2020-01-30

MUF tar strid mot skolkoncernerna av Gunnar Stensson


 

I en artikel i Aftonbladet 29/1 med rubriken Vi borgerliga har gått skolföretagens ärendekritiserar MUF-ordföranden Benjamin Dousa den borgerliga skolpolitiken.
   Det är anmärkningsvärt att inga större korrigeringar av friskolesystemet genomförts under de 28 år som gått sedan det infördes, säger han.
   ”Jag menar att många tongivande politiker har gått skolkoncernernas ärenden i stället för att verka för ett så välfungerande skolsystem som möjligt. Nu finns därför friskolor som konkurrerar med betygsinflation, gratis körkort, dator, ipad, restaurangbesök och minskad undervisningstid.”
   Han nämner inte de aktuella försöken att ändra sekretesslagstiftningen för att belägga lärare, rektorer och andra med munkavle när det gäller att påtala just de missförhållanden som han räknar upp. Försök att kriminalisera visselblåsare pågår i den ”fria” marknadsekonomins namn.
   Benjamin Dousa fortsätter: ”MUF har tre reformer som skulle förbättra kvaliteten utan att helt förbjuda friskolor. 1. Inför resultatsbaserad skolpeng; 2. Förstatliga eller direktupphandla dåliga skolor. 3. Krav på att pedagogiska inriktningar måste vara evidensbaserade.”
   Han avslutar: Det är inte rimligt att friskolor kan göra miljarder kronor i vinst på skattebetalarnas bekostnad utan att leverera mycket hög kvalitet.”
   MUF är lika välkommet i kampen mot skolkoncernernas exploatering av skattebetalarnas pengar som M var när det gällde att säkra de 7,5 nödvändiga välfärdsmiljarderna.

Inga kommentarer: