i den marknadsstyrda skolan – det fria skolvalet, de fristående skolornas antagningssystem, skolpengen, etableringssystemet för fristående skolor och att aktiebolag kan driva skolor – driver på segregationen.
   Marknadsskolan utarmar den kommunala skolan, leder till betygsinflation och ger minskad insyn då marknadsdrivna skolor vägrar offentlighetsprincipen.
   Lärare kan inte längre berätta om missförhållanden och Skolverket får inte publicera statistiska uppgifter. Nu har dessutom Internationella Engelska Skolan, IES, sålts till utländska ägare vilket ytterligare försvårar insynen.

Den segregerande marknadsskolan liksom den skånske SD-politikerns angrepp på historieundervisningen i Polhemsskolan hotar demokratin, påpekar Karin Pettersson i kulturartikeln ”Riv januariavtalet i små, små bitar.”
   Försvaret av demokratin kräver ”en massiv jämlikhets-satsning på skolan och ett avskaffande av vad den blivit – världens mest extrema statligt subventionerade segregationsmaskin.”
   Karin Pettersson hoppas att det ska vara möjligt att få med C i en sådan satsning, men konstaterar att ”den dörren förefaller vara stängd”.
   I så fall måste Vänsterpartiet ta initiativ till jämlikhets-satsningen. Den har vetenskapligt stöd. En massiv folkopinion stöder den.
   Aktieägarnas köpta företrädare och Sverigedemokraternas stövelslickare gör allt för att förneka den uppenbara risken för ett nationalistiskt-rasistiskt maktövertagande i Sverige och förtränger den pågående svenska skolkatastrofen.  Därför är jämlikhetssatsningen nödvändig. Den kan genomföras tillsammans med en bred progressiv rörelse inom Socialdemokratin, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. Säkert kan också enskilda liberala Liberaler och Centerpartister stödja den i ett läge då korrupta ”borgerligt sinnade” politiker ansluter sig till högervågen.

Folkmord och lynchning erkänns av Gunnar Stensson

 

Den tyska kolonialmakten genomförde 1904 ett folkmord i dåvarande Tyska Sydvästafrika, dagens Namibia. Förra veckan erkände Tyskland folkmordet i ett uttalande av Tysklands utrikesminister Heiko Maas: ”Vi kommer nu officiellt benämna händelserna för vad de från dagens perspektiv är: Folkmord.”

Samtidigt besökte president Biden staden Tulsa i Oklahoma där mer än 300 svarta lynchades i stadsdelen Greenwood 31 maj och 1 juni för hundra år sedan. 1000 hus förstördes och 10 000 svarta blev hemlösa. Presidenten fastslog: ”Biden-Harris-regeringen har förpliktat sig att erkänna det federala ansvaret i Greenwood och andra svarta samhällen, och ta itu med långvariga rasojämlikheter.”

I sin bok ”Utrota varenda jävel” sätter Sven Lindqvist in folkmordet i dess historiska sammanhang.
   ”I Sydvästafrika visade tyskarna att även de behärskade en konst som amerikaner, britter och andra européer utövat under hela 1800-talet – konsten att påskynda ett så kallat `kulturfattigt´ folks utdöende.
   Efter nordamerikanskt föredöme hänvisades hererofolket till reservat och deras betesmarker överlämnades till tyska invandrare och kolonisationsbolag.” De gjorde uppror.
   1904 utfärdade general von Trotha order om att de skulle utrotas. Tyskarna drev ut dem i öknen. När regntiden kom hittade de tyska patrullerna skeletten liggande kring torra gropar, 12-16 meter djupa, som hereros förgäves hade grävt för att finna vatten. 80 000 människor förgicks i öknen. Några tusen blev kvar. De dömdes till straffarbete i tyska koncentrationsläger.
   Ordet koncentrationsläger uppfanns av spanjorerna på Kuba, anglifierades av amerikanerna och återanvändes av engelsmännen under boerkriget innan det fick sin slutanvändning i Nazityskland.
   Den tyska invandringen förutsatte att de infödda skulle avhysas från all mark av värde.  Upproret var välkommet som ett tillfälle att ”lösa hererofrågan”.
   Man talade ännu inte om ”den slutgiltiga lösningen” men det var den man menade.  Några årtionden senare invaderade Nazityskland Östeuropa och Ryssland för att skaffa ”livsrum” åt den överlägsna ariska rasen.

Nu breddar nationalism och rasism sitt inflytande. Det handlar inte bara om Polen och Ungern eller om Trump och hans republikaner. I Sverige sluter alla borgerliga partier utom Centerpartiet upp bakom Sverigedemokraterna, som i sitt kulturpolitiska program anknyter till rasfilosofins doktriner. Konkret handlar det om att stänga Sveriges gränser – och Europas – inför de desperata folkvandringar som framtvingas av klimatkrisen och de rika ländernas exploatering av jordens resurser.

25 år sedan, länge sen, fast inte ändå

Är 1996 länge sedan? Ja, 25 år är ganska länge, sisådär en tredjedels livstid här i landet. Fast ibland känns det som om inget har hänt. I veckan har Kina signalerat att det är dags att skaffa fler barn. Och frågan om hur man skall synas och höras på nätet är lika aktuellt idag fast på en annan nivå. Fast VB finns i alla fall på nätet så nåt har hänt.
red 

Rapport från cyberspejs
Det har just meddelats att Sverige för första gången sedan kriget mot Ryssland 1809 haft födelseunder-skott: fler har dött än vad som har fötts under första kvartalet i år . Kanske ska man inte bli så bekymrad över det: varje svensk tär säkert lika mycket på jordens resurser som vad tio indier gör och vi brukar ju tala om världens överbefolkning. Men nog är det ändå tankeväckande. För några år sedan tävlade vi med Irland om toppen i den europeiska nativitetsligan och nu är vi alltså i botten. Visst säger det en del om hur den socialdemokratiska krispolitiken fungerar. När människor i ett land inte skaffar barn är det den starkast tänkbara kritik som kan riktas mot hur landet styrs.
   Eftersom VB-läsarna i gemen knappast är i den ålder då det skulle vara lönt med en uppmaning att vända nativitetstrenden gäller det att komma på andra sysselsättningar. Ett vanligt alternativ numera är att surfa på nätet. Det är bara att ta ett stadigt grepp om musen och ge sig ut och kolla in vad som erbjöds av svensk politik på World Wide Web. Jag blev dock inte så munter av upplevelsen.

Gudrun på idolbild
Av partierna har centern, moderaterna och socialdemokraterna väl etablerade hemsidor med fylligt material. Miljöpartiet är på gång, men det är fortfarande lite tunt. De andra partierna nöjer sig ännu så länge med lokala initiativ: folkpartiet i Göteborg och vänsterpartiet i Kiruna. Det senare är faktiskt en mycket ambitiös satsning. Här finns en stor idolbild på Gudrun och vänsterpartiets fullständiga partiprogram och det både på svenska och engelska. Här finns också det lokala kommunala programmet och en fullständig barnomsorgsplan för Kiruna. Dessutom finns den lokala tidningen (h)järnviljan., som kanske ändå mest är en samling politiska uttalanden från riksdag och kommunfullmäktige.
   Borde VB också läggas på nätet? Tja, varför inte, vi om någon förtjänar väl en global publik.
Utdrag ur Lucifers krönika den 31 maj 1996
 


Gudrun Schyman 1996.
Foto: Anders Roth /Sveriges Radiovansterpartiet.se
February 21, 1999, 14:32:51