2019-05-09

al NAKBA - Den palestinska katastrofen!


 
Manifestation, söndag 12/5 kl 13, Gustav Adolfs torg, Malmö

Vi samlas för att uppmärksamma att det är 71 år sedan starten av Al Nakba - den stora katastrofen. Vi hedrar minnet av alla offren för den mångåriga förföljelsen av palestinierna och för den ännu pågående etniska rensningen av Palestina.
   Välkommen till en lugn och värdig manifestation med tal och musik, för ett fritt Palestina och för att uppmärksamma Al Nakba, men framför allt för att visa solidaritet och stödja den palestinska kampen mot ockupationen och för en rättvis fred.
   Inga andra flaggor än palestinska är tillåtna, vare sig från politiska partier eller från andra länder. Alla tal kommer att hållas på svenska och engelska. De engelska talen kommer att översättas till svenska.
   Tal hålls av:
Vänsterpartiet Malmö: Emma-Lina Johansson, kommunalråd.
Palestinska gruppen i Malmö: Birgitta Ehlin.
Palestinska föreningar presenteras av : Kosaj Amora.
Socialdemokraterna: Marie Granlund.
Palestinskt konstnär : Rana Bishara.
Ung vänster. Musiker: Imad Al Tamimi, Anas Allas Mazin, Abo Ajaj
   Medarrangörer:
Vänsterpartiet Malmö
Ung vänster Malmö
ABF
Grupp 194 Malmö
Palastinka Gruppen i Malmö
Nyckel till friheten
Palastinka kulturföreningen i Malmö
Palestinska rättvisecentret

Affisch »
Flygblad »

Inga kommentarer: