2019-04-25

1 maj - En ny jord och en ny människa
av Gunnar Stensson

Klimatkrisen har gett oss helt nya perspektiv på jorden som ett levande system av naturkrafter och på människan som en varelse, alstrad ur jorden och utvecklad i samspel med de biologiska förutsättningarna under miljarder år.
   Människan har under de senaste 20 000 åren tagit makten över planeten, byggt civilisationen genom att utnyttja jordens resurser och andra levande varelser och skrivit sin stolta historia – men upptäcker nu, på 2000-talet, sitt beroende av jordsystemet och konsekvenserna av sina handlingar under hundratals generationer. Människan har makt att påverka jorden, men jorden har kraft att slå tillbaka.
   Historien måste skrivas om. Det som händer nu har rötter långt bak i tiden.
   De förutsättningar och föreställningar som formade vår civilisation finns inte mer. Vårt sätt att leva är dödligt föråldrat.
   Människans kultur måste omformas och anpassas till jordsystemet. Under ett par hundra år har vi översvämmat planeten, upplevt sociala och vetenskapliga framsteg, ständig ekonomisk tillväxt och ständigt ökad konsumtion. Den tiden är förbi.
   Klimatkrisen har lärt oss att jordens tillgångar är begränsade och att utsläppen av växthusgaser påverkar hela jordsystemet.

Människans ansvar
Vi vet nu att varje ingrepp i jordens självreglerande biologiska väv får konsekvenser. Öknarna breder ut sig, de allt varmare haven stiger, isarna smälter. Miljontals arter hotas av utrotning. Vi vet att vi måste hushålla med resurserna på en liten planet.
   Vårt nya sätt att leva innebär att varje människa har ett individuellt ansvar för helheten, att alla människor omfattas av fred, trygghet och ekonomisk jämlikhet och att vetenskapen inriktas på att tillvarata och utveckla livet på jorden.
   Den nya tidens teknik måste bygga på återvinning och produktion av varaktiga varor som fungerar i århundraden, världssamhällets infrastruktur måste göras planetär och hållbar inför naturkatastrofer.
   Vi måste ersätta dagens föråldrade civilisation, byggd på konkurrens, strävan efter ständig tillväxt och ökad konsumtion, med ett nytt system, som är anpassat till jordens verkliga förutsättningar och mänsklighetens plats i jordsystemet. En väldig ekonomisk utjämning mellan länder, regioner och människor är nödvändig för att undvika förödande konflikter.
   Medvetenheten om människans ansvar för jorden och allt liv växer och engagerar forskare och filosofer i den nya tidsålder som kallas Antropocen, människans tid. Jag är övertygad om vi, Homo Sapiens, kan ta det ansvaret.
   En mikroskopisk del av ansvarstagandet kan bestå i att bevara Höjeådalen och åkermarken söder om ån för framtida generationer – samtidigt som miljontals människor tar tusentals liknande ansvarsfulla beslut runt om på jorden. Se filmen om Höje å i VB och upplev vilka värden det gäller! I Antropocen befinner sig varje människa och varje samhälle i jordens centrum. Tillsammans påverkar vi vår jord.

Inga kommentarer: