2018-11-22

Framgafflat – om cykel och trafik Fortsatt trängsel på cykelbanor… av Ulf Nymark

I dagarna har Tekniska nämnden uppdaterat sina riktlinjer för utformningen av gång- och cykelbanor. Tjänstemännens förslag är att det fortsatt ska vara alltför smala cykelbanor och gångbanor. Enkelriktade cykelbanor ska bara vara 160 cm breda. Räkna med att en vanlig cykel är 60 -65 cm bred. Med den föreslagna bredden så finns alltså en ”vingelmån” vid omkörning på högst 30-40 cm, vilket gör det synnerligen trafikfarligt att göra omkörningar. För att nu inte tala om hur trångt det blir för trehjulingar och cyklister med släpkärra.

… på gångbanor
Även gångbanor ska i fortsättningen vara alldeles för smala. Gångbanor ska som bäst vara 175 cm breda. Det innebär att t ex att en vuxen som håller ett barn i handen inte kan möta en ensam fotgängare, utan att ställa sig vid sidan och görs sig smal. En fotgängare (utan käpp, rollator osv) kan inte möta en barnvagn för tvillingar.

… och i cykelställ
Likaså föreslås fortsatt på tok för trånga utrymmen i cykelställen. Det ska fortsatt vara huvudregel att det bara ska vara 50 cm mellan framhjulens mittpunkt när det gäller tvåhjulingar. Det innebär att cykelstyren fortsatt ska stångas med varandra och att förutsättningen för att komma åt att sätta lås i framhjulet är att det finns minst en tom plats bredvid den parkerande cykeln. Jag säjer som jag alltid har sagt: detta trånga utrymme för cyklister kan accepteras endast under en förutsättning: att samma måttprincip tillämpas för bilparkering, dvs att en bil tränger mellan 10 och 20 cm in i den bredvidstående parkerade bil.

Ingen riktig separering av gångtrafik och cykeltrafik
En allvarlig brist i förslaget är att det fortsatt inte ska vara en riktig separering mellan gångbanor och cykelbanor, dvs höjdskillnader med kantsten, grönremsa eller dylikt. Nej, även i fortsättningen ska gångbanor skiljas från cykelbanor genom differentierad beläggning eller med ett vitt streck. Fast alla vet att många, väldigt många trafikanter, såväl cyklister som fotgängare, ger blanka fan i denna typ av ”separering”.

Bryt mot trafikförordningen!
Anmärkningsvärt är att de snålt tilltagna bredderna för gång- respektive cykeltrafik motiveras med att de båda trafikslagen ”vid behov” kan och ska nyttja varandras trafikytor. Med andra ord inte bara förutsätts att trafikanterna ska bryta mot lagen, de till och med uppmuntras att göra det!

MP-förslag om förbättringar
Miljöpartiet har inför mötet förberett en rad ändringsförslag för att rätta till det mesta av de ovannämnda bristerna i förslaget till riktlinjer. Hur dessa förslag togs upp av nämnden är i skrivande stund okänt, så det kan finnas anledning att återkomma om detta.

Gående ska hålla till vänster på gång- och cykelbanan
Från den 15:e oktober i år ska fotgängare som går på gemen-sam gång- och cykelbana hålla sig till vänster i färdriktningen. Föga överraskande verkar detta ha inte ha trängt fram till Lunds fotgängare. De allra flesta dräller fortfarande omkring lite hur som helst på denna typ av gång- och cykelbanor. Något, om än inte särskilt mycket, skulle kanske en informationskampanj från kommunens sida vara på sin plats.

Fritt fram för bilar vid Stortorget
Av någon anledning som jag ännu inte lyckats få utredd är det numera tillåtet för alla bilister att färdas förbi Stortorget i sydlig riktning. Förhoppningsvis är det bara tillfälligt att vägmärket med förbud för obehörig motortrafik täckts över, men även om så är fallet innebär det att fler bilister vänjer sig vid att färdas där. De vänjer sig vid denna färdväg, med följd att ännu fler bilister framöver kommer att bryta mot förbudet (om det alltså återinförs).

Inga kommentarer: