2019-03-07

Manifestation den 8 mars kl 17 på Stortorget


 Vänsterpartiet och Ung vänster samlas den 8 mars, den internationella kvinnodagen, på Stortorget kl 17. En del av kampen för ett jämställt samhälle.
   Vänsterpartiets huvudparoll är Lika lön för lika arbete! Hanna Gunnarsson är talare för Vänsterpartiet, Röda kapellet spelar.
   Feministiskt självförsvar kl 19.00 på ABF.

Inga kommentarer: