2021-04-15

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.           

Gå en mil genom Höje å naturreservat! av Gunnar Stensson

En vecka i månadsskiftet augusti-september stängs all trafik av på järnvägen mellan Lund och Malmö. Två nya tunnlar under järnvägen öppnas mellan Klostergården och Källby. Höje å naturreservat blir en helhet efter att länge ha varit kluvet av järnvägsbygget.
   Klostergårdsgruppen och Klostergårdens byalag planerar att anordna en mils-lång löpning genom Höje ås naturreservat i samband med höstens Klostergårdsdag.
   Loppet föreslås börja vid Klostergårdens bibliotek, fortsätta på Åkerlunds och Rausings väg, följa Höjeåvägen längs dammarna bort till Värpinge, återvända österut mellan dammarna och Höje å, fortsätta över bron upp till Flackarp på åns södra sida, längs åkrarna till järnvägsbron, över Flackarps byväg, till St Lars, längs ån till Malmövägen och därifrån tillbaka till Klostergårdens centrum.
   På onsdag ska vi provgå sträckan. Kanske den i framtiden kan markeras som en ny Hälsans mil av Lunds kommun.

Alla är förstås välkomna att följa med, framför allt kanske lundabor och lokalpolitiker med engagemang för Källbystaden, naturreservatet, reningsverket, dammarna, den hotande utbyggnaden av Flackarp och St Lars-parkens utveckling.
   Onsdagen den 21 april klockan 17 samlas vi utanför Klostergårdens bibliotek
   Det är en vardagskväll och många har just kommit hem från jobbet, så vi lär inte bli många, men om vi blir det, håller vi avstånd med hänsyn till covidsmittan. Man kan också nöja sig med att följa med en delsträcka.
   Vi som travar hela sträckan kommer hem lagom till Rapport, trötta och kanske svettiga, men med många nya intryck och tankar.

Hedersprickar

 Lunds hedersprickar räddade förra sommaren
Oppositionspolitikerna i Kultur och Fritid räddade lundabarnens sommarlov 2020 genom att trotsa den styrande kvintettens sparnit och besluta om två miljoner extra till sommarlovsaktiviteter för unga.
   Dessutom räddade de Kulturens verksamheter genom ett utökat stöd på 1,5 miljoner.
   Kommunrevisionen prickade dem och utnämnde dem därmed till Lunds hedersprickar.

I Malmö ska vårdcentralen Flyktinghälsan läggas ner. Den är till för papperslösa, flyktingar och nyanlända utan personnummer som inte kan listas någonstans och därför oftast nekas vård. Den är Malmös viktigaste – och enda - vårdcentral för en stor grupp människor.
   Ensamkommandes förbund som driver verksamheten fick avslag av på sin ansökan om ekonomiskt stöd vid kommunstyrelsens senaste möte. De hade ansökt om 1,7 miljoner.
   Vid samma möte beviljade kommunstyrelsen en golftävling ett anslag på 2,7 miljoner.
   Prioriteringen är övertydlig och ser ut som en ortodox tillämpning av Moderaternas trumpistiska katekes ”Hundra förslag till en ny integrationspolitik.”
   Vad gör Malmös hedersprickar?

Vårbudgeten! av Hanna Gunnarsson

 
Tony Haddou

Den stora debatten i riksdagen den här veckan är regeringens vårbudget! Vårbudgeten ger riktlinjerna för den ekonomiska politiken och lämnas till riksdagen klockan 8 på morgonen. En stor del av innehållet är såklart redan känt då, men inte allt. Vi läser våra olika delar så snabbt vi kan, klockan 10 hade vi vår egen presskonferens och klockan 13 var det debatt i riksdagens kammare. Se gärna vår presskonferens och Vänsterpartiets anförande i budgetdebatten, som hölls av Tony Haddou, vår skattepolitiska talesperson.
   I debatten lyfte vi såklart behovet av att starta om samhället efter pandemin genom att satsa på välfärden, förbättra arbetsvillkoren och investera i ny järnväg. Tony berättade om klassamhället, som har synts extra mycket under pandemin när folk har blivit arbetslösa och vräkts från sina lägenheter. Arbetarklassen har dessutom haft större risk att bli utsatta för corona-viruset när många yrken i välfärden inte kan utföras hemifrån. 
 • Läs mer och se presskonferensen här.
 • Se anförandet i budgetdebatten här, cirka 1.55 in i debatten.
   Idag har vi också haft en debattartikel om behovet av att bygga ut järnvägen med nya stambanor för snabbare tåg. Läs den här.
Hanna Gunnarsson (v) , riksdagsledamot, Lund         

Den osynliga handens grepp hårdnar av Gunnar Stensson

I förra numret skrev vi om Kinas växande dominans på världsmarknaden och hur Kina utnyttjar sin globala maktställning över länder och företag. Ett aktuellt exempel är den bojkott som H&M  drabbades av efter uttalandet, att företaget inte använder bomull från det kinesiska distriktet Xinjiang, eftersom dess islamiska befolkning utsätts för omskolning och svårt förtryck. I efterhand försökte H&M blidka Kina.
   I en notis om vänstersegern i valet på Grönland påpekade vi att Kina är en av de stormakter som vill etablera sig på Grönland för att utnyttja dess naturresurser. Påståendet kan kompletteras med ett citat ur den aktuella och mycket användbara boken ”Den dolda handen”.
    ”Peking har aktivt odlat politiskt inflytande på Grönland, som är viktigt ur råvarusynpunkt och genom sitt läge i den arktiska regionen. Strategin har inbegripit investeringar, ett försök att köpa upp en övergiven flottbas och politisk bearbetning av den grönländska eliten.”

Jan Guillou tar upp samma ämne i söndagens AB (11/4) under rubriken H&M väljer att fjäska lagom för diktaturen i Kina – för affärerna.
   Men Guillou vidgar perspektivet. ”Till flundrataktiken anslöt sig lojalt utrikesminister Ann Linde, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Svenskt näringsliv, Svensk Handel, Moderatledaren Ulf Kristersson, med flera. Ingen vågade säga flasklock. Alla låg och tryckte och hoppades att diktaturens vrede skulle blåsa över.
   Man måste då fråga sig varför andra kapitalister inte ägnar sig åt samma fjäsk utan blåser på för fullt. Ericsson/Wallenberg motsatte sig helt öppet det svenska beslutat att inte släppa in Huawei i kampen om det svenska 5G-nätet.”
   Svaret är att vinst och kapitaltillväxt genom fri handel är det viktigaste för både svenska och kinesiska kapitalister. Wallenberg blev 200 miljarder rikare förra året, H&M:s Stefan Persson tjänade 120 miljarder. De står över den demokratiska politiken.
   Nazityskland infiltrerade på 1940-talet svenskt näringsliv och svenska universitet på samma sätt som kapitalistdiktaturen i Kina. I Lunds universitet hade nazisterna stort inflytande, som Sverker Oredsson visar, bland annat i Lunds historia.
 


 

Samma dag som Guillou kunde läsas i Aftonbladet publicerade Sydsvenskan en artikel av professor Joseph S Nye vid Harvarduniversitetet under rubriken USA måste samarbeta med Kina om klimat och pandemier, samtidigt som man kritiserar brott mot mänskliga rättigheter.
   Man kan vända på konstaterandet: Kina måste samarbeta med USA om klimat och pandemier. Hur det ska ske är vår tids ödesfråga.

Apriltankar i kråkans tid av Ulf Nymark

 

Det latinska ordet corona som betyder ”krans”, ”krona” med mera kommer i sin tur från det grekiska ordet korone som egentligen betyder ”kråka”, ”krökt utsprång (som liknar kråknäbb)”. Detta enligt NE.

Kommunens stora ekonomiska överskott
I fjol gick Lunds kommun med en vinst, dvs överskott, på nära nog en halv miljard. I år är prognosen ett överskott på lite drygt en kvarts miljard. I båda fallen är huvudkällan för det stora överskottet statliga bidrag. Bidrag som staten ger kommunerna med anledning av pandemin. Tanken från statens sida är givetvis att dessa pengar ska sättas in i välfärdsverksamheterna. Men precis som i fjol vill nu kvintetten använda överskottet till att betala av på kommunens lån. Det är något djupt osmakligt med den hanteringen av de statliga pandemibidragen.

”Babblande”
Apropå djupt osmakligt. När det moderata kommunalrådet och vice ordföranden i kommunstyrelsen på krog avnjuter en bärs och en måltid under pågående kommunstyrelsemöte ser han det som ett sätt att ”räcka fingret mot babblandet” i styrelsen. Oppositionens kommentarer till detta beteende har varit oväntat hovsamma. Men både hans beteende och hans uttalande här allvarligt. För visst är det väl också ett sätt att ”räcka fingret” mot demokratin och den demokratiska processen? Den styrande kvintetten håller tyst om detta övertramp. Att gå på krogen under pågående kommunala möten är tydligen OK. Men om en fullmäktigeledamot ofrivilligt råkar förlora uppkopplingen en kort stund under ett sammanträde blir det avstängning.

