2014-09-25

Byalagsmöte

Måndag den 29/9 2014 klockan 19 i ABFs lokal, Sunnanväg 14
Dagordning:
 • Formalia. Protokoll och dagordningsförslag.
 • Rapporter om Klostergårdsfesten och inspektionen av hur bevaringsplanen för St Lars tillämpas.
 • Servicebussen till vårdcentralen. Vad händer? När?
 • Träffpunkterna för de äldre. Vad händer? När?
 • Medborgarförslag.
 • Övriga frågor.
 • Mötet avslutas.
Alla Klostergårdsbor är välkomna att delta i mötet och komma med synpunkter och förslag!
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: