2021-04-15

Gå en mil genom Höje å naturreservat! av Gunnar Stensson

En vecka i månadsskiftet augusti-september stängs all trafik av på järnvägen mellan Lund och Malmö. Två nya tunnlar under järnvägen öppnas mellan Klostergården och Källby. Höje å naturreservat blir en helhet efter att länge ha varit kluvet av järnvägsbygget.
   Klostergårdsgruppen och Klostergårdens byalag planerar att anordna en mils-lång löpning genom Höje ås naturreservat i samband med höstens Klostergårdsdag.
   Loppet föreslås börja vid Klostergårdens bibliotek, fortsätta på Åkerlunds och Rausings väg, följa Höjeåvägen längs dammarna bort till Värpinge, återvända österut mellan dammarna och Höje å, fortsätta över bron upp till Flackarp på åns södra sida, längs åkrarna till järnvägsbron, över Flackarps byväg, till St Lars, längs ån till Malmövägen och därifrån tillbaka till Klostergårdens centrum.
   På onsdag ska vi provgå sträckan. Kanske den i framtiden kan markeras som en ny Hälsans mil av Lunds kommun.

Alla är förstås välkomna att följa med, framför allt kanske lundabor och lokalpolitiker med engagemang för Källbystaden, naturreservatet, reningsverket, dammarna, den hotande utbyggnaden av Flackarp och St Lars-parkens utveckling.
   Onsdagen den 21 april klockan 17 samlas vi utanför Klostergårdens bibliotek
   Det är en vardagskväll och många har just kommit hem från jobbet, så vi lär inte bli många, men om vi blir det, håller vi avstånd med hänsyn till covidsmittan. Man kan också nöja sig med att följa med en delsträcka.
   Vi som travar hela sträckan kommer hem lagom till Rapport, trötta och kanske svettiga, men med många nya intryck och tankar.

Inga kommentarer: