2007-02-15

KOLONIER FÅR GE VIKA FÖR BILVÄG
av Ulf N

Lunds koloniområden ska skyddas i detaljplan - men först ska de exploateras! För att bereda väg för bilar. Det är ett av budskapen i kommunens Utbyggnadsprogram för år 2008 och de följande fem åren. I varje fall gäller detta koloniområdet Solhällan ute på öster. För denna exploatering finns en kompakt majoritet i Tekniska nämnden. Utbyggnadsprogrammet, som behandlar utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden, är nu på väg fram i den kommunala apparaten. I onsdags hade Tekniska nämnden att yttra sig över programmet. Från Demokratisk vänsters sida påpekades att programmet förespråkar exploatering av delar av Solhällans koloniområde - för att i samma andetag förespråka detaljplaneskydd för området. I valrörelsen talade nästan samtliga partier om att värna våra koloniområden - nu var det märkligt tyst i nämnden efter DV:s påpekande. Inget parti hakade på DV:s kritik och yrkade på att exploateringen av det aktuella koloniområdet skulle strykas ur programmet. (DV självt får inte yrka eftersom vi bara har ersättarplats.) Det är synnerligen anmärkningsvärt att DV står ensamt om att försvara koloniområdet mot bilintressena. Återstår bara hoppet om att övriga partier tänker om i den kommande behandlingen av programmet.