SD-kramarpartierna
Så har då tre av kvintettens partier blivit SD-kramare. Inte ännu på det lokala planet, fast det kanske inte dröjer. Det är egentligen en svindlande tanke att majoriteten av de borgerliga partierna föredrar SD:s främlings- och kulturfientliga politik framför en socialdemokratisk eller miljöpartistisk. Måtte S stå pall för de reaktionära vindarna så att vi inte får en dansk situation här i landet!

Ny översiktsplan på gång
I nästa vecka ska Byggnadsnämnden besluta om ett förslag till inriktning på en ny översiktsplan för Lunds kommun. Säkerligen blir det strid om formuleringarna när det gäller jordbruksmarken. I tjänstemannaförslaget inför nämndsmötet är formuleringen att ”hushållning ska ske med jordbruksmarken”. En mera intetsägande formulering får en nog leda efter.


 

Glädjeämnen i vinter och i vår
Vintern och våren har inte bara gått i kråkans tecken. I varje fall inte utanför vårt köksfönster. Vi har kunnat glädja oss åt bland annat stenknäckar, grönsiskor, grönfinkar och stundtals också en flock steglitser som ivrigt har spisat solrosfrön i fågelmataren. Det kommer att bli tomt utan dem i sommar. Men å andra sidan kanske pandemin ger vika och öppnar för andra glädjeämnen.?

Vad måste göras? av Gunnar Stensson

Vad kampen mot klimatupphettningen och pandemierna kräver är helt klart: stora satsningar på statliga investeringar i järnvägar och kollektiva kommunikationer, utbyggnad av vindkraft och solenergi, stora investeringar i vård, skola, utbildning och forskning, stopp för arbetslösheten och den rusande utvecklingen mot alltmer makaber ojämlikhet, mer internationellt samarbete och större avgifter till EU, FN och andra internationella organ.
   För att klara det krävs höjda skatter, särskilt på förmögenheter, och ökat statligt inflytande över industri och forskning.
   Januari-avtalet hindrar, för att inte säga omöjliggör, en sådan politik för Löfven.

Det borgerliga blocket står för sänkta skatter, särskilt för de rika, ökad konsumtion, större klyftor mellan de rikaste och alla andra, minskade statliga investeringar och minskat statligt inflytande, alltså rena katastrofpolitiken för såväl klimat som samhälle. I stället ökar de spänningarna i samhället genom sin destruktiva propaganda mot invandrare och flyktingar
   Löfven är väl medveten om vad som krävs, antagligen i högre grad än Magdalena Andersson, men kan inte genomföra det nu på grund av januariavtalet. Däremot kan han förbereda politiken inför nästa val, som till varje pris måste vinnas.

I regioner och kommuner är det däremot möjligt att genomföra eller förbereda de nödvändiga reformerna.
   Niklas Karlsson är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och har lett regeringens kommunutredning. Han vet vad som brister. Äldreomsorgen. Sjukvården. Beredskapen.
   Han ska driva dessa frågor på socialdemokraternas partikongress i höst.
   Enligt Sydsvenskan 14/4 har han gjort följande uttalande: ”Förmodligen behöver kapitalskatten höjas. Det kan behövas skatt på arv, gåva och förmögenhet. Skatten på aktier kan höjas (aktieägarna tjänade mer än 450 miljarder förra året). Fastighetskatten måste återinföras.”
   Allt i enlighet med analysen i Pikettys ”Kapitalet”.
   Nooshi Dagostar är säkert beredd att ge sitt stöd.

Apartheid, då och nu

 

En allvarlig olycka

 
Fast inte visste vi att den var så allvarlig! 

Oj, oj, oj! Hur ska det gå? Plastiga trädgårdsmöbler - avsedda för oss i detta land - är fast i Suezkanalen. Vad får vi då för sommar? I detta land är det ju stor och allvarlig brist på sketna, plastiga utemöbler vars livstid är starkt begränsad av olika skäl:
  +det finns någon lite grej som går sönder,
  +de blir snabbt omoderna vilket med påkostad reklam påvisas i allehanda medier eller..
  + vi vill "förnya oss eftersom vi är värda det".

Hur ska vi klara bristen på stolar att sitta moderiktigt på? Oj, oj, oj! Hur ska det gå med sommaren, med uteplatsen och med... tillväxten?

Birger Schlaug på Facebook