2019-05-09

Den palestinska katastrofen och Israels ”rensning av surdegen” av Ulf Nymark


Den palestinska katastrofen, al-Nakba 1948. Den 15 maj är minnesdagen för den av den då nybildade staten Israels påbörjade etniska rensningen på palestinskt område.

Orättfärdig delningsplan
I november 1947 föreslog FN:s generalförsamling en plan för att efter en omfattande judisk invandring till palestinskt område att Palestina skulle delas i en judisk och i en arabisk/palestinsk del. Efter första världskriget hade Palestina varit ett s k mandat under brittiskt styre. Brittiskt tillbakadragande från området planerades till den 14 maj. Enligt FN-förslaget skulle den lilla judiska minoriteten få 55 procent av det palestinska området, medan den palestinska majoritetsbefolkningen skulle få mindreparten. Den judiska sionistiska rörelsen stödde planen medan palestinierna och deras arabiska allierade motsatte sig den.

Massakern i Deir Yassin
Dagen för det brittiska tillbakadragandet från Palestina utropade den judiska befolkningsgruppen ensidigt staten Israel. Självständighetsförklaringen hade föregåtts av en militär offensiv av den judiska militära organisationen Haganah (sedermera Israels krigsmakt), ofta tillsammans med de judiska terrororganisationerna Irgun och den s k Sternligan. Den 9 april 1948 anföll de båda terrororganisationerna den fredliga palestinska by Deir Yassin. Ett hundratal personer (kvinnor, män, barn, åldringar) massakrerades.

”Rensning av surdegen”
Senare i april samma år angrep Haganah och Irgun den palestinska delen av staden Haifa, där ca 50 000 palestinier bodde. Denna offensiv gick under beteckningen ”Rensning av surdegen” och befälhavaren för de judiska styrkorna gav ordern: ”Döda varje arab ni träffar på!”. Den palestinska befolkningen fördrevs. Staden Jaffa intogs sedan den 13 maj. Så fortskred den etniska rensningen för att avlägsna palestinierna från sitt land. År 1949 hade ca 700 000, 75 procent av den palestinska befolkningen fördrivits och tvingats på flykt. I dag har ”rensningen av surdegen” resulterat i nästan 6 miljoner palestinska flyktingar som av den ”judiska och demokratiska staten” Israel förvägras rätten att återvända till sitt hemland. Och den etniska rensningen, Katastrofen, pågår ännu 71 år efter att al-Nakba tog sin början.

Källor: Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man, 2012; Nationalencyclopedin

Inga kommentarer: