2019-05-09

Skrämmande dålig efterlevnad av regler för reklamskyltar på gångbanor av Ulf Nymark

Kommunen har satt upp regler för att få ställa upp reklamskyltar på gångbanor. En dekal som anger att tillstånd erhållits ska sättas på skylten och skylten ska ha en rund fot med sarg. Placeringen av skylten ska ske intill husfasaden och fritt utrymme på gångbana ska vara minst 2,5 meter.
   Att reglerna följas av näringsidkarna är av största vikt för alla fotgängare, men framför allt för personer med funktionshinder.
 

 
En granskning (6 maj) av samtliga gatuskyltar,  sammanlagt 31 st, på några centrala gatuavsnitt visar på en skrämmande dålig efterlevnad av bestämmelserna. Det visar sig att bara 5 av dessa skyltar, dvs 16%, hade giltig dekal; inte mindre än 22 skyltar (71% !) saknade föreskriven utformning av skyltfoten. Hela 45% stod felplacerade i förhållande till husfasad eller gångbana. Endast 3 skyltar - 10 procent! - följde reglerna fullt ut.
   Min granskning berörde endast en liten del av staden. Tyvärr finns det inget som talar för att regelefterlevnaden skulle vara bättre i övriga delar av staden och kommunen.

   Det är givetvis helt oacceptabelt att det ser ut på det här sättet. Bestämmelsernas efterlevnad måste följas upp av kommunen. Därför har jag nu lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige. Den är ställd till Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt, FNL, om han tycker det är acceptabelt med denna utbredda nonchalans mot reglerna och om han är beredd att vidta åtgärder för att se till att reglerna följs. Nonchalans mot reglerna är i själva verket nonchalans mot personers med funktionshinder och andra fotgängares rätt till säker och bekväm passage.
Ulf Nymark, MP

Inga kommentarer: