2018-11-22

Klimatkrisen: Vad behöver vi göra för att möta den?

Internationella s-föreningen inbjuder till ett öppet möte
torsdagen den 29 november 2018 kl 18.30
Socialdemokraternas lokal, Västra Stationstorget

Anders Nylander är Lunds kommuns energi- och klimatrådgivare, med 20 års erfarenhet från energi- och klimatarbete från nationell (under Göran Persson) till lokal nivå.
   Anders ger en översiktlig bakgrund till klimatkrisen och pekar ut de åtgärder som Sverige som nation, de enskilda regionerna och kommunerna borde/måste vidta snarast möjligt.

Hur påverkar detta oss personligt?
Hur gör Lunds kommun för att möta krisen?
Kom med dina frågor och funderingar kring dessa frågor som kommer att påverka oss alla i den närmaste framtiden!
Hjärtligt välkommen!
Vi bjuder på fika.

Inga kommentarer: