2021-03-25

Rapport från riksdagen av Hanna Gunnarsson

EU, ekonomisk politik, betyg i årskurs 4 och frågestund med försvarsministern 

Den här veckan har riksdagen fattat beslut om EU:s återhämtningsfond, där Sverige bidrar med 150 miljarder kronor för att hjälpa EUs medlemsstater för att återhämta sig efter pandemin. Vänsterpartiet (och Sverigedemokra-terna) röstade nej. Beslutet innebär att Sveriges riksdag säger ja till att EU tar ett stort steg mot en gemensam finanspolitik, och i det ingår möjligheten att ta in skatt. Vänsterpartiet är självklart emot detta! Vi ville också att återhämtningsfonden skulle bestå av pengar som lånas ut, inte ges i bidrag. Läs Vänsterpartiets motion här.

Under veckan har Vänsterpartiet presenterat vår ekonomiska politik på DN-debatt, och haft ett webbsänt seminarium om just den ekonomiska politiken. Läs och lyssna gärna! DN-debatt och semiarium med rubriken “Nyliberalismen är död” här.

Vänsterpartiet deltog även i debatt i Aktuellt om betyg i årskurs 4 (som Vänsterpartiet såklart är emot), där Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson debatterade mot Liberalerna. Debatten är väl värd att se (man kan väl säga att Vänsterpartiet vann den…) och finns här (25:45 in i sändningen) och läs vår motion om just detta här.

Idag, torsdag, har jag och min partikamrat Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson, varsin fråga till försvarsministern på riksdagens frågestund. Jag frågade om hur försvarsministern ser på kritiken mot beslutet att återetablera flera nya regementen på orter där det idag inte finns någon militär verksamhet och Håkan frågade om hur vårt samarbete med Storbritannien påverkas av att landet utökar antalet kärnvapenstridsspetsar. Se frågorna och hör ministerns svar här (klicka på våra respektive namn):Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund  

Inga kommentarer: