2020-03-26

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.           

Webinar: Gaza Fights For Freedom by Abby Martin

Please join us for a film webinar on March 28th, 2020 at 1:00 PM Eastern Time for the screening of Gaza Fights for Freedom, a film by US journalist Abby Martin.
   This screening is presented by Social Justice Event Collective and co-hosted by Canadian Boat to Gaza, Independent Jewish Voices- London, Ontario and People for Peace- London, Ontario.
   The original event was to be held during Israeli Apartheid Week on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination.
   We have postponed the event to be held through a Zoom online webinar. You may register in advance for this webinar here.
   After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.
 Filmen kan även ses på Vimeo
 


Socialdemokraterna 1:a maj


Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av Corona-virusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt.
   Det har Socialdemokraterna tillsammans med LO bestämt.
   Något beslut från Vänsterpartiet om deras firande är inte känt idag torsdag. 

Veckobladet i coronatider av Göran Persson, red


VB är en liten tidning som görs av en ensam redaktör med några regelbundna skribenter som skickar in sitt material via mail. Någon risk för smittspridning behöver vi alltså inte hantera.
   Dock är vi extremt känsliga för sjukdom i denna lilla krets. Dessutom är nästan alla som bidrar till VB i den ålder som beskrivs som en riskgrupp. Den här veckan kommer vi som vanligt med nya artiklar och en del klipp från nätet.
   Hur det blir framöver är alltså ännu mer osäkert än vanligt. Inget har alltså hänt än men det kan hända att vi kommer att missa en eller annan utgivning framöver.

Fyrspår till Klostergården och ombyggnad av Lunds Södra infart

Fyrspåren Flackarp – Lund ska vara färdigbyggda till jul 2023! Regeringen har fattat byggstartsbeslut för 14 stora infrastrukturprojekt varav detta är ett. Nu väntar vi med spänning på brobygget över Höje å och det omstridda tunnelbygget i Sunnanvägs förlängning
   Något beslut om fyrspåren Hässleholm – Lund och en tunnel under Lund finns inte.  Den oroliga väntan fortsätter för Lunds politiker.

Trafikplats Lunds Södra får också byggstart. Det handlar om en fullständig ombyggnad av den nuvarande trafikplatsen och breddning av väg 108 med en fil. Dessutom tillkommer en ny rondell där den gamla Malmövägen mynnar ut i väg 108 och en ny infart till Sankt Lars i stället för den farliga infarten vid Sankt Lars-vägen. Förutsättningar skapas för det planerade bostadsområdet väster om Sankt Lars.
   Således en betydande stadstillväxt i det hörn av kommunen som inte finns med i broschyren Lund.
   Fast det är ju Trafikverket som ansvarar för trafikplatsen, inte Lund.

Efter vårdagjämningen av Gunnar Stensson


Det tar nog ca en månad till.

Smidiga och ormliknande, gröna av mossa i vårsolen, sträcker sig avenbokarnas grenar och stammar ut ur skuggan med sprickfärdiga knoppar, beredda att tillsammans med vårsolen kämpa för klimatet genom att skapa syre och avlägsna koldioxid. Deras trä är hårt och användes till kuggarna på de stora kugghjulen i Flackarps vinddrivna väderkvarn.
   Avenbokar förekommer på detaljrika medeltidsmålningar av Hieronymos Bosch, men jag har dem i trädraden utanför köksfönstret. Talgoxar och sparvar, duvor, skator, råkor, kråkor och kajor kryssar, kvittrande och kraxande mellan grenarna på jakt efter boplatser. Ett par ekorrar skuttar mellan gungande kvistar. Årets första maskrosor lyser i en solglänta.

Israels hälsominister har funnit dundervaccinet mot coronaviruset av Ulf N


Israels hälsominister Yaakov Litzman, ledare för det ultraortodoxa partiet Förenade Torah.

Som bekant förutspår ju USA:s president Trump att coronavirusets spridning ska upphöra  och de restriktioner som införts ska upphöra inom kort och att butiker och arbetsplatser ska öppna igen lagom till påsk. Trump ser ljuset i tunneln. Om detta ljus kommer från högre makt framgår inte av Trumps uttalanden.
   En som dock anser sig ha raka besked från högre makt är Israels hälsominister Yaakov Litzman. Litzman, som också är ledare för det ultraortodoxa partier Förenade Torah Judaism, fick i en intervju frågan om han trodde att israelerna skulle behöva leva under karantänbestämmelserna under påsken. Litzman svar var klart och entydigt:
   ”Vi ber och hoppas att Messias ska komma före Påsk, tiden för vår frälsning. Jag är säker på att Messias kommer och för oss ut precis som Gud förde oss ut ur Egypten. Snart kan vi gå ut i frihet och Messias kommer och frälser oss från världens alla problem”. (Källa: tidningen Haaretz 26 mars 2020)

Tomt i Stockholm och i riksdagen av Hanna Gunnarsson


Gamla stan precis innan lunch idag.
Nästan helt tomt. Här är annars alltid turister.
Det är väldigt tomt på Stockholms gator just nu. Vanligtvis är det alltid turister i Gamla stan, men nu är det tomt på den stora turistgatan Västerlånggatan. Det får såklart stora konsekvenser för restauranger, butiker och många andra företag. Det är också tomt i riksdagen, då många tjänstemän och politiker arbetar hemifrån. Det hålls många telefon- och videomöten, och vi som är på plats hjälps åt med utskottsmöten och debatter.
   Riksdagens arbete har fortsatt under veckan, andra veckan med en effektiviserad och minimerad verksamhet men som ändå är igång så som den ska. Flera beslut som har förberetts under en mycket kort tid har fattats och arbetsbelastningen i finansutskottet är hög. Det är i finansutskottet som alla regeringens satsningar för att dämpa krisen för olika delar av samhället bereds innan riksdagens beslut.

Ett sådant snabb-beslut som har fattats i veckan är möjligheten för företag att få anstånd med att betala in skatt. Skatten ska betalas, men kan skjutas till nästa år. Det innebär att skatteintäkter på 27 miljarder inte kommer in 2020, men beräknas komma in 2021. Riksdagen var enig om detta. Ulla Andersson (v) debatterade detta idag, lyssna här. Ulla krävde i debatten bland annat att hjälp också måste ges till personer som inte klarar av att betala hyran.
   På mitt eget område, försvarspolitiken, är arbetet igång som vanligt. Försvarsberedningen har möte flera timmar varje vecka och går igenom budget och prioriteringar inför kommande “totalförsvarsbeslut” som ska fattas i höst. Det är ett stort men mycket intressant arbete. Försvars- och utrikesutskotten har också påbörjat beredningen av en ny militär insats i Mali som inte ligger under FN (den kommer Vänsterpartiet rösta emot) och en utökat möjlighet för militärt samarbete mellan Finland och Sverige (den kommer vi rösta för).

Det pågår debatter i riksdagen även i dessa tider, framförallt om motioner från allmänna motionstiden. Debatterna blir såklart präglade av den svåra situation som coronaviruset innebär för många människor. Den som vill kan lyssna på en debatt om arbetsrätt med Ali Esbati (v) här och en debatt om näringspolitik med Lorena Delgado Varas (v) här

Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund 

Pengarna eller livet! ropar borgerligheten – och skämmer ut sig


 

Jag har väl aldrig hört på maken. Det tog bara några dagar så började finansmarknaden skrika med hes röst i tv-studion att pengarna var viktigare än de sjuka. Finansmarknaden via Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden och tidigare vice riksbankschef, kräver ett slutdatum och borttagande av… ja, vadå? De ger inget svar, vilken åtgärd ska bort, bara ett rop att hjulen måste snurra för annars blir det finanskrasch, hyperinflation och massarbetslöshet.
   Nej, det blir det inte. Det blir däremot konkurser för spekulanter och finansbolag. Nationaliseringar. Stopp för privatiseringar. Och omställning till en hållbarare ekonomi.
   Det är det de vill stoppa.
Läs hela ledaren i ETC »

Corona-pandemin en del av klimatförändringen
av Gunnar Stensson

Att klimatförändringarna går långsamt är en skröna. Den globala upphettningen är inte bara en arktisk historia som utspelar sig långt i fjärran. Den handlar inte bara om havsnivåer och kustlinjer. Den leder inte bara till bränder i Australien och Kalifornien.
   Den berör inte bara naturen utan också människan. Välstånd skyddar inte. Vi kan inte krångla oss ur den med tillväxt och teknik. Det har aldrig i mänsklighetens historia funnits en motsvarighet. Mer än hälften av all koldioxid i atmosfären har släppts ut de senaste 30 åren. (David Wallace-Wells, Den obeboeliga planeten.
   Den här gången har upphettningen överraskat alla genom att slå till i form av Corona-pandemin. Den började på en enkel bakgårdsmarknad i Kina Med hjälp av vår globalisering har den omedelbart, med hittills okänd snabbhet, nått hela jorden, över alla gränser – och samtidigt stängt alla gränser och tvingat fram ett skyddsavstånd mellan alla individer.
   Corona-pandemin ställer allt, lokalt som globalt, stort som smått, i ett nytt ljus. Vi ska titta på en aspekt, ekonomin, och se hur den påverkats

Corona-pandemin avslöjar nyliberalismens vinst- och tillväxtdogm
”New economic management” innebär att köpa billigast möjligt ”just in time” det vill säga när behovet är störst. Det innebär också att sälja till högsta möjliga pris, när köparens behov är störst. New economic management är en dödsbringande förenkling av ekonomin.
   Under de 30 år som nyliberalismen dominerat har detta varit den grundläggande och lättköpta dogm som styrt svensk samhällsekonomi, liksom världsekonomin. ”Vad får jag pengarna?”
   Corona-krisen har avslöjat dogmen. Den är varken ny eller klok, bara gammal och dum. Den har gjort oss exceptionellt sårbara.

Det upptäckte socialminister Lena Hallengren, S, när medicinsk utrustning som beställts och betalats inte levererats, därför att Tyskland, Frankrike och Tjeckien under coronakrisen infört exportförbud på dessa produkter. Men vi borde ha förstått det tidigare.
   Vi borde förstått det när svenska jordbruksprodukter blev dyrare än utländska och vi lade ner stora delar av jordbruket och i stället köpte billiga utländska matvaror. Sverige är nu när det kommer att bli nödvändigt långt ifrån självförsörjande.
Vi borde förstått det när vi lade ner brandförsvaret därför att det inte brunnit på länge i Sverige. Sedan brann det i Ljusdal 2018 och då saknades det brandmän, brandbilar och flygplan. Fler skogsbrandskatastrofer är att vänta i upphettningens tid.
   Vi borde ha förstått det när vi lade ner stora delar av försvaret, därför att världen verkade fredlig. Det viktigaste var inte att förstörelsemaskiner som kanoner och stridsvagnar i fortsättningen skulle köpas ”just in time”, utan att vi förlorade den allmänna värnplikten och tillgången till nödutrustning som de 30 fältsjukhus som vi nu kunde ha haft nytta av. (Anne-Marie Pålsson, M, Sydsvenskan 23/3)

Det upptäckte Lommas nye kommunstyrelseordförande Robert Wenglén, M. Under 15 år hade Lomma anlitat fyra privata vårdkoncerner som alla arbetade enligt modellen VVV, vinst genom valfri vanvård.
   Robert Wenglén konstaterade, att det måste kallas kvasimarknad och inte valfrihet att samma vårdkoncern driver alla Lommas fyra vårdboenden, att vinst bara kan uppnås genom lägre löner, lägre bemanning och lägre krav på personalens kompetens, att äldrevården är en kärnverksamhet som kommunen måste behålla och att kommunen har konkurrensfördelar som lån till lägre ränta, inga avkastningskrav på det egna kapitalet och ingen vinstskatt.
   Han drog häromdagen slutsatsen att kommunen måste ta ett dominerande ansvar för äldreomsorgen, i synnerhet nu när coronasmittan hotar den äldre. Också för skolan måste kommunen ta ett dominerande ansvar. (Robert Wenglén, M, Sydsvenskan 23/3)
 
 
Det upptäckte Allras fondsparare när de förstod att ledningen tjänat miljoner på att spekulera med deras pengar och det upptäckte alla de som anlitade Swedbank när de förstod att styrelsen profiterade på att smuggla lettiska och ryska förbrytares miljarder till skatteparadis.

Den osynliga handen är avslöjad. I klimatupphettningens tid krävs en helt annan sorts ekonomi, en som handlar om rättvis fördelning av begränsade eller minskande tillgångar. Det kräver samhällsmakt över ekonomin och globalt samarbete. Dit är det långt.