2021-04-15

Vad måste göras? av Gunnar Stensson

Vad kampen mot klimatupphettningen och pandemierna kräver är helt klart: stora satsningar på statliga investeringar i järnvägar och kollektiva kommunikationer, utbyggnad av vindkraft och solenergi, stora investeringar i vård, skola, utbildning och forskning, stopp för arbetslösheten och den rusande utvecklingen mot alltmer makaber ojämlikhet, mer internationellt samarbete och större avgifter till EU, FN och andra internationella organ.
   För att klara det krävs höjda skatter, särskilt på förmögenheter, och ökat statligt inflytande över industri och forskning.
   Januari-avtalet hindrar, för att inte säga omöjliggör, en sådan politik för Löfven.

Det borgerliga blocket står för sänkta skatter, särskilt för de rika, ökad konsumtion, större klyftor mellan de rikaste och alla andra, minskade statliga investeringar och minskat statligt inflytande, alltså rena katastrofpolitiken för såväl klimat som samhälle. I stället ökar de spänningarna i samhället genom sin destruktiva propaganda mot invandrare och flyktingar
   Löfven är väl medveten om vad som krävs, antagligen i högre grad än Magdalena Andersson, men kan inte genomföra det nu på grund av januariavtalet. Däremot kan han förbereda politiken inför nästa val, som till varje pris måste vinnas.

I regioner och kommuner är det däremot möjligt att genomföra eller förbereda de nödvändiga reformerna.
   Niklas Karlsson är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och har lett regeringens kommunutredning. Han vet vad som brister. Äldreomsorgen. Sjukvården. Beredskapen.
   Han ska driva dessa frågor på socialdemokraternas partikongress i höst.
   Enligt Sydsvenskan 14/4 har han gjort följande uttalande: ”Förmodligen behöver kapitalskatten höjas. Det kan behövas skatt på arv, gåva och förmögenhet. Skatten på aktier kan höjas (aktieägarna tjänade mer än 450 miljarder förra året). Fastighetskatten måste återinföras.”
   Allt i enlighet med analysen i Pikettys ”Kapitalet”.
   Nooshi Dagostar är säkert beredd att ge sitt stöd.

Inga kommentarer: