2009-02-05

DC-tennis Sverige-Israel: "Stoppa matchen!"Den 6-8 mars ska Sverige-Israel spela en Davis Cupmatch i Baltiska hallen, Malmö. Efter det tre veckor långa bombningarna mot Gazaremsan har flera rösten höjts för att matchen ska stoppas och att Sverige ska bojkotta Israel. Många minns bojkotten mot Sydafrika och kräver nu en liknande bojkott mot Israel.
Olof Holmgren drog igång hemsidan stoppamatchen.se och en facebookgrupp som nu har växt till cirka 5000 medlemmar:
- Sedan det blev känt att matchen mot Israel ska spelas har det strömmat in mejl och förfrågningar från upprörda människor som vill medverka i Stoppa matchen-kampanjen. Därför samlas vi nu med ett enda krav: Stoppa denna skammens match!
I veckan bildades "Stoppa matchen"-kommittén som har tagit på sig ansvaret att genomföra protester och aktioner innan och under matchdagarna.

Assad El-Achkar är palestinier och en av de som var med på mötet:
- På tre veckor har Israel dödad 1330 personer i Gaza, av dessa är 437 barn under tolv år. Skolor, bostadshus och sjukhus har bombats till ruiner.
I Malmö finns det många palestinier som har förlorat en bror, syster eller vän. Hur kan vi här i Malmö välkomna representanter för en stat som terroriserar och ockuperar ett annat lands befolkning?
Intresset för kampanjen är stort även utanför Malmö och många planerar att resa till staden under matchdagarna.
- Redan nu vet vi att det kommer att gå bussar från stora delar av landet och en hel del danskar kommer att ta sig över sundet. Vi räknar med att uppemot 10 000 personer sluter upp på matchdagarna. Man undrar hur det rent praktisk ska bli möjligt att genomföra matchen? säger Olof.
Många är nyfikna på vad som kommer att hända under matchen:
- Vi har nu påbörjat ett intensivt förberedelsearbete. Klart är att vi är många och att det finns en stor upprördhet. Att spela matchen vore ett oerhört svek mot alla de palestinier som varje dag lever under ockupation och förnedring. Därför uppmanar vi Sveriges alla Palestinavänner att komma till Malmö, avslutar Assad.

Under fredagen 6 mars kommer kampanjen att arrangera en aktion i samband med invigningen. På lördag 7 mars kommer en demonstration gå från Möllevångstorget till Baltiska hallen. Mer info om dessa och andra aktiviteter kommer att meddelas senare. Bakom kampanjen står "Nätverket mot Israels krig och ockupation".

Makten på jobbet

Öppna föreläsningar
Lördag den 14 februari har distanskursen Makten på jobbet sitt första möte på Kvarnby Folkhögskolas filial Röda huset, Industrigatan 4 i Malmö.
Alla föredrag är öppna för en intresserad allmänhet. Kom och delta i hela programmet eller plocka russinen.
Vi som arrangerar kursen har tidigare bland annat organiserat Vår Makt-konferenserna i Malmö.
Program:
11:00 Undersökningens historia - från Marx till Socialism eller Barbari och vidare.
Marx började med den militanta undersökningen, andra tog vidare och utvecklade perspektivet. Vad syftar den militanta undersökningen till? Hur kan man som arbetare använda sig av arbetarundersökningen för att intensifiera klasskonflikter och intervenera i kamper.
12:00 Lunch
13:00 Arbetarundersökningar idag.
Sedan början på 2000-talet har det skett en renässans för arbetarundersökningen i Sverige och i Europa. I det här föredraget sonderas terrängen och olika grupper och projekt som sysslar med arbetarundersökningar presenteras. Vi diskuterar hur vi idag kan använda oss av arbetarundersökningen utifrån såväl egnas som andras konkreta erfarenheter.
14:00 Arbetsrätt
Vad har du för rättigheter på jobbet? Vad är LAS och MBL? Introduktion till arbetsrätt, hur vi kan använda den och hur den används mot oss.
17:00 Endnotes
Den brittiska teorigruppen Endnotes kommer till Sverige och diskuterar kampcykler och förutsättningen för klasskampen idag.
Vad finns det för interna begränsningar i dagens kamper och hur kan vi arbeta för att övervinna dem? Endnotes gav hösten 2008 ut sitt första nummer av tidskriften Endnotes

Pressgrannar

Ur Haaretz huvudledare, Israel den 5 februari 2009

Låt Netanyahu vinna
Det är glädjande att Netanyahu sannolikt blir Israels näste premiärminister.
Det kommer att avslöja det stora bedrägeriet, lögnen om förhandlingarna och orättvisorna i fredsprocessen.
Israel har påstått att dessa handlingar bevisar att Israel eftersträvar fred och ett slut på ockupationen.
Samtidigt har Israel gjort allt vad det förmått för att förstärka ockupationen och avlägsna alla möjligheter till överenskommelse.
Netanyahu representerar för de första den autentiska israeliska ståndpunkten – en total misstro mot araberna och möjligheten att uppnå fred med dem blandad med förakt och avhumanisering.
För det andra kommer han slutgiltigt att väcka världens vrede mot oss, inklusive den amerikanska administrationens. Tyvärr kan detta vara den enda möjligheten att uppnå den dramatiska förändring som är nödvändig.
(Översatt av Gunnar Stensson)

Anders Neergaard av Gunnar Sandin

”Jag lämnar Partistyrelsen” förklarar alltså Anders Neergaard i Vänsterpress nr 1/2009. Det kan ju vara redaktionen som dabbar sej med stavningsreglerna, den har tidigare visat brister i det yrkesmässiga, men själv gissar jag att det är AN som har valt versalen. Det ligger nämligen i linje med (ny)leninismen hos den tendens för vilken han har varit och är en av de ledande företrädarna. Upphöjelsen av (det kommunistiska) Partiet var en kärnpunkt hos V.I. Lenin.

Jag förstår att trepartiuppgörelsen smärtar en person med den utgångspunkten. ”Har då vi som parti, eller vänstern i mer bred mening[,] fått något genomslag i överenskommelsen mellan s, mp och v[?] Det enkla och trista svaret är NEJ … Vänsterpartiet accepterade en överenskommelse som var ett diktat från s och mp.” Och så är det ju, trots Lars Ohlys breda leende efteråt. Partiet kan inte peka på en enda punkt där det fått igenom något som inte redan delades av ett av eller båda de andra partierna. Särskilt MP ville uppenbart förnedra V, och lyckades. Det hedrar partistyrelsens majoritet att den inte lät känslorna ta överhand utan insåg att en stor del av vänsterväljarna faktiskt vill se partiet företrätt i en regering (enkäter visar detta) och även förstod de långsiktigt potentiella fördelarna av de band som nu befästes med den socialdemokratiska vänstern.

”Det är ett beslut … som går på tvärs av vårt kongressuttalande” säger AN också. Också här har han rätt. Senaste kongressen sa bestämt nej till ett gemensamt regeringsprogram, vilket överenskommelsen i praktiken leder till. Det är bara det att AN, ingenjören bakom manipulationerna inför 2002 års riksdagsval, sannerligen inte är rätt person att åberopa medlemsdemokrati.

Kanske blev uppgörelsen själva droppen för AN, för den var inte hans första eller enda motgång i partiet. Han såg tidigare de nya svenskarna som en bas, och visst har vänstern fått nya medlemmar och aktivister med annan bakgrund och andra erfarenheter, men i senaste valet tappade partiet stort just bland de utomnordiska invandrarväljarna. Centralt i hans och hans tendens kritik av Karin Svensson Smith var dels att hon principiellt satte den materiella naturmiljön över självaste klasskampen, dels hennes ställningstagande för regeringsmedverkan. Nu vann
miljövännerna V-kongressens avgörande röstning om programmets formulering, trots motstånd från Skåne, och regeringsdeltagandet är nu så attraktivt att partiet låter sej förnedras på vägen dit.

Manipulationerna 2002 ledde ju till den framgångsrika krysskampanjen för KSS som hårt bekämpades av inte bara AN. Partiet var stenhårt emot personval, ännu en leninistisk reflex. Men nu har dess representant i grundvalsberedningen, utan hörbara invändningar från partistyrelsen, gått med på att sänka riksdagsvalets personvalsgräns från 8 till 5 procent! Legitimeringen av krysskampanjerna (en mindre men lika framgångsrik sådan gällde Lennart Beijer) kom sent men är nu ett faktum.

Det har nästan inte kommit några reaktioner från partmedlemmar och partiföreningar på uppgörelsen, står det i dagens nummer av Flamman. Det kan delvis tolkas som allmän passivitet och uppgivenhet i ett krympande och åldrande parti, men speglar nog också att majoriteten är ganska nöjd, vad kongressen än sa. Det visas av andra insändare i Vänsterpress. Att Staffan Norberg skulle välkomna uppgörelsen var väntat men han är inte ensam. Stefan Sjölander i Farsta svär rentav i kyrkan och säger att budgetregelverk i princip är bra (även om reglerna behöver skrivas om) och (med marxistiska argument) att partiet borde modifiera sin syn på EU.

Försvagningen av den (ny)leninistiska tendensen gick snabbt. Dess bas var en modeartad radikalisering av några ungdomskohorter och det var ingen fast grund, vilket en mer kvalificerad sociolog än AN nog skulle ha anat. De flesta har nu försvunnit och de kvarvarande ”vi som vill opp-arna” försöker gilla läget. AN var inte ensam protestant när partistyrelsen röstade men den ende som tog konsekvensen och gick ur.

Kvar står att AN och hans likasinnade har vållat Vänsterpartiet stor skada, och att de har behållit ett starkt inflytande i Skånedistriktet och även i Lund. Hur starkt blir stundande årskonferens respektive årsmöte en mätare på. Det finns anledning för VB att återkomma med referat.

Antiterroristindustrin slår till av Lucifer

Terroristattacken i New York i all sin brutalitet och dödandet av nästan 3000 människor var första inslaget i det elände som kom att följa. Dödandet av några hundratusental irakier och afghaner (och 4200 döda amerikanska soldater) har vi kunnat se efter det. Men det finns också andra sidor: laglösheten i USA:s uppträdande i världen, med Guantanamo och hemliga fängelser i länder som Polen, Rumänien, Egypten och Marocko. Till det kommer de friheter de amerikanska myndigheterna har ansett sig kunna ta i form av fängslanden och förföljelser på hemmaplan.
Också i Sverige har antiterroristindustrin blommat upp, låt vara i huvudsak på det mediala planet. Vi brukar se terroristexperterna i TV där de blivit inkallade för att vittna om hur allvarligt läget är. Mycket allvarligt, men vi kanske kan klara oss om vi är vaksamma nog. De flesta politiker och journalister verkar dock behålla sitt sunda förnuft.
Då är det intressant att antiterroristindustrin tycks ha fått ett visst fotfäste, t.ex. på Försvarshögskolan. Där finns ett ”Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier” som av Google att döma har ett livligt utbyte med liknande organisationer inom den NATO-kultur där vi tycks vara fast förankrade. I en rapport därifrån, skriven på regeringens uppdrag, talas det om hur det förhåller sig i Rosengård, t.ex. med sympatierna för islamistiska hållningar. Rapporten lanserades i stor stil av invandrarminister Sabuni härom veckan.

Hemligt material
När så andra forskare ville se vad rapporten bygger på och i första omgången talade om ”svepande, ogrundade påståenden” steg utredningschefen Lars Nicander fram och förklarade (Sydsvenskan 31 jan) att något källmaterial var det inte tal om att få se. Det hade eldats upp:
”Lars Nicander menar att de känsliga personintervjuerna i Rosengårdsrapporten krävde destruktion av källmaterialet.
– Det här var minnesanteckningar som inte vi betraktade som allmänna handlingar. Det finns en målkonflikt men vi var tvungna att skydda identiteten på intervjupersonerna.
– Enligt gängse forskningsetik ska källmaterial arkiveras i tio år?
– Om det handlar om vanligt källmaterial, ja. Men här handlar det om individens skydd. Rapporten är gjord med forskningsmetodik men vi har inga redovisningskrav mot forskarsamhället. Vi har inga skyldigheter att redovisa källor till andra än vår uppdragsgivare, regeringen.”
Och så lägger han till som en sista dräpande replik:
”– Jag ser det här som ett utfall av akademisk avundsjuka, säger Lars Nicander.”

Folkpartipolitiker
Men inte nog med det. I ett senare inlägg på Newsmill (webbkollega till Veckobladet) slår Nicander och Ranstorp tillbaka och säger att lundaforskarnas kritik är politisk och inte vetenskaplig.
Jag tycker det är särskilt intressant att se dem ta till det. Nicander är nämligen i högsta grad en politisk person – han var innan han gav sig på den nya lovande terroristbranschen chef för vad som kallades ”Informationskrigskansliet”. Som sådan hade han tänkt sig en daglig bevakning av nätet: ”man ska se om det finns medvetna felaktigheter som återkommer enligt ett visst mönster”. Vad han syftade till var ”en sorts kvalitetssäkring av opinionsbildnings- tendenserna i det nya snabba medielandskapet”. Vicepresident Cheney skulle inte kunna ha sagt det bättre.
Och för vilket politiskt parti klappar då Nicanders hjärta? Jo, för folkpartiet så klart. Han jobbade tidigare där som allmän spindoktor. Jag tror att några av oss som träffat Nicander inte är så förvånade över hans uttalanden.

Försvarshögskolans problem
Det är naturligtvis Försvarshögskolan som sitter med problemet nu. Sedan ett år är det en statlig högskola under högskolelagen. Det står förstås de anställda där fritt att jobba med utredningsuppdrag som är sekretessbelagda. Men om man lägger fram sina resultat offentligt tillsammans med en minister måste man kunna svara för vad man har gjort och hur. Om Nicander jobbar för MUST eller Säpo eller folkpartiet hade det gått bra att låta dokumentförstörarna tugga ner källmaterialet, men om man lägger fram det som en högskolerapport får man faktiskt visa upp vad man har. Sammantaget visar nog Nicanders agerande i det här ärendet att han nog inte är så lämplig som utredningschef. Försvarshögskolan vars uppgift är att akademisera en knektkultur borde i varje fall inte ha råd med att bli associerad med sådana här produkter.
Vad forskarna kom fram till? Jo att det hade skett en radikalisering i muslimska kretsar på Rosengård på senare år. Jag tänker att det skulle närmast varit sensationellt om så inte hade skett.

Gunnar Stensson; visa att det finns någon sanning bakom det du skriver
av Lars-Anders Jönsson

I senaste VB mötte jag påståenden som får mig att undra. Gunnar Stensson skriver under rubriken ”Israel reducerar Förintelsen till politisk propaganda”:
”Israel besvarar rutinmässigt omvärldens kritik mot massakrer och övergrepp med påminnelser om Förintelsen och anklagelser för antisemitism. Dessa undanmanövrer fungerade länge, men nu har det gått inflation i dem. Alltfler, även judar kräver att man gör åtskillnad mellan händelserna i Gaza och Förintelsen. Israels sätt att utnyttja Förintelsen som politiskt argument relativiserar och banaliserar den unika tragedi som Förintelsen är.”
”Israels försök att skjuta barnen som brändes till döds i vit forsfor åt sidan med Förintelsen som argument inger världsopinionen vämjelse.”
Jag kan naturligtvis inte ta del av all nyhetsförmedling. Det jag möter är nyheterna på TV, i radio, tidningen Sydsvenskan och så på nätet. Inte i något fall kan jag minnas att man från Israelisk sida förklarat sitt agerande på det sätt som Gunnar Stensson påstår! Det du tycks säga är ju att detta användande av förintelsen inte är ett undantag av någon enskild individ utan att detta sätt att argumentera är det gällande när Israel kritiseras!
Jag vill att Gunnar Stensson berättar i vilken tidning, tidpunkt och av vem detta förmedlats så att också jag kan ta del av detta.
Jag vill även att Gunnar Stensson uppger källan till påståendet att Israel ursäktat dödandet av barn med vit forsfor med Förintelsen som argument. Media och tidpunkt om jag får be!
Avses en medborgare i Israel, en bosättare eller en officiell person kanske ingående i regeringen?
Vad jag förstår har Stensson arbetat som lärare. Var finns nu källkritiken? I dessa tider av återuppväckt antisemitism när individer i Malmö skrämmer med burkar som skall påminna om cyklon B, hakkors förs fram och rop om Hitlers storhet hörs vid demonstrationer och kyrkan tvekar att delta i minnesstunder kring förintelsen är det av yttersta vikt att man kan belägga det man för fram i debatten.
Förintelsen var unik men den utgör också en del i den alltsedan kristendomens uppträdande oavbrutna förföljelse av judar. Varför argumentera på ett sätt som i förlängningen bara stärker de krafter på högersidan som nu åter börjar marschera öppet på våra gator.
I VB från den 23 januari fann jag ett bibelcitat från Jesaja där Gud bannade Israels folk;Låt mig slippa se era illdåd. Sluta att göra det onda”. En tillfällighet? Nej troligtvis inte. Judeförföljelserna hade sin början i kristendomen och hämtade många gånger argument just från de bibliska böckerna! Tala om traditionalism.

Somalia. Hoppet har återvänt
av Gunnar Stensson

Som Veckobladets läsare minns invaderade den etiopiska armén Somalia för två år sedan. Amerikanskt fartygsartilleri stödde invasionen och amerikanska stridsflygplan jagade flyktingar på väg mot Kenya. Det liknade kriget i Gaza.
Invasionen syftade till att fördriva De islamiska domstolarna och deras ledare Shejk Sharif Ahmad. De islamiska domstolarna hade skapat civil ordning, åstadkommit fred i stora delar av landet, fått bort vägspärrarna, förhindrat mord och våldtäkter samt i stort sett stoppat piratverksamheten.

War on terror
Varför skedde detta uppenbara brott mot folkrätten? Jo, det var ett led i president Bushs war on terror. Han påstod i sin extrema okunnighet att De islamiska domstolarna utgjorde ett terrorhot.
Här i Veckobladet har vi under de gångna två åren av etiopisk ockupation redovisat det skräckregemente som den amerikanska politiken orsakade. Tre miljoner somalier svälter, en miljon somalier, det vill säga var tionde invånare, har fördrivits från sina hem och 16 000 har förlorat livet. Etiopiska soldater har terroriserat landet med mord och våldtäkt. Piratverksamhet och plundringar har mångdubblats.

Alliansen för Somalias återbefrielse
Men Somalia reste sig. Som vi har berättat i VB skapade Shejk Sharif Ahmad en motståndsrörelse under beteckningen Alliansen för återbefrielse av Somalia, ARS. Steg för steg lyckades den befria landet. Den etiopiska invasionsarmén kontrollerade till slut bara Mogadishu.
Alliansen, som stöds av praktiskt taget alla somalier i Sverige, inbjöds för cirka ett år sedan hit. Men den svenska regeringen vek sig för USA och stoppade besöket, något som Svenska Dagbladet applåderade.
Nu har den etiopiska invasionsarmén fördrivits. Lördagen den 31 januari valdes Shejk Sharif Ahmad till president.
Det är alltså samme man som USA och dess hejdukar fördrev för två år sedan, samme man som under ockupationen ledde Alliansen för återbefrielse av Somalia. Han betraktas som en moderat islamistledare.
– Jag kommer att itu med den humanitära situationen i landet och prioritera dem som blivit hemlösa genom kriget, sade Ahmad enligt ett Reuter-telegram den 1 februari.

Fred och återuppbyggnad
Shejk Sharif Ahmad har en svår uppgift framför sig. Under de gångna två åren har Bush-politiken slagit sönder och splittrat ett Somalia som var på väg att utvecklas till ett fungerande samhälle. Krigsherrar och extremister har åter kunnat härja fritt.
Fortfarande ställer sig extrema islamistgrupper som al-Shabaab utanför fredsprocessen.
Till att börja med gäller det att kämpa sig tillbaka till den nivå som rådde innan den amerikansk-etiopiska invasionen förstörde allting.
Sedan återstår år av återuppbyggnadsarbete. Men hoppet har återvänt och nu när George W Bush är borta och de etiopiska soldaterna fördrivits kan freden återvinnas.
Shejk Sharif Ahmad deltog som Somalias legitime representant i Afrikanska unionens möte i veckan.
Den amerikanska äventyrspolitikens mänskliga pris är fruktansvärt men hela händelsekedjan kan ses som ytterligare ett steg i USA:s återtåg från världsdominansen.

Vladimir Putin och Erik Kågström
av Gunnar Stensson

Under lång tid har Erik Kågström liksom jag i Veckobladet kritiserat den ekonomiska världsordningen och dollarns ställning som världens reservvaluta.
Vi har kritiserat USA:s överkonsumtion och handelsunderskott. Vi har sagt att USA finansierar sin konsumtion genom att trycka nya pengar. Vi har förutsett en kommande kollaps för världsekonomin.
Visserligen hittade vi inte på detta på egen hand. Det fanns en mängd analyser och rapporter som pekade i samma riktning. Paul Krugman fick nopelpriset för den sortens påpekanden.
Själv förordade jag ett system där dollarn tvingas konkurrera med flera regionala valutor. Ur det perspektivet argumenterade jag för att Sverige skulle ansluta sig till euron i stället för att behålla kronan och därigenom indirekt stödja den nuvarande världsordningen. Jag såg euron som en förebild för andra regionala valutor. Jag berättade om de ansträngningar att samordna ekonomierna som görs i Sydamerika för att skapa en gemensam valuta och frigöra sig från beroendet av USA. Jag hoppas på en ordning där USA samarbetar med världen men inte gör anspråk på att leda den.
Nu har dessa tankar nått det världsekonomiska mötet i Davos, där de enligt en artikel av Per Roijer framfördes av Vladimir Putin.
Jag har visserligen en skeptisk inställning till Vladimir Putin och lyssnar hellre till Erik Kågström. Men det gläder mig ändå att viktiga idéer framförs så det hörs i hela världen och att de även når makthavare som orsakat krisen och makthavare som kanske kan påverka den.

Hamas slåss för Hamas
av Lars-Anders Jönsson

Ekots reporter i mellanöstern heter Cecilia Udden. Uddens klara ställningstagande mot Bush gjorde att hon under presidentvalskampanjen 2004 tillfälligt fick lämna sitt uppdrag i programmet konflikt. Hennes reportage från mellanöstern visar stort engagemang och för detta har hon uppmärksammats av Palestinagrupperna i Sverige. Udden borde således bland djupt traditionella vänstermänniskor ha ett högt trovärdighetsmått.
I en morgonsändning på P1 i veckan berättade Udden om ett besök i Gaza. Frågan var hur Hamas efter det att 1300 palestinier dödats kunde förklara kriget som en seger. Udden hade avtalat ett möte med en Hamasmedlem på en servering. Nu kom denne att åtföljas av en Hamas man med högre position inom Hamas. Orsaken behöver vi inte fundera över. Udden hade samtidigt bett en småbarnspappa från samma område tjuvlyssna på samtalet.
När Hamas gett sin bild kunde Udden stämma av med den intillsittande palestiniern. ”Småbarnpappan säger efteråt; Skämmas är just vad de borde göra, de bryr sig inte om civila, jag fick själv ta hela min familj och grannarna och fly när jag såg hur beväpnade milismän lade upp ett vapenlager mellan våra hus. Hur kunde någon tala om seger när vi sprungit omkring som rädda myror för att söka skydd undan Israels F-16 plan? Här pågick ett folkmord. Men Hamas brydde sig inte om att försöka rädda oss.”
När jag nu en vecka senare söker på nätet finner jag en rad kommentarer kring inslaget. Kritiken är inte nådig. Palestinavännen Udden betraktas plötsligt som köpt av Israel. Ja sanningen är inte alltid lätt att smälta.
Flera nya raketbeskjutningar har utförts sedan vapenvilan inleddes för två veckor sedan. Brott mot vapenvilan som vid varje tillfälle lett till en massiv Israelitisk vedergällning. I dag onsdag berättas hur Hamas med våld tagit över livsmedelsförsändningar från ett FN-organ, livsmedel som var avsett för civilbefolkningen. Hamas slåss för Hamas och inget annat.
Reaktionerna på kriget i Gaza inger föga hopp. En sida demonstrerar sitt stöd för det palestinska folket och sin avsky för Israels krigföring. Israels vänner i Sverige demonstrerar för Israels rätt att existera. Varför kan man inte ens här, på detta avstånd, arrangera en manifestation där krav ställs på Israels tillbakadragande från bosättningarna, krav på militära garantier av Israels gränser och upprättande av buffertzoner runt Israel samt slutligen avväpnande av Hamas och Hizbollah? Ja, man är väl naiv.

Islamofoberna anfaller
av Gunnar Stensson

1. Rättegången mot al-Aqsa spannmål
Malmö tingsrätt ägnar sex dagar och tusen sidor propaganda åt en rättegång syftande till att beröva 970 föräldralösa barn i Gaza deras livsuppehälle. Avsikten är att via ett slag mot de 970 barnen skada Hamas, Gazas folkvalda regering. En likartad juridisk aktion mot nödhjälp till somaliska barn härom året var framgångsrik.

2. Folkpartiet mot åsiktspoliserna i Lund
Folkpartiledaren, den svenska, svenska, svenska Jan Björklund, har länge oroats av islamistisk terrorism i det svenska samhället och islamforskning vid svenska universitet. Därför beordrade han nyligen sin integrationsminister Nyamko Sabuni att omedelbart ta fram en rapport om islamistextremism i Rosengård.
– Den ska heta ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesrapport från Malmö”! Och den ska vara klar på en vecka! röt Jan.
Stackars Nyamko vidarebefordrade uppdraget till den kände ”terroristexperten” Magnus Ranstorp som nu presenterat en ”studie” på 29 laddade sidor. Före publiceringen förstörde han för säkerhets skull sitt ”källmaterial”.
I Sydsvenskan citerar Fosfor-Mats med gillande Ranstorps dräpande svar på kritiken från lunda-akademikerna: ”Det är alltså inte bara i Rosengård som det finns åsiktspoliser utan det akademiska forskarsamhället har också uppenbarligen fått en filial i Lund.”
Vi gratulerar åsiktspoliserna i Lund till att ha blivit en filial till det akademiska forskarsamhället och Jan Björklund och hans islamofobiska vapendragare till framgångarna i den långa kampen mot såväl vetenskap som islam.

3. Folkpartipedagogik: Förbud mot ämnesundervisning på utrikiska.
Svenska, svenska, svenska Jan rasar som en sverigedemokrat mot de vetenskapliga rapporter som visar att goda kunskaper i modersmålet leder till goda kunskaper i svenska. Det faktum att de som deltar i modersmålsundervisningen har bättre betyg än genomsnittliga svenska elever sårar honom särskilt.
Han beordrade därför sin mycket blåögde och väldisciplinerade ordförande i Folkpartiets skolpolitiska grupp islamofoben Christer Nylander att föreslå ett förbud mot ämnesundervisning på utrikiska.
Christer slog ihop klackarna : - Ordern uppfattad och skall verkställas! I media förklarade han utspelet: ”Vi är mycket skeptiska mot matte på arabiska.”

DV-interpellation om bostäder för hemlösa
av Sven-Bertil Persson

Svar på Interpellation av Sven-Bertil Persson (Demokratisk Vänster)
Sven-Bertil Persson har i en interpellation till mig (daterad 13 januari 2008!) ställt frågan om hur socialnämnden har konkretiserat fullmäktigemålet att skapa individuellt anpassade, hållbara boendelösningar för de hemlösa i kommunen samt vilken tidsplanen är för detta arbete.
Det framgår bl a av socialtjänstlagens 3 kap 5§ att socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och andra föreningar.
Socialnämnden antog en plan 2007-12-12 för att minska hemlösheten i Lund. Den inventering av hemlösa som gjordes i enlighet med planen visade att hemlöshetsfrågan inte kan lösas genom generella åtgärder utan måste individanpassas.
Därefter har nämnden konkretiserat denna plan i ett antal åtgärder med tidsplan vid sitt sammanträde 20008-10-15
Av åtgärdsplanen framgår bl a att en uppföljning/utvärdering av samtliga stöd boenden skall göras i mars 2009. Av planen framgår även att en utökning av antalet stödboenden kommer att ske under 2009.
Tanken bakom dessa åtgärder är att klarlägga behovet av olika boendeformer.
Målet är som för oss alla att hitta en hållbar boendelösning utifrån våra önskemål och förutsättningar.
Svar på fråga 1
Socialnämnden kommer vid sitt möte 25 mars besluta på vilket sätt fullmäktigemålet om en individuellt anpassad, hållbar boendelösning för hemlösa skall omformuleras till ett lämpligt nämndmål.
Svar på fråga 2
Tidsplanen för att skapa en individuellt anpassad, hållbar boendelösning måste som tidigare angetts individanpassas.
Göran Wallén (Moderata Samlingspartiet)


-----------------------------------------------------------------------


Hemlösa - mitt anförande i kommunfullmäktige


Tack för svaret!

Lite kommentarer till svaret och några följdfrågor:

I december 2007 antog socialnämnden en plan för att minska hemlösheten i kommunen.

I oktober 2008 - 10 månader senare, har man konkretiserat planen i ett antal åtgärder.

Inte någon svindlande hastighet!

I mars i år ska man, som en del i konkretiseringen, göra uppföljning/utvärdering av samtliga stödboenden.

Vad betyder det? Att man ska göra uppföljningen och utvärderingen då eller att det finns en rapport för socialnämnden att ta ställning till?

En utökning av antalet stödboenden.
Den första och enda konkreta åtgärden som redovisas!

Kartlägga behovet av olika boendeformer.
Hur ska den kartläggningen gå till? När beräknas den vara klar?

Inventering av hemlösa – man kom fram till att hemlöshet inte kan lösas med generella åtgärder utan måste individanpassas.

Men är det verkligen så att man behövde en utredning för att komma på detta?


Till svaren på mina frågor:

1. Hur har socialnämnden konkretiserat kommunfullmäktiges mål ”att skapa individuellt anpassade, hållbara boendelösningar för de hemlösa i kommunen”:

Den 25 mars, drygt 9 månader efter fullmäktigemålet för 2009 ska socialnämnden besluta på vilket sätt målet att skapa individuellt anpassade, hållbara boendelösningar för de hemlösa i kommunen ska omformuleras till nämndsmålsnivå.
Men det dokument som tillfördes detta mål i juni i fjol är ju budget för år 2009. Borde man inte kunnat formulera nämndsmål tidigare?

  1. Vilken tidsplan har socialnämnden antagit för sitt arbete att skapa individuellt anpassade, hållbara boendelösningar för de hemlösa i kommunen”

Tidsplanen för att skapa en individuellt anpassad, hållbar boendelösning måste som tidigare angetts individanpassas – blir svaret Måste tillstå att jag inte förstår det svaret!

Ordförande, jag måste erkänna att jag blev oerhört besviken på svaret.
Jag hade så gärna velat hitta något som visat att nu händer det något radikalt nytt, att det råder samma vilja i socialnämnd och socialförvaltning att vi måste hitta nya lösningar, ett nytt arbetssätt, ett nytt förhållningssätt till denna komplicerade men angelägna fråga som jag trodde låg bakom kommunfullmäktiges enhälligt antagna beslut om målet att skapa individuellt anpassade, hållbara bondelösningar för de hemlösa i kommunen för knappt åtta månader sedan.
Men jag HITTAR ärligt talat INGENTING! Vad hade jag hoppats på?
Kanske ett besked att man nu har tagit kontakt med inte bara LKF utan också andra fastighetsägare för att försöka hitta boendelösningar för de hemlösa som vid inventeringen konstaterats inte hade andra problem än att just vara hemlösa.
Kanske att man gjort en inventering av de som bor på Piletorp för att t ex lägga extra energi på att hitta ett bättre boende för personer som bott där orimligt lång tid. Att fira sin sjuttiårsdag med att ha bott en tiondel av sitt liv på Piletorp, som en man gör i mars borde t ex ge anledning till en särskild insats.
Kanske att man nu bestämt sig för att gå till offensiven mot övrig kommunal förvaltning i syfte att säkerställa att ett antal bostäder ställs till socialnämndens/socialförvaltningens förfogande vid varje nybyggnation.
Kanske att man vågar erkänna att Piletorp är överbefolkat och att Härbärgesfunktionen behöver byggas ut – under 2008 var det fullbelagt drygt 100 nätter under 2008.
Några dagar före jul, som ett exempel, avvisades 6 människor från Härbärget, eftersom det var fullt.
Kanske att man tänker ompröva beslutet att inte köpa in det gamla strandhotellet i Lomma och anpassa det till övergångsbostäder för nu hemlösa.
Kanske att man förskräckts av situationen för hemlösa kvinnor och har bestämt sig för att särskilt lägga energi på göra livet drägligare för de kvinnor som finns bland de hemlösa och som är så oerhört utsatta. Så här beskriver en av dessa kvinnor sin situation, med ett grovt språk som väl beskriver en vidrig situation, jag citerar: ”Jag är så djävla trött på att behöva knulla med olika karlar varje natt för att ha någonstans att sova” slut på citatet.
Denna kvinna kördes för övrigt ut från Piletorp för att tag sedan, liksom en annan kvinna och en man.
Vart tog hon vägen sen??
Åtminstone något av allt detta hade jag hoppats hitta i Göran Walléns svar – men jag hittar ingenting.
Ordförande, jag kan bara konstatera att vi fortfarande har långt kvar innan fullmäktigemålet om att skapa individuellt anpassade, hållbara bondelösningar för de hemlösa i kommunen ens är i närheten att börja förverkligas!

Borgerligt bostadspolitiskt haveri
av Ulf Nymark

LKF påbörjar endast 35 nya hyreslägenheter i år. En (av flera) klargörande debatter vid senaste fullmäktigesammanträdet hamnade tyvärr i den lokala massmediala skuggan.
Det gäller t ex debatten i anslutning till Demokratisk Vänsters interpellation till LKFs ordförande, Lars Bergwall (C). Vi ville veta om de siffror för LKFs bostadsbyggande som Bergwall lämnade vid fullmäktige i december i fjol verkligen var korrekta – de bar tydliga tecken på skönmålning. Vi ville också veta om den borgerliga majoriteten tänkt sig att agera för att få fart på LKFs byggande av hyresrätter. Av Bergwalls svar på vår interpellation och redovisning av statistik inför fullmäktige nu i januari kunde följande slutsatser dras:

Bergwall vilseledde
1. När Bergwall i december inför fullmäktige hävdade att LKF under 2009 skulle färdigställa 258 lägenheter var detta en hisnande överdrift. Fullmäktige vilseleddes grovt. Bergwalls januarisiffror visar att LKF i år kommer att färdigställa endast 65 lägenheter. (Till dessa kommer 49 äldreboenden. Äldreboenden är s k särskilda boenden och erhålls genom biståndsbeslut från kommunen). Den pinsamt låga bostadsproduktionen i år är ingen tillfällighet: under 2008 färdigställde LKF 38 (!) lägenheter (äldreboenden ej inräknade).
2. Bergwalls redovisning visar att LKF kommer att påbörja endast 35 ”vanliga” hyresrättslägenheter under innevarande år.

38 lägenheter i fjol, 65 i år
Några möjligheter att på kort sikt öka bostadsproduktionen såg inte Bergwall. Det kan i och för sig vara begripligt. Bostadsbyggande är en lång process. Men det visar bara att den borgerliga majoriteten har haft usel framförhållning och ett bristande intresse för att få fart på hyresrättproduktionen. 38 nya LKF-lägenheter på marknaden i fjol, 65 i år – det är siffror som med all önskvärd tydlighet illustrerar vad som är varken mer eller mindre än ett borgerligt bostadspolitiskt haveri.

Motorsågsmassaker vid Klostergården
av Ulf Nymark & Sven-Bertil Persson

Det är rubriken på den skrivelse som Demokratisk Vänster denna vecka lämnat in till Tekniska nämnden i Lund. Det handlar sålunda om den kalhuggning av en stor del av träd och buskar som Banverket låtit genomföra längs grönstråket parallellt med stambanan vid Klostergården. Här följer texten till hela skrivelsen.
Banverket fäller träd längs järnvägen i Lund. Syftet är att hindra att träd stormfälls över spår och kontaktledningar. Detta i sig lovvärda skäl för trädfällning kan dock knappast motivera den formliga motorsågsmassaker som ägt rum på den gröna vegetationsridån öster om stambanan vid Klostergården. Träd som rimligen inte kan hota järnvägstrafiken har fällts. Alla träd, oavsett storlek och höjd, alla buskar har tagits på en sträcka om ca 250 meter (bortsett från någon enstaka litet buskage som man närmast av misstag låtit stå kvar).
Följande konstateranden kan göras:
1. Träd och buskar som inte var märkta för fällning har också tagits bort.
2. Den skyddszon på 20 meter som det har talats om har på sina ställen överskridits.
3. Skövlingen av vegetationsridån verkar vara långtifrån avslutad – flera fällningsmärkta träd står kvar i den del av ridån som ännu inte är nedmejad.
4. Skövlingen av vegetationen leder till att spårområdet blir lättåtkomligt för obehöriga. Endast ett skraltigt, tretrådigt stängsel finns som hinder mot spårområdet. Risken för olyckor har påtagligt ökat.
Vi vill med anledning av detta rikta följande frågor till Tekniska nämnden:
På vilket sätt har Tekniska nämndens politiska ledning agerat för att förhindra kalhygget på Klostergården?
På vilket sätt ämnar nämnden verka för att förhindra fortsatt massaker på växtligheten?
Vi föreslår också att Tekniska nämnden beslutar:
att Lunds kommun av Banverket ska kräva kompensation* för förlusten av de borttagna träden och buskarna.
Ulf Nymark & Sven-Bertil Persson Demokratisk Vänster
* Med kompensation menar vi att Banverket på det kalhuggna området ska nyplantera buskar och/eller träd som inte riskerar att falla över ledningar och spår.