2021-04-15

Hedersprickar

 Lunds hedersprickar räddade förra sommaren
Oppositionspolitikerna i Kultur och Fritid räddade lundabarnens sommarlov 2020 genom att trotsa den styrande kvintettens sparnit och besluta om två miljoner extra till sommarlovsaktiviteter för unga.
   Dessutom räddade de Kulturens verksamheter genom ett utökat stöd på 1,5 miljoner.
   Kommunrevisionen prickade dem och utnämnde dem därmed till Lunds hedersprickar.

I Malmö ska vårdcentralen Flyktinghälsan läggas ner. Den är till för papperslösa, flyktingar och nyanlända utan personnummer som inte kan listas någonstans och därför oftast nekas vård. Den är Malmös viktigaste – och enda - vårdcentral för en stor grupp människor.
   Ensamkommandes förbund som driver verksamheten fick avslag av på sin ansökan om ekonomiskt stöd vid kommunstyrelsens senaste möte. De hade ansökt om 1,7 miljoner.
   Vid samma möte beviljade kommunstyrelsen en golftävling ett anslag på 2,7 miljoner.
   Prioriteringen är övertydlig och ser ut som en ortodox tillämpning av Moderaternas trumpistiska katekes ”Hundra förslag till en ny integrationspolitik.”
   Vad gör Malmös hedersprickar?

Inga kommentarer: