2018-02-15

Stig upp... av Karin S.Stig upp, stig upp,
den nya dagen gryr.
Drick ur! Drick ur!
ditt kaffe.
Var glad, var glad
och sjung en sång i dur!
Nej, nej, ligg kvar!
Ditt krut är slut,
men den som spar
hen har.
Eländigt är vår stora äventyr.

Händer i Lund

Det heliga jävla moderskapet 20 feb
Om mammanormer, jämställt föräldraskap och skamlöshet. Antologin Det heliga jävla moderskapet är en brutal och modig samling skamlösa berättelser om graviditeter och förlossningar, amning och flaskmatning, kroppsskador och själasår. Om verkligheten bakom den perfekta Instagrambilden och om det eviga, förbannade dömandet av morsor.
   Författarna Arlene Stridh och Vanja Vinter diskuterar med humor och hög igenkännings-faktor föräldraskapets normer, prestationshets och dömande mammor emellan.
Tid: 2018-02-20 18:00
Plats: Lunds stadsbibliotek, atriumgården

Mats Jonsson om Nya Norrland 22 feb

Serietecknaren Mats Jonsson är en av Sveriges mest kända och uppskattade serietecknare. Han är aktuell med kritikerrosade albumet Nya Norrland som skildrar klyftan mellan stad och landsbygd. Bland Mats tidigare verk kan serieromanen Mats kamp nämnas. Han är även förlagsredaktör på Galago.
Tid: 2018-02-22 18:00
Plats: Lunds stadsbibliotek, atriumgården          

Motståndets lilla katekesLyd inte i förväg
Nästan alla auktoritära regimer får makt utan tvång. I tider som dessa tänker man framåt på vad en mer repressiv stat kommer att kräva, och sedan går man med på det utan att bli tillfrågad. En medborgare som anpassar sig på detta sätt visar makten vad den kan göra.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Är Sverige på väg att bli en polisstat?

Vad krävs för att ni ska ta er in i någons hem? Frågan ställs av journalisten Jonas Nyrén i ett reportage om polisintrång i flyktingaktivisters hem. (SDS 9/11)
   Regionchefen för gränspolisen Leif Fransson svarar:
”Inte speciellt mycket. Någon form av information som gör att det finns en misstanke om att där finns personer som inte har rätt att vara där. Genom tips, inre spaning, vi lägger ihop egna iakttagelser, följer personer. Själva grunden är väldigt lågt ställd för att vi ska ha laglig rätt att bereda oss tillträde i lägenheter och andra utrymmen.”

Samhällsekonomins vampyrer

2016 hade de 50 direktörer som ingår i LO:s årliga undersökning Makteliten en genomsnittlig inkomst motsvarande 55 industriarbetarlöner.
   Thomas Piketty visar i Kapitalet att den sortens inkomsttagare ofta förvandlas till rentiärer, det vill säga personer som lever på förmögenheternas automatiska tillväxt, alltså en sorts samhällsekonomins vampyrer.         

Rapport från V-kongressen av Hanna Gunnarsson


 
Vänsterpartiets 42:a kongress ägde rum helgen 9-11 februari i Karlstad, exakt sju månader innan valet. Jag åkte upp som åhörare, för att på plats kunna följa debatterna om valplattformen och träffa vänner och bekanta inom partiet. Karlstad är en vacker stad att ha kongress i, med Klarälven som rinner genom staden, Lars Lerins eget museum och många statyer och monument över stadens historia och kändisar. Lite sightseeing hann jag med och tog en titt in i den ljusa och fina domkyrkan, där det stod röda nejlikor på altaret. En blinkning till Vänsterpartiets kongress kanske?
   Årets kongress var en valkongress, som beslutar om valplattform samt väljer partistyrelse och andra val. Allmänna motioner, stadgemotioner och organisatoriska motioner behandlades, men inte motioner på partiprogrammet. Förändringar i partiprogrammet kommer i fortsättningen istället att diskuteras på varannan kongress, nästa kongress blir en programkongress.

Jonas Sjöstedts inledningsanförande fokuserade på det som partistyrelsen föreslår ska vara vänsterpartiets fokus i valrörelsen: Jämlikhet. Det var en allvarlig men samtidigt hoppfull inledning där den största applåden kom när Jonas slog fast att ett riktigt vänsterparti aldrig går till attack mot strejkrätten. Jonas uppmanade också partiföreningarna att köpa in fler kaffekoppar till partilokalerna - vänsterpartiet har idag 17000 medlemmar, det högsta antalet under ett valår i modern tid, en ökning med 4400 medlemmar sedan förra kongressen 2016. Vänsterpartiets ekonomi är också starkt, bland annat har partiskatten från riksdagsledamöterna under mandatperioden gett hela 10 miljoner kronor, som kommer användas för att bedriva valrörelsen.
   Valplattformen, som stod i fokus på kongressen, är ju ett dokument som tar upp en stor mängd olika frågor. Redan innan debatten om valplattformen började stod 100 ombud på talarlistan, av totalt 225 personer. Vänsterpartiet är ett debattglatt parti där medlemmarna inte drar sig för att ta till orda! Debatterna kom därför att vara väldigt allmänpolitiska och ta upp det mesta. Redan under partistyrelsens motionsbehandling fick valplattformen en ny inledning, men rubriken “Ett sverige för alla inte bara för de rikaste” stod fast.

Ett mycket stort antal motioner hade skickats in på många olika ämnen och debatten handlade om allt möjligt: Pensioner, statsskicket, diversteringar av investeringar i fossil bränsle, EU, antirasismens roll i vänsterpartiets politik, 6 timmars arbetsdag, sjukskrivningar. Miljö- och klimatfrågor får ta större och större plats i den vänsterpartistiska debatten. Från partistyrelsen blev svaret allt som oftast att allt inte kan få plats i en valplattform, vilket i och för sig är riktigt. Men några motioner blev ändå bifallna av kongressen (några exempel): Tydligare skrivningar om antirasism (motion nummer E42), att divestera AP-fondernas investeringar i fossila bränslen (E80), förbud mot brytning av alunskiffer och kommunalt veto mot mineralbrytning (E157), om järnvägsunderhåll i statlig regi (E178), att tandvården ska ingå i sjukförsäkringen (E252), motioner om vapenexport och kärnvapenfri zon i Norden (E377:1, E344, E347) samt en motion om jämlikhetsdata (A14).

Flera riktigt bra hälsningsanföranden hölls, bland annat av Fatemeh Khavari, talesperson för organisationen Ung i Sverige som uppmärksammar ensamkommandes situation i Sverige samt Katrin Jakobsdottir, Islands statsminister och partiledare för det vänstergröna partiet. Katrin pratade om att bygga ett starkt samhälle och tackade för det fina samarbetet mellan vänsterpartierna i Norden. Under kongressen hölls och fina och känslosamma avtackningar av Ulla Andersson och Rosanna Dinamarca, som båda lämnade partistyrelsen.
 

 
Kongressen kunde följas in sin helhet via Vänsterpartiets hemsida, där även alla kongressdokument finns att läsa. Där går också att se klipp i efterhand.

Hanna Gunnarsson (v) 

Tystnad i svenska massmedia om mutanklagelserna mot Israels premiärminister Netanyahu av Ulf N


Israelis protest corruption in Netanyahu's government
 
Det är märkligt hur förtegen svenska massmedia är om de mutaffärer som Israels premiärminister Netanyahu anklagas för att vara inblandad i och som nu utreds av israelisk polis.
   Den israeliska polisen gick i veckan ut och meddelade att de hade tillräckligt med bevis för att visa att Netanyahu har tagit mutor i två fall och agerat ”emot allmänna intressen”.
   Det handlar nu om två fall. Dels det så kallade ”Fall 1000” där Netanyahu misstänks för att ha tagit emot överdådiga gåvor i form av champagne, juveler och kläder från välbeställda donatorer. Dessa gåvor har värderats till omkring 280 000 US-dollar. En av dem som Netanyahu ska ha fått mutor av är, enligt polisen, Hollywood-producenten Arnon Milchan.

   Det handlar också om det så kallade ”Fall 2000” där Netanyahu ska ha slutit en överenskommelse med Israels näst största tidning för att få positive uppmärksamhet i tidningen, i utbyte mot att han skulle verka för att skada en konkurrerande tidning. (Källa: Haaretz)
   Om detta har alltså väldigt lite, om ens något, hörts i svenska massmedia. Men egentligen kanske det inte är så märkligt, när merparten av de svenska partierna och den borgerliga pressen tävlar om att vara mest vänskapligt inställd till Israel – detta land som har något av världsrekord i att trotsa FN-resolutioner och som driver en brutal imperialistisk politik.

Fredspriskandidat

 
Support the nomination of the movement for Boycott, Divestment, and Sanctions for the Nobel Prize
Norwegian MP Bjørnar Moxnes has nominated the Palestinian-led movement for Boycott, Divestment, and Sanctions for the Nobel Peace Prize. I agree that the time has come for Palestinians to be free from occupation and apartheid, and that a Nobel peace prize for BDS would be a meaningful step towards justice.
Läs mer och ge support »
 


         

Kommunstyrelseuttalande om bordläggning av detaljplan på Norra Fäladen kan försvåra lösning för scoutverksamheten av Ulf N

Vid förra veckans sammanträde fattade kommunstyrelsen med stöd av de borgerliga partierna och Vänsterpartiet ett beslut om att "uppmana" Byggnadsnämnden att bordlägga detaljplanen för Ladugårdsmarken 4:14 i Lund till dess att frågan om Drottningstadens scoutkårs gård funnit en lösning.
   Mera precist gällde ärendet att styrelsen skulle yttra sig över ett förslag till detaljplan som gäller ett område söder om Häradsvägen. I planområdet har idag Drottningstadens scoutkår en stuga för sin verksamhet.  Området planeras nu för bostadsbyggande.
   Bakgrunden till styrelsens beslut är att scouterna har protesterat mot förslaget till detaljplan och anfört att det kommer att försvåra eller rentav omöjliggöra deras verksamhet beroende på bland annat minskade grönytor.
   Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag till yttrande, som ställdes mot de borgerligas förslag, var att "scouternas verksamhet ska värnas genom att verksamheten kan fortsätta i befintlig lokal eller genom att scouterna får tillgång till en fullgod ersättningslokal." Detta förslag röstades alltså ner av styrelsens majoritet.
   I en skriftlig reservation utvecklar MP och S ställningstagande. Om Byggnadsnämnden skulle följa styrelsens "uppmaning" om bordläggning kommer nämnden inte kunna bearbeta planen inför nästa steg i detaljplaneprocessen. Bordläggning innebär att just att planen "läggs på bordet" och fortsatt bearbetning och handläggning ska inte ske fram till dess nämnden fattat beslut om att åter föra upp ärendet på dagordningen. Kommunstyrelsens beslut innebär med andra ord att den nämnd som har ansvaret för detaljplaneläggning inte ska delta i försöken att finna lösningar för scouterna.
   Dessbättre är kommunstyrelsen inte överordnad Byggnadsnämnden. "Uppmaningen" är sålunda inte bindande för nämnden. Det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas ”förhoppning och förväntan att Byggnadsnämnden tvärt emot kommunstyrelse-majoritetens inställning tar aktiv del för att finna en för scouterna fullgod lösning”, lyder slutklämmen i reservationen.

Den svenska nazismens rötter: Det finska inbördeskriget 1918 av Gunnar Stensson

Det finska inbördeskriget 1918 kallades länge ett frihetskrig. Så kallade den segrande vita sidan kriget och så kallades det i Sverige. I själva verket var det ett skoningslöst klasskrig. Tack vare Väinö Linnas roman Upp trälar började det omvärderas, men först de senaste tjugo åren har finska historiker avslöjat vad som verkligen hände.

Ett försummat perspektiv är krigets betydelse för den svenska nazismens framväxt. Svenska brigaden bestod av ett tusental frivilliga som deltog på den vita sidan. De blev en grogrund för svensk högerextremism och så småningom nazistiska organisationer.
   Min far Lars-Gösta kom som 11- 12-åring i smärtsam kontakt med inbördeskrigets dubbla ansikten och upplevelsen satte djupa spår.
   När ett tåg med frivilliga soldater som reste för att ”befria Finland” i februari 1918 gjorde uppehåll på järnvägsstationen i Jönköping stod han tillsammans med hundratals andra Jönköpingsbor på perrongen. Han upplevde jublet, deltog i hurraropen och hörde Vårt land sjungas.
   Överste Hjalmarsson, Svenska brigadens chef, var från Gränna. Hans son Jarl (blivande ledare för Högerpartiet) var liksom min far med på stationen i Jönköping. Efteråt såg de tåget försvinna i vintermörkret.

Krigets avgörande slag stod vid Tammerfors. De vita som hade stöd av krigsvana tyska trupper segrade. Efter segern utgick en order att fångarna skulle arkebuseras. De avrättade skulle registreras som ”skjutna under flyktförsök.” Antalet avrättade röda krigsfångar uppgick till 10 000. Massakern kan jämföras med den i Srebrenica.
   Överste Hjalmarsson sköt fyra fångar vid byn Kuru.
   Den 31 maj återvände Svenska brigaden till Stockholm. De hälsades som hjältar när de marscherade genom staden. Svenska Akademins ständige sekreterare Erik Axel Karlfeldt hyllade dem i ett tal där han bland annat sa: ”Den enkla grankvisten, minnet av en blodig natt vid Tammerfors, är i våra ögon mer värd än en blommande lager.”
   Överlevande rödgardister och civila placerades i koncentrationsläger. Det största lägret var fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. De anhöriga förbjöds att skicka matpaket till dem och 13 000 svalt ihjäl.

Sommaren 1919 reste överste Hjalmarsson, som nu erhållit generals rang, hem till sin mor i Gränna och hälsade även på min fars föräldrar i prästgården i Gränna. Han hälsades som en hjälte.
   Några månader senare, i december samma år, sköt han sig med den pistol som han använt vid avrättningarna i Kuru. Hans kista fördes strax före jul till Gränna med ångaren Motala Express. Många var samlade i hamnen som upplystes med facklor. Min farfar tjänstgjorde vid gravsättningen och fick efteråt flera anonyma brev mot detta sitt betjänande av en man ”som inte bara var självmördare utan en massmördare”.
   Det var en skakande upplevelse för hela familjen och särskilt för min far. 

Flera mer samvetslösa mördare än överste Hjalmarsson gjorde karriär i den svenska armén och var aktiva i den yttersta högern. Många anslöt sig till Nazityskland före och under andra världskriget. Martin Eriksson blev ledare för Nationalsocialistiska blocket. Robert Paulsson samarbetade med Gestapo och dömdes efter kriget för spionage. Carl Petersén blev chef för svensk hemlig underrättelsetjänst under kriget. De bidrog till att hundratals judiska flyktingar utlämnades. Du kan söka på nätet efter fler uppgifter. Det finns också uppgifter i Peter Weiss stora verk Motståndets estetik.

Vi tror att krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begås av andra och att det är otänkbart att vi skulle kunna göra oss skyldiga till mord, misshandel och tortyr.
   Svenska brigadens insatser i det finska inbördeskriget bevisar motsatsen. På bara några veckor förvandlades civiliserade soldater från det fredliga Sverige till känslokalla orderlydande mordmaskiner. Inte alla, men alltför många.
   Överste Hjalmarssons sena insikt om vad han själv och hans kamrater gjort sig skyldiga till ledde till självmordet.
   I vår tid är det lättare att begå krigsförbrytelser. Det är tekniskt möjligt att sitta i vid en dator på en expedition och mörda hundratals människor. Och det händer. Ofta.

Att läsa:

Aapo Roselius, I bödlarnas fotspår, Leopard 2009.
Kim Leine, Avgrunden, Forum 2014.
   Avgrunden är en roman om ett danskt tvillingpar, Ib och Kaj, som deltar i slaget vid Tammerfors. Den bygger på grundliga källstudier. Romanen handlar också om mellankrigstiden, nazismen och motståndsrörelsen i Köpenhamn under den tyska ockupationen. Det är en otäck och engagerande berättelse. Kim Leine tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2013